Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Törőcsik Mari Ösztöndíj
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
01/20/2016
Érvényes:
01/20/2016
Tárgymutató:
ösztöndíj, Törőcsik Mari
Pályázhat:
az a személy, aki:
a. magyar állampolgár,vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy,
b. a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 25. életévét töltötte be,
c. a pályázat benyújtásának időpontjában a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szak első évfolyamára beiratkozott,
d. más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül,
e. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
f. az Utasításban és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

a Törőcsik Mari Ösztöndíjra
a 2016/2017. évre


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága a Törőcsik Mari Ösztöndíjra
pályázatot hirdet

a 2016/2017. évre, a Törőcsik Mari Ösztöndíjról szóló 53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás (a továbbiakban: Utasítás) alapján.

1. A pályázat célja:
Színművész szakon tanulmányokat folytató hallgatók szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése.

2. Az ösztöndíj forrása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím.

3. Az 1. pont szerinti Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:
a. magyar állampolgár,vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy,
b. a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 25. életévét töltötte be,
c. a pályázat benyújtásának időpontjában a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szak első évfolyamára beiratkozott,
d. más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül,
e. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
f. az Utasításban és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

4. Az 1. pont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:

4.1. a pályázaton az vehet részt, aki tanulmányait
a) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakon - az Nftv. 3. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti képzési szinten - hallgatói jogviszony keretében folytatja,
b) a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak e rendelet szerinti kezeléséhez.

4.2. Az elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül.

5. Az ösztöndíj tartalma és mértéke: havi nettó 200 000 Ft összegű ösztöndíj/pályázó folyósítása a 2016. és 2017. naptári években.

6. Az ösztöndíjas keretszám: ösztöndíjban az 1. pont alapján a 2016. évben összesen egy pályázó részesülhet.

7. A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázat egy példányban, papíralapon, számítógéppel kitöltve, a pályázó által aláírt formanyomtatványon és a következő mellékletekkel ellátva nyújtandó be:
a) a pályázó önéletrajza, melynek része a pályázó (maximum 3 gépelt oldal) tevékenységének bemutatása,
b) az Utasítás 9. § (1) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó más forrásból nem részesül ösztöndíjban,
c) a pályázó oktatójának az ajánlása,
d) az előnyben részesítési feltétel fennállása esetén a 4.2. pontban foglalt körülmények igazolására szolgáló dokumentumok.

8. A pályázat benyújtásának (Emberi Erőforrások Minisztériuma a Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság - Intézményirányítási és Infrastrukturális Főosztály levelezési címére: 1055 Budapest Szalay utca 10-14. történő beérkezésének) határideje 2016. év január hó 20. napja.

9. A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő nyolc naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

10. A benyújtott pályázatok alapján az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) dönt az ösztöndíj odaítéléséről, a pályázatot elnyert ösztöndíjas nevét a Kormány honlapján és az Oktatási és Kulturális Közlönyben közzéteszi. Az ösztöndíjassal a minisztérium támogatási szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítás megkezdésére a szerződéskötést követően kerülhet sor.

11. A szerződéskötés határideje: a döntéshozatalt követő 30 napon belül.

12. Az ösztöndíj folyósításának módja: 2016. és 2017. naptári évben havonta, minden hónap 15. napjáig. A 2016. évben január-március havi ösztöndíj együttesen kerül folyósításra.

13. Az ösztöndíjas ösztöndíj támogatással érintett két év befejezésével egyidejűleg részletes - minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről - beszámolót készít és nyújt be a miniszternek.

14. Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint visszafizetési kötelezettség terheli.

15. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas
a) a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn,
b) nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, vagy
c) az ösztöndíjról lemond, továbbá
d) abban az esetben is, ha olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan.

FIGYELEM:
- Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter közzéteszi a Kormány http://www.kormany.hu honlapján. A honlapról a pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető.
- A pályázattal kapcsolatos információt nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság Intézményirányítási és Infrastrukturális Főosztályon
Rövid Andrea referens
Telefon: (06 1) 795 4688; E-mail: andrea.rovid@emmi.gov.hu

- A pályázóról nyilvántartott adatok tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. alcím 1. ba) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni.
- A pályázatban szereplő személyes és különleges adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ösztöndíj támogatás megállapítása, a támogatási szerződés megkötése, a felhasználás ellenőrzése során, az ezzel összefüggő elszámolás elfogadásától, vagy a szerződéses jogviszony egyéb módon történő megszűnésétől számított 2 évig kezeli.
- Az Utasítás szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum