Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Gyermekközpontú iskolák (1-6. osztály)

10 381 000 Ft

Olyan pedagógiai programok megvalósulásának támogatása volt a cél, amelyek az első két osztály életmódját, tevékenységét szerves módon építik rá a gyermekközpontú óvodai nevelési programra, teret hagyva a szabad játéknak, mesének, ének-zenei-ábrázoló tevékenységeknek, és elegendő időt adnak a kulturális alapkészségek - írás, olvasás, számolás -egyénileg eltérő tempóban való elsajátítására, iskolai gyakorlására.

106 pályázatból 35 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok

1. sz. Általános Iskola, Nyírtelek
Kötetlen, szabadidős foglalkozások tartása, tanmenetek, tantervek készítése, véleményezése, a program bemutatása
300 000 Ft
Ady Endre Általános és Zeneiskola, Dánszentmiklós
A szakmai munka végzése érdekében a diszlexia gondozását segítő könyvek biztosítása, a testnevelés és a zenei nevelés segítése
100 000 Ft
Ady Endre Általános Iskola és Gimnázium, Zalaegerszeg
Helyi koncepció kidolgozása, amely a gyermekközpontú óvodai nevelés programjára épül, ezzel biztosítva az óvodából az iskolába való zavartalan átmenetet
280 000 Ft
AGY Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület,
Szentendre, Horváthné Szabó Ágnes Ibolya Szakmai munka dokumentálása
130 000 Ft
Általános Iskola, Budapest, XVII. kér., Olejnik Ilona
Kis létszámú első osztály indítása
50 000 Ft
Általános Iskola, Felsőörs
A gyermekközpontú egészségmegőrző iskolai modell programjának megvalósítása
200 000 Ft
Általános Iskola, Garabonc
Helyi pedagógiai program kidolgozása, tanmenetek, tantervek készítése az óvodából az iskolába történő rugalmas átmenet biztosítása, az etnikai közösség fejlesztése érdekében
100 000 Ft
Általános Iskola, Hajdúsámson
Korrekciós munkát kiegészítő fejlesztő program megvalósítása, amely segíti az óvodából az iskolába történő átmenetet
60 000 Ft
Általános Iskola, Lipseszentadorján
Gyermekek élményszerű ismeretszerzése az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében
100 000 Ft
Általános Iskola, Mátraderecske
Pedagógiai program megvalósítása az egész napos iskolában
100 000 Ft
Általános Iskola, Pusztaszer
Integrált nevelés megvalósítása érdekében taneszközök kidolgozása, továbbfejlesztése
300 000 Ft
Általános Iskola, Vajszló
Tantárgyi felzárkóztató program megvalósítása 1-8. osztályban. Képességfejlesztés természettudományi tárgyak területén. Egészséges életmódra nevelés tanfolyamának tartása. A cigányság önismeretével és hagyományápolásával kapcsolatos foglalkozások _
647 000 Ft
Arany János Általános Iskola, Oroszlány
Óvodából iskolába való átmenet biztosítása
168 000 Ft
Bérezi Géza Iskola, Budapest
Útban egy személyközpontú iskola felé 1995-98. A megkezdett munka folytatása
1 500 000 Ft
Bezerédi Pál Általános Iskola, Szekszárd
Beilleszkedési, magatartási, tanulási és egyéb pszichés zavarokkal küszködő tanulóközösség eredményesebb nevelése, oktatása, felzárkóztatása érdekében intenzív önképzési program a tantestület számára
90 000 Ft
Bicsérd, Boda, Zók Önkormányzatainak Általános Iskolája, Bicsérd
Az iskola és az óvoda közötti zökkenőmentes átmenet biztosítása első osztályos gyermekek számára
150 000 Ft
Borisz Szegál, Dunaújváros
A program valamennyi módszertani részének kidolgozása, a foglalkozások részletes leírása, vizsgálati módszerek kidolgozása, az instrukciós füzet összeállítása stb.
90 000 Ft
Deák Diák Iskola, Budapest, VIII. kér.
Az iskola hagyományain alapuló TOKI-modell (12 osztályos iskola) komplex programjának indítása
300 000 Ft
Kincsesház Általános Iskola, Budapest, IV. kér.
Az iskola programjának megerősítése, az első évfolyamok és az előkészítő osztály indítása, szakmai bemutatók tartása, kiadvány készítése
1 400 000 Ft
Klauzál utcai Általános Iskola, Hódmezővásárhely
Személyiségfejlesztő program megvalósítása
35 000 Ft
Kölcsey utcai Általános Iskola Alsós Munkaközössége, Körmend
Szakmai együttműködés a helyi Nevelési Tanácsadóval, továbbképzéseken való részvétel
100 000 Ft
Körzeti Altalános Iskola, Teskánd
Egyéni tanulást lehetővé tevő személyiségközpontú osztályban megkezdett munka folytatása
113 000 Ft
Kreatív Mozgás Stúdió, Budapest, XIII. kér.
Szakmai munka folytatása, tervezett kiadvány egy értékelhető egységének elkészítése
600 000 Ft
Maróthi György Általános Iskola, Hajdúböszörmény
Óvodai nevelésre épülő, az eltérő képességeket és az egyéni tempót figyelembe vevő differenciált személyiségfejlesztés 1-2. osztályban. (TMT oktatócsomag /tanulásmódszertan/, könyv, játék)
140 000 Ft
Mészöly Géza Általános Iskola, Balatonvilágos
Az iskolába kerülő gyermekek számára késleltetett írás- és olvasástanítás, kézműves és táncprogram megvalósítása
150 000 Ft
Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület, Nyíregyháza
Első osztály indítása
200 000 Ft
Óbudai Waldorf Iskola, Budapest, III. kér.
Az iskola alsó két osztálya pedagógiai programjának megvalósítása (képzés, hospitálás, tanácsadó tanár)
300 000 Ft
Petőfi Sándor Általános Iskola, Esztergom
Az iskola pedagógiai programjának megvalósítása
150 000 Ft
Rogers Személyközpontú I. sz. Iskola, Budapest
A pedagógiai program részeként az iskola céljának, funkciójának részletes megfogalmazása, amely tartalmazza a NAT követelményeit és a személyközpontú iskola kínálatát, valamint azokat a módszertani és technikai elemeket, amelyekkel a napi gyakorlatban ez a kettős kínálat megvalósítható
1 000 000 Ft
Szabad Waldorf Iskola, Főt
Az induló óvodai és iskolai csoport szakmai munkájának támogatása
850 000 Ft
Szellemtudományi Műhely Egyesület, Győr
Waldorf-pedagógia megismertetése az érdeklődőkkel (kiadvány készítése) szakmai munka folytatása a 2-4. osztályban
250 000 Ft
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, Celldömölk
Egy óvodai és két iskolai csoportban folyó kézműves munka és testnevelési foglalkozások tárgyi feltételeinek biztosítása
150 000 Ft
Színes Iskola Alapítvány, Tata
Könyvállomány bővítése az egyéni tanulás biztosítása érdekében
50 000 Ft
Waldorf Alapítvány, Tatabánya
A Waldorf-pedagógia elvei alapján megvalósuló zenei és művészeti nevelés megvalósítása az iskolában
140 000 Ft
Zöld Iskola, Szolnok
Kézműves foglalkozások tartása a szociálisan hátrányos helyzetű, lakótelepen élő gyermekeknek
88 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>