Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Az önálló életvitel központok hálózatának kialakítása

21 251 000 Ft

A program célja az „önálló élet" mozgalom támogatásával, a megfelelő intézményhálózat és szolgáltatások kialakításának elősegítésével, a fogyatékossággal élő emberek önálló életviteléhez szükséges feltételek megteremtése volt. Az Amerikai Egyesült Államokban a hatvanas években a mozgáskorlátozott emberek polgárjogi mozgalmának eredményeként alakultak meg az első önálló életvitel központok (Center fór Independent Liviiig), melyek irányításában, munkájában kulcsszerepet töltenek be maguk az érintettek. A mozgalom célja a legteljesebb mértékű társadalmi integráció, a tényleges esélyegyenlőség kivívása az élet minden területén. A legfontosabb alapelvek: az önsegítés, az együttes jog- és érdekérvényesítés, valamint a fogyasztói attitűd és egyéni felelősségvállalás a rehabilitációs folyamatban. Az önálló életvitel mozgalom elvei alapján működő központok integrált szolgáltatásokat nyújtanak és koordinálnak: információközvetítés, komplex tanácsadás (pl. sorstársaknak és hozzátartozóiknak, várostervezőknek, járműkonstruktőröknek), érdekképviselet, jogvédelem, tanfolyamok, tréningek, speciális szolgáltatások (pl. személyi segítő szolgálat, jeltolmács biztosítása, speciális segédeszközök kölcsönzése, javítása) stb. Hatékony működésük elengedhetetlen feltétele a koordináló tevékenység, folyamatos információcsere mind vonzáskörzetükben, mind országos szinten. 1996-ban az Alapítvány elsősorban a Fővárosi Önálló Életvitel Központ kialakítását támogatta a Motiváció Alapítvány és a De juRe Alapítvány ilyen irányú modellértékű tevékenységének bővítésével. Emellett a vidéki központok létrehozását, fejlesztését is segítette.
Nonprofit szervezetek és önkormányzati intézmények pályázhattak a fogyatékossággal élő emberek önálló életvitelét hatékonyan elősegítő szolgáltatások és központok kialakítására.

54 pályázat érkezett, ebből 22 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

Bérezi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon, Debrecen
Értelmi fogyatékos gyermekek, fiatalok felkészítése az önálló életvitelre (személyiségfejlesztés, utógondozás)
200 000 Ft
Családsegítő Intézet, Eger
Együtt egymásért egri SM Klub önsegítő csoporttá szerveződése, ön- és közösségépítés, információszolgáltatás és tanácsadás
400 000 Ft
De juRe Alapítvány a Sérült Emberek Jogaiért, Budapest
Önálló Élet Központ kialakítása, jogvédelem, tréningek
4 998 000 Ft
Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon, Budapest
A komplex fejlesztő-tanácsadó rendszer bővítése: a végzett tanulók utógondozása
300 000 Ft
Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság, Ócsa
Megváltozott munkaképességűek klubja segítésére létrehozott csoport működése
80 000 Ft
Fogyatékosokért Alapítvány, Kunszentmiklós
Személyi Segítő Szolgálat beindítása, gyógyászati segédeszközök kölcsönzése
500 000 Ft
Kerek Világ Jóléti Szolgálat Alapítvány, Pécs
A mozgás-, értelmi- és hallássérült személyek és családjaik számára jogi tanácsadás
200 000 Ft
Kornisné Liptay Elza Szociális és Rehabilitációs Központ, Tiszavasvári
Önsegítő csoportok elindítása, személyi segítő szolgálat működtetése, speciális tanfolyamok, tréningek szervezése sérültek és családtagjaik számára
200 000 Ft
Magyar Sclerosís Multiplex Társaság, Székesfehérvár
A felvilágosító munka javítása
760 000 Ft
Molnár Gábor Műhely Alapítvány, Ajka
Életvezetésükben akadályozott fiatalok integrációjának javítása
200 000 Ft
Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány, Budapest
Az alapítvány személyi segítő szolgálatának támogatása
750 000 Ft
Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány, Budapest
Önálló Életvitel Központ beindítása (információs, koordinációs és módszertani központ, diszkriminációmonitorozó iroda)
8 000 000 Ft
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete, Szeged
Önálló Életvitel Központ kialakítása, kapcsolódás az országban működő hasonló centrumokhoz
200 000 Ft
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Sárospatak
Önálló Életvitel Központ és az ehhez szükséges szolgáltatások kialakítása, tanácsadás, önsegítő csoportok beindítása
300 000 Ft
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, Salgótarján
Önálló életvitel megismertetése a fiatalokkal tréning formájában
300 000 Ft
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete, Székesfehérvár
Számítógépes rendszer vakok számára
411 000 Ft
Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete, Szombathely
Önálló Életvitel Központ létrehozása Vas megye területén
900 000 Ft
Önálló Életért Alapítvány, Szekszárd
Önálló Életvitel Központ létrehozása
1 000 000 Ft
Református Egyház, Kiskunhalas
Számítógépes Információs Bázis létrehozása és az önmegsegítés aktív támogatása
750 000 Ft
Somogyi Istvánné, Budapest
Az Önálló Életvitel program részére összegyűjtött dokumentumok szakszerű könyvtári feldolgozása számítógépre és tradicionális katalógusrendszer készítése
252 000 Ft
Szakszervezetek Vas Megyei Könyvtára, Szombathely
A könyvtár akadálymentes megközelíthetővé tétele és használatának iztosítása mozgássérültek, kerekesszékkel közlekedők részére
200 000 Ft
Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete, Szeged
Gépek és eszközök kölcsönzése, információközvetítés az Internet egítségével
350 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>