Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Multimédia oktatási anyagok fejlesztése

47 000 000 Ft

A pályázat keretében olyan multimédia eszközökre alapuló oktatási anyagokat támogattunk, melyek témái kapcsolódnak a Közoktatás-fejlesztési program egyéb részprogramjaihoz (környezeti nevelés, társadalomismeret, vizuális kultúra, roma program, demokráciára nevelés), valamint lehetővé teszik a tanárok, illetve diákok számára a programban lévő szöveges, képi, hanginformációk önálló célokra történő felhasználását is.

110 pályázat érkezén, melyből 20 nyert el támogatást

Támogatott pályázatok

4 Kéz Stúdió, Budapest
Diszlexiás gyermekek kifejezési és nyelvi képességeit fejlesztő CD-ROM, mely a művészeti oktatásban is jól alkalmazható
4 000 000 Ft
56-os Forradalom Kutatóintézet Közalapítvány, Budapest
A Multimédia '56 CD az 1956-os forradalom eseményiről, 1946-ig visszanyúló politikai, eszmei, társadalmi előzményeiről, hatásáról és utóéletéről
4 000 000 Ft
Ábécéskönyv Kiadó, Baja
Segédanyag az általános iskolák 1-2. osztálya számára a környezetismeret oktatásához (a CD az élővilág témaköreit dolgozza fel)
1 300 000 Ft
Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest
A „Mi világunk" c. multimédia építőkockákat tartalmazó szoftvercsomag
2 600 000 Ft
Aula Kiadó Kft., Budapest
Az általános műveltséget bővítő játékos, mesés ismeretanyag multimédia CD-n gyerekeknek és játékos kedvű felnőtteknek
3 000 000 Ft
II). Béla Gimnázium, Baja
„Diktatúrák és diktátorok a XX. században" címmel multimédia segédanyag a történelemoktatáshoz
700 000 Ft
Dr. Kárpáti Andrea, Budapest
„Művészet és élet - kultúrtörténet 12-16 éveseknek" című, a rajz tantárgy tankönyveként, valamint az ének-zene stb. segédkönyvként használható munka CD-változata
1 800 000 Ft
Haraszti Klára Alapítvány a Nyelvért és a Művészetért, Budaörs
Multimédia oktatócsomagok részeként matematika, történelem és vizuális kommunikáció tantárgyi fejlesztések
4 000 000 Ft
Iparművészeti Múzeum, Budapest
A művészet és mesterség kiállítás tematikai rendjére épülő oktatóprogram CD-ROM elsősorban közép- és általános iskolák számára
500 000 Ft
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
„Világóra" XVIII-XIX. századi magyar és egyetemes történelem, művelődéstörténet a Magyar Nemzeti Múzeum új állandó történeti kiállítása alapján
500 000 Ft
Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest
Természetvédelmi interaktív multimédia oktatóprogram készítése az alábbi témákban: védett növény- és állatfajok, geológiai képződmények
500 00 Ft
Mindigis Kft., Budapest
Fizikai multimédiás oktatószoftver
1 500 000 Ft
Nyiratiné dr. Németh Ibolya, Pécs
Időutazás az egyes történeti korokban, annak a folyamatnak a bemutatása, melynek során az ember berendezi környezetét, felépíti társadalmát
3 700 000 Ft
PC-CD Interactive Multimedia, Budapest
Középiskolásoknak és alsóbb éves egyetemistáknak ajánlott „Magyarország madarai" című CD-ROM
2 300 000 Ft
Rudner József, Szeged
A Kárpát-medence flórájának növényföldrajzi, növényrendszertani és ökológiai ismertetése oktató jelleggel
4 000 000 Ft
Ruttkay Zsófia, Budapest
A középiskolai matematika egy, a hagyományos módon nehézkesen megközelíthető részét, a térgeometriát felfedeztető interaktív CD
500 000 Ft
Szemtanú Alapítvány, Budapest
Állampolgári és jogi esettanulmányok, amelyek konkrét esetekhez, példákhoz kapcsolódva kívánják bemutatni a társadalmi és politikai jelenségek sokféleségét
3 600 000 Ft
Szépművészeti Múzeum, Budapest
Az európai művészet története a Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiben, az Ókori Egyiptom, az Antikvitás, a képzőművészet története a XII. századtól napjainkig
4 000 000 Ft
Szex Edukációs Alapítvány, Budapest
Kreatív tanári kultúraközvetítés, amely modulárisan alkalmazható az egészséges életmódra nevelés területén
4 000 000 Ft
TermészetBÚVÁR Alapítvány, Kiadó és Szerkesztőség, Budapest
Utak a természethez - a beavatás igényével kínál eligazodást a természet világában, segít a kapcsolatrendszerek feltárásában
500 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>