Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Civil kezdeményezések támogatása

46 268 916 Ft + 8 380 USD

A civil társadalom megerősödését elősegítő újszerű kezdeményezések támogatása. A program keretében civil szervezetek és különböző intézmények kaphattak támogatást többek közön rendezvények, kiadványok költségeire.

190 pályázat érkezett, 78 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok

Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány, Budapest
Nagy Imre születésének 100. évfordulója alkalmából rendezendő nemzetközi munkaértekezlet szervezési költségeihez támogatás
1 000 000 Ft
Alapítvány a Független Demokratikus Szakszervezeti Érdekvédelemért, Budapest
Hozzájárulás a Közép-Európai Munkásakadémia programjainak költségeihez (szemináriumok, tanfolyamok szervezési költségei, ill. személyi kiadások)
1 300 000 Ft
Alapítvány a Független Demokratikus Szakszervezeti Érdekvédelemért, Budapest
Az SzDP története 1944-48. c. könyv elkészítéséhez, kiadásához támogatás, ösztöndíjra, ill. dologi kiadásokra
1 500 000 Ft
Alapítvány a Magyarországi Önkormányzatokért, Budapest
Amerikai hadseregtől átvett felszerelések Magyarországra szállításához hozzájárulás, valamint két fő részére ösztöndíj egy évre
2 000 000 Ft
Álba Kör, Budapest
Támogatás az Álba Kör működési költségeihez és programjaik szervezéséhez, ösztöndíjak fizetéséhez
450 000 Ft
Argentieri, Federigo, Róma
Ösztöndíj 3 hónapra a Magyarország története a XX. Században c. kötet befejezéséhez, további kutatómunkákhoz
150 000 Ft
Ártánd Község Polgármesteri Hivatala, Ártánd
Támogatás a Határmenti Ifjúsági Találkozó szervezési költségeihez
160 000 Ft
Babes-Bolyai Tudományegyetem Történelem-Filozófia Kar, Kolozsvár
Négy magyar vendégtanár költségeihez hozzájárulás
480 USD
Békés Itala, Budapest
Gondolatiskola általános költségeihez, ill. a Kupacs c. produkció támogatása
300 000 Ft
Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Alapítvány, Budapest
Prognózisok, gyorselemzések készítéséhez, tanulmányíráshoz ösztöndíj a Központ három munkatársa részére, l éves időtartamra
1 350 000 Ft
Bolyai János Matematikai Társulat, Budapest
Második Európai Matematikai Kongresszus költségeihez támogatás
2 500 000 Ft
Budapesti Történeti Múzeum, Budapest
Nagy Imre születésének 100. évfordulójára rendezendő kiállítás költségeihez támogatás
1 000 000 Ft
Central Kör Egyetemközi Egyesület, Budapest
37. Társadalomkutató terepgyakorlat költségeihez támogatás
300 000 Ft
Dr. Gyekíczki András, Dunakeszi
Tanulmányút az USA-ban, az amerikai elnökválasztási kampány idején
1 000 USD
Dr. Jáky János, Budapest
További támogatás Marái Sándor hagyatékának gondozásához, a kassai emlékház berendezéséhez
150 000 Ft
Dr. Vida István, Budapest
Ösztöndíj A magyar-jugoszláv kapcsolatok 1956-1958 c. kötethez kiegészítő levéltári kutatás folytatására, az anyag sajtó alá rendezésére, fordítására
500 000 Ft
Egri Alternatív Kulturális Egyesület, Eger
Támogatás a MÁS Klub működési költségeihez
1 000 000 Ft
Európa-Ház Egyesület, Kőszeg
Az Egyesület működési költségeihez, ill. programjainak lebonyolításához támogatás
1 000 000 Ft
Európai Katolikus Információs Központ Magyar Szervezete, Budapest
A munkásosztály a Paradicsomba megy? c. nemzetközi konferencia rendezési költségeihez támogatás
1 000 000 Ft
Európai Magyarországért Alapítvány, Budapest
Ösztöndíj-támogatás az Alapítvány három munkatársa részére egy évre
1 260 000 Ft
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem-Egyesület, Budapest
Hozzájárulás a Szabadegyetem 1996. évi működési költségeihez
800 000 Ft
Evangélikus Egyház Börtön Misszió, Budapest
Fogvatartottak számára szervezett rendezvények költségeihez, ill. segélyezésükhöz hozzájárulás
50 000 Ft
Evangélikus Lelkészi Hivatal, Nyíregyháza
Támogatás a Tiszadobon 1996. augusztus 5-11. között rendezendő VII. Nemzetközi Ökumenikus Tábor költségeihez
600 000 Ft
Farkasházy Tivadar, Budapest
Az 1996. évi szárszói találkozó költségeihez támogatás
1 500 000 Ft
Fehérvári Páholy Egyesület, Székesfehérvár
Támogatás az Egyesület működési költségeihez, klubnapok, kulturális rendezvények szervezéséhez
400 000 Ft
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, Gödöllő
Országos Tudományos Diákköri Konferencia helyezettjeinek díjazásához támogatás
50 000 Ft
Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Szombathely
Támogatás 25 egyetemi és posztgraduális hallgató részvételéhez az Európai Várostörténészek Egyesülete budapesti konferenciáján
2 500 USD
Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Szombathely
Támogatás a Kör X. társadalomtörténeti konferenciájának rendezési költségeihez
400 000 Ft
HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Győr
Tanácsadás, ill. információs szolgálat működtetése főként hátrányos helyzetű fiatalok részére
348 684 Ft
Hungárián Women's World Banking Egyesület, Budapest
Támogatás az Egyesület működési költségeihez (l fő alkalmazott részére ösztöndíj egy évre, ill. irodabérlet)
1 200 000 Ft
IAESTE Hungary - Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete,
Budapest
A IAESTE svájci szervezete meghívásához utazási költség támogatás
34 000 Ft
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társaság, Szolnok
Az Egyesület tájékoztatóinak sokszorosításához, iskolások részére rendezendő versenyek lebonyolításához
348 684 Ft
JÁTÉ Filozófia Tanszék, Szeged
Támogatás a Főúr Hundred \tears of Cartesianism Colloquium szervezési költségeihez, a tolmácsolással kapcsolatos kiadásokhoz
300 000 Ft
Károlyi Sándor Szervezetfejlesztési Alapítvány, Budapest
Nem kormányzati szervezet infrastruktúrájának fejlesztéséhez eszköztámogatás
348 684 Ft
Kárpátok Kör Egyesület, Gödöllő
Támogatás a Magyar Diákok II. Világtalálkozójának költségeihez
200 000 Ft
Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete, Szeged
Budapesti Katolikus Egyetemi Napok megszervezése
89 000 Ft
Kemény Ferenc Alapítvány, Budapest
Nehéz szociális helyzetben élő nyugdíjas olimpiai bajnokok és érmes helyezettek segélyezése
500 000 Ft
Keszthelyi Szabadelvű Társaskör, Keszthely
A Társaskör folyamatos működtetéséhez, vitaestek rendezéséhez támogatás
400 000 Ft
KORRIDOR Politikai Kutatások Központja, Budapest
A Korridor és a Soros Alapítvány képviselői által meghatározott, súlyozottan időszerű és fontos kutatási témák előkészítése további vizsgálatra
985 000 Ft
Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest
Kármán Tímea - az atlantai gyermek-rajzverseny nagydíjasa - részére útiköltség támogatás szentpétervári tanulmányútjához
36 000 Ft
Lakóhelyünkért Alapítvány, Ajka
Támogatás az Alapítvány 1996. évi működési költségeihez, ill. programjai lebonyolításához
115 000 Ft
Liszt Ferenc Társaság, Budapest
Támogatás a Nemzetközi Liszt Konferencia szervezési, valamint Hamburger Klára utazási költségéhez
500 000 Ft
Lónyal Mária, Budapest
James Madison politikai filozófiája és alkotmányelmélete tárgyú tanulmány készítéséhez 24 havi ösztöndi és 1200 USD külföldi tanulmányúthoz
1 080 000 Ft + 1 200 USD
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, Budapest
A Szövetség szociális, érdekvédelmi tevékenységéhez, ill. hagyományőrző munkájához
348 684 Ft
Magyar Emberi Jogvédő Központ (MEJOK), Budapest
Két projekt támogatása: 1. A magyar NGO-k közös segítségnyújtása 2. A rasszista és a hatósági hatáskör túllépésével járó esetek követése
1 500 000 Ft
Magyar Emberi Jogvédő Központ, Budapest
Egy fő részére, Budapest-Moszkva menettérti repülőjegy, a Migrációs Szemináriumon való részvételhez
65 180 Ft
Magyar Helsinki Bizottság, Budapest
Fogdamegfigyelő program folytatásához, ill. a Bizottság tájékoztató füzetének elkészítéséhez támogatás
965 000 Ft
Magyar Helsinki Bizottság, Budapest
Ösztöndíj az MHB Emberi Jogi Tanácsadó Hálózat keretében tevékenykedő ügyvédek részére, egy évre
1 800 000 Ft
Magyar írószövetség, Budapest
Az 1956-os magyar forradalom 40. évfordulója alkalmából tartott rendezvények költségeihez támogatás
300 000 Ft
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete, Békéscsaba
III. Nemzetközi Könyvtáros Konferencia előadóinak, közreműködőinek költségeihez való hozzájárulás
400 000 Ft
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság, Budapest
A Szovjetunió kelet-európai politikája 1943-56 c. tudományos konferencia költségeihez támogatás
60 000 Ft
Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete, Budapest
Az 1997-ben megrendezésre kerülő Excange Officers1 Meeting rendezési költségeihez támogatás
520 000 Ft
Magyar Pax Romána Fórum, Budapest
Támogatás a 27. Közgyűlés, ill. tanulmányi napok
költségeihez
714 000 Ft
Magyar Történészhallgatók Egyesülete ELTE HB, Budapest
Pannonhalma millenniuma alkalmából rendezendő Egyház és Művelődés c. történészkonferencia költségének fedezése
522 000 Ft
Magyarországi Női Alapítvány (MONA), Budapest
A szervezet általános tevékenységének és speciális programjainak támogatása
2 000 000 Ft
Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület, Budapest
Támogatás a Mérnök és Tudós Nők 10. Világkongresszusához
500 000 Ft
Mlsztótfalusi Kis Miklós Múzeumi Alapítvány, Budapest
A múzeummal kapcsolatos teendők ellátásáért külön díjazás a helyi református lelkész részére (a kért támogatás kamataiból)
240 000 Ft
Monitor Alapítvány, Budapest
A Nyilvánosság Klub törvényhozókhoz intézett nyílt levelének szerkesztése és megjelentetése
250 000 Ft
Mónus Illés Akadémia a Demokratikus Társadalomért, Budapest
Támogatás a szervezet oktatási, kutatási, publikációs és konferenciaszervezési költségeihez
1 000 000 Ft
MTA Matematikai Kutató Intézet, Budapest
Támogatás az Európai Matematikai Társaság Egerben rendezendő nyári iskola szervezési költségeihez, (közép- és kelet-európai diákok szállás- és étkezési költsége)
250 000 Ft
Naplemente Pávakör, Hernádnémeti
A községben élő idősek segítése, étkezési támogatás és tüzelővásárlás
1 000 000 Ft
Nyíri Tamás Alapítvány, Budapest
Prof. Nyíri Tamás könyvtárának katalogizálását végző személy részére ösztöndíj két évre
360 000 Ft
Pécsi Liberális Klub, Pécs
Támogatás a Nyílt Társadalom és Barátai c. nyári egyetem költségeihez
929 100 Ft
Politikai Tanulmányok Intézete Alapítvány, Budapest
Kistelepülési polgármesterek számára rendezendő szakmai fórum költségeihez támogatás
800 000 Ft
Rajk László, Budapest
Részvétel a Mexikóban megrendezésre kerülő UNESCO Világörökség Bizottság 20. Ülésén
1 200 USD
Rajk László Szakkollégium, Budapest
Támogatás a Live Together with Another Nation c. konferencia háromnyelvű magazinjának (Das Haus-La Maison-The House) megjelentetéséhez
200 000 Ft
Sádt Győző Alapítvány, Budapest
A BKE kimagasló tudású, kiemelkedő emberi értékekkel rendelkező hallgatóinak támogatása
500 000 Ft
Széchenyi Ágnes, Budapest
A Szép Szó c. folyóirat (1936-39) monografikus feldolgozása. Franciaországi interjúhoz, kutatómunkához Budapest-Párizs menettérti repülőjegy
39 900 Ft
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd
Civil társadalom - demokratikus közösségek Közép-Európában c. konferencia rendezési költségeihez támogatás
310 000 Ft
Szociális Testvérek Társasága, Budapest
A Társaság 1998-ban Budapesten megrendezésre kerülő 12. Föderációs Találkozója előkészítéséhez és rendezési költségeihez támogatás
1 000 000 Ft
Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány, Kecskemét
Támogatás a nemzetközi játékszociológiai konferencia költségeihez
200 000 Ft
Tájak-Korok-Múzeumok bajai tagcsoportja, Baja
A Klub által szervezett előadások, rendezvények, kirándulások költségeihez támogatás
100 000 Ft
Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézet, Budapest
Romániai és szlovákiai napi- és hetilapok bel- és külpolitikai anyagainak folyamatos nyomon követése, elemzése
90 000 Ft
Transparency International Hungary, Budapest
A TI nemzetközi, korrupció ellen harcoló szervezet magyar tagozatának megalakítása
500 000 Ft
Új Város Alapítvány, Budapest
Támogatás a nemzetközi FOKLÁRE mozgalom magyarországi szervezete kb. 400 fő részére szervezendő, 8 napos „családos nyaralásáéhoz
1 200 000 Ft
Ürömi Általános Iskola Alapítvány, Üröm
IV. Ürömi Téli Fesztivál rendezési költségeihez támogatás
100 000 Ft
Varga Andrea, Budapest
Kutatás a Romániába deportált Nagy Imre-csoport fogvatartására vonatkozó dokumentumok után
2 000 USD
Vasakarat SC., Szombathely
Mozgássérült sportolók részére rendezendő XII. Nemzetközi Savaria Kupa költségeihez támogatás
300 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>