Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Olvasóbarát könyvkiadás-támogatás

82 782 320 Ft

A pályázat célja maradandó értéket képviselő szépirodalmi és társadalomtudományi művek kiadásának támogatása (a kötetek gyártási költségeinek előfinanszírozása), s ezen műveknek a könyvtárak és ezáltal az olvasók rendelkezésére bocsátása volt.
A sikeresen pályázott művek kiadóitól a Soros Alapítvány terjesztői árrés nélkül előre megvásárolt annyi példányt, ameny-nyit a Kuratórium a könyvtárak igényeit is figyelembe véve megszavazott. (A kiadónak természetesen jogában áll a szóban fogó művet a hagyományos kereskedelmi hálózatban is terjeszteni.) A megvásárolt köteteket az Alapítvány a Könyvtárellátó Közhasznú Társaságon (KELLŐ) keresztül a pályázó könyvtárak rendelkezésére bocsátotta. A KELLŐ végezte mintegy négyezer könyvtár körében a piackutatást és adatfeldolgozást, valamint a kötetek műszaki felszerelését és kiszállítását, melyért az Alapítvány 9 200 000 Ft-ot fizetett.

188 pályázat érkezett, ebből 93 nyert el támogatást. A 93 féle könyv 118 000 példányban került el mintegy 3500 könyvtárba.

Támogatott pályázatok

2000-ért Alapítvány, Budapest
B. Jelavich: A Balkán története I-II. Kötet
1 680 000 Ft
2000-ért Alapítvány, Budapest
Icchokas Meras: Sára
448 000 Ft
2000-ért Alapítvány, Budapest
M. Heller-A. Nekric: Oroszország és a Szovjetunió története
2 352 000 Ft
56-os Kutatóintézet Közalapítvány, Budapest
Rainer M. János: Nagy Imre - politikai életrajz első kötet
1 665 664 Ft
Ab Ovo Kiadói Kft., Budapest
Andrei Makine: A francia hagyaték
560 000 Ft
Atlantisz Könyvkiadó, Budapest
Massimo Montanari: Az éhség és bőség
1 680 000 Ft
Atlantisz Könyvkiadó, Budapest
Michel Foucault: A szexualitás története
1 068 480 Ft
Atlantisz Könyvkiadó, Budapest
Mollal du Jourdin: Európa és a tenger
1 680 000 Ft
Balassi Kiadó Kft., Budapest
Fogarassy Miklós: Tandori-kalauz
448 000 Ft
Balassi Kiadó Kft., Budapest
Golo Mann: Németország története 1919-1945
1 120 000 Ft
Balassi Kiadó Kft., Budapest
Tóth Sándor: Dicsőséges kudarcaink
336 000 Ft
Belvárosi Kereskedelmi és Kiadói Bt., Budapest
Fejtő Ferenc: Hová száll el az idő?
448 000 Ft
Central Európa Alapítvány, Budapest
Deáky Zita: A bába a magyarországi népi társadalomban
280 000 Ft
Comitatus Társadalomkutató Egyesület, Veszprém
Friedrich Nietzsche: A morál genealógiájához
560 000 Ft
Corvina Kiadó Kft., Budapest
Marosi Ernő: A középkor művészete I.
2 399 040 Ft
Cserépfalvi Könyvkiadó Kft., Budapest
Karády Viktor: Adalékok az asszimiláció elméletéhez
896 000 Ft
Cserépfalvi Könyvkiadó Kft., Budapest
Lao-ce: Tao te king
1 120 000 Ft
Csokonai Kiadó Kft., Debrecen
Barta János: „Napkirályok" tündöklése
1 120 000 Ft
Csokonai Kiadó Kft., Debrecen
Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században
448 000 Ft
Enciklopédia Kiadó, Budapest
Stirling János: Magyar reneszánsz kertművészet a XVI-XVII. században
672 000 Ft
Enigma 1900 Kiadói Betéti Társaság, Budapest
Paul Celan: Kéregfehér
672 000 Ft
Európa Könyvkiadó Kft., Budapest
Northrop Frye: A kettős tükör
539 616 Ft
Falukönyv-Ciceró Kiadói, Kereskedelmi és Szolgáltató, Budapest
Stefano Loria: Pablo Picasso
616 000 Ft
Falukönyv-Ciceró Kiadói, Kereskedelmi és Szolgáltató, Budapest
Francesca Roméi: A szobrászat története, az ókortól napjainkig
1 611 120 Ft
Ferenczy Könyvkiadó, Budapest
Hubay Miklós: Végtelen napjaim
336 000 Ft
Gemini Budapest Kiadói Kft., Budapest
Élie Barnav: A zsidó nép világtörténete
2 782 080 Ft
Háttér Kiadó és Kereskedelmi Kft., Budapest
Dávid Katalin: Van Gogh válogatott levelei
784 000 Ft
Háttér Kiadó és Kereskedelmi Kft., Budapest
Sir Thomas Malory: Arthur királynak és vitézeinek, a Kerek Asztal lovagjainak históriája
1 120 000 Ft
Ictus Kiadói Betéti Társaság, Szeged
Immánuel Kant: Az ítélőerő kritikája
1 344 000 Ft
Irodalom Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest
A színház csak ürügy. Keleti Pista utolsó ajándéka
448 000 Ft
JAK-Jelenkor Műfordító Füzetek, Budapest
Heiner Müller: Képleírás
393 120 Ft
Jelenkor Kiadó Kft., Pécs
Bacsó Béla: A szó árnyéka
302 400 Ft
Jelenkor Kiadó Kft., Pécs
Parti Nagy Lajos: Ibusár. Mauzóleum
406 560 Ft
Jelenkor Kiadó Kft., Pécs
Závada Pál: Mielőtt elsötétül
1120 000 Ft
József Attila Kör - Jelenkor Kiadó, Budapest
Walter Abish: Mennyire német ez?
896 000 Ft
József Attila Kör Irodalmi Egyesület Átváltozások, Budapest
Kitolási szakasz (Fiatal filozófusok antológiája)
448 000 Ft
József Attila Kör Irodalmi Egyesület Átváltozások, Budapest
Kurdy Fehér János: Valóság Museion
112 000 Ft
József Attila Kör Irodalmi Egyesület Átváltozások, Budapest
Schein Gábor: Elhangolás
112 000 Ft
Kijárat Kiadó, Budapest
Görgényi Frigyes: Sakk és erotika - Marcel Duchamp
224 000 Ft
Kijárat Kiadó, Budapest
Szilágyi Ákos: Tetem és tabu
672 000 Ft
Kijárat Kiadó, Budapest
Vilém Flusser: Az ágy
448 000 Ft
Kossuth Könyvkiadó Kereskedelmi Kft., Budapest
A politikai filozófiák enciklopédiája
560 000 Ft
Kossuth Könyvkiadó Kereskedelmi Kft., Budapest
Moynahan Brian: Az orosz évszázad
1 120 000 Ft
Liget Műhely Alapítvány, Budapest
Horgas Béla: Új vers régi
448 000 Ft
Liget Műhely Alapítvány, Budapest
Miklós Pál: Tus és Ecset
784 000 Ft
Logos Kiadó, Budapest
Blau Lajos - Túrán Tamás: Az óhéber könyv. A héber Bibliakánon
336 000 Ft
Lord Könyvkiadói és Kereskedelmi Kft., Budapest
Ötven nagyon fontos „gyerekkönyv"
1120 000 Ft
Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft., Budapest
Jean Baudrillard: Amerika
896 000 Ft
Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Szeged
Magyar egyháztörténeti bibliográfia 1980-1990
504 000 Ft
Magyar Műhely, Budapest
Hegedűs Mária: Az én karneválom
280 000 Ft
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest
Fónagy Iván: Rögződés és változás a nyelvben
280 000 Ft
Makkabi Kiadói Kft., Budapest
Hahn István: A zsidó nép története
784 000 Ft
Makkabi Kiadói Kft., Budapest
Radácsy László: Héber-magyar és magyar-héber szótár (2 kötet)
940 800 Ft
Mezőgazda Kiadó, Budapest
Magyarország agrártörténete 1-2. kötet
1 680 000 Ft
Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó Bt., Budapest
Komlós Aladár: Magyar zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig l-ll. Kötet
1 680 000 Ft
Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó Bt., Budapest
Scheiber Sándor: A feliratoktól a felvilágosodásig
560 000 Ft
Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó Bt., Budapest
Sólem Áléhem: Vándorcsillagok
1 680 000 Ft
Mundus Kiadó, Budapest
Beké György: Barangolások Erdélyben 1. Szigetlakók
896 000 Ft
Mundus Kiadó, Budapest
Jakabffy Imre: A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája
1977-1987
560 000 Ft
Műcsarnok, Budapest
Moholy Nagy László: Látás mozgásban
1120 000 Ft
Nagyvilág Alapítvány, Budapest
Dohai Péter: Önmúltszázad
336 000 Ft
Neoprológus Könyvkiadó és Kulturális Szolgáltató Bt., Budapest
Tolnai Ottó: Végei/ő/adás: Színdarabok
448 000 Ft
Orpheusz Kiadói Kft., Budapest
Arno Schmidt: A Tudósköztársaság
336 000 Ft
Osiris Kiadó, Budapest
Dávid Crystal: Bevezetés a nyelvészetbe
2 240 000 Ft
Osiris Kiadó, Budapest
Kosztolányi Dezső: Levelek-naplók
2 240 000 Ft
Osiris Kiadó, Budapest
Paul Tillich: Rendszeres teológia 1-3. kötet
1 120 000 Ft
Pesti Szalon Könyvkiadó Kft., Budapest
Angelusz Róbert: Optikai csalódások
336 000 Ft
Pesti Szalon Könyvkiadó Kft., Budapest
Bódy Gábor írásai
896 000 Ft
Pesti Szalon Könyvkiadó Kft., Budapest
Marno János: Átokkávé
448 000 Ft
Pont Kiadó Kft., Budapest
Polcz Alaine: A rend és a rendetlenség az emberi cselekvésben
336 000 Ft
Savaria University Press, Szombathely
Láng Gusztáv: A lázadás közjátéka
224 000 Ft
Savaria University Press, Szombathely
Simon Róbert: Orientalista Közép-Kelet-Európában
784 000 Ft
Seneca Könyvkiadó Kft., Budapest
Szabó Árpád: A trójai háború
1 120 000 Ft
Seneca Könyvkiadó Kft., Budapest
Vezér Erzsébet: Ady Endre
1 344 000 Ft
Sík Kiadó Kft., Budapest
Pór Judit: Lóháton Rómában
252 000 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága, Nyíregyháza
Dr. Dikán Nóra: Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai
280 000 Ft
Széphalom Könyvműhely, Budapest
Oszip Mandelstam: Az idő zúgása
280 000 Ft
Széphalom Könyvműhely, Budapest
Vörös István: A csodaöreg (Versek 1994-96)
181 440 Ft
Táncsics Mihály Gimnáziumért Alapítvány, Budapest
Táncsics Mihály: Józanész 3. Kötet
112 000 Ft
Tanulmány Kiadó Alapítvány, Pécs
John Gray: Liberalizmus
560 000 Ft
Tanulmány Kiadó Alapítvány, Pécs
Róbert Nisbet: Konzervativizmus: álom és valóság
560 000 Ft
Tericum Kiadó Bt., Budapest
Hermann Hesse: Az üveggyöngyjáték
448 000 Ft
Tericum Kiadó Bt., Budapest
Mérő László: Mindenki másképp egyforma
224 000 Ft
T-Twins Kiadói és Tipográfiai Kft., Budapest
Modest Muszorgszkij Levelek, dokumentumok
1 008 000 Ft
Typotex Kft. Elektronikus Kiadó, Budapest
Vekerdi László: Véges végtelen
1120 000 Ft
Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest
Rainer Mária Rilke: Levelek III.
336 000 Ft
Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest
Társadalomszociológiai szöveggyűjtemények l-ll. rész
896 000 Ft
Új Művészet Alapítvány, Budapest
Dr. Vayer Lajos: A psychomachia és a legenda aurea
560 000 Ft
Új Művészet Alapítvány, Budapest
Forgács Éva: Nádler István
336 000 Ft
Új Művészet Alapítvány, Budapest
György Péter, Pataki Gábor, Szabó Júlia: Gedő Ilkáról szóló monográfia
336 000 Ft
Vár Ucca 17, Veszprém
Eötvös Károly - összeállítás
336 000 Ft
Vár Ucca 17, Veszprém
H. Nagy Péter: Lengyel Péter - összeállítás
280 000 Ft
Vigilia Kiadóhivatal, Budapest
Walter Kasper: Jézus a Krisztus
672 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>