Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése / VP4-10.2.2.-20
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
04/02/2021, 04/01/2022
Érvényes:
04/01/2022
Tárgymutató:
ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése / VP4-10.2.2.-20
Pályázhat:
a) aktív mezőgazdasági termelő
b) génmegőrző tevékenységet végző szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


FELHÍVÁS
A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének, valamint fenntartható használatának és fejlesztésének megvalósítására
Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak
és mikroorganizmusok ex situ megőrzése

A felhívás kódszáma: VP4-10.2.2.-20
Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők és génmegőrző tevékenységet végző szervezetek részére, a ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelmének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a Kormány az aktív mezőgazdasági termelők és génmegőrző tevékenységet végző szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket normatív, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A támogatási kérelmet benyújtó termelők és szervezetek az együttműködés keretében vállalják1, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a genetikai erőforrás-megőrzés céljának eléréséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Hazánkban a ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és a mikroorganizmusok megőrzése rendkívül fontos, ugyanis a mezőgazdasági- és élelmezési célú növényfajok tájfajtái, házikerti fajtái, termesztésből kiszorult fajtái, illetve az egyéb haszonnövények ökotípusai, továbbá ezek vad- és rokonfajai, valamint a mikroorganizmusok kivétel nélkül veszélyeztetett kategóriába sorolandók, mivel fenntartás és megőrzés nélkül eltűnnek.
A génerózió, a genetikai sebezhetőség káros hatásainak csökkentése, valamint a növénynemesítés, növénytermesztés, tájtermesztés, ökológiai gazdálkodás, mezőgazdasági, biológiai alapkutatás és oktatás alapanyagokkal történő ellátása, valamint a genetikai anyagok fenntartható hasznosítása érdekében a haszonnövények és rokonfajaik genetikai változatait, valamint a mikroorganizmusokat fel kell kutatni, és meg kell őrizni.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,78 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 35 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (továbbiakban: IH) hirdeti meg a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.
A felhívás alapját a Vidékfejlesztési Program 10.2.2. számú művelete adja.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1-896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági genetikai erőforrások ex situ megőrzése érdekében, az alábbi tevékenységek kapcsán:
1. Az 1. számú mellékletben felsorolt növényfajok, illetve- fajtáik, valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái:
a) megőrzéséhez,
b) felszaporításához, és

2. a mezőgazdaság területén hasznos vagy káros tevékenységet végző mikroorganizmusok megőrzéséhez.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a veszélyeztetett kategóriába sorolandó mezőgazdasági- és élelmezési célú növényfajok tájfajtái, házikerti fajtái, termesztésből kiszorult fajtái, illetve az egyéb haszonnövények ökotípusai, továbbá ezek vad- és rokonfajai, valamint mikroorganizmusok fenntartásával és megőrzésével foglalkozó:
a) aktív mezőgazdasági termelő
b) génmegőrző tevékenységet végző szervezet.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben.
- Kizárólag a 2021-es év tekintetében és kizárólag azon tételek megőrzése kapcsán az, aki a VP4-10.2.2-15 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése című felhívás keretében támogatásban részesült. (Más tételek megőrzése kapcsán e Támogatást Igénylő is részesülhet támogatásban, illetve 2022-től ugyanazon tétel kapcsán is.)

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1. A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
- 2021. március 1.-2021. április 2.
- 2022. március 1.-2022. április 1.

2. Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be az Államkincstár http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.

3. Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely kérelmen belül több fenntartási helyre és fenntartási módhoz tartozó gyűjteményre is igényelhető támogatás. A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.

4. A támogatási kérelemmel kötelezően benyújtandó melléklet:
a) a Növényi Génbank Tanács véleménye,
aa) a kérelmező szakmai és technikai felkészültségéről, és
ab) a gyűjtemény mezőgazdasági, kultúrtörténeti és genetikai értékeiről.
b) IV/1 és IV/2 megőrzési módú tételek esetén a NÉBIH igazolása arról, hogy a IV/1 megőrzési módú tétel legalább egy egyede, a IV/2 megőrzési módú tétel legalább két egyede 2 vegetációs időnek megfelelő, vagy annál idősebb korú és éves növekedési intenzitása a fajra jellemző mértékű.

5. A támogatási kérelem mellékleteit jpg vagy pdf formátumban elektronikus úton kell benyújtani a támogatási kérelem részeként.

6. A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

7. A támogatási kérelem Államkincstár általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1 A támogatás formája
1. Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
2. A támogatás öt éven keresztül évente kerül odaítélésre, vissza nem térítendő támogatás formájában.
3. A támogatás intenzitása 100%, a támogatási összegek az ország teljes területére egységesen kerülnek kiszámításra.

I. Kifizetési igénylés benyújtása
1. A kifizetési igénylés benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete és a 2007. évi XVII. törvény rendelkezései alkalmazandók. A támogatási jogosultságnak történő megfelelés, illetve a tételekre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi az adott támogatási évre vonatkozó kifizetést. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.

2. A kifizetési igénylést évente, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a Felhívás 3.4.1.1./VIII. fejezetében leírt módon.

3. Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik (kivéve az első éves kifizetési igénylést), támogatási kérelmet nyújtott be, vagy a kötelezettség átadására irányuló kérelemben a kötelezettség átvevőjeként szerepel (kivéve az első éves kifizetési igénylést) , de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl.: nem elbírált támogatási kérelemmel és kötelezettség átvállalását igazoló kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések). Utóbbi két esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési igénylést benyújtani.

II. A támogatás folyósítása
1. Az adott évi támogatás a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, a keresztellenőrzések és a helyszíni ellenőrzések lefolytatása után kerül kifizetésre.

2. Amennyiben a támogatást igénylő az adott naptári évben nem nyújt be kifizetési igénylést a támogatott tételre, úgy arra a naptári évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban adott naptári évben is fennállnak, továbbá a kötelezettségek betartását helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatják.

3. A támogatás folyósításának alapja az adott tárgyévi kifizetési igénylésben szereplő tételek, a Felhívásban leírt módon történő fenntartása.

4. A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtásának évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.

5. A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-1022-20-ritka-s-veszlyeztetett-nvnyfajtk-genetikai-erforrsainak-s-mikroorganizmusok-ex-situ-megrzse-1#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum