Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Mintarégió program

37 716 082 Ft

A Mintarégió program az Egészségügyi rendszerfejlesztési programon belül sajátos, a hagyományos pályázati kiírásoktól eltérő kezdeményezés volt. A szakkuratórium olyan újszerű, átfogó programot kívánt indítani, amely egy régióban támogatja, ösztönzi és koordinálja a helyi szakmai törekvéseket az adott régió egészségügyének átalakítása érdekében. A Mintarégió program fő célja, hogy - a régió népessége egészségi állapotának javítása, a hatékonyság növelése érdekében - elősegítse a decentralizációt, a regionális (szakmai, gazdasági, információs, irányítási) struktúrák kialakulását és eredményes működését. A program megvalósítása 1996 áprilisától a dél-dunántúli régióban - a Baranya, Somogy és Tolna megyei önkormányzatok, valamint a Pécsi Orvostudományi Egyetem (PÓTÉ) együttműködésével - kezdődött.
A program működtetési költsége 1996-ban 10 444 000 Ft volt. 1996-ban öt - egymással összefüggő - alprogram működött.
I. A decentralizáció, a regionális szintű finanszírozás feltételrendszerének vizsgálata
II. Regionális egészségügyi információs rendszer kialakítása
III. Az Egészségterv és a Pannon Almanach
IV. Pályázat regionális együttműködések támogatására
V. A Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács létrehozása
A program szakmai munkáját a PÓTÉ, a Baranya, Somogy és Tolna megyei önkormányzatok képviselőiből, valamint neves egészségügyi szakértőkből álló Programtanács (alkuratórium) felügyelte.
Következő fejezet >>
Tartalom>>