Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
3-12 éves korú gyermekekkel foglalkozó pedagógusok munkájának segítése

1 781 000 Ft

Mindazon óvodák és iskolák szakmai közösségeit, pedagógusait kívántuk támogatni, akik akár az intézményi autonómia szervezeti kimunkálásában és fenntartásában, akár a helyi szakmai programok készítésére irányuló tartalmi munkában, akár az önismereti munkában, illetve az intézményekben érdekelt különböző csoportok - szülők, tanárok, gyerekek - közötti hatékony kommunikáció és konfliktusmegoldás módszereinek és gyakorlatának kimunkálásában rendszeres segítségnyújtásra vállalkozó szakmai csoportok, független szakértők szolgáltatásait kívánják igénybe venni.

90 pályázat érkezett, melyből 16 kapott támogatást.

Támogatást nyert pályázók

XIII. kér. Pedagógiai Kabinet, Budapest
Pedagógusok korszerű mentálhigiénés és neveléslélektani továbbképzése
190 000 Ft
Családsegítő Hétközi Óvoda, Budapest, XI. kér.
Az intézmény szakemberei számára önismereti csoport szervezése, új pedagógiai módszerek bemutatása
30 000 Ft
Fő téri Óvoda, Ludas
Az oktatási feltételek megteremtése az óvodában (hangszerek)
45 000 Ft
Gödöllői Waldorf Pedagógiai Alapítvány
Az óvoda és az iskola pedagógusai számára képzések, továbbképzések, tanfolyamok díjának térítése
235 000 Ft
Hunyadi Általános Iskola, Kecskemét
Az óvodából az iskolába történő átmenet, az eltérő képességű gyermekek egyéni fejlődési ütemének biztosítása érdekében kialakított kis létszámú osztályban folyó munka segítése (könyvtárbővítés, továbbképzések)
60 000 Ft
Kacsóh Pongrác úti Óvoda, Miskolc
Helyi program kidolgozása
30 000 Ft
KAPOCS Mentálhygiénés Egyesület, Kiskőrös
Magatartási és viselkedési problémákkal küszködő gyermekek segítése csoportmunkában
120 000 Ft
Katowice úti Óvoda, Miskolc
Szülők, nevelők hatékonyabb együttműködése érdekében előadások, konzultációk tartása
24 000 Ft
Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének Pápai Köre és az Óvodavezetők Munkaközössége, Pápa
1. Előadások tartása szülőknek, közben játszóház
2. Óvónők szakmai továbbképzése
40 000 Ft
Mustármag Ökumenikus Keresztény Iskola, Budapest, VII. kér.
Rogersi elveken alapuló mentálhigiénés munka keretében esetmegbeszélő csoport kialakítása
75 000 Ft
Nevelési Tanácsadó, Kecskemét
A szakmai munka során az esetekkel kapcsolatos, ill. az együttműködés során keletkező konfliktusok feldolgozása érdekében külső szakértő felkérése
55 000 Ft
Nevelési Tanácsadó, Sopron
Óvodában és általános iskolában dolgozó pedagógusok részére önismereti tréningek tartása
100 000 Ft
Óvoda, Pécs
Azonos körzetbe járó gyermekek pedagógusai számára konzultációk a konfliktusok kezelése érdekében
90 000 Ft
Szalayné Szöllősi Mónika, Budapest, VI. ker.
Tanmenet kidolgozása ép intellektusú, de részképességzavarokkal küszködő gyermekekkel foglalkozók számára
157 000 Ft
Vár úti Óvoda, Miskolc
3 éves egészségmegőrzési program megvalósítása a szülők bevonásával
30 000 Ft
Vaszary úti Óvoda, Keszthely
Egységes óvoda-iskola koncepció pedagógiai programjának kidolgozása
500 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>