Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Jónás könyve: Kicsiknek és Nagyoknak
Kiíró:
Nemzeti Keresztény Ifjúsági Kulturális Központ Alapítvány
Határidő:
12/31/2018
Érvényes:
12/31/2018
Tárgymutató:
rajzverseny, Jónás könyve: Kicsiknek és nagyoknak
Pályázhat:
kicsiknek gyermekeknek és fiataloknak illetőleg nagyoknak ifjaknak és felnőtteknek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Jónás könyve: Kicsiknek és Nagyoknak

Jónás könyve egyike a Biblia legkalandosabb történeteinek, és sok-sok tanulsággal szolgál mindannyiunknak. Jónás könyve köré épülő Országos Bibliai Témájú Rajzverseny kapcsán különösen is érdemes kicsiknek (gyermekeknek és fiataloknak) illetőleg nagyoknak (ifjaknak és felnőtteknek) összefoglalnunk, képes illusztrációk segítségével Isten Igéjének élő üzenetét, Jónás könyvének jelen korunkban is érvényes, valóban örökérvényű mondanivalóját!

(A grafikus illusztrációk Prazsákné Torday Csilla munkáját dicsérik, akinek ezúton is köszönjük a csodás alkotásokat.)
Kívánjuk, hogy mindenkinek igazán örömteli, tartalmas kikapcsolódást nyújtsanak a következő összefoglalók, ráadásul az általános iskolás olvasóknak segíthetnek a Rajzversenyre ihletet is meríteni!

A Bibiliában így kezdődik Jónás története:
És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván: Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe!” (Jónás könyve 1:1-2, Károli fordítás)
Vajon hogyan fordulhat elő hogy Isten szól hozzánk?
És miért nem hallunk mi mindannyian, minden nap az égből hangokat?
Hogyan szól hozzánk az Úr?
Szerintetek érdekli a Jóistent a mi rövid, jelentéktelen életünk? És egyáltalán, a jelenleg a Földön elő mintegy 7,7 milliárd emberből pont hozzánk szólna a Mindenség Atyja??
A Jóistent igenis érdekelt minden egyes ember életében, érdekli minden egyes teremtményének a sorsa! A vallással foglalkozó tudósok között sokáig vitás volt, vajon miért így szól a híres, Bibliában található Tízparancsolat közül az első : “Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a rabszolgák Házából.” (2 Mózes 20 : 2 IMIT Bibilia fordítás). Mit jelent ez? Hiszen a Sinai hegy lábánál álló 600 000 ember előtt nyilatkoztatja ki magát Isten, és ez a legelső mondat, ha úgy tetszik a Mindenható “bemutatkozása” a zsidó nép felé. Miért nem azt mondja, hogy például hogy “én vagyok aki az Eget és a Földet alkottam” vagy “én vagyok aki Isten Lelkemet a por, hamu emberbe leheltem és így létrehoztam Ádámot” ?
A legmeghatározóbb teológiai vélemény szerint Isten azért így mutatkozott be, hogy nyilvánvalóvá, egyértelművé tegye: részt vesz a mindennapi történelem alakításában, folyamatosan részt vesz a mindennapjainkban!
A Bibliában minden egyes szónak, fordulatnak pontosan előre meghatározott helye, fontos szerepe van. Így annak is fontos szerepe van, hogy az első parancsolatban az Úr egyes szám második személyhez (“téged vezettelek ki”) szól.

Az Úr közvetlenül és folyamatosan, mindannyiunkhoz szól!
Azt mondod, hozzád még soha nem szól az Úr?! Az mondod, hogy még soha nem hallottad, mikor megnyílt volna feletted a Menny boltozata, és fentről, rendkívül mély tónusú, villámok szóró hangján Isten beszélt volna neked?!
Az Atya nagyon-nagyon sokféleképpen, szinte végtelen módon és formában szól hozzánk!
Szólhat emberek által, barátainkon, szüleinken, tanárainkon keresztül is, felhasználva őket atyai üzenete átadására (pl. valami csintalanságon törö a fejed, és pont Anyukád hív telefonon, éppen egy nem kívánatos weboldalt kívánsz megnyitni, mikor a legjobb barátod üzenetet küld, stb.), vagy természetesen szólhat hozzánk Igéje által, Biblia olvasása közben (amikor pl. olvassuk minden nap az előre beosztott következő kis részünket az Ó - vagy Újszövetségből, és úgy érezzük, az aznapi rész tartalma pontosan és személy szerint nekünk szól), valamint szólhat hozzánk egy történés által, egy dal vagy egy festmény, egy vers, egy szobor által, de akár egy lehulló levél, egy gyönyörű tóparti naplemente által is : az Úr lehetőségei végtelenek!
Isten gyakran szemel ki egyes embereket az általa előre pontosan eltervezett feladat végrehajtására. Ezek az emberek sokszor alkalmatlannak tűnnek arra a különleges megbízásra, amire az Atya használni kívánja őket, mégis végül pontosan ők lesznek a leges-legalkamasabb személyek, senki más!
Az Úr Benneteket, Bennünket is folyamatosan használ (hiszen pontosan azért teremtett, mert egyes-egyedül csak mi magunk vagyunk képesek azt az eltervezett célt elérni, azt a missziót teljesíteni, amit ránk bízott, és ezért fel is ruházott a kellő képességekkel, maximum még nem jöttünk rá erre!), ahogyan használta pl. JÓZSEFET, akit testvérei majdnem megöltek, majd végül rabszolga sorba adtak el, azonban kiszabadítva őt az Úr még a börtönből is, Egyiptom kormányzójává emelte és utóbb végül is ezzel mentette meg a zsidó népet az éhhaláltól, a kihalástól; vagy használta MÓZEST, hogy kivezesse a közel 400 éves rabszolgaságban sínylődő népet az elnyomó fáraó elől a “tejjel és mézzel folyó országba”, amit Ábrahám ősatyának már megígért; de használta DÁVIDOT, aki egymaga legyőzte a verhetetlennek hitt, Istent folyamatosan gyalázó félelmetes hatalmas termetű filiszteus harcost, Góliátot, vagy használta PÉTERT, aki JÉZUS KRISZTUST háromszor megtagadva végül az Egyház első, alapító püspöke lett, vagy PÁLT, aki miután a korai keresztények között véres üldözést folytatott, megtért, és mai napig az egyik legerőteljesebb kifejezésmódú, rendíthetetlen hitü apostola a Bibliának.
Amellett, hogy az Úr személyesen használ embereket, folyamatosan figyelemmel van az emberi közösségekre, családokra, falvakra, városokra, országokra, nemzetekre is. És nem nézi jó szemmel ha teremtményei megromlanak, erkölcstelen életmódba süllyednek, előfordulnak tőle, vagy egyenesen gonosz viselkedést tanúsítanak.

A Bibliában korábban is találkozhatunk olyan esettel, amikor Isten megelégelte egy-egy város, nagyobb közösség gonoszságát és elhatározta azok teljes elpusztítását (Szodoma és Gomora, ahol a gonoszság olyan szintig süllyedt, hogy a házába vendégeket /egyébként valójában angyalokat!/ befogadó LÓT ellen szinte az egész város kivonult, hogy meglincseljék őket), és itt most Jónás könyvében is hasonló eset készül: Isten nem tűri tovább az emberi aljasságot, gonoszságot. (Megjegyzendő, hogy a korábbi, vilagméretű vízözön (Nóé bárkája története) idején az Úr megfogadta, nem pusztítja ki még egyszer hasonló módon egyszerre az összes élőlényt a Földön.)

Isten még így is nagyon szereti teremtményeit, így a végzetes pusztítás előtt utolsó figyelmeztetést küld Jónással: az emberek hagyjanak fel gonoszságukkal, mert mind meghalnak az Úr dühe miatt.
Az Úr tehát jelenleg is szól, figyelmeztet, és személy szerint mindannyiunknak cselekednünk kell!
“Mit tehetek én?” - kérded ... “Hiszen olyan kis porszem vagyok... hogyan tudnék ilyen hatalmas folyamatokba beleszólni, globális eseményekre hatással lenni?” - morfondírozol ...
Nos, Jónás is kishitű volt, és nem látta be, hogy amennyiben az Úr elhív, menni kell, ráadásul azt sem látta, hogy ha Isten szól, hogy terve van veled, mindenképpen segít azt teljes mértékben meg is valósítani! Ekkor még mindezt Jónás nem tudta, ellenkezett Istennel és pontosan az ellenkező irányba indult el, szinte “megszökött” az Úr elől és Ninive városa helyett Tarsis-ba vette az irányt, hajóra szállt. Isten azonban mindig végrehajtja, amit eltervezett!
Megfélemlének azért a hajósok és kiáltának, ki-ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt és elaludt.” (Jónás könyve 1:5 Károli Biblia fordítás )
Jónás hajója hatalmas viharba kerül, a hajóról szépen lassan minden rakományt a tengerbe dobálnak a legénység tagjai. Jónás eközben a hajó mélyen alszik, mit sem sejtve az eseményekről..
Amikor ellenkezünk Istennel, vagy éppenséggel az ellenkezőjét tesszük, mint amit mond, amire elhív, gyakran mi is “alszunk”, nem veszünk tudomást a viharról, amely “kint a felszínen” , a valóságban, egyre erősebben tombol.
Értezted már, hogy valahogyan nem vagy jó helyen? Vagy történt már olyan, hogy erőltettél valamit, de nem jól alakultak a dolgok? Észrevetted, hogy az az irány, amit senki sem javasolt, de te körömszakadtáig erőltetted, egyre több és több gondot okoz nem csak neked, de környezeted számára is.

Amikor ellenkezel a Jóisten tervével, nem hallgatsz rá, sőt kifejezetten a másik irányba indulsz, csak a magad és mások életét nehezíted meg, és saját magaddal együtt másokat is bajba sodorsz.
Az életben előbb-utóbb kiderül, hogy nem vagyunk az Isten által kijelölt helyen, és ezt bizony rajtunk kívül a többi ember is látja! Jónás menekülésének vége az lett, hogy a háborgó tenger közepén, a hatalmas viharban, mikor már mindenki elkeseredett és halálfélelemben volt, kiderült a titok : Jónás miatt van mindez, az egész szerencsétlenség oka az Úr dühe amiért kiválasztottja nem akart Ninivébe menni!
Képzeld csak el, milyen érzés, amikor miattad sokan bajba kerülnek és valójában azt sem tudják, hogy miért történik velük mindez!
Ő pedig monda nekik: Fogjatok meg és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek; mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok.” (Jónás könyve 1:12 Károli Biblia fordítás)
Jónás természetesen egyből tudta, hogy mindez az ő hibája, és ekkor már önfeláldozóan vállalja rossz döntése következményeit. Fontos mozzanat ez!
Itt kezdődik el az őszinte szembenézés a hibákkal, rossz döntésekkel. És ez az őszinte, önfeláldozó szembenézés az Úr szemében nagyon sokat ér!
Jónás elhallgathatta volna, hogy miatta tört ki a vihar.. Nem kellett volna elárulnia, hogy miatta kerültek mindannyian ekkora bajba, hogy miatta kellett minden értékes rakományt a tengerbe vetni (és ekkor még biztosító társaságok sem voltak, tehát mindenki minden értékét végleg elveszíthette, nem terítette meg a károkat senki !). De Jónás nem így tett. Látjuk, miért őt választotta a Jóisten.. Önzetlen módon, felajánlotta életét másokért, belátta és mindenki előtt be is vallotta: tévedett és vétett az Úr akarata ellen. Jónást kérésére a háborgó tengerbe vetik a hajó utasai, és lőn : a vihar azonnal elmúlik, a tajtékzó tenger elcsendesül.

Jónás pedig süllyed a mélység, a halál felé, de ekkor újabb csoda történik:
Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában három nap és három éjjel” (Jónás könyve 2:1 Károli Biblia Fordítás)
Miután beismerjük, hogy vezettünk az Úr ellen, abban a pillanatban, amikor “kidobnak egy hajóból”, mikor kiesünk abból a helyzetből, ahová egyébként nem is szabadott volna mennünk, nos, ilyenkor végtelenül magányosak vagyunk. Vannak pillanatok, mikor rájössz, hogy hallgatnod kellett volna a Jóistenre! Egy elhibázott focimeccs, egy miattad elbukott bajnoki cím.. ráadásul a barátod is megsérült, pont miattad, és mindenki haragszik rád.. az edző és a többiek is régóta mondják, inkább sakkoznod kellene! És még a mai matek doga is egyes… Hát, mégis csak Anyukádra kellett volna hallgatnod, aki szerint inkább rajzszakkörre kellene járnod.. Most látod, hogy Rajta keresztül is a Jóisten szólt! És ekkor emlékszel, milyen jól érezted magad a szomszéd kislánnyal, amikor együtt rajzoltatok…de aztán az egészet gyerekes butaságnak tartottad, megbántottad őt és szaladtál, hogy beférj még a csapatba .. persze téged szinte mindig utoljára választottak ki az aktuális csapatkapitányok. Igen.. Egyedül mész hazafelé elhagyottan. Minden összedőlni látszik, de ekkor, pontosan ekkor jön el az igazság pillanata!
Bocsáss meg, Uram!! Bocsáss meg Istenem!! Bocsáss meg Anyukám.. És bocsássatok meg mindannyian, akik vagy így vagy úgy, de szenvedtek az önző, ellenkező viselkedésem miatt!
Amikor a legnagyobb mélyponton vagyunk, és őszinték leszünk, Isten akkor egyből a segítségünkre siet és megment!
Én pedig a hála szavával áldozni akarok neked, amit fogadtam, meg akarom fizetni - a segítség az Örökkévalóé!
És szólt az Örökkévaló a halnak, és kiköpte Jónát a szárazföldre.” (Jónás könyve 2:10-11 IMIT fordítás)

Előbb vagy utóbb mindannyian eljutunk arra a helyre ahová a Mindenható Atya rendelt bennünket. A kalandos tengeri utazás, és a titokzatos, varázslatos cet gyomrában töltött 3 nap után (micsoda egybeesés, hiszen Jézus Krisztus is 3 nappal halála után támadt fel!), Jónás megérkezett rendeltetési helyére Ninivébe, ahol a romlott nép felé egyből prédikálni kezdte az Úr intéseit!
És hittek Ninivé emberei Istenben, és hirdettek böjtöt, és zsákokat öltöttek nagyjától aprajáig” (Jónás könyve 3:5. IMIT fordítás)
Ninive egész népe, szépen folyamatosan megtért! És bocsánatot nyert!
Látta az Isten tetteiket, hogy megtértek gonosz útjukról és meggondolta az Isten a veszedelmet, melyet szándékozott tenni velük, és nem tette.” (Jónás könyve 3:10. IMIT fordítás)
Milyen érdekes! A Jóisten pontosan egy olyan személyt küldött Ninivébe, egy olyan ember ért oda, aki előtte éppen az őszinte megbánás, teljes megtérés útját járta végig! A lehető legalkalmasabb ember volt, a legjobbkor a legjobb helyen! És Isten már előre tudta ezt is…
Ninive tehát megtért, és az Úr nem pusztította el, sőt, mikor Jónás kifakad Isten megbocsátása ellen, a Jóisten végtelen szeretetét és jóságát mutatja meg nekünk a történet utolsó epizódjában: az Úr korábban egyik napról a másikra egy tököt növesztett Jónásnak, ami kedves árnyékot adott neki a hatalmas, tikkasztó, már-már elviselhetetlen hőségben, de ezt a tököt - miután Jónás haragra gerjedt, hogy miért nem pusztította el Isten Ninivét - a Mindenható hirtelen elsorvasztotta… Jónás méltatlankodni kezdett, hogyan tehette ezt az Úr. Mire az Atya megjegyezte, vajon ha Jónás sajnál egy szál tököt, melyet olyan rövid ideig nevelt, vajon Ő, a Mindenható Teremtő ne sajnálja az a rengeteg embert, aki s városban élt?
Isten tehát nagyon-nagyon, mindennél jobban szeret bennünket, és soha nem az elpusztításunkon fáradozik, hanem, hogy hogyan tehetné szebbé, jobbá, őszintén boldoggá az életünket! Ezért küldte el és áldozta fel értünk egyetlen fiát Jézus Krisztust is. Ámen.

http://www.nekikk.hu/wp/jonas-konyve-_-kicsiknek-es-nagyoknak/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum