Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
V. A Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács létrehozása

1 166 304 Ft

Az 1996 júniusában kezdődött egyéves előkészítő munka eredményeként 1997-ben létrejön a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács, melynek alapító tagjai: a Pécsi Orvostudományi Egyetem, a Baranya Megyei Közgyűlés, a Somogy Megyei Közgyűlés, a Tolna Megyei Közgyűlés, az ÁNTSZ Baranya Megyei Intézete, az ÁNTSZ Somogy Megyei Intézete, az ÁNTSZ Tolna Megyei Intézete, a Baranya Megyei Területi Egészségbiztosítási Bizottság, a Somogy Megyei Területi Egészségbiztosítási Bizottság és a Tolna Megyei Területi Egészségbiztosítási Bizottság.
A Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács (DRET) létrehozásának célja a regionális szintű egészségpolitikai koordináció kialakítása az egészségügy fő szereplői között - az egészségügy hosszú távú céljai (a szolgáltatások hozzáférhetősége, megfelelő minősége és az erőforrások költséghatékony felhasználása) érdekében. A DRET létrehozásának kezdeményezésével és várt eredményes működésével a Soros Alapítvány olyan folyamat elindulását támogatja, amely strukturálisan „rendszerváltás" értékű lehet a magyar egészségügyben.
A DRET előkészítése során az 1996. november 8-9-én Szigetváron „Regionális egészségpolitika: lehetséges-e konszenzus?,, címmel - külföldi előadók részvételével - tartott műhelyvitát szervezetünk a regionális egészségpolitika és az egészségügy meghatározó szereplői közötti konszenzusteremtés lehetőségéről és a külföldi tapasztalatokról. A rendezvényen a PÓTÉ, az ÁNTSZ megyei intézeteinek, a régió települési önkormányzatainak és egészségügyi intézményeinek mintegy száz vezető szakembere vett részt.

Regionális egészségügyi stratégiai munkabizottságok létrehozása

A régió egészségügyi stratégiájának kidolgozása érdekében a megalakuló DRET munkabizottságokat hozott létre. A régió helyzetének értékeléséhez a kiindulópontot a Mintarégió program koncepciójában meghatározott célok jelentik. A munkabizottságok - ezen szempontok szerint, felhasználva az eddig elkészült elemzéseket - értékelik a régió helyzetét, meghatározzák a legfontosabb problémákat és lehetséges alternatívákat. Erre a szakmai munkára alapozva a megalakuló DRET elkészítheti majd a régió egészségügyi stratégiáját.

A munkabizottságok a következők
 demográfiai munkabizottság,
 a lakosság egészségi állapotát elemző munkabizottság,
 egészségügyi finanszírozási munkabizottság,
 szolgáltatási standardok munkabizottsága,
 kórházi munkabizottság,
 járóbeteg-ellátási munkabizottság,
 faluegészségügyimunkabizottság,
 kömyezetegészségügyi munkabizottság,
 oktatási és szakképzési munkabizottság,
 informatikai munkabizottság,
 házi betegápolási munkabizottság,
 szociális és foglalkoztatási munkabizottság,
 egészségügyi etikai munkabizottság,
 lakossági kapcsolatok munkabizottság.

A kapacitáslekötési szerződések monitorozása

1 166 304 Ft

Munkacsoportot hoztunk létre a kapacitáslekötési szerződésekre vonatkozó törvény megvalósításának elemzésére. A munkacsoport tagjai egységes szempontokat dolgoztak ki a vizsgálathoz, interjúkat készítettek az önkormányzatok, a kórházak és az ÁNTSZ-ek vezetőivel, részt vettek az egyeztető fórumokon, és adatokat gyűjtöttek. A kutatás eredményeként esettanulmányok készültek, amelyek a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács munkáját segítik majd.

Résztvevők

Benkő Andrásné, Pécs
Kapacitáslekötési megállapodások monitorozása
130 000 Ft
Berki László, Pécs
A Dunántúli Regionális Tanács létrehozásának előkészítése, szakmai megalapozása (az Előkészítő Bizottság tagjaként)
50 000 Ft
Bordás Mária, Budapest
Háttértanulmány írása
30 000 Ft
Jan Demmers, Kenneth Grant, Stefan Hakansson, Paul Williams
Négy külföldi vendégelőadó részvétele a Szigetvári Workshoppon
256 304 Ft
Finta István, Vékény
Kapacitáslekötési megállapodások monitorozása
220 000 Ft
Gimesi Mihály, Kaposvár
A Dunántúli Regionális Tanács létrehozásának előkészítése, szakmai megalapozása (az Előkészítő Bizottság tagjaként)
50 000 Ft
Horváth László, Pécs
A Dunántúli Regionális Tanács megalakulásának előkészítése, szakmai megalapozása (az Előkészítő Bizottság tagaként)
50 000 Ft
Horváth Zoltán, Pécs
A Dunántúli Regionális Tanács megalakulásának előkészítése, szakmai megalapozása (az Előkészítő Bizottság tagjaként)
50 000 Ft
Kosa Eszter, Budapest
Workshop (1996. november 7-9. Szigetvár) szakmai előkészítése
50 000 Ft
Kurucsal Csaba, Pécs
A Dunántúli Regionális Tanács megalakulásának előkészítése, szakmai megalapozása (az Előkészítő Bizottság tagaként)
50 000 Ft
Makói Zita, Budapest
Kapacitáslekötési megállapodások
130 000 Ft
Pálné Kovács Ilona, Pécs
Jogi szakvélemény a Dunántúli Egészségügyi Szakbizottság alapszabályáról és a Dunántúli Regionális Tanács tervezeteiről
50 000 Ft
Szügyi Gyula, Szekszárd
A Dunántúli Regonális Tanács megalakulásának előkészítése, szakmai megalapozása (az Előkészítő Bizottság tagaként)
50 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>