Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program
Kiíró:
Klebelsberg Kuno Művelődési, Kulturális és Művészeti Központ
Határidő:
10/19/2020
Érvényes:
10/19/2020
Tárgymutató:
ösztöndíj, Klebelsberg képzési program
Pályázhat:
magyarországi felsőoktatási intézményben tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban lakóhellyel rendelkező, magyar anyanyelvű hallgató
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Működési szabályzat és pályázati felhívás a 2020/2021. tanévre

1. A pályázat célja
A pályázat célja Magyarország kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása. A pályázat célja továbbá a tanári, gyógypedagógusi vagy tanítói pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása, valamint a tanárszakot, illetve szakpárt - elsősorban az 1. számú mellékletben megadott szakokat, szakpárokat - választó pedagógusjelöltek számának növelése, a hazai köznevelési rendszer tanári ellátottságának megerősítése.

2. A pályázat tárgya
A pályázat tárgya a pedagógus pályát választó hallgatók ösztöndíjas támogatása azon félévek időtartama alatt, amelyek során az ösztöndíjas hallgató (a továbbiakban: Ösztöndíjas) hallgatói jogviszonya nem szünetel, amennyiben az Ösztöndíjas az Ösztöndíjas szerződés aláírásával vállalja, hogy az általa megjelölt három megye egyikében, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, elsősorban főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

3. A pályázat forrása
A pályázat forrása a Központ költségvetésében az Ösztöndíj Program finanszírozására elkülönített keret.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
4. A pályázók köre
A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatási intézményben tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban lakóhellyel rendelkező, magyar anyanyelvű hallgató (a továbbiakban: Pályázó) jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:
a) igazolja, hogy
aa) egységes, osztatlan tanárképzést, vagy
ab) gyógypedagógia alapképzést, vagy
ac) tanító alapképzést
biztosító felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat, és
b) vállalja, hogy
ba) a tanárképzésben, a gyógypedagógia alapképzési szakon, vagy tanító alapképzésben a záróvizsga teljesítését követő 6 (hat) hónapon belül végzettséget és szakképzettséget szerez, és
bb) az oklevél megszerzését követő 6 (hat) hónapon belül - Korm. rendeletben, a jelen Működési szabályzatban és pályázati felhívásban, valamint az Ösztöndíjas szerződésben foglaltak szerint - a végzettségének, szakképzettségének megfelelő, elsősorban főállású, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör egy intézményével (kizárólag tankerületi központ által fenntartottA szakképzési centrum, egyházi jogi személy, alapítványi, felsőoktatási intézmény, stb. által fenntartott köznevelési intézményben történő elhelyezkedés tehát nem szerződészerű.), és a jogviszonyt legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja, és
bc) megfelel a jelen Működési szabályzatban és pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

5. A pályázat benyújtási határideje
A 2020/2021. tanév első félévétől kezdődően létesíthető ösztöndíjas jogviszony vonatkozásában a pályázat elektronikus és postai úton történő benyújtási határideje: 2020. október 19.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a határidő zárónapján éjfélig a 6. pont szerint az elekronikus felületen a Pályázó által lezárásra (véglegesítésre), továbbá papír alapon postára adásra kerül, és a postára adást a Pályázó eredeti postai igazolással tudja bizonyítani. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.

6. A pályázat benyújtása
6.1. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot elektronikusan és papír alapon, postai úton is be kell nyújtani.
A pályázat elektronikus benyújtásához a https://osztondij.e-kreta.hu elektronikus felület (a továbbiakban: elektronikus felület) áll rendelkezésre.
Az elektronikus felületen a Pályázó az oktatási azonosítója (hallgatói azonosítója) és e-mail címe megadásával regisztrálhat. A regisztrációról e-mailben kapott linken a regisztrációt aktiválni szükséges. Ezt követően az elektronikus felületen elérhető, és a 6.2.-6.3. pontban leírtak szerint töltendő ki a pályázati adatlap.
A pályázatot papír alapon, postai úton az alábbi címre kell megküldeni:
Klebelsberg Központ, Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

6.2. A pályázat benyújtásának folyamata
6.2.1. A pályázati adatlap 6.1. pontban meghatározott elektronikus felületen történő kitöltése (adatok felvezetése), mentése, ellenőrzése.
6.2.2. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok elektronikus pályázati felületen történő feltöltése, ellenőrzése.
A pályázathoz az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:
a) a tanulmányait 2020-ban kezdő Pályázó esetén a felvételi eredményt igazoló határozat intézmény által hitelesített példánya, vagy az Oktatási Hivatal besorolási döntése (letölthető a http://www.felvi.hu weboldalon található felvételi kérelem benyújtására szolgáló e-felvételi rendszerben),
b) a már tanulmányokat folytató Pályázó esetében az utolsó aktív félévi kreditindex- igazolás felsőoktatási intézmény által hitelesített példánya,
c) a beiratkozás alapján az intézmény által kiállított hallgatói jogviszonyigazolás eredeti, vagy a felsőoktatási intézmény által hitelesített példánya (2020/2021. tanév I. félév).
6.2.3. A kitöltött pályázati adatlap és a feltöltött dokumentumok ellenőrzése, a pályázati adatlap véglegesítése.
6.2.4. Az elektronikusan kitöltött pályázati adatlap elektronikus felületről történő kinyomtatása, aláírása és a 6.2.2. pontban meghatározott mellékletek eredeti példányával vagy hiteles másolatával együtt postai úton történő megküldése a 6.1. pontban meghatározott postai címre.
A pályázat postai beérkezéséről és az ellenőrzés, valamint az elbírálás lépéseiről a Pályázó az https://osztondij.e-kreta.hu felület Ügyeim menüpontjában folyamatosan tájékozódhat.

6.3. Hiánypótlás
A pályázattal kapcsolatosan hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség.

7. A pályázat érvénytelensége
A pályázat érvénytelen, ha a Pályázó:
a) a pályázatot nem a felhívásban közzétett formában, illetve hiányosan nyújtotta be,
b) a pályázatot, vagy annak valamely elemét a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be,
c) a pályázat benyújtásához, elbíráláshoz szükséges adatokat nem a valóságnak megfelelően közölte,
d) a pályázatot nem a 6.1. pontban foglalt módon nyújtotta be.
http://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum