Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Szakkollégiumok támogatása

16 740 000 Ft

1996-ban az Alapítvány külön programot hirdetett szakkollégiumok részére. A pályázat révén támogatni kívánta az egyetemi, főiskolai kollégiumokban folyó, a kollégiumi diákvezetés által kezdeményezett és szervezett oktatási, tudományos és kulturális-közösségi tevékenységeket, ezeken keresztül tágabb értelemben pedig a szakkollégiumok értelmiségképző, a felsőoktatást segítő és megújító szerepét. A pályázatok az 1996/97-es tanévre szólhattak.

29 pályázat érkezett, a Kuratórium 10 pályázatot fogadott el.

Támogatott pályázatok

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Németh László Szakkollégium, Szombathely
Szakkollégisták egyéni és csoportos képzése, nyári tábor szervezése, történetszociológiai kutatás
2 100 000 Ft
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Rajk László Szakkollégium, Budapest
Oktatási, kutatási programok, konferenciák (minikonf.-k, „Közép-Európa", „Ifjúság" „a rendszerváltásban"), „Neumann"-lecture, téli tábor, évford. kötet
3 240 000 Ft
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány, Budapest
A szakkollégiumi tevékenység megújítása, továbbfejlesztése
2 000 000 Ft
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Társadalomelméleti Kollégium, Budapest
Szakmai és kulturális programok, technikai háttér fejlesztése
1 300 000 Ft
Budapesti Műszaki Egyetem Bercsényi 28-30 Építész Szakkollégium, Budapest
Az 1996. márc. 7-én megalakult Építész Szakkollégium beindításához szükséges alapfeltételek (technikai stb.) kialakítása, oktatási és közösségi programok
1 000 000 Ft
ELTE Bibó István Szakkollégium, Budapest
Az 1996/97-es tanévben induló tanulmányi és kulturális programok támogatása
3 000 000 Ft
ELTE Jászi Oszkár Szakkollégium, Budapest
Hallgatói kutatási projectek
1 100 000 Ft
ELTE TTK Bolyai Kollégium, Budapest
Szakterületi szemináriumok és tutori programok, interdiszciplináris előadás-sorozat, intenzív kurzussorozat külföldi előadókkal, számítógép-tanfolyam, könyvtári szolgálat
1 700 000 Ft
Janus Pannonius Tudományegyetem Kerényi Károly Szakkollégium, Pécs
Argumentációs, stilisztikai és számítógépes kurzusok, szakkollégiumi felvételi rendszer támogatása, könyvtárbővítés, technikai háttér fejlesztése
700 000 Ft
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Műhely Szakkollégium, Piliscsaba
A Műhely Szakkollégium továbbfejlesztése – tehetséggondozás tutoriális képzés és speciális tanfolyamok révén
600 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>