Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Gyakorlóiskolák

22 844 900 Ft

A Közoktatás-fejlesztési program indulásától kezdve igen kevés pályázat érkezett a gyakorlóiskoláktól. 1996-ban meghívásos pályázat került kiírásra számukra, amelyben tapasztalataikat, más iskolákban elterjeszthető fejlesztéseiket, illetve a tanárképzés minőségi javítását szolgáló ötleteiket támogattuk. A cél a gyakorlóiskoláknak mint szakmai és módszertani tanárképző helyeknek a megerősítése volt.

65 pályázatból 31 nyert el támogatást.

Támogatott pályázatok

Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola, Nyíregyháza
Gyakorlóiskolák szerepvállalása a tanári, tanítói továbbképzésben
500 000 Ft
Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola, Nyíregyháza
Számítástechnikai eszközök alkalmazása a gyakorlati tanárképzésben a közismereti tárgyak oktatásában
3 640 000 Ft
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely
12 évfolyamos iskola a minőség és a komprehenzivitás egységében
1 000 000 Ft
Debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen
Gyakorlóiskolák szerepvállalása a tanári, tanítói továbbképzésben
320 000 Ft
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, Budapest
Számítástechnikai eszközök alkalmazása a gyakorlati tanárképzésben a közismereti tárgyak oktatásában
200 000 Ft
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Budapest
A vezetőtanári munka elmélete és gyakorlata
600 000 Ft
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Budapest
Társadalomismeret tanítása
250 000 Ft
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Budapest
Alternatívák az iskola falai között (6x20 000 Ft ösztöndíj)
120 000 Ft
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Budapest
A tanárjelöltek pedagógiai, pszichológiai képzése
80 000 Ft
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, Budapest
Helyi pedagógiai fejlesztések összekapcsolva a gyakorlati tanárképzéssel a környezeti nevelés területén, kivetítő beszerzése
1 530 000 Ft
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, Budapest
Tanári értékelés és önértékelés
1 202 000 Ft
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola 2. sz. Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Eger
Gyakorlóiskolák szerepvállalása a tanári, tanítói továbbképzésben
450 000 Ft
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola 2. sz. Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Eger
Vezetőtanárok képzése
400 000 Ft
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola 2. sz. Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Eger
Személyiségközpontú fejlesztés a humanizáció és a tanárképzés Szolgálatában
300 000 Ft
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola 2. sz. Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Eger
Tolerancia és vizuális nevelés a rajzórákon
50 000 Ft
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola 2. sz. Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Eger
Környezeti nevelés a jövőnkért
700 000 Ft
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
Gyakorlóiskolák szerepvállalása a tanári, tanítói továbbképzésben
686 500 Ft
JÁTÉ Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, Szeged
Számítástechnikai eszközök alkalmazása a gyakorlati tanárképzésben a közismereti tárgyak oktatásában. Teljes terem, 15 számítógép
2 400 000 Ft
JPTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola, Pécs
Pedagógus Önképző Műhely
350 000 Ft
JPTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola, Pécs
Számítástechnikai eszközök alkalmazása a gyakorlati tanárképzésben
és a közismereti tárgyak oktatásában
3 357 400 Ft
JPTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola, Pécs
Vezetőtanár-képzés tematikája (6 hónapon keresztül 20 000 Fvfő ösztöndíj két főnek) /
240 000 Ft
JPTE 2. sz. Gyakorló Általános Iskola, Pécs
Gyakorlati kézikönyv a vezetőtanárok számára (szerzői ösztöndíj)
50 000 Ft
JPTE 2. sz. Gyakorló Altalános Iskola, Pécs
Humanisztikus kooperatív tanulásszervezés elsajátítása, módszereinek alkalmazása
470 000 Ft
JPTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola, Pécs
A demokrácia fejlesztésének programja egy 4 éves képzést folytató középiskolában
500 000 Ft
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorló Általános Iskola, Szeged
Helyi pedagógiai fejlesztések a környezeti nevelés témakörében összekapcsolva a gyakorlati tanárképzéssel (400 000 ösztöndíj, 200 000 szakmai kirándulásra)
600 000 Ft
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorló Általános Iskola, Szeged
Szemléltető fóliasor a gyakorlati képzéshez
300 000 Ft
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorló Általános Iskola, Szeged
A tanári és tanárjelölt! munka értékelésének módszerei a német nyelvoktatásban
330 000 Ft
KLTE Arany János Általános Iskola, Debrecen
Helyi környezeti nevelés pedagógiai programja
259 000 Ft
KLTE Gyakorló Általános Iskola, Debrecen
Számítástechnikai eszközök alkalmazása a gyakorlati tanárképzésben a közismereti tárgyak oktatásában
1 480 000 Ft
KLTE Gyakorló Altalános Iskola, Debrecen
Vezetőtanári kézikönyv készítése (6 hónapon keresztül 20 000 Ft ösztöndíj két főnek)
240 000 Ft
Nagy Sz. Péter, Budapest
Gyakorlati kézikönyv vezetőtanárok, ill. tanárjelöltek számára (l évre havi 20 000 Ft ösztöndíj)
240 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>