Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Business Basics (BB) Vállalkozásfejlesztő Alapítvány

31 900 000 Ft

A BB Alapítvány kis- és középvállalkozások fejlesztésére jön létre 1990-ben. Az Alapítvány alapvető célja általános és egyedi üzleti tanácsadás nyújtása, valamint szakirányú tréningprogramok tartása a Magyarországon működő kis-és középvállalkozók számára, felhasználva külföldi és magyar szakemberek tapasztalatait és nemzetközi kapcsolatait.
A BB Alapítvány célja nemcsak az, hogy megtanítsa a vállalkozókat tanulni és tanácsot kérni, hanem az is, hogy olyan szervezeteket támogasson, amelyeknek a megváltozott gazdasági feltételek között vállalkozóként kell viselkedniük a non-profit szektorban. Ez az a fajta támogatás, amelynek révén a BB Alapítvány hozzájárulhat az erős civil társadalom megteremtéséhez.
1996-ban a BB Alapítvány a Soros Alapítvány 32 millió Ft-os támogatásából gazdálkodott, és 13 mülió Ft bevétele volt. (Ez a bevétel más forrásokból került a BB Alapítvány költségvetésébe, lehetővé téve a Soros Alapítvány támogatásának még szélesebb körű felhasználását.)

1. TANÁCSADÁS

8 300 000 Ft

Rövid és hosszú távú tanácsadás, amely az ügyfélnél és a BB Alapítvány irodájában zajlik, segítséget nyújtva a vállalkozóknak pénzügyi, marketing, stratégiai és üzleti tervezés, menedzsment és export területen.
1996. folyamán a BB Alapítványnál 20 ügyfél részesült hosz-szabb távú, és 53 kisvállalkozás rövid távú tanácsadásban. A tanácsadásra fordított összeg: 8,3 millió Ft volt.

2. ÜZLETI SZEMINÁRIUMOK

9 200 000 Ft

A BB Vállalkozásfejlesztő Alapítvány egyik legjelentősebb tevékenysége vállalkozói tréningek szervezése országszerte, magyar és külföldi szaktanácsadók közreműködésével. A BB Alapítvány 1996-ban is megszokott szolgáltatásait nyújtotta támogatott ügyfeleinek, egyre bővülő körben. A BB Alapítvány 1996 során több vadonatúj programot indított (Kommunikáció, Tanácsadás, Egyéni és üzleti imidzs). A tizenöt tréningből kettő volt Növekedés menedzsment program.

A jelenleg elérhető egyéb tréningprogramok:
 Sikeres értékesítés
 Tanácsadás
 Pénzügyi menedzsment
 Vásárokon, kiállításokon való részvétel
 Hirdetés/ marketing
 Stratégia és üzleti tervezés
 Általános üzletvezetés
 A sikeres prezentáció titka
 Kommunikációs készségfejlesztés
 Humán erőforrás menedzsment

A BB Alapítvány szemináriumain 1996-ban 239 vállalkozó vett részt. Az Alapítvány képzésre és tréningfejlesztésre az év során 9,2 millió Ft-ot költött.

3. NÖVEKEDÉS MENEDZSMENT PROGRAM

A Program két részből áll:

5 800 000 Ft

 Bentlakásos tréning
Péntek déltől vasárnap délig tartó intenzív képzés, sok gyakorlattal tarkított szeminárium formájában. A hétvége célja kettős: egyrészt felhívni a vállalkozók figyelmét növekedésük lehetséges buktatóira, másrészt összeállítani egy olyan listát, amely az egyes cégek egyéni problémáit, illetve a közeljövő feladatait és lehetőségeit tartalmazza. A tréning négy blokkból áll: személyes és kommunikációs készségfejlesztés; menedzsment és irányítás - hogyan bánjunk az emberekkel; marketing és prezentáció; (pénzügyi) erőforrás menedzsment.

 Egyéni tanácsadás
A tréning során elkészíteti lista és a tréningen tanultak alapján a vállalkozók a következő héten elkészítik saját növekedési akciótervüket, amelyet egy félnapos egyéni konzultáció során a BB Alapítvány szaktanácsadói segítségével véglegesítenek, és amelynek alapján saját cégüket könnyebben át tudják segíteni növekedési nehézségeiken. Mindezek alapján döntenek a vállalkozók arról, milyen tréning, illetve tanácsadási igényeik vannak/lehetnek a jövőben, amelyek során a BB Alapítvánnyal hosszú távú kapcsolatot építhetnek ki.
A projektet a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány is támogatta. A program kidolgozásának 1996. éves költsége: 5,8 mimó Ft volt.

4. INFORMÁCIÓS KÖZPONT VÁLLALKOZÓKNAK

2 400 000 Ft

 Az információs központ fő célja, hogy segítséget nyújtson
az alapítványhoz forduló vállalkozóknak export- és importpartnerek, kül- és belföldi befektetők felkutatásában. Az elmúlt évben jelentős fejlesztések történtek az információs központ részeként működő könyvtárban is. 1996-ban felújításra került az észak-amerikai cégek katalógusainak gyűjteménye és számos szakkönyvvel bővült a könyvtár állománya.

A könyvtári szolgáltatásokat 1996-ban 57 vállalkozó vette igénybe.

 A tanácsadások során az alapítvány tájékoztatást nyújt a magyar vállalkozók számára elérhető bankhitelekről, valamint más bel- és külföldi szervezetek hitelpályázati lehetőségeiről.
Bankhitelekről az Alapítvány 1996. év során 139 ügyfélnek adott bővebb felvilágosítást.

 Rövid (1-2 hónapos) külföldi képzések, szakmai ösztön díjprogramok szervezése magyar kisvállalkozóknak az Enterprise Europe, illetve a PIET támogatásával.

1996-ban az Alapítvány szolgáltatásokra összesen 2,4 millió Ft-ot költött, amelyben az iroda fenntartása nem szerepel. Az iroda bérleti díja és a működés finanszírozása 6,2 millió Ft-ba került.

5. ÚJ FORRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK

A programokhoz és projektekhez az alapítvány talált „match-ing" támogatókat: a Budapesti Vállalkozási Alapítványt és a Békés-, Komárom-, valamint Győr-Sopron megyei Helyi Vállalkozásfejlesztési Központot. Tárgyalások folytak a Kamarák, az OKISZ, az MVA, a SEED és a PHARE hozzájárulási lehetőségeiről egyes projektjeinkhez.
Több nemzetközi szervezettel is kapcsolatba került a BB Alapítvány 1996-ban: US AID, Eindhoven Business School, Nemzetközi Menedzser Központ, European Distance Education, IESC, CIPE, National Forum Foundation, Junior Achievment Magyarország, PHARE, Wavehill Consultants London, Londoni Kereskedelmi Kamara, British Council.

Nemzetközi konferenciák, amelyeken a BB Alapítvány képviseltette magát:

BrüsszelManaging Transition Economies
VisegrádOECD SME tanácsadói testületének konferenciája
BristolKözép-Kelet-Európái Vállalkozásfejlesztési Konferencia
BudapestEurópa Tanács Konferencia
PozsonyÜzletiterv Szimulációs Játék

A BB Alapítvány két kutatásban is közreműködött: az Indiana University US AID finanszírozásában folytat kutatást, amely a kis- és középvállalkozói rétegre vonatkozik - 150 olyan vállalkozót követett folyamatosan, akik sikeresebbek az átlagnál, akiknek jobbak a túlélési esélyeik. A PHARE által finanszírozott Dinamikus Vállalkozók kutatás is tovább folytatódott 1996-ban, a 175 „follow-up" kérdőív mellett tizenöt új, dinamikus vállalkozót is bevontak a kutatásba, akikkel interjú készült.

6. SZERVEZETFEJLESZTÉS

Egy innovatív szemléletű, fiatalokból álló, ambiciózus tanácsadói csapat sorakozott fel 1996-ban a BB Alapítvány mögött, többségükben magyarok. Képzettek, nagyvállalati gyakorlattal és hazai helyismerettel egyaránt rendelkeznek, és kihívást jelent számukra ez a munka.
A kapott pénzügyi támogatások mellett a BB Alapítvány legfontosabb erőforrása ez a nyitott szemléletű és egységes látásmódú szakembergárda, amelynek léte legalább annyira új jelenség Magyarországon, mint a BB Alapítvány Növekedés menedzsment programja.
Következő fejezet >>
Tartalom>>