Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Roma oktatási program

72 077 400 Ft
37 566 400 Ft

A társadalom egészétől leszakadt rétegek tagjainak - köztük főként a romáknak - többek között azért nincs esélyük kilépni, elmozdulni helyzetükből, mert az oktatási rendszerből hiányoznak azok a speciális intézményi formák, amelyek az érintett gyermekcsoportok iskolai sikereit elősegíthetnék. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy célzott programokkal komoly eredményeket lehet elérni ezen a téren. Tartós hatás akkor várható, ha abban segítünk a családoknak, hogy gyermekeik versenyképesebb magatartásformák és tudás birtokába jussanak. Csakis olyan koncepciótól várhatunk valós eredményt, amely minden életkori szakaszban reális lehetőséget kínál a roma gyerekek és családok számára.

290 pályázat érkezett, melyből 96 nyert el támogatást.

Támogatott pályázatok

1. sz. Napköziotthonos Óvoda, Nyírbátor
Differenciált fejlesztés és kompenzáció
40 000 Ft
l. sz. Általános Iskola, Nyírtelek
Cigány oktatásfejlesztés lehetőségei, regionális kapcsolat- és információs rendszer kiépítése és működtetése
700 000 Ft
III. sz. Általános Iskola, Alsózsolca
Egészséges életmódra nevelés, a társdalomba való beilleszkedés segítése
28 000 Ft
III. sz. Napköziotthonos Óvoda Óvodapedagógusai, Nagyecsed
Fejlesztő pedagógiai program
150 000 Ft
III. sz. Napköziotthonos Óvoda, Abony
Az óvodába járó halmozottan hátrányos helyzetű - főleg cigány - gyerekek pedagógiai fejlesztésének elősegítése
50 000 Ft
III. sz. Napköziotthonos Óvoda, Berettyóújfalu
Mentálhigiénés felzárkóztatás, integrálódás elősegítése
205 000 Ft
10. sz. Altalános Iskola, Gyöngyös
Tanári ösztöndíj
200 000 Ft
13. sz. Általános Iskola, Nyíregyháza
Cigány gyermekek számára szervezett klub
75 000 Ft
Általános Iskola, Csány
A már a Soros Alapítvány támogatásával működő klubnapközi további működtetése
85 000 Ft
Általános Iskola, Csányoszró
Cigány gyerekek felzárkóztatása
300 000 Ft
Általános Iskola, Fadd
Értelmi fogyatékos gyerekek oktatása kosárfonásra és kéziszövésre
200 000 Ft
Általános Iskola, Fadd
Tolna megyei értelmi fogyatékos tanulók megyei mesemondó és képzőművészeti versenye
80 000 Ft
Általános Iskola, Kerecsend
Felzárkóztató program
550 000 Ft
Általános Iskola, Kompolt
Cigány tanulók felzárkóztatása, napközis ellátása
40 000 Ft
Általános Iskola, Kömlő
A tanulók iskolai és iskolán kívüli tevékenységének támogatása
30 000 Ft
Általános Iskola, Szátok
A tanulók háttérműveltségének javítása
30 000 Ft
Általános Iskola, Szendrőlád
Felzárkóztató program
100 000 Ft
Általános Iskola, Terpes
Étkezési hozzájárulás
100 000 Ft
Általános Iskola Nevelőtestülete, Zsáka
Enyhén értelmi fogyatékos cigány gyerekek integrált nevelése
300 000 Ft
Amrita Országos Baráti Kör Egyesület, Pécs
Az egyesület éves programjának támogatása
3 066 000 Ft
Ariadne Szakképzési és Karrier Tervezési Iroda, Budapest
Évi 150 cigány fiatal szak- és átképzésére
1 200 000 Ft
Báder András, Budapest
Hangszervásárlás
300 000 Ft
Bartók Béla Művelődési Központ, Szeged
Ki mit tud? Tehetségkutató vetélkedő szervezése
33 000 Ft
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest
Hangszervásárlás
2 150 000 Ft
Benedek Elek Általános Iskola, Heves
A kisebbségi önkormányzattal együtt működtetett program támogatása
120 000 Ft
Bogdán István, Pécs
Bibliafordítás
200 000 Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Abaújszántó
Beiskolázási támogatás
81 000 Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Debrecen
Megyei roma irodalmi és rajzpályázat gyerekeknek és pedagógiai pályázat
30 000 Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kővágószőllős
Fafaragó szakkör indítása
62 000 Ft
Collegium Martineum Alapítvány, Mánfa
Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium munkájának segítése
5 232 300 Ft
Csermer Géza, Budapest
Cigány irodalmi szöveggyűjtemény elkészítése
360 000 Ft
Csonka József, Budapest
Tandíjtámogatás
39 000 Ft
Csonkáné Lakatos Klára, Budapest
Általános iskolai hagyományőrző klub
100 000 Ft
Derűs Gyermekkor Alapítvány, Pécs
A társadalmi beilleszkedést leginkább segítő (magyar és cigány) nyelvi fejlődési és egészséges szokáskialakítási program indítása, az anya-gyermek hatékony interakcióik indirekt befolyásolásával, fejlesztésével, irányításával
500 000 Ft
Dr. Réger Zita, Budapest
Cigány gyermekek nyelvi szocializációja és iskolai eredményessége, cigány-magyar nyelvű szöveggyűjtemény
1 400 000 Ft
Egységes Gyermekintézmény Hunyadi úti Tagóvoda, Sátoraljaújhely
A 3-6 éves cigány származású gyermekek komplex fejlesztése esztétikai élménynyújtáson keresztül
100 000 Ft
Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége Somogy megyei Elnöksége, Kaposvár
Értelmi fogyatékosok társadalmi beilleszkedésének segítése
480 000 Ft
Európai Magyarországért Alapítvány, Budapest
A pályázó alapítvány által szervezett kanadai csereprogramon részt vevő négy fiatal utazásának támogatása
500 000 Ft
Galilei Alapítvány, Pécs
Pályaorientációs tevékenység, felzárkóztató és felkészítő órák
2 000 000 Ft
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Pátka
Multikulturalis nevelési program
135 000 Ft
Gát utcai Általános Iskola, „Fülöp atya" klub, Budapest, IX. ker.
A klub működésének segítése
100 000 Ft
Gyermekekért SOS 90 Alapítvány, Nyírtelek
A Kedves Ház Kollégium 1996/97-es nevelési és oktatási programja
3 331600 Ft
Hajnal utcai Óvoda, Békéscsaba
Cigány művészeti tárgyak vásárlása az óvoda számára
100 000 Ft
Hangony Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Hangony
Iskolába kerülő cigány származású gyerekek iskolaelőkészítő Programja
144 000 Ft
Harmónia Alapítvány, Szolnok
Cigány hivatásos nevelőszülők és az általuk gondozott gyerekek fejlődésének segítése az intézményes nevelés bevonásával
100 000 Ft
Havas Dorottya, Budapest
Tandíjtámogatás
80 000 Ft
Irinyi József Általános Iskola, Hosszúpályi
Cigány kulturális programok
50 000 Ft
Izsáki Imre Általános Iskola, Zalaegerszeg
Romológia szakos oktatás bevezetése
150 000 Ft
Józsefvárosi Tanoda Alapítvány, Budapest
Szegénysorban élő józsefvárosi gyerekek eredményes továbbtanulásának segítése
2 000 000 Ft
Kakucs Közösségi Kisebbségi Önkormányzat, Kakucs
Esti iskola, az iskolázatlanság megszüntetésére
200 000 Ft
Kisebbségi Önkormányzat, Újudvar
15 000 Ft
Kónyi Regionális Érdekvédelmi Cigány Szervezet, Ötvöskónyi
Taneszközvásárlás/
60 000 Ft
Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Vásárosnamény
Étkezési hozzájárulás
150 000 Ft
Körösi Csorna Sándor Általános Zene- és Szakiskola, Nagykálló
A kisebbségek és a magyarság békés együttélését, egymás kultúrájának megismerését elősegítő program támogatása
400 000Ft
Körzeti Általános Iskola, Baktakék
Nyelvi labor berendezése
460 000 Ft
Körzeti Általános Iskola, Baktakék
Nyári tehetséggondozó tábor
85 000 Ft
Körzeti Óvoda Munkaközössége, Mohács
3-7 éves gyermekek nyelvi és kommunikációs fejlesztése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és cigány gyerekek differenciált fejlesztésére
100 000 Ft
Közjóléti Szolgálat Alapítvány, Budapest
Roma középiskolások személyiségfejlesztő tréningcsoportjának programja
700 000 Ft
Községi Önkormányzat, Szátok
Óvodai térítési díj
140 000 Ft
Lakatos Klaudia, Lőrinci
Tandíjtámogatás
45 000 Ft
Ligeti György - Mohácsi Viktória, Budapest
A magyarországi cigányság kultúrájáról szóló CD-ROM elkészítése
1 440 000 Ft
Ügeti György, Budapest
A magyarországi cigányság kultúrájáról szóló CD-ROM elkészítésében közreműködő szakreferensek díjazása
275 000 Ft
Magyar Művelődési Intézet, Budapest
Négy cigány fiatal kollégiumi elhelyezésének támogatása
140 000 Ft
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség, Budapest
Volt állami gondozott roma fiatalok középiskolai tanulmányainak lehetővé tétele, szocializációjuk hiányainak pótlása
644 000 Ft
MÁV-telep 38. számú Általános Iskola, Budapest, X. kér.
Cigány nyelv oktatása, TERNEJILE Együttes és színjátszó csoport támogatása
100 000 Ft
Mursa Balázs, Szatmárcseke
Tandíjtámogatás
25 000 Ft
Művelődési Ház, Bábcsoport, Fadd
Cigány lakosság szokásainak, dalainak feldolgozása bábszínpadra
100 000 Ft
Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Nagykanizsa
Cigány népismereti előadások általános iskolákban
450 000 Ft
Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Nagykanizsa
Cigány klub működtetéséhez
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Jánd
Felzárkóztató program
200 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Nyírbátor
A nehéz helyzetben lévő óvoda támogatása
150 000 Ft
Némethné Kriston Erzsébet, Szigethalom
Munkaiskola, szakma-előkészítés, egyéni felzárkóztatás
220 000 Ft
Nyári Pál, Szombathely
Tehetséggondozó klub létrehozása
200 000 Ft
Oktatási és Továbbképzési Központ Alapítvány, Szolnok
Cigány gyermekek IV. megyei kulturális találkozója
50 000 Ft
Önálló Vezetésű Napköziotthonos Óvoda, Tiszalők
A cigány gyermekek komplex fejlesztése az iskolaérettség elérése érdekében
300 000 Ft
Ötvöskónyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Ötvöskónyi
Hagyományőrző szakkör beindítása
100 000 Ft
Pécsi utcai Általános Iskola, Kaposvár
A roma program megvalósításának segítése eszközökkel
60 000 Ft
Petőfi Sándor Művelődési Központ, Gödöllő
Cigányokkal foglalkozó szakemberek képzése
400 000 Ft
Pirícse Község Polgármesteri Hivatala, Piricse
Iskolából kikerült fiatalok segítése a 8 általános iskolai végzettség megszerzéséhez
100 000 Ft
Piricse Község Polgármesteri Hivatala, Piricse
Tárgyi feltételek javítása
200 000 Ft
Piroskavárosi Altalános Iskola, Csongrád
Hagyományőrző, dramatikus szakkörök
150 000 Ft
Roma Dub program
Budapesti és pécsi roma középiskolások zenei programja a C3-ben
300 000 Ft
Roma Kisebbségi Önkormányzat, Tarpa
Taneszközvásárlás, étkezési hozzájárulás, kirándulás
100 000 Ft
Roma Kulturális Klubegyesület, Budapest
A klub éves programjára
430 000 Ft
Romano Glaszo Cigány Egyesület, Budapest
Szakmai képzés cigány gyermekeket táboroztató fiatalok részére
270 000 Ft
Rostás Csaba, Budapest
Angyalföldi Roma Gyermekklub programja
200 000 Ft
Segítőtárs Alapítvány, Hatvan
Fogyatékos cigány gyermekek számára szervezett táncház támogatása
125 000 Ft
Szendrei Lajosné, Miskolc
Tandíjtámogatás
50 000 Ft
Szilágyi Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Otthon és Általános Iskola, Budapest
Másképp multikulturális program
160 000 Ft
Tandíjmentes Alapítványi Munkaiskola és Óvoda, Edelény
Egyszeri támogatás tanulmányi utazáshoz
20 000 Ft
Tomics Annamária és Végvári Katalin, Komló
Franciaországi tanulmányút
90 000 Ft
Tompa Mihály Általános Iskola, Alsóvadász
Halmozottan hátrányos helyzetű cigány tanulók oktató-nevelő programja és szabadidős tevékenységének támogatása
150 000 Ft
Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Ózd
Tanulási nehézségekkel, zavarokkal küzdő kisiskolások szűrése, fejlesztése
200 500 Ft
Virág Béla, Budapest
Tandíjtámogatás
120 000 Ft
Virágné Virág Emese, Budapest
Tandíjtámogatás
120 000 Ft
Vörös Tamás, Velence
Kínai kiutazás támogatása
65 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>