Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Bizottságok, szakkuratóriumok, munkatársak


A Soros Alapítvány kuratóriuma 1996-ban

Vásárhelyi Miklós, elnök
Dr. Dornbach Alajos, alelnök
Enyedi György, Fehér Márta, Gombár Csaba,
Péter Katalin, Stumpf István, Vámos Tibor

Szakkuratóriumok, bizottságok, alkuratóriumok 1996-ban

Közoktatás-fejlesztési és ifjúsági programok

SZAKKURATÓRIUM
BEKE KATA, BOR IMRE, GYENES KÁROLY, HONTI MÁRIA, HORN GÁBOR, LISKÓ ILONA, RADÓ PÉTER, VÁMOS TIBOR, VERKERDY TAMÁS, WINKLER MÁRTA

SZÁMÍTÓGÉPES ISKOLA A NYÍLT TÁRSADALOMÉRT, I*EARN
DÁN KRISZTINA, GREMSPERGER LÁSZLÓ, KÁRPÁTI ANDRÁS, PAPP ÁGOSTON, TAKÁCS ATTILA, VÁMOS TIBOR

HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM
FARKAS PÉTER, LISKÓ ILONA, VÁRHEGYI GYÖRGY

KISGYERMEKKORI FEJLESZTÉS, ÓVODAFEJLESZTŐ (LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE) PROGRAM
SÁRI LAJOS, VEKERDY TAMÁS, WINKLER MÁRTA

TOLERANCIA PROGRAM, SZAKMAI SZERVEZETEK, GYAKORLÓISKOLÁK, KÖZOKTATÁSI INFORMÁCIÓS HÁLÓZAT, TANKÖNYV-TANESZKÖZFEJLESZTÉSI PROGRAM, AMERIKAI VENDÉGTANÁR PROGRAM, VENDÉGTANÁR ÉV AZ USA-BAN, KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM KÖZÉPISKOLÁSOKNAK, ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM
BEKEE KATA, BOR IMRE, GYENES KÁROLY, HONTI MÁRIA, HORN GÁBOR, LISKÓ ILONA, RADÓ PÉTER, VÁMOS TIBOR, VEKERDY TAMÁS, WINKLER MÁRTA

ROMA OKTATÁSI PROGRAM
DERDÁK TIBOR, LÁZÁR PÉTER, MENDI RÓZSA, RADÓ PÉTER, SOLT OTTÍLIA

DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS, DISPUTA (VITAKULTÚRA) PROGRAM
JUHÁSZ PÁL, LUKÁCS PÉTER, SZELÉNYI ZSUZSA

KÖRNYEZETI NEVELÉS
ALBERT JUDIT, CSORBA F. LÁSZLÓ, ETLERNÉ NAGY ERSZÉBET, VÁSÁRHELYI JUDIT, VICTOR ANDRÁS

OKTATÁSÜGYI VEZETÉS FEJLESZTÉSE
FARAGÓ KLÁRA, HALÁSZ GÁBOR, PŐCZE GÁBOR, SÍPOS MIHÁLY, SZŰCS MIKLÓS

TÖRTÉNELEM- ÉS TÁRSADALOMISMERET
BEKE KATA, MIKLÓS LÁSZLÓ, PUSKÁS AURÉL

OKTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG
ANDOR MIHÁLY, GYENGE KÁROLY, HALÁSZ GÉZA

KÖZÖSSÉGI ISKOLÁK
FETTH BENCE, HAEIT GÁBOR, PORDÁNY SAROLTA, TALYIGÁNS KATALIN

ÚT '96 - CSOPORTOS DIÁKUTAZÁSI PROGRAM
FENYŐ ERVIN, NJEDERHRCJER ÉVA, PÉCSI ÁGNES

IF YOU…- KÖZÉPISKOLÁSOK CSOPORTOS TEVÉKENYSÉGEINEK TÁMOGATÁSA
ANDA TAMÁS, ÁRENDÁS PÉTER, JUHÁSZNÉ BANKÓ PÉTER, VÁMOS ÁGNES

Felsőoktatási, kutatói és ösztöndíjprogramok

FELSŐOKTATÁST TÁMOGATÓ PROGRAM (HESP), SZAKKOLLÉGIUMOK TÁMOGATÁSA
LITVÁN GYÖRGY ELNÖK, FODOR GÁBOR, HALPERN LÁSZLÓ, SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY, TÖRKENCZY MIKLÓS

EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI CSEREPROGRAMOK
TÁMOGATÁSA, SUPPLEMENTARY GRANT ÉS SPECIAL STUDIES GRANT
PÓK ATTILA ELNÖK, PETE PÉTER, SIPTÁR PÉTER

KÜLFÖLDI POSZTGRADUÁLIS ÉS KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK
ILLÉS IVÁN, KAMPIS GYÖRGY, PÓK ATTILA, DR. WELTNER JÁNOS

rövid külföldi tanulmányutak ÉS KONFERENCIAPROGRAM
BORHIDI ATTILA, LÉVAY BÉLA, MIHÁLY GYÖRGY, SOMOGYI BÉLA, VÁMOS TIBOR (TERMÉSZETTUDOMÁNYOK)
BALOGH ÁDÁM, FÜREDI JÁNOS,
SÖVÉNYI FERENCNÉ, SZŰCS JÁNOS, (ORVOSTUDOMÁNY)
BEZECZKY GÁBOR, LITVÁN GYÖRGY,
SZÁLAI ERZSÉBET (TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK)

Kultúra és művészetek

KÖNYVTÁR-TÁMOGATÁSI PROGRAM
GYÖRI ERZSÉBET ELNŐK, DARÁNYI SÁNDOR, FOGASASSY MIKLÓS, VÁNDOR ÁGNES

Library of Congress
HORVÁTH F. TIBOR, SOMOGYI PÁLNÉ, SZŰCS JENŐNÉ

KÖNYKIADÁS-TÁMOGATÁSI PROGRAM
Olvasóbarát könyvkiadás-támogatás, Elsőkötetes szerzők
RADNÓTI SÁNDOR ELNŐK, Á. SEREY ÉVA, HAVAS KATALIN, LACZKÓ MIKLÓS, LAKATOS ANDRÁS, SOMOGYI PÁLNÉ

Forgóeszközhitel könyvkiadóknak
FRANCES PINTÉR ELNŐK, Á. SEREY ÉVA, KISS ENDRE, LAKATOS ANDRÁS, RADNÓTI SÁNDOR

FOLYÓIRAT- ÉS LAPTÁMOGATÁSI PROGRAM
VÁSÁRHELYI MIKOLÓS ELNŐK, DR. DORNBACH ALAJOS,
ENYEDI GYÖRGY, FEHÉR MÁRTA, GOMBÁR CSABA, PÉTER KATALIN,
STUMPF ISTVÁN, VÁMOS TIBOR

KULTURÁLIS MENEDZSMENT PROGRAM
JERGER KRISZTINA ELNŐK, KISS CSABA, SCHANDA BEÁTA, SZABÓ GYÖRGY

SZÉPIRODALMI BIZOTTSÁG (SOROS-DÍJAK)
MÉSZÖLY MIKLÓS ELNÖK, CSORDÁS GÁBOR, LATOR LÁSZLÓ, MARNO JÁNOS, MÉSZÁROS SÁNDOR

TÖRTÉNETTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG (SOROS DÍJAK)
OROSZ ISTVÁN ELNÖK, LACKÓ MIKLÓS, MAROSI ERNŐ, PAJKOSSY GÁBOR,

TÉNYFELTÁRÓ ÚJSÁGÍRÁS (SOROS-DÍJAK)
BENCSIK GÁBOR ELNÖK, DOBSZAY JÁNOS, FÉLK PÁL, HORVÁTH JÁNOS, PÜNKÖSTI ÁRPÁD

KULTÚRA ÉS MŰVÉSZETEK PROGRAM
VÁSÁRHELYI MlKLÓS ELNÖK, DR. DORNBACH ALAJOS, ENYEDI GYÖRGY, FEHÉR MÁRTA, GOMBÁR CSABA, PÉTER KATALIN, STUMPF ISTVÁN, VÁMOS TIBOR

zenei rendezvények támogatása
DEVICH SÁNDOR, SCHANDA BEÁTA, ÚJFALUSSY JÓZSEF

RESTAURÁLÁSI PROGRAM
NAGY LÁSZLÓ, NEMES TAKÁCS LÁSZLÓ, PÉTER KATALIN

SZÍNHÁZI STÚDIÓPRODUKCIÓKAT TÁMOGATÓ PROGRAM
NÁNAY ISTVÁN ELNÖK, CSIZMADIA TIBOR, KISS CSABA, SÁNDOR L. ISTVÁN, SZEREDÁS ANDRÁS

Egészségügyi és szociális programok

SZAKKURATÓRIUM
DR. CSEHÁK JUDIT ELNÖK, |DR. BÓJÁN FERENC |, DR. BUDA BÉLA, DR. ECKHARDT. SÁNDOR, DR. FALUSI FERENC, DR. KARNENCZKY ISTVÁN, DR. KRICSFALVI PÉTER, LÁNYINÉ DR. ENGELMAYER ÁGNES, DR LÉPES PÉTER, SZÁLAI JÚLIA

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA
DR. BODNÁR ÉVA, DR. FALUS FERENC, JÁVOR ANDRÁS, DR. SIMON KISS GÁBOR, DR. VRAGA PIROSKA

OTTHONÁPOLÁS, HOSPICE
BOGNÁR ILONA, DR FALUS FERENC, DR. GUSZTONYI ÁGNES, DR. MUSZBEK KATALIN, DR. SÖVÉNY FERENCNÉ

EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS
BELICZA ÉVA, DR. BÓJÁN FERENC, DR. RUBECZ ISTVÁN, DR. VARGA PIROSKA, ZÉKÁNY ZSUZSANNA

NAPI SEBÉSZET
DR. BONDÁR ÉVA, DR. PAPP MÁRIA, DR. SÖVÉNYI FERENCNÉ, DR. WELTNER FERENC

MINTARÉGIÓ PROGRAM
DR. DEÁK GYÖRGY, FEIGLI FERENC, DR. FEKETE MÁTYÁS, FERENCZY JÓZSEF, DR. KRICSFALVI PÉTER

HAJLÉKTALANOK EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA, BETEGJOGI PROGRAM
DR. CSERHÁK JUDIT ELNÖK, DR. BÓJÁN FERENC, DR. BUDA BÉLA, DR. ECKHARDT. SÁNDOR, DR. FALUS FERENC, DR. KAMENCZKY ISTVÁN, DR. KRICSFALVI PÉTER, LÁNYINÉ DR. ENGELMAYER ÁGNES, DR. LÉPES PÉTER, SZÁLAI JÚLIA

PREVENCIÓS (EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ) PROGRAM
dr. buda béla, fonyó ilona, dr. luszt iván

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA
LÁYINÉ DR. ENGELMAYER ÁGNES, LILING TAMÁS, LOCSMÁNDI TAMÁS

„HÍDVERÉS" - TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI ELJÁRÁSOK INTEGRÁLÁSA
DR. KRICSFALVI PÉTER, RÁCZ GÁOBR, TÖRÖK SZILVESZTER

szenvedélybetegségek
DR. BUDA BÉLA, DR. KASSAI FARKSA ÁKOS, DR. SZILÁRD JÁNOS

HELP TOELP - SEGÍTSÉG A SEGÍTŐKNEK, EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLATTAL
FÉRGE SZUZS ELNÖK, BAJKA GÁBOR, GÖNCZ KINGA, IVÁNYI GÁBOR

Civil társadalom

ROMA PROGRAM
KEMÉNY ISTVÁN ELNÖK, HAVBS GÁBOR, KRÉMER BALÁZS, SOLT ATTILA

KISEBBSÉGI, ETNIKAI PROGRAM
VÁSÁRHELYI MIKLÓS ELNÖK, DR. DORNBACH ALAJOS, VÁMOS TIBOR

civil kezdeményezések támogatása
VÁSÁRHELYI MIKLÓS ELNÖK, DR. DORNBACH ALAJOS, VÁMOS TIBOR

E-MAIL/INTERNET PROGRAM
BALKÁNYI LÁSZLÓ, KORÁNYI ÖZSÉB, SOMOGYI PÁLNÉ, SZEGFŰ ANDRÁS, VAJDA ÁGNES

Független programirodák

BUSINESS BASICS ALAPÍTVÁNY
BAKONYI ÉVA, JOE LEHEER, TÍMÁR ERZSÉBET

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT ALAPÍTVÁNY
BAKONYI ÉVA, HEGYESI GÁBOR, HORVÁTH ATTILA, KIRSCHNER PÉTER, STUMPF ISTVÁN, VROOS TIBOR

C3 KULTRÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT
HALÁSZ GÁBOR, NÉRAY KATALIN, NMOS LAJOS, PETERNÁK MIKLÓS, POHÁRNOK MIHÁLY, STRAUB ELEK, WALICZKY TAMÁS

FÜGGETLEN ÖKOLÓGIAI KÖZPONT
ÁNGYÁN JÓZSEF, CSIKOR GÁBOR, CSONKA ANDRÁS, FLEISCHER TAMÁS, KARAS LÁSZLÓ, KISS KÁROLY, VÁSÁRHELYI TAMÁS, VIDA GÁBOR

Az Alapítvány munkatársai 1996-ban

Bakonyi Éva igazgatóMagyari Sándor
Mankovits Adrienne
Arató FerencMájer Imre
Arnold IstvánMészáros Sándomé
Bárdos FerencMurai Krisztina
BeliaAnnaSusanits Marianna
Böszörményi-Nagy Katalin Oláh Sándomé
Cseh LíviaÖllős Gézáné
Csóka Edina Páldi Lívia
Daróczi Gábor Radvánszky Katalin
Debreczeni Júlia Rónai Judit
Dominikné Nagy Szilvia Sándor Brigitta
Erdős KrisztinaSchwarz Vince
Földvári Éva Steigerwald Andrea
Gáspámé Kovács Éva Szabó Zsuzsanna
Gesztiné Ajtósi JuditSzekeres Andrea
Gőbel JúliaSzilárd Gabriella
Jombach MártaSzira Judit
Jóri JánosSzoboszlai János
Kaffka Gabriella Szurkos Mária
Kardos LászlóTakács Zoltán
Kárpátiné Kútvölgyi Éva Tóth Elekné
Kedl Márta Tóth Viktória
Kollár Miklósné Török Marianna
Koplányi Emill Vári Mária
Kovács Ágnes Vásárhelyi Judit
Könczei György Vida Gabriella
Lafferthon Judit Zalatnay Kálmán
Láncos Ágnes Zsoldos László
Lehmann Hedvig
Következő fejezet >>
Tartalom>>