Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Az óvodák szakmai munkájának támogatása

15 883 000 Ft

Azon óvodák szakmai munkájához kívánt az Alapítvány támogatást nyújtani, amelyek az óvodás kor sajátos életkori követelményeinek és szükségleteinek megfelelő, minden iskolás foglalkozástól merőben különböző program szerint dolgoznak.

269 pályázat érkezett, ebből 92 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok

2. sz. Napköziotthonos Óvoda, Nyíregyháza
A Montessori-pedagógia alkalmazásával kapcsolatos, megyei szintű elméleti és gyakorlati továbbképzés szervezése 15-20 fő számára
70 000 Ft
2. sz. Óvoda, Kisvárda
Mozgásos játékra és érzékszervi tapasztalásra épülő képességfejlesztés, tehetséggondozás az eredményes iskolakezdés érdekében
100 000 Ft
2. sz. Óvodai Intézmény Zengő Óvoda, Szolnok
Az élményszerzésen, a játékon és a hagyományőrzésen alapuló szakmai munka segítése külső szakértők bevonásával, pedagógusok képzésével _
100 000 Ft
II. sz. Napköziotthonos Óvoda, Komárom
„Óvodai nevelés játékkal mesével, élménnyel" c. helyi program megvalósítása
100 000 Ft
11. sz. Óvodai Egység, Pilisvörösvár
Az óvodai életmód megőrzését szolgáló komplex óvodai program
kidolgozása érdekében továbbképzéseken való részvétel biztosítása
100 000 Ft
III. sz. Napköziotthonos Óvoda, Sárospatak
A Waldorf-pedagógia elvei alapján megkezdett munka folytatása érdekében esetmegbeszélő csoport, előadások, szakmai segítségnyújtás szervezése az önkormányzati óvodában
130 000 Ft
IV. sz. Napköziotthonos Óvoda 2. sz. csoportja, Sajószentpéter
A természeti nevelést és a hagyományőrzést középpontba állító, kidolgozott program megvalósítása érdekében továbbképzésen való részvétel biztosítása, szakértők bevonása
100 000 Ft
IV. sz. Napköziotthonos Óvoda, Dunaharaszti
Német nemzetiségi nyelvi nevelés az óvodában. Az óvónők gyakorlati képzése (Szerzői díj, szakértői díj)
200 000 Ft
4.sz. Napköziotthonos Óvoda, Mezőtúr
Játékon alapuló komplex óvodai program megvalósítása a gyermekek egyéni sajátosságait figyelembe vevő fejlesztés érdekében (Kerti szerszám, mesekönyv, hangszer, továbbképzés)
135 000 Ft
5.sz. Óvodai Egység, Paks
Az óvoda szakmai munkájának támogatása (epochális rendszerű tanulási folyamat kézműves tevékenység, zenei és mozgásfejlesztés)
80 000 Ft
9. sz. Napköziotthonos Óvoda, Mosonmagyaróvár
Elméleti továbbképzések és módszertani bemutatók szervezése a városi és járási óvodapedagógusok részére a kötetlen tevékenységbe építhető képességfejlesztés lehetőségeiről
200 000 Ft
12.sz. Napközionhonos Óvoda Tagóvodája, Nyírszőlős
Az Óvodai Nevelési Programon alapuló, Freinet-pedagógiát ötvöző pedagógiai gyakorlat alapján a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása
137 000 Ft
Acélgyári úti Napköziotthonos Óvoda, Salgótarján
Differenciált mozgásprogram megvalósítása a részképességek fejlesztéséhez, komplexen, valamennyi képességkör fejlesztésével, egyénre szabottan és csoportban
150 000 Ft
Általános Művelődési Központ Mártély Napköziotthonos Óvoda, Mártély
Természetközeli, egészséges életmódra nevelés, a környezetvédelem alapjainak megismertetése a Freinet- és a Waldorf-pedagógiák alkalmazásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével. Fejlesztő udvari játékokhoz fedett tároló kialakítása
360 000 Ft
Általános Művelődési Központ Óvoda, Kálóz
A Jeles Napokra, népszokásokra építő óvodai program megvalósítása. A környezet és természet védelmével kapcsolatos szemlélet formálása _
200 000 Ft
Apponyi téri Óvoda, Szentes
Személyiségfejlesztő és kreatív magatartást serkentő program megvalósítása, amely a szabad játékra és a természetes körülmények között végzett tevékenységekre épít
100 000 Ft
Aranyhegyi Óvoda, Esztergom
Waldorf-jellegű csoport működési feltételeinek biztosítása
150 000 Ft
Árpád úti Óvoda, Székesfehérvár
A városban élő gyermekek megismertetése a népi kismesterségekkel. A család, a pedagógus és a gyermek kapcsolatának erősítése játszóházban. A pedagógusok belső továbbképzése
150 000 Ft
Autonómia Egyesület, Budapest
Konferencia és szakmai gyakorlat
250 000 Ft
Bánfalvi Óvoda, Sopron
Az óvoda helyi programjához illeszkedő munkaterv megvalósításával néphagyományok ápolása (szövőkeret, anyag)
60 000 Ft
Batsányi János Napköziotthonos Óvoda, Miskolc
Az óvodáskor életkori sajátosságait figyelembe vevő, a komplexitásra törekvő, kötetlen formában megvalósítható nevelési program
200 000 Ft
Benedek Elek Óvoda, Nyergesújfalu
Az „Óvodai nevelés játékkal, mesével" c. program megvalósítása
100 000 Ft
Benedek Elek Óvóképző Főiskola I. sz. Gyakorló Óvoda, Sopron
Az „Óvodai nevelés játékkal, mesével" c. program megismertetése érdekében szakmai továbbképzés szervezése határon túli magyar anyanyelvű munkaközösségek képzésére, ellátására
350 000 Ft
Bimbó úti Óvoda, Szentendre
Játékra épülő komplex helyi program kidolgozása, amely a népszokásokon alapuló tevékenységi körökre és a környezeti nevelésre épít
150 000 Ft
Bolyai utcai Waldorf Óvoda, Budapest
Óvodai nevelés Waldorf-pedagógiai módszerekkel
100 000 Ft
Bölcs utcai Óvoda, Szeged
Az iskola-előkészítés érdekében egyénileg és/vagy mikrocsoportban folyó képességfejlesztő munka folytatása és kiszélesítése
100 000 Ft
Búzavirág utcai Óvoda, Kaposvár
Az Orff-módszer bevezetése, az Orff- és a Kodály-módszer együttes alkalmazása a zenei fejlesztés érdekében
100 000 Ft
Casa dei Bambin! Alapítvány, Budapest
Vegyes életkorú csoportban Montessori-pedagógián alapuló gyermekközpontú egyéni fejlesztés megvalósítása, az itt folyó munka bemutatása főiskolások és szülők számára. A pedagógusok szakmai képzése
300 000 Ft
Damjanich úti Óvoda, Ózd
A Montessori-módszer bevezetése és alkalmazása érdekében tanfolyam végzése
25 000 Ft
Dienes Lajos Óvoda V. sz. Csoportja, Körmend
Az „Óvodai nevelés játékkal, mesével" c. program megvalósítása
60 000 Ft
Egy Ház Alapítvány Homokkerti Családsegítő Szolgálata, Debrecen
Az óvodás korú gyermekek anyanyelvi nevelése kötetlenül, játékos formában: mese, vers, ének-zene, ábrázoló tevékenységek során. A program kimunkálásának folytatása
102 000 Ft
Fabula Alapítványi Óvoda, Miskolc
Tevékenységközpontú óvodai program bemutatása előadással egybekötött gyakorlati foglalkozásokon. Szakmai látogatások, pszichológiai előadások és konzultációk az óvónőknek és a szülőknek
100 000 Ft
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Óvoda, Gödöllő
Személyiségfejlesztő tréning egy természetközeli, családdal együttműködő nevelési program kidolgozása érdekében, amelyben meghatározó a szabad játék, illetve ahol ötvöződnek a néphagyomány-ápolás és a drámajáték elemei
200 000 Ft
Göllner Mária Waldorf Egyesület, Piliscsaba
Waldorf-pedagógiát közvetítő intenzív tanácsadói program megvalósítása
160 000 Ft
Harka Napköziotthonos Óvoda, Harka
Freinet-szellemű helyi nevelési program kidolgozása és megvalósítása
110 000 Ft
Hősök úti Napköziotthonos Óvoda, Salgótarján
Helyben kidolgozott program alapján vizuális nevelés megvalósítása
70 000 Ft
Ispotály úti Óvoda, Debrecen
„Örökség a belső építkezés útja" keresztény alapú tradíciókra, ünnepkörökre építő és a népi kismesterségeket megismertető program fejlesztése és bemutatása
60 000 Ft
Izsó Miklós Általános Iskola Óvodája, Izsófalva
Néphagyományon alapuló személyiségfejlesztő életmód programjának megvalósítása zömében hátrányos helyzetű gyermekek számára
40 000 Ft
Katona József úti Óvoda, Gyöngyös
Az egészséges életmódra nevelés feltételeinek javítása
100 000 Ft
Kazinczy Lakótelepi Óvoda, Békéscsaba
A vizuális nevelést kiemelten kezelő nevelőközösség programjának megvalósítása, bemutatók tartása
50 000 Ft
Kiserdei Óvoda, Bátonyterenye
Változatos, játékos módszerek és eszközök alkalmazása az óvodai nevelésben, az iskolára való felkészítésben
100 000 Ft
Kossuth Lajos Napköziotthonos Óvoda, Oroszlány
A helyi nevelési program megvalósítását segítő zenei elméleti és gyakorlati továbbképzés szervezése
60 000 Ft
Kossuth Zsuzsa Nevelőotthon, Bicske
Pedagógiai program kidolgozása, amely az első két iskolai osztály életmódját, tevékenységét szerves módon építi a gyermekközpontú óvodai nevelési programra. Tanmenetírás, képzésen való részvétel
301 000 Ft
Lares Óvoda, Budapest, XIII. kér.
Fejlesztő munka végzése érdekében fénymásoló biztosítása
350 000 Ft
Leányka u-i Óvoda, Budapest, XXII. kér.
Prevenciós munka az iskolai életre való felkészítés érdekében. Egy csoportban megkezdett munka kiterjesztése az óvoda egészére
220 000 Ft
Ligeti sori Óvoda 1. csoport, Békéscsaba
Freinet-szellemű óvodapedagógiai program bevezetése
100 000 Ft
Mészáros Lázár úti Napköziotthonos Óvoda, Hatvan
A növény- és állatvilág megismerése természetes környezetükben. Az ismeretszerző helyzetek személyes tapasztalatokra építése kötetlen foglalkozások formájában. Kirándulás a Recski Arborétumban
50 000 Ft
Micimackó Óvoda, Tatabánya
Drámacsoport működtetése a tanulási zavarral küszködő, nehezen kezelhető gyermekek indirekt, játékos nevelése érdekében
50 000 Ft
Mikkamakka Játéktár és Módszertani Központ, Budapest
A Központ és 10 hálózati egység működésének megkezdése, pedagógusképzés
4 000 000 Ft
Móra Ferenc Óvoda, Tatabánya
„Óvodai nevelés játékkal, mesével" c. program továbbfejlesztése
45 000 Ft
Nagykovácsi Waldorf Óvodai Alapítvány, Nagykovácsi
Az óvoda szakmai munkájának támogatása. Előadások és gyakorlati foglalkozások szülőknek
150 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Budapest
Német nemzetiségi nyelvi nevelés az óvodában. A kisebbség hagyományainak ápolása (Hangszerek, játékok)
150 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Budapest
Az ünnepkörökre épülő hagyományőrző tevékenység, a népi kismesterségek kínálta lehetőségek kihasználása a 3-7 éves korú gyermekek komplex, kötetlen fejlesztésében
50 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Budapest
Felzárkóztató, fejlesztő program a tanköteles roma gyermekek számára a sikeres iskolakezdés érdekében
251 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Budapest, XVIII. kér.
Hagyományőrző program megvalósítása, összekapcsolva a természet szeretetére neveléssel és az esztétikai neveléssel
35 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Buják
Udvari építmények cseréje és bővítése
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Görgeteg
Freinet-szellemű óvodai program megvalósítása, amely kiemelten a népi kézművesség megismerésére és elsajátítására törekszik
50 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Ibrány
Az óvodában folyó, játékon alapuló szakmai munka erősítése a szükséges eszközök biztosításával
80 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Kalló
Helyi program megvalósítása és közzététele
300 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Miskolc
Égető kemence beüzemelése
30 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Miskolc
A hátrányos helyzetű gyermekek komplex, differenciált személyiség fejlesztése érdekében továbbképzéseken (dyszlexia prevenció, romológia stb.) való részvétel biztosítása
120 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Miskolc
Mozgásműveltséget fejlesztő egyedi program alapján mozgásban gazdagabb, sokszínűbb óvodai élet biztosítása érdekében továbbképzéseken való részvétel, külső szakértő bevonása
80 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Nyírpazony
A népi hagyományok élményszerű megismerése. Játszóházak mintájára a gyermek-folklór felelevenítése
135 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Szabadbattyán
Montessori-pedagógiai elvek alapján folyó munka fejlesztése érdekében eszközök biztosítása
200 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Szárazd
Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek fejlesztési lehetőségeinek bővítése érdekében óvodai alapfelszerelések, fajátékok beszerzése
137 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Takácsi
Az „Óvodai nevelés játékkal, mesével" c. program bevezetése érdekében 4 fő tanfolyami részvételének biztosítása
50 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Tápszentmiklós
Játékos, szabadon választható foglalkozások biztosítása. A pedagógusok továbbképzésének és önképzésének támogatása
84 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Tárnáméra
Az „Óvodai nevelés játékkal, mesével" c. program megvalósítása
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Tiszakarád
Az „Óvodai nevelés játékkal, mesével" c. program alapján egyéni képességfejlesztés az egyes gyermekek aktuális fejlettségi szintjéhez igazodva
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda Nevelőtestülete, Lábod
A kötetlen tanulási formát biztosító helyi óvodai program megvalósításának folytatása
80 000 Ft
Napsugár úti Óvoda, Zalaegerszeg
Vizuális nevelés a gyermekek fejlesztése érdekében
100 000 Ft
Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület, Nyíregyháza
Az óvoda szakmai munkáját segítő szaktanácsadó bevonása, továbbképzéseken való részvétel biztosítása
90 000 Ft
Nyitra utcai Óvoda, Kecskemét
A személyiség harmonikus fejlesztése érdekében differenciált, egyénre irányuló fejlesztés szabad, kötetlen cselekvési formákban, a család bevonásával (beszélgető körök, ahol felvételeket is készítenek), mesék dramatizálása, nyílt napok szülőknek, játékok, könyvek kölcsönzésének biztosítása
35 000 Ft
Óbudai Waldorf Óvoda, Budapest
Óvodai nevelés Waldorf-pedagógiai elvek szerint
130 000 Ft
Orehovszky Lászlóné, Miskolc
A környezetismereti és természetvédelmi nevelés sérült és ép gyermekek harmonikus, sokoldalú személyiségfejlesztése érdekében
100 000 Ft
Óvoda, Pilis
A nevelőtestület részvétele az „Óvodai nevelés játékkal, mesével" c. program elméleti és gyakorlati képzésén
80 000 Ft
Óvoda, Vaskút
„Kötetlenül, tevékenyen magyar és német nyelven" c. helyi kétnyelvű nevelési program összeállítása a Vaskúti Német Nemzetiségi Nyelvoktató Óvoda számára. A program megvalósítása érdekében a játék és a vizuális nevelés feltételeinek megteremtése
140 000 Ft
Önálló Napköziotthonos Óvoda, Tiszaluc
Az óvodáskorú roma gyermekek tevékenységcentrikus, egyéni, differenciált foglalkoztatással történő felzárkóztatása az iskolaérettség elérése érdekében
270 000 Ft
Összekötő Városrész Napköziotthonos Óvoda, Miskolc
Az óvodás korú gyermekek nevelése a Waldorf-pedagógia elemeinek adaptálásával, az antropozófiai gyermekszemlélet segítségével
50 000 Ft
Összekötő Városrész Napköziotthonos Óvoda, Miskolc
Osztatlan csoportban folyó, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaira alapozott nevelés az irodalom, a zene és a képzőművészetek által
191 000 Ft
Pál utcai Óvoda, Módmezővásárhely
A közvetlen tapasztalatszerzés alapján a környezet megismerésére nevelés és a kommunikációs készségek fejlesztése
70 000 Ft
Petőfi úti Napköziotthonos Óvoda, Ózd
A Montessori-pedagógia megvalósítása az óvodában. A gyermekeknek több örömet nyújtó, egyéni képességeik fejlődésének tágabb teret adó, motiváló környezet kialakítása, eszközök biztosítása
100 000 Ft
Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapítvány, Budapest
A gyermekek személyiségfejlődésének biztosítása természetes környezetben
100 000 Ft
Reményi úti Óvoda, Miskolc
Helyi program kidolgozása érdekében 9 fő továbbképzésen való részvételének biztosítása, külső szakértők bevonása
100 000 Ft
Sinai Miklós úti Napköziotthonos Óvoda, Debrecen
A népi hagyományok, szokások beépítése a gyermekek mindennapjaiba, természetes módon, életkori sajátosságaikat figyelembe véve. Kiadványok készítése. Helyi továbbképzések tartása
200 000 Ft
Soldos Emília Óvoda, Putnok
Kötetlen szervezeti formára épülő óvodai nevelés keretein belül, a különböző foglalkozási ágak (környezet megismerése, mese, vers, zene, ábrázolás) egymásra épülése alapján, a játék elsődlegessének biztosítása
100 000 Ft
Szabad Waldorf Óvoda, Dunakeszi
Az óvodában folyó szakmai munka megerősítése érdekében a pedagógusok képzése, eszközök biztosítása
500 000 Ft
Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bükkszentkereszt
Nemzetiségi nevelés, nemzetiségi és nyelvi hagyományok ápolása az óvodában, játékon alapuló természetismeretre nevelés magyar és szlovák nyelven osztatlan óvodai csoportokban. Szakmai kapcsolatok tartása hasonló intézményekkel
150 000 Ft
Tusculanum Óvoda, Érd
A helyi nevelési programra való felkészülés érdekében előadások tartása, szakmai tanfolyamokon való részvétel biztosítása. A vizuális nevelés segítése érdekében a már elkezdett továbbképzés folytatásához alkotóműhely létrehozása
200 000 Ft
Vércse úti Óvoda, Szolnok
A mozgásfejlesztés kötetlenebb módjának kialakítása Falvai Károly módszereinek bevezetése alapján
50 000 Ft
Waldorf Óvoda, Vác
4-7 éves korú gyermekek vegyes csoportban történő fejlesztése a Waldorf-pedagógia elvei alapján
160 000 Ft
Zugliget Óvoda, Budapest
A Freinet-pedagógiai elvek alapján folyó munka során a választható tevékenységek, technikák körének bővítése (Anyagok)
60 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>