Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
Közoktatás-fejlesztési program


Az 1995-ben indult program célja a közoktatás megújításának elősegítése oly módon, hogy az új, még általánosan el nem fogadott és el nem terjedt eszközök és módszerek egy fejlettebb, nyitott gondolkodású, a változások iránt fogékony, tudatosan ítélő demokratikus társadalmat készítsenek elő. Ebben a társadalomban az esélyegyenlőség javításának fontos szerepe van, azaz a mi társadalmi ideálunk nemcsak gondolkodásmódjában és felkészültségében nyitott, hanem társadalmi rétegződésében, mobilitásában is.

Ebből következik néhány további irányelv:
 új eszközök terjesztését addig támogatjuk, míg azok meghatározó számban meg nem jelennek az iskolákban, nem vállalunk általános felszerelési kampányokat;
 az új eszközök támogatásának iskolai eredményeit nemcsak figyelemmel kísérjük, hanem pályázatainkkal ösztönözzük a pedagógusokat és a diákokat a saját elgondolásaikat megvalósító kezdeményezésekre és az azokban elérhető sikerekre;
 nem vállaljuk egy-egy intézmény folyamatos, a napi működést fedező támogatását. Ez alól kivételt csak olyan intézményeknél teszünk, amelyek vállalják módszereik széles körben való terjesztését;
 ugyanez vonatkozik az építési, felújítási és karbantartási támogatásokra, amelyekre alapesetben nem tudunk támogatást nyújtani;
 nem támogatunk kutatást és olyan munkákat, amelyeknek a közoktatásban való közvetlen megjelenése nem lesz viszonylag rövid időn belül érzékelhető;
 kiemelten támogatjuk a hátrányos helyzetűek iskolázását, ezen belül is a hátrányos helyzetű kisebbségekét;
 az elitnevelésnek tekinthető kísérleteket támogatjuk, de csak abban az esetben, ha ezen iskolák jelentős erőfeszítéseket tesznek az esélyegyenlőség javítására;
 támogatjuk a pedagógusok munkáját segítő szervezeteket és kezdeményezéseket, ha azok rendszeresen bizonyítjáktevékenységük iskolai hasznosságát és azt, hogy nem egy-egy zártabb csoport önfenntartására rendezkednek be;
 erős szelekcióval támogatjuk a pedagógiai rendezvénye ket, táborokat, versenyeket, időszaki kiadványokat;
 nincsenek politikai, ideológiai elkötelezettségeink, és nem támogatunk olyan törekvéseket, melyek az itt leírt célokkal nem egyeztethetők össze.
Következő fejezet >>
Tartalom>>