Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Makovecz Imre Kossuth-díjas építész emlékét őrző műalkotás, emlékhely megvalósítása
Kiíró:
Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány
Határidő:
10/30/2013
Érvényes:
10/30/2013
Tárgymutató:
műalkotás, Makovecz Imre emlékhely
Pályázhat:
hivatásos alkotóművészek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MAKOVECZ IMRE KOSSUTH-DÍJAS ÉPÍTÉSZ EMLÉKÉT ŐRZŐ
MŰALKOTÁS, EMLÉKHELY MEGVALÓSÍTÁSÁRA

"Az építész feladata:- összekötni az eget a földdel."
Makovecz Imre
Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány köztéri emlékhelyet kíván kialakítani Makón, a Hagymatikum Fürdő épületének közvetlen környezetében, a tervező építész géniusz, Makovecz Imre tiszteletére.
A Közalapítvány a műalkotás, emlékhely megtervezésére és kivitelezésére nyílt, országos pályázatot ír ki hivatásos alkotóművészek részére.
A műalkotás, emlékhely a Makovecz Imre által tervezett Hagymatikum Fürdő közelében, a Török Péter Ybl díjas tájépítész tervei alapján megvalósult Makovecz téren belül, a pályázó által választott helyen kerül kialakításra.
A műalkotás, emlékhely avatására 2014 augusztusában kerül sor, a város augusztus 20-ai ünnepségsorozatának keretében.

1. A pályázat kiírója: Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány

2. A pályázat lebonyolítója: Makói Polgármesteri Hivatal

3. A pályázat célja és tárgya: A Megrendelő olyan kompozíciót látna szívesen, amely autentikus módon jeleníti meg Makovecz Imre szakmai és emberi nagyságát. Különös tekintettel építőművészetét meghatározó szellemi iránytűire, jelesül azokra a jelképekre, szimbólumokra („kettős spirál”, „életfa”) fókuszálva, amelyek átszövik az egész életművét. Alkotói oeuvre-jének meghatározója a magyar lélek szellemisége, mint ősforrás, és az ebből táplálkozó, a magyar népi építészet és az egyetemes építészet közötti kapcsolat egységének megteremtése. A folytonos útkeresés, föld és ég között.

4. A kiíró elvárásai a műalkotás, emlékhely anyaga, mérete vonatkozásában:
Az alkotásnak illeszkednie kell az épített és természeti környezethez, méltónak kell lennie Makovecz Imre szellemiségéhez, értékrendjéhez.
A kompozíció időtálló, külső mechanikai hatásoknak is jól ellenálló, tartós anyagból, magas nívójú művészi kivitelben kell, hogy megvalósuljon.
A kiírónak nincs a kompozíció stílusbeli megfogalmazásával kapcsolatos elvárása, részéről a realisztikus vagy nonfiguratív alkotás egyaránt elfogadható. A kompozíció részeként szimbolikus tartalmat kifejező installációs elem/ek is megjelenhetnek. A kiíró a benyújtott pályaművek tekintetében nem kötelezően figurális alkotásokat vár.
Figyelembe kell venni a kompozíció megalkotásakor a tervezett helyszín léptékét, a környezet szín- és fényviszonyait.

5. A terv pályázat jellege:
Nyilvános, országos képzőművészeti pályázat
A pályázat nyelve: Magyar

6. Díjazása
A pályázat kiírója 3 díjat ad ki, melyre a pályázatokat elbíráló szakértői bizottság tesz javaslatot:
1. díj bruttó 1 500 000 Ft, továbbá a műalkotás elkészítésének joga
2. díj bruttó 1 000 000 Ft
III.díj bruttó 500 000 Ft

7. A jelentkezés feltételei:
- Pályázat benyújtására jogosult minden hivatásos alkotóművész. Pályázni csak újonnan elkészített saját művészeti alkotással lehet. A pályázó több egyenértékűen kidolgozott pályaművel is pályázhat.
- A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá vállalja a felelősséget, hogy az általa benyújtott pályamű nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát és a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályba nem ütközik.
- A pályázó vállalja, hogy amennyiben a pályázatot megnyeri abban az esetben a műalkotás, emlékhely szakszerű kivitelezését, kihelyezését határidőre elkészíti. Az alkotás megvalósítása magában foglalja a mű elkészítéséhez szükséges anyag-, és munkadíjat, a szállítás, az alapozás és a felállítás költségeit, továbbá a fizetendő áfát. A mű létrehozásához rendelkezésre álló összeg br. 25 M Ft.
- Csak az a pályázat számít érvényesnek, amely a meghirdetett határidőn belül beérkezik.
- A kiíró a formai hiányosságok pótlására egyszeri alkalommal lehetőséget biztosít. Azon pályázó, aki a hiánypótlási felszólításnak a megadott határidőig nem tesz eleget, a pályázati eljárásból kizárásra kerül.
- A pályázó a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja.

Letölthető dokumentumok
- Pályázati kiírás
- A műalkotás, emlékhely tervezett helyszíneinek (Makó, Makovecz tér) helyszínrajzai, fotói
- Pályázó nyilatkozata
- Ellenőrzőlap/iratjegyzék
- Jelentkezési lap
- Ajánlott forrásanyagok elérhetőségei
- Makovecz Imre életrajza
- Makovecz Imre írásai, rajzai és tervei
- Makovecz Imre munkássága (írások, kritikák, cikkek stb.)
A pályázó nyilatkozata, az ellenőrzőlap/iratjegyzék, illetve a jelentkezési lap dokumentumokat pályázónak kitöltve, dátummal és aláírással ellátottan kell benyújtania a pályázata részeként!

8. A pályázat menete
1. A pályázati kiírás és annak mellékletei (jelentkezési lap, helyszíni fotók, ellenőrző adalap, nyilatkozat minták stb.), vagy személyesen átvehetők: a lebonyolító székhelyén (Makó, Széchenyi tér 22. - szárnyépület I. emelet 122 iroda - Műszaki Osztály
2. A kiíró egy alkalommal helyszíni bejárással egybekötött konzultációs lehetőséget biztosít, melynek időpontja: 2013. augusztus 29. (csütörtök) de. 10.00 óra,
helyszíne: Makói Polgármesteri Hivatal - Makó, Széchenyi tér 22. Főépület kisházasságkötő terem.
1. A pályaműveket személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az alábbi címre: Makói Polgármesteri Hivatal - 6900 Makó, Széchenyi tér 22.-szárnyépület I. emelet 122. iroda - Műszaki Osztály
2. A lebonyolító a pályázatokat átvételi elismervénnyel veszi át.
3. A nyertessel a kiíró megbízási szerződést köt a pályázati munkájának elkészítésére.
4. A kiíró - az emlékbizottság döntése alapján - az első három helyezettnek ítélt pályázatot díjazza, a többi pályázatot benyújtó részére pályadíjat nem biztosít. A pályázati anyagokat a díjátadó után minden pályázó 5 munkanapon belül köteles elszállítani a beadás helyszínéről, munkaidőben (naponta 7.30-16.00 óra között). Ezt követően az el nem szállított pályaművek őrzéséért a kiíró és a lebonyolító nem vállal felelősséget.
5. A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírás feltételeit és az emlékbizottság döntését. Az emlékbizottság döntésével kapcsolatban reklamációra nincs lehetőség.

9. A pályázat menete
2013. július 19. - pályázat tervezett meghirdetésének időpontja
2013. augusztus 29. - helyszíni konzultáció időpontja
2013. október 30. - pályaművek beadásának határideje
2013. november 11. - beérkezett pályművek formai vizsgálata, hiánypótlás teljesítésének határideje
2013. november 13. - beérkezett pályáművek szakértői zsűrijének tervezett időpontja
2013. november 20. - Makovecz emlékbizottság ülésének időpontja, bírálati döntések meghozatala, ünnepélyes eredményhirdetés
2014. augusztus 4. - a mű elkészítésének végső határideje
2014. augusztus - szoboravatás (augusztus 20-ai rendezvénysorozat keretében) időpontja

10. A pályázat eredményének kihírdetése:
A pályázatról a MANK Képző és Iparművészeti Lektorátusa által összehívott szakértői zsűri javaslata alapján a 13 fős Makovecz emlékbizottság dönt.
Az emlékbizottság tagjai:
Dr. Buzás Péter - Makó város polgármestere - az emlékbizottság elnöke
Palotai Péter - Makó Fejlődéséért Közalapítvány elnöke
Szabó Marianne - Munkácsy-díjas iparművész, textilművész, Makovecz Imre özvegye
Makovecz Benjamin - Makona Iroda ügyvezető igazgatója, Makovecz Imre fia
Dr.Kiss-Rigó László - szeged-csanádi megyés püspök, a műalkotás támogatója
Pollok László - BONEX Építőipari Kft. ügyvezetője, a műalkotás támogatója
Prokai Gábor - művészettörténész
Csernyus Lőrinc - Ybl- díjas építész
Dr. Tóth Attila - művészeti író
Fritz Mihály - szobrászművész
Török Péter - Ybl- díjas tájépítész, a Makovecz tér tervezője
Karsai Ildikó - grafikusművész
Dr. Tóth Ferenc - nyugalmazott múzeumigazgató
Az emlékbizottság többségi szavazással hozza meg döntését, munkája nem nyilvános. Az emlékbizottság döntése végleges.
A pályamunkákat a MANK Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakértői bizottsága értékeli. A Lektorátus által felkért személyek alkotta zsűri a megvalósítás során további két alkalommal (1:1 modell bírálata, kész mű zsűrije) végez zsűrizést.
A mű megvalósítására csak a pályázat pozitív elbírálását és az elkészítésére és kivitelezésére vonatkozó szerződés megkötését követően kerülhet sor. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és nem ad ki megbízást a megvalósításra.

11. Kiíró által a pályázathoz biztosított mellékletek:
- jelentkezési lap
- Pályázó nyilatkozata
- Ellenőrzőlap/iratjegyzék
- Jelentkezési lap
- Szerződés-tervezet
- helyszínrajzok, fotók a műalkotás, emlékhely leendő helyszínéről

12. A pályázat tartalmi követelményei, benyújtandó anyagok, dokumentumok:
- Pályázó által kitöltött jelentkezési lap
- Pályázó által kitöltött ellenőrzőlap/iratjegyzék
- Pályázó által aláírt “Pályázó nyilatkozata” dokumentum
- Pályázó rövid szakmai életrajza, referenciák listája.
- Az alkotás 1:10-es léptékű fehér makett terve.
- A kiíró által biztosított helyszínrajzok és fotók alapján készített, bírálható vázlatterv az alkotás környezetbe való illesztéséről (látványterv /fotómontázs).
- Műleírás
- A megvalósítás munkaterve, ütemezése
- Műalkotás megvalósításának tételes költségvetése. (maximum bruttó 25 MFt)
- Pályázó részéről aláírt szerződés-tervezet
A pályázati kiírás feltételeit be nem tartó pályázók automatikusan kizárják magukat a pályázatból.

A pályázattal kapcsolatos további információk:
Horváth Bernadett műszaki osztályvezető
Telefonszám: 62/511-815
e-mail: horvath.bernadett@mako.hu
Telefax: 62/511-801
A pályázat beadási határideje: 2013. október 30. 16.00 óra
A pályázat beadásának helye: József Attila Könyvtár és Múzeum
6900, Makó Megyeház u. 4.-múzeumépület,
Telefon: 20/952-9880; 62/213-540
http://new.mako.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
letölthető dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum