Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Prevenciós (egészségmegőrző) program

7 476 100 Ft
+ 517 USD

Az előző években egyének és közösségek pályázhattak az egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel és mentálhigiénével kapcsolatos oktatási és szakmai továbbképzési programokkal, amelyre még 1996 májusáig elfogadtuk a jelentkezést.

270 pályázat érkezett, melyből 38 nyert el támogatást.

4 467 000 Ft
+ 300 USD

Támogatott pályázatok

5. sz. Napköziotthonos Óvoda, Hajdúszoboszló
A sérült és hátrányos helyzetű gyerekek komplex fejlesztése, mozgásjavító és fejlesztő foglalkozások megszervezése
50 000 Ft
153. sz. Dr. Dornyay Béla Cserkészcsapat, Salgótarján
Természeti környezetbe telepített, egészségmegőrző nevelést folytató, a fiatalok egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformálását célzó nomád tábor
25 000Ft
Altalános Iskola, Szomolya
Többszőrösen hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók tízórai és napközis étkezésének biztosítása
160 000 Ft
Angyalföld téri Altalános Iskola, Debrecen
A tanulók testi-lelki-szellemi fejlesztése a kirándulások, túrák, táborozások megvalósításával, különös tekintettel az asztmás, légúti betegekre
44 000 Ft
Békés Megye Képviselő-testülete Szakosított Szociális Otthona, Okány
Rendszeres tornával, testedzéssel megőrizhetik és javíthatják az értelmileg, ill. halmozottan fogyatékos gondozottak fizikai-lelki állapotát
100 000 Ft
Bölcsődei Szolgálat III. sz. Bölcsődéje, Oroszlány
A sérült gyermekek korai fejlesztése érdekében különböző szakemberek együttműködés, a szülők bevonása a ejlesztő munkába
500 000 Ft
Családsegítő Szolgálat, Békéscsaba
Mentálhigiénés családgondozás: a rogersi segítő beszélgetés tanulása, önsegítő csoportok létrehozása, mentálhigiénés és szociális családi táborok megrendezése
170 000 Ft
Családsegítő Szolgálat, Békéscsaba
Családi életre nevelés és a szexuális kultúra terjesztése az ifjúság körében
15 000 Ft
Diákcentrum Universitas Alapítvány, Szeged
Elsőéves hallgatók beilleszkedését segítő program
80 000 Ft
Down Alapítvány, Budapest
Fogászati szakrendelés értelmi fogyatékosok számára, altatási lehetőséggel, kórházi háttérrel
220 000 Ft
Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási
Somogy megye bentlakásos egészségügyi intézeteiben, szociális otthonaiban, gyermekintézményeiben dolgozó szakemberek szakmai továbbképzése
100 000 Ft
Erzsébet Kórház Rendelőintézet Pszichiátriai Gondozó, Hódmezővásárhely
Már működő telefon-lelkisegély szolgálat fejlesztése, újabb stábtagok képzése
100 000 Ft
Ferencvárosi Családsegítő Szolgálat - Egyszülős Klub, Budapest
A gyermeküket egyedül nevelők számára kíván megoldást adni abban, hogy az ezzel a sajátos helyzettel járó fokozott terheket elviseljék
140 000 Ft
Gödöllői Művelődési Központ Fuszekll Baráti Társaság, Gödöllő
Zenetanya a drog és az AIDS ellen
50 000 Ft
Győry Sándor Általános Iskola, Tarján
olyan készségek kialakítása a gyermekekben, amelyek segítségével képesek lesznek a szenvedélybetegségek elutasítására
120 000 Ft
Kispad Alapítvány, Drávafok
Képzés és tapasztalatcserék a baranyai falugondnokok egyén-, család-, közösség- és környezetvédő, azaz egészségmegőrző feladatai ellátásának fejlesztésére
300 000 Ft
Komáromi Éva-Jakab Katalin, Budapest
Szülőcsoport létrehozása a serdülőkori pszichés és viselkedési zavarok megelőzésére
10 000 Ft
Kortárs Segítő Szolgálat Egyesület, Debrecen
Egészségmegőrző és egészség-helyreállító célú kondicionáló torna és autogén tréning önszerveződő nyugdíjas klubtevékenységi keretben
24 000 Ft
La Leche Liga Magyarországi Egyesülete, Budapest
Ismeretterjesztő füzetek kinyomtatása, telefonos tanácsadás szoptató édesanyáknak
95 000 Ft
Lelki Elsősegély Telefonszolgálat, Kecskemét
A krízisintervenció, szuicid prevenció hatékonyságának növelése céljából a LET szélesebb körű megismertetése a lakosság körében
100 000 Ft
Magyar Ápolási Egyesület Helyi Szervezete, Miskolc
Olyan személyiségfejlesztő tréning megszervezése, amely egy új ápolási szemlélet elfogadásának támogatására, „túlélési stratégiai" módszer biztosítására szolgál
100 000 Ft
Magyar Családterápiás Egyesület, Budapest
A Magyar Családterápiás Egyesület X. jubileumi vándorgyűlésének támogatása
100 000 Ft
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, Nyíregyháza
Az 1988 óta működő telefonos lelkisegély-szolgálat tevékenységi körének kibővítése drogfogyasztók és családtagjaik, valamint kamaszok számára
130 000 Ft
Magyar Vöröskereszt Szombathely Megyei Jogú Város Területi Szervezete, Szombathely
Egészségnevelési nap Szombathelyen
70 000 Ft
Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság, Budapest
Nemzetközi Bálint Centenáriumi Kongresszus megrendezése Budapesten
100 000 Ft
Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém
Mentálhigiénés kurzus pedagógusoknak
100 000 Ft
Mentái Szanatórium Alapítvány, Debrecen
lehetőségei a Nappali Kórházban. Az eddig folytatott pszicho- és szocioterápiás munka fejlesztése, megtartása
200 000 Ft
Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete, Budapest
fiatalok számára
100 000 Ft
Nagypál István, Szeged
Szeged-Toledo-Atlanta kerékpárral: rokkant sportoló részvétele az olimpián
300 USD
Platamon Alapítvány - Egyhajó Szolgálat, Debrecen
Pszichológiai szakos egyetemi hallgatókk mentálhigéniás szolgálat indízása különös tekintettel a serdülőkori, családi és iskolai gondokra
120 000 Ft
SOS Élet Telefonszolgálat, Kaposvár
A telefonszolgálat munkatársainak komplex továbbképzése és kiképzése
100 000 Ft
Systems in Transition, Budapest
A rendszerváltás pszichoszociális következményeivel foglalkozó szakemberek éves konferenciájának támogatása
200 000 Ft
Székesfehérvári „Ifjúsági vonal", Székesfehérvár
A nagy fluktuáció miatt folyamatos képzésre van szükség. A dolgozó stábtagok mentálhigiénének megőrzése, elismert szakemberek felkérése a segítségre
80 000 Ft
Varga Etelka, Budapest
Öngyilkosságot megkísérelt kamaszok komplex utógondozása, krízis- és konfliktuskezelési formáik korrigálása
240 000 Ft
Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye, Kiskunfélegyháza komplex program
150 000 Ft
Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona, Sajtoskál
Onkológiai szűrővizsgálat
24 000 Ft
Védőnői Szolgálat, Gyomoré
Komplex egészségnevelő foglalkozássorozat iskolai és óvodai csoportokban
50 000 Ft
Zalai Mentálhigiénés Egyesület, Zalaegerszeg
A krízishelyzetben lévők segítése telefonos és személyes mentálhigiénés konzultáció, krízisintervenció formájában
200 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>