Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Modellintézmények


12 606 000 Ft
Olyan óvodák és iskolák szakmai munkáját támogatta az Alapítvány, amelyek alkalmasak arra, hogy - progresszív pedagógiai elveket képviselve - a Magyar Soros Alapítvány mo-dellintézményei lehessenek. (A modellintézmények tényleges köre - kölcsönös választás alapján - 1997-ben alakul ki.)

56 pályázat érkezett, ebből 14 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok
2. sz. Napköziotthonos Óvoda, Nyíregyháza
A Montessori-pedagógiával kapcsolatos ismeretek megszerzése érdekében 4 fő részvétele továbbképzésen. Szakmai anyagok kidolgozása (Montessori-tervezés, összehasonlító vizsgálat)
240 000 Ft
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, Békéscsaba
Műhelymunka keretében óvodai és iskolai tanmenetek, iskolai taneszközök készítése a pedagógiai folyamatok tervszerűsége és az egyéni tempóban való fejlődés biztosítása érdekében. Továbbképzések tartása
505 000 Ft
Bocskai István Általános Iskola, Biharkeresztes
Helyi programkészítő tréning, konzultáció, kiscsoportos foglalkozások, regionális szakmai munkaközösségi továbbképzések szervezése érdekében meghívott előadók közreműködésének biztosítása
250 000 Ft
Füstifecskék Óvoda, Budapest
A helyi pedagógiai program elkészítése
500 000 Ft
Ifjúság úti Óvoda, Paks
Az „Óvodai nevelés játékkal, mesével" c. program megvalósítása, illetve két óvoda alkotta munkaközösség rendszeres foglalkozásainak megtartása érdekében országos rendezvényeken való részvétel, valamint vendég előadók hívásának biztosítása
100 000 Ft
Kincskereső Iskola, Budapest
Pedagógiai szakmai központtá fejlesztéséhez
2 950 000 Ft
Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola, Budapest
Az iskola és az óvoda modellértékű vonásainak erősítése, továbbfejlesztése, közkinccsé tétele, s az ehhez szükséges, még hiányzó feltételek kidolgozása, megteremtése
1 500 000 Ft
Mályva Óvoda, Budapest
0-10 éves korú gyermekek egységes pedagógiai szemléletből, módszerekből kiinduló fejlesztését szem előtt tartó Mályva Pedagógiai Program bemutatása érdekében továbbképzések szervezése
1176 000 Ft
Montessori Oktatási Centrum, Budapest
A Montessori Oktatási Centrum óvodájának és iskolájának (1-6. osztály) fejlesztése, és a Montessori-pedagógia terjesztése érdekében nyílt napok, előadások szervezése, tantervek, tanmenetek készítése
800 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Vasvár
Az „Óvodai nevelés játékkal, mesével" c. programon alapuló megelőző, felzárkóztató mozgás- és készségfejlesztő program megvalósítása kötetlen szervezeti keretek között. Továbbképzések szervezése
165 000 Ft
Pernye András Tehetség és Zenei Képességgondozó Alapítvány, Budaörs
Nem fogyatékos, ill. hátrányos helyzetű és fogyatékos gyermekek tehetségét, személyiségét és zenei képességeit fejlesztő komplex oktatási program kidolgozása, megvalósítása
1 300 000 Ft
Pesthidegkúti Waldorf Iskola, Budapest
Gyermekközpontú elvek alapján működő, tanárképzési-továbbképzést adó, óvodával és a szülőkkel együttműködő, Waldorf-pedagógia szellemében működő iskolában folyó munka továbbfejlesztése
1 050 000 Ft
Rogers Személyközpontú Iskola, Budapest
Olyan rendszer (tartalom, módszerek, ütemezés) kidolgozása, amely lehetővé teszi a személyközpontú szemlélet alapelveinek, valamint a Rogers Iskola pedagógiai programjának megismerését a pedagógusok és a szülők számára
1 020 000 Ft
Speciális Általános Iskola, Budapest, XIII. kér., Váci út 57.
Az integrált oktatás kialakítása és bevezetése, kézműves műhelyek létrehozása tanulásban akadályozott és értelmi fogyatékos gyermekek és fiatalok megsegítése érdekében a korai gondozástól a szakma megszerzéséig
1 050 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>