Pályázatfigyelő - minden pályázat egy helyen
Legújabb szociális pályázatok
Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás / OS2018
Élmények tábora Tatán 2018
Utcai szociális munkát működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése
Ritka betegek boldog pillanatai 2018
Civilek a civilekért! 2017
Nagycsaládos pályázók számára 2018. évben felhasználható üdülés
Fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok számára 2018-ban felhasználható üdülés
Fogyatékossággal élő pályázók számára 2018-ban felhasználható üdülés
Nyugdíjas pályázók számára 2018-ban felhasználható üdülés
Regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása 2018-19 / 2018-19-DISZP
Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia-régiókban 2018-19 / 2018-19-KONV
Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2018-19 / 2018-19-KMR
Jószolgálat-díj
Társadalmi innovációk - Óvodai Esélypontok / EFOP-5.2.3-17
Jó kis hely - Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása / EFOP-1.4.3-16
Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság / VP6-16.9.1-17
Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése / GINOP-5.1.7.-17
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok / TOP-6.9.1-16
Nő az esély - foglalkoztatás / EFOP-1.1.3-17
Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportoknak / VEKOP-6.3.2-17
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése / VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása / GINOP-5.3.8-17
Elsőként lakhatás - Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása és az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása / VEKOP-7.1.5-16
A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja érdekében / EFOP-2.2.15-16
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása - A kulturális intézmények tanulást támogató társadalmi szerepvállalásának erősítése / EFOP-3.7.3-16
Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása / EFOP-1.2.7-16
Elsőként lakhatás - Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása és az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása / EFOP-1.1.4-16
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) / EFOP-1.6.2-16
Biztos Menedék - A krízishelyzetek megelőzését és kezelését végző szervezetek kapacitás- és szolgáltatásbővítésének, valamint a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés elősegítése / EFOP-1.2.5-16
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere - A gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozása és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítása / EFOP-2.1.2-16

Ha ön is szeretne ilyen
hírdobozt az oldalára
kattintson ide.
Pályázatfigyelő - minden pályázat egy helyen