Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Gyermekközpontú óvodapedagógus, tanító-, tanárképzések és továbbképzések kidolgozása és a már működők támogatása


13 509 000 Ft

A cél olyan pedagógusképzési formák támogatása volt, melyek a gyermek- és személyközpontúság elvét szervesen építették programjukba.

101 pályázat érkezett, melyből 32 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok

3. sz. Napköziotthonos Óvoda, Mátészalka
Orff-hangszerek beszerzése a gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése érdekében
84 000 Ft
XXII. kerületi Nevelési Tanácsadó, Budapest
Iskolaelőkészítő, személyiségfejlesztő kiscsoportok vezetése, tapasztalatainak elemzése, módszertani alapelvek kimunkálása, az elméleti és gyakorlati munka mint foglalkozási modell videofilmekkel történő bemutatása
800 000 Ft
Belec Csilla, Solymár
A Waldorf-Tanárképző kurzusán való részvétel biztosítása
100 000 Ft
Benedek Elek Óvóképző, Sopron
Freinet-szellemű, projektrendszerű helyi program kidolgozása, illetve 30 projekt kidolgozása. A program összeállítása, kiadása
240 000 Ft
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely
Elméleti és gyakorlatközeli problémacentrikus gondolkodási lehetőségek megteremtése gyakorló magyartanárok és magyar szakos főiskolai hallgatók számára (konferenciasorozat, szakszemináriumok szervezése, folyóirat és jegyzet kiadása)
550 000 Ft
Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Biz., Budapest
„A kommunikációs nehézséggel küzdők (beszédhibások, tanulási nehézséggel veszélyeztetettek és tanulási zavarral küzdők) szűrése, komplex vizsgálata" témában továbbképzés legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező logopédusok számára
600 000 Ft
Bodnárné Novak Anita, Encs
Óvodapedagógusi szak elvégzése levelező tagozaton
25 000 Ft
Budapesti Montessori Társaság, Budapest
Montessori-szemléletű pedagógusképzés tartása és az ehhez szükséges tankönyvek előállítása
600 000 Ft
Budapesti Tanítóképző Főiskola, Budapest
Komplex művészeti, környezeti nevelést adó kurzusok tartása, továbbá ezen stúdiumok hatásának vizsgálata a hallgatói személyiségre és az óvodai gyakorlati foglalkozásokon végzett munkájára
250 000 Ft
Budapesti Tanítóképző Főiskola, Budapest
A vizuális nevelés új szakterületi programjának tartalmi és módszertani kibontakoztatása és felszerelése az 1995-ben indult 4 éves tanítóképzésben. A bábszakkollégium személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
832 000 Ft
Budapesti Tanítóképző Főiskola Zenei Tanszék, Budapest
A „Hangképzés az óvodában" című fakultációs program folytatása hallgatók és esti képzésben részt vevő óvónők számára
100 000 Ft
Budapesti Tanítóképző Főiskola Zenei Tanszék, Budapest
„Útkeresés az óvodai zenepedagógiában" c. program megvalósítása óvodapedagógus hallgatóknak
120 000 Ft
Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány, Budapest
Szervezett tanárképzés keretében az iskola nevelési gyakorlatának bemutatása, továbbá speciális szakterületeken (szociális munkás, pszichológus) a főiskolai hallgatók gyakorlati képzése
500 000 Ft
Dr. Sarkady Kamilla, Budapest
Óvónők továbbképzése egy csoport számára, 30 órás kurzuson, a mese újszerű, minden kötöttségtől mentes, fantáziára építő, dramatikus eszközökkel történő feldolgozásához
160 000 Ft
Dr. Kaszab Zita, Budapest
Problémás, veszélyeztetett gyermekekkel foglalkozó pedagógusok számára intenzív segítségnyújtás nyitott csoportban
200 000 Ft
Etyeki Műhely, Etyek
Felkészülés a NAT Néprajzismeret, népismeret c. tantárgyára. Az etyeki műhely játékon, játékos tanításon alapuló kézműves tevékenysége révén pedagógusok, szülők képzése, továbbképzése
1 940 000 Ft
Garbai Sándor Szakközépiskola Szociális és Egészségügyi Tagozat, Kiskunhalas
Mentálhigiénés szemléletformáló képzés szervezése tanítók és óvodapedagógusok számára. Több kis létszámú intézmény segítő hálózatának kialakítása
400 000 Ft
Játszó-Tér Alapítvány, Budapest
Pedagógusok és gyógypedagógusok felkészítése az individualizált, ill. a kooperatív tanulásra épülő tanulásszervezési eljárás kísérleti bevezetésére és kipróbálására
200 000 Ft
Kapocs Mentálhygiénés Egyesület, Kiskőrös
Kiskőrös és vonzáskörzete oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok szemléletformáló mentálhigiénés tanfolyami képzése
160 000 Ft
Kecskeméti Planetárium, Kecskemét
Csillagászattal, természettel, a természet szeretetével kapcsolatos 3 éves posztgraduális képzésekhez szakmai segédanyagok készítése, kurzusok tartása óvodapedagógusoknak, tanítóknak
800 000 Ft
Kristóf Péter, Piliscsaba
Tanárok hatékony kommunikációs és konfliktusmegoldási készségeinek, képességeinek és módszereinek fejlesztése (csoportonként 2 x 54 órás) intenzív tréning keretében
480 000 Ft
Labirintus Alapítvány, Budapest
Ismeretterjesztő és oktatófilm befejezése a szenzoros-integrációs módszer terápiás és fejlesztési lehetőségeiről
150 000 Ft
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, Miskolc
Országos fórum szervezése a kevéssé ismert óvodapedagógiai szakmai műhelyek, helyi programok bemutatása érdekében
210 000 Ft
Magyarországi Montessori Egyesület, Budapest
Montessori továbbképző tanfolyam óvónők számára a Montessori- pedagógia rendszerének megismerése, elveinek, módszerének, eszközeinek óvodai alkalmazása érdekében
300 000 Ft
Magyarországi Montessori Egyesület Pest Megyei Kör, Budapest
A Montessori-módszert alkalmazó pedagógusok pedagógiai témájú továbbképzése és szakmai találkozói a Pest megyei Kör szervezésében
200 000 Ft
Mentálhigiénés Központ Közhasznú Társaság, Budapest
Óvodapedagógusok, tanítók és tanárok lelki egészségének, önismereti és kommunikációs készségének, hatékonyabb lélektani munkájának segítése és javítása érdekében un. rövid tréningek tartása
600 000 Ft
Nevelési Tanácsadó, Körmend
Pedagógusok továbbképzése két körzetben
1. a tanulási és magatartási zavarok,
2. nevelési problémák és ezek feloldása (drámajáték),
3. a pedagógus is ember témakörökben
218 000 Ft
Nyitón Pedagógia Műhely, Budapest
Graduális és posztgraduális interaktív kurzussorozatok tartása
az egységes tanárképzés jegyében alternatív módszerekkel,
személyközpontú szemlélettel
1 000 000 Ft
Pesthidegkúti Waldorf Iskola, Budapest
A Waldorf Iskola középiskolai tagozatának előkészítése, működtetése és továbbfejlesztése a részt vevő szakemberek önképzése, továbbképzése. Szaktárgyak tanteveinek összehangolt kidolgozása. Pedagógiai és gazdasági szakértő ösztöndíja
680 000 Ft
Speciális Általános Iskola, Budapest
Hátrányos helyzetű, az iskolarendszerben valamilyen oknál fogva lemaradt gyermekek személyiségfejlesztésének érdekében „Bevezetés a képzőművészeti pedagógiai terápiába" c. továbbképzés óvodapedagógusok, fejlesztő és gyógypedagógusok részére
94 000 Ft
Vincze Imre Altalános Iskola, Kocs
Tanulásmódszertan-tanfolyam szervezése a „Tanulás tanítása" érdekében az iskola minden pedagógusa, illetve megyei szinten az érdeklődő pedagógusok számára
216 000 Ft
Zilahi Józsefné, Sopron
Az „Óvodai nevelés játékkal, mesével" című program megismertetése érdekében tanfolyamok tartása
700 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>