Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
A szülői együttműködés támogatása az óvodában és az iskolában (1-6. osztály)

9 412 000 Ft

A cél annak elősegítése volt, hogy az óvodák és iskolák teret és lehetőséget biztosítsanak valódi szülői együttműködésre.

115 pályázat érkezett, ebből 51 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok
4. sz. Napköziotthonos Óvoda, Mezőtúr
A szülőkkel meglévő jó kapcsolat továbbfejlesztése, közös tevékenységek érdekében játék- és könyvkölcsönzés, szakirodalom biztosítása
220 000 Ft
9. sz. Vörösmarty Óvoda, Budapest
Segítségnyújtás a családoknak szociális és pedagógiai téren. Információs bázis létrehozása az óvodában
250 000 Ft
11. sz. Óvodai Körzet, Ajka
Szülők Klubjának létrehozása a család és az óvoda kapcsolatának megújítása érdekében
70 000 Ft
40. sz. Óvoda, Makó
A családokkal való hagyományos együttműködés kibővítése, kapcsolatmélyítés, szakmai tanácsadás
100 000 Ft
Általános Iskola, Bázakerettye
Az együttműködés módszertani kereteinek bővítése érdekében közös programok, előadások szervezése, játékudvar kialakítása, eszköz, anyag vásárlása
205 000 Ft
Általános Iskola, Mosonszolnok
A szociálisan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek kudarcmentes iskolára való felkészítése, egyénre szabott terápiával, az óvónőkkel és a szülőkkel együttműködve
95 000 Ft
Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Budapest, XV. kér., Száraznád u. 4-6.
A fogyatékos gyermekeket nevelő családok megsegítése és személyiségük megtámogatása
667 000 Ft
Apponyi téri Óvoda, Szentes
Elméleti előadások és munkadélutánok szervezése szülők számára
200 000 Ft
Áprily Lajos Általános Iskola, Visegrád
Együttműködés a szülőkkel a hagyományos keretek között, valamint oldottabb, közvetlenebb formában
50 000 Ft
Arany János Általános Iskola, Oroszlány
A hagyományos formák megtartása mellett, a szülőkkel történő hatékonyabb együttműködés új útjainak keresése
80 000 Ft
Árpád utcai Óvoda, Nagyatád
Partneri kapcsolat kialakítása a szülőkkel
202 000 Ft
Batsányi János Napköziotthonos Óvoda, Miskolc
A szülőkkel való együttműködés erősítése érdekében logopédiai, pszichológiai előadások tartása, kirándulások, munkadélutánok szervezése
200 000 Ft
Csongrád megyei Óvodapedagógiai Egyesület, Szeged
Szülők fórumán előadás-sorozat szervezése gyermeknevelési témák, kisebbségi, etnikai nevelési, illetve szülői és gyermeki jogokat/kötelességeket érintő kérdések megvitatása érdekében
147 000 Ft
Eke utcai Napköziotthonos Óvoda, Budapest
Az óvoda és a szülői ház újszerű, kötetlenebb, őszintébb és gazdaságosabb formáinak kiépítése az egyes gyermek eredményesebb, egyénre szabott fejlesztése érdekében
170 000 Ft
Fabula Pedagógiai Alapítvány Óvodája, Miskolc
Közös programok, vitaestek szervezése a szülők aktívabb bevonása érdekében
89 000 Ft
Gárdonyi Géza Általános Iskola Tagiskolája, Hasznos
A szülők és az iskola szorosabb kapcsolata érdekében a szülők munkahelyének megismerése, közös programok szervezése
138 000 Ft
Iskolaszék, Majs
Gyerekek-szülők-pedagógusok együttműködésében egy népismereti oktatási segédanyag elkészítése projektmódszerrel. A szülők és az iskola közötti új együttműködési forma kipróbálása a gyakorlatban
55 000 Ft
Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó, Budapest
A Józsefvárosi Nevelési Tanácsadóban az 1995/96-os tanévben indult „0" osztály programjához kapcsolódó szülőklub szervezése az iskolaérettségi kudarcok feldolgozása és az iskolai felkészítés segítése érdekében
200 000 Ft
Katolikus Óvoda, Jánoshalma '
Városi szintű rendezvények (fajátékkészítő vezette játszóház, origami foglalkozás) szervezése a családok szélesebb körű bevonása érdekében
90 000 Ft
Kossuth Lajos utcai Óvoda, Mohács
A szülők jobb tájékoztatása, az óvoda nyitottabbá tételéhez szülői munkaközösség létrehozása a természetbarát technikák és népi mesterségek megismerése érdekében
100 000 Ft
Körzeti Napköziotthonos Óvoda, Mohács
Közös programok szervezése a családdal való szoros együttműködés és a családok közelebb kerülése érdekében
50 000 Ft
Laky Demeter Általános Iskola, Rezi
Az óvoda, az iskola és a szülői ház együttműködése érdekében szülők iskolája, csereüdültetés
50 000 Ft
Ligeti sori Óvoda, Békéscsaba
Az óvoda Waldorf-csoportjában a szülőkkel való elméleti és gyakorlati együttműködés minőségi javítása
50 000 Ft
Maróthi György Általános Iskola, Hajdúböszörmény
Szülői Klub működtetése, NI. a szülők bevonása a pedagógiai program kialakításába, ennek korszerű megvalósításába. Konzultációs lehetőség biztosítása a problémákkal küzdő szülők számára
140 000 Ft
Mártírok úti Óvoda, Várpalota
A szülők segítése érdekében, a mindennapok tartalmas eltöltésének közvetett módon történő bemutatása
108 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Bátonyterenye
A szülők valódi érdeklődésének felkeltése, aktívabb bekapcsolásuk segítése érdekében szülőkoordinátor, pszichológus, logopédus, táncoktató foglalkoztatása, szakmai anyagok készítése, útiköltség
700 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Budapest, XIV. kér., Újváros park 1.
A demokrácia kiszélesedése érdekében a szülők és az óvoda együttműködésének elmélyítése. Szülők számára előadások és esetmegbeszélés tartása családi hétvége program lebonyolítása
74 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Debrecen, Károlyi M. u. 2.
Szülőklub létrehozása, a „Segítő együttműködés" c. kiadvány megjelentetése, más intézményben dolgozó pedagógusok számára a témában továbbképzés szervezése
115 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Mecseknádasd
Együttműködés a szülőkkel a német nemzetiségi óvodai nevelés megvalósulása érdekében
22 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Miskolc, Kassai u. 17.
A szülőkkel való együttműködés formáinak kiszélesítése, tartalommal való megtöltése érdekében szülői részvétellel megvalósuló természetvédelmi tábor szervezése
130 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Miskolc, Leszik Andor u. 6.
A szülői együttműködés kereteinek bővítése közös programok,
munkadélutánok, szülői fórumok, nyílt napok szervezésével
90 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Mórahalom
Az óvoda és a család kapcsolatának szélesítése érdekében kapcsolatszervező szolgálat létrehozása, egészségügyi és mentálhigiénés felmérés készítése, bemutató foglalkozások tartása pedagógia, pszichológiai témájú előadások, viták szervezése
280 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Rinyaszentkirály
Az óvodai élet mélyebb megismertetése a szülőkkel, a szülők általános nevelési nézeteinek formálása videofilm vetítése során (TV, videolejátszó)
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Somogyvár
A szülőknek nyújtandó nevelési tanácsadás érdekében előadás-sorozat szervezése és szakmai könyvtár létrehozása
34 000 Ft
Napközionhonos Óvoda, Tárnáméra
A megszokottnál intenzívebb és egyenrangúbb szülői részvétel elősegítése, együttműködés az óvodai élet mindennapjaiban. „Családi kör" programok megvalósítása
200 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Tiszaszentmárton
A nehéz körülmények között működő óvoda szakmai programjának megvalósítása
450 000 Ft
Nevelési Tanácsadó, Budapest, III. kér., Víziorgona u. 7.
Problémás serdülők, kis kamaszok szüleinek segítése csoportos formában 10-16 szülő/pár bevonása gyermekeik problémáinak hatékonyabb kezelése céljából
300 000 Ft
Nevelési Tanácsadó, Körmend
Már működő szülőcsoportok működésének megújítása játszóházi keretekben, a dyslexia megelőzése és hatékonyabb korrekciója érdekében
150 000 Ft
Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület, Nyíregyháza
Együttműködés a szülőkkel a Waldorf-pedagógia megismertetése érdekében. Waldorf-nap, előadások tartása a város számára
160 000 Ft
Óbudai Waldorf Óvoda, Budapest
Szülői együttműködés erősítése érdekében nyári családi tábor megvalósítása
300 000 Ft
Óvoda, Karcag
A szülőkkel való szorosabb együttműködés érdekében előadások szervezése
28 000 Ft
Óvoda, Tornyospálca
Az óvodába járó, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek kirándulásának támogatása
100 000 Ft
Pál utcai Óvoda, Hódmezővásárhely
A szülői igények és az óvoda nevelési programjának összehangolása. Családi délutánok feltételeinek biztosítása
60 000 Ft
Piliscsabai Iskolaalapító Egyesület, Piliscsaba
Kétéves előkészítő munka alapján a szülői együttműködésre alapozott, speciális program szerint működő 6 osztályos alapfokú iskola első évfolyamának előkészítése és beindítása
731 000 Ft
Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Általános Iskola, Révleányvár
Hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása érdekében hangszerek biztosítása
100 000 Ft
Szabad Waldorf Iskola, Főt
A szülői jogok érvényesítése érdekében a szülők bevonása az iskola életébe, közös tevékenységeken keresztül
400 000 Ft
Színi Károly Általános Iskola, Nyírpazony
A nehéz körülmények között élő, elfásult szülők bevonása az iskolai életbe, gyermekeikkel közös programok biztosítása. A környezet szépítése közösen
600 000 Ft
Tompa Mihály Körzeti Általános Iskola, Bánréve
Közös programok szervezése a szülők-nevelők közötti bizalmas légkör megteremtése érdekében
80 000 Ft
Waldorf Alapítvány, Tatabánya
A Waldorf-szellemű együttműködés érdekében előadók hívása
150 000 Ft
Wlassich sétány! Belvárosi Óvoda, Békéscsaba
A szülőkkel való egyenrangúbb, együttműködőbb partneri kapcsolat kialakítása érdekében szülők iskolája (előadások és önismereti tréning), oviklub, óvónők számára előadások és tréning 6-6 alkalommal
232 000 Ft
Zrínyi lakótelepi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde, Kalocsa
A szülőkkel való hatékonyabb együttműködés érdekében közös programok, előadások szervezése
100 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>