Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Történelem- és társadalomismeret

25 946 000 Ft+ 11 920 USD

A tantárgy célja olyan világszemlélet közvetítése, melyben tükröződik az emberi civilizáció egysége és sokarcúsága, a különböző régiók sajátosságai és egymásrautaltsága. Olyan társadalomismereti oktatási modellt kívánunk bemutatni, melynek segítségével a diákok autonóm személyiségként fogékonnyá válnak környezetük változó kihívásaira, és megtanulnak együtt élni az övéktől eltérő értékrenddel bíró embertársaikkal.
A program keretében a már működő fejlesztések mellett tanári kézikönyveket és különböző korosztályok számára kifejlesztett önálló történelmi, társadalomismereti tantárgyblokkokat támogattunk.

40 pályázat érkezett, melyből 18 nyert el támogatást.

Támogatott pályázatok
Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány, Budapest
Történelem és társadalomismeret tananyag készítése 12-18 éveseknek
7 000 000 Ft
Calibra Kiadó, Budapest
Társadalomismeret tankönyvcsalád kiadói és nyomdai munkálatainak támogatása
3 500 000 Ft
Dózsa György úti Általános Iskola, Kazincbarcika
„Honismereti-életmód" című tanítási program szakmai konferenciája
492 000Ft
Dózsa György úti Altalános Iskola, Kazincbarcika
Helyi tantervkészítő szakmai kurzusok
312 000 Ft
Dózsa György úti Általános Iskola, Kazincbarcika
Honismereti-Életmód Módszertani Műhelykurzus programja
157 000 Ft
Dr. Falus Katalin, Budapest
Filozófiai beszélgetések, tananyag Kisiskolásoknak
4 300 000 Ft
+ 4 000 USD
Fórum Film Alapítvány, Budapest
„Cselédek" című dokumentumfilm befejező munkálatai
1 500 000 Ft
Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest
Kéthetes magyar-amerikai tanárcsere az állampolgári nevelés tárgykörében
7 920 USD
Kecskeméti Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi Tanszéke, Kecskemét
Az „Ember és társadalom" műveltségi terület oktatására felkészítő, főiskolai szintű tantervi program kidolgozása
140 000 Ft
Knausz Imre és munkacsoportja, Budapest
Társadalomismeret és történelem tananyag kidolgozása
2 585 000 Ft
Korona Kiadó Kft., Budapest
Ezeréves a magyar iskola - képek a magyar iskola történetéből, 2000 példány eljuttatása az iskoláknak
1 803 500 Ft
Kölcsey Ferenc Gimnázium, Budapest
„Babits-emlékbeszédek" című kiadvány támogatása
150 000 Ft
Országos Széchenyi Könyvtár-Magyar Filmintézet, Budapest
Videodokumentumok a háború utáni magyar történelem oktatásához
1 190 000 Ft
Osiris Kft., Budapest
Benda György: A történelem tudományos módszertana, Fraser: Cigányok története, Berger: Bevezetés a szociológiába, Paine: Az ember jogai c. kiadványok támogatása
2 089 000 Ft
Pálos György, Budapest
Fellegi Ádám művelődéstörténeti sorozata eddig elkészült anyagának sokszorosítása
212 500 Ft
Rácz Péter, Budapest
Külföldi tananyag fordítása
25 000 Ft
U. Szabaczky Edit, Győr
Történelem feladatgyűjtemény kiadása
440 000 Ft
Zsignárné, Buják Gabriella, Tiszavasvári
Társadalomismeret - szakmai programok, műhelyek támogatása
50 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>