Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Restaurálási program

3 000 000 Ft

E programban pályázhatott minden olyan könyvtári, levéltári és múzeumi gyűjtemény, amely muzeális könyveket, sokszorosított grafikákat, térképeket, tervrajzokat őriz, és nincs saját restaurátora. A restaurálási munkákat az OSZK-Soros Könyv-restaurátor Műhely végezte el.

71 pályázat érkezett, ebből 36 nyert el támogatást.

Támogatott pályázatok

Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
XVI. századi tudománytörténeti ritkaság restaurálása
25 000 Ft
Balatoni Múzeum, Keszthely
XVIII-XIX. századi iratok restaurálása
100 000 Ft
Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye, Budapest
Egy XVII. századi német bibliakiadás restaurálása
100 000 Ft
Egri Főegyházmegyei Könyvtár, Eger
Négy atlaszkötet (XVII. sz. közepe) restauráltatása
100 000 Ft
Érseki Gyűjteményi Központ (Múzeum és Levéltár), Eger
Az Érseki Levéltár tulajdonában lévő protocollum (1639-1652) és felsőtárkányi anyakönyv (1734-1779) restauráltatása
100 000 Ft
Evangélikus Országos Könyvtár, Budapest
3 db XVIII. századi magyar mű restaurálása
100 000 Ft
Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
8 ősnyomtatvány teljes restaurálása
100 000 Ft
Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, Győr
3 db XVI. századi festett címerképpel ellátott oklevél restaurálása
80 000 Ft
Hadtudományi Könyvtár, Budapest
A modern kori hadtörténeti kutatás alapvető kézikönyvsorozatának restaurálása
100 000 Ft
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya
Helyismereti és művelődéstörténeti szempontból fontos muzeális könyvek restaurálása
50 000 Ft
Kalocsa-Kecskeméti Érseki és Főkáptalani Levéltár, Kalocsa
5 db kéziratos kötet restaurálása
100 000 Ft
Képzőművészeti Gyűjtemény és Érseki Gazdasági Levéltár, Kalocsa
Térképek restaurálása
50 000 Ft
Kner Nyomdaipari Múzeum, Gyomaendrőd
Hazai és külföldi oklevelek restaurálása
50 000 Ft
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom
Élőpenészes Esztergom szabad királyi városi jegyzőkönyvek restaurálása 1700, 1723, 1824, 1848
100 000 Ft
Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét
Klösz György: A magyar királyi udvari vonat c., 22 fotográfiát és 17 tervrajzot tartalmazó albumának restaurálása
65 000 Ft
Mátra Múzeum, Gyöngyös
Főleg XVII-XIX. századi, a város gazdasági életére, iparfejlődésére, ill. egy-egy jelentősebb család vagy személy működésére vonatkozó eredeti dokumentum restaurálása
100 000 Ft
MTA Csillagászati Kutatóintézet, Budapest
2 db atlasz restaurálása
80 000 Ft
MTA Könyvtára, Budapest
A Keleti Gyűjtemény 11 hungarika-ősnyomtatványának restauráltatása
50 000 Ft
MTA Művészettörténeti Intézet, Budapest
XIX-XX. századi dokumentumok: iratanyag, művészettörténeti források, művész-levelek stb. restaurálása
100 000 Ft
Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba
Oktatástörténeti és helytörténeti művek restaurálása és állagmegóvó konzerválása
50 000 Ft
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján
Öt feudáliskori kötet restauráltatása
100 000 Ft
Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Budapest
Möller István építész műveinek restaurálása
100 000 Ft
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
Scheiber Hugó 5 db 1948-ban készített nagyméretű Petőfi portréja, ill. plakátterve restaurálása
70 000 Ft
Ráday Levéltár, Budapest
Egyházi anyakönyvek és jegyzőkönyvek restaurálása
100 000 Ft
Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Sárospatak
A kollégium XVII. századi nyomdájában 1650-1671 között keletkezett, a Nagykönyvtárban őrzött termékek restaurálása
100 000 Ft
Somogyi Könyvtár, Szeged
50 kézi színezésű, rézmetszetű térképlevélből álló világatlasz már megkezdett teljes restaurálása
100 000 Ft
Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum), Sopron
A líceumi könyvtár néhány muzeális értékű könyvének restauráltatása
100 000 Ft
Szabolcs-Szatmár-Sereg Megyei Önkormányzati Hivatal, Nyíregyháza
Az Önkormányzat Levéltárában őrzött, Szatmár vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyvei (1641-1645) harmadik kötetének restaurálása
100 000 Ft
Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár
Két nyomtatott és három kézírásos levéltári térkép, valamint egy 1717-ből származó pergamen címereslevél restaurálása
50 000 Ft
Székesfehérvári Püspöki Könyvtár, Székesfehérvár
Luther német nyelvű bibliafordításának egy 1543-ban Wittenbergben kiadott, Lucas Cranach metszeteivel díszített példányának restaurálása
100 000 Ft
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
A Múzeum Szakkönyvtárában lévő két antikva, egy XII. századi magyar vonatkozású mű, egy egyedi díszkötésű emlékalbum és két évfolyam helyi újság restauráltatása
80 000 Ft
Szombathelyi Képtár, Szombathely
XVII-XIX. századi metszetek, akvarellek, pasztellek restaurálása
100 000 Ft
Thorma János Múzeum, Kiskunhalas
XVIII-XIX. századi, helyi kéziratos térkép restaurálása
50 000 Ft
Városi Könyvtár, Tamási
Könyvtári anyagok restaurálása
50 000 Ft
Városi Múzeum, Gödöllő
A Nagy Sándor művészeti hagyaték építészeti és iparművészeti tervanyagának szakszerű restaurálása
100 000 Ft
Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg
Zala vármegye nemesi közgyűlése 1555-1848 jegyzőkönyveinek és iratanyagának restaurálása
100 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>