Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Grafikai pályázat borítótervek készítésére
Kiíró:
Trivium Egyesület
Határidő:
02/28/2018
Érvényes:
02/28/2018
Tárgymutató:
borítótervek készítése, grafikai pályázat
Pályázhat:
bárki részt vehet határon innen és túl, az első pályázaton részt vett pályázók
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


TRIVIUM EGYESÜLET - GRAFIKAI PÁLYÁZAT BORÍTÓTERVEK KÉSZÍTÉSÉRE 2.

A Trivium Egyesület az első, Grafikai pályázat borítótervek készítésére elnevezésű pályázat eredménytelensége és érvénytelensége miatt meghirdeti a Grafikai pályázat borítótervek készítésére 2. elnevezésű pályázatát két témában.

A pályázaton bárki részt vehet határon innen és túl, az első pályázaton részt vett pályázók is indulhatnak, de az első pályázatra beküldött borítóterveiket erre a pályázatra nem küldhetik be újra.

Nevezési díj nincs.
A pályázat jeligés.

Honlap: http://triviumnet.hu
Facebook: https://www.facebook.com/triviumegyesulet/

I. TÉMA
A Trivium Egyesület által meghirdetett 100 Mini Történet elnevezésű novellapályázat nyertes műveiből 2018 első félévében kiadásra kerülő nyomtatott és e-könyves formátumú antológia borítójának megtervezése.

A novellapályázat kiírása megtekinthető a honlapon:
http://triviumnet.hu/2017/09/06/100-mini-tortenet-novellapalyazat/.

II. TÉMA
A Trivium Egyesület által meghirdetett Japán a szamurájkorban elnevezésű novellapályázat nyertes műveiből 2018 első félévében kiadásra kerülő nyomtatott és e-könyves formátumú antológia borítójának megtervezése.

A novellapályázat kiírása megtekinthető a honlapon:
http://triviumnet.hu/2017/09/08/japan-a-szamurajkorban-novellapalyazat/

Kérjük a Tisztelt Pályázókat, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati kiírást!
A beküldési, tartalmi és formai feltételeknek nem megfelelő borítóterveket az egyesület nem fogadja el, és erről visszajelzést nem küld!
Kérdéseiket bármikor feltehetik az info@triviumnet.hu címen.

1. BEKÜLDÉSI FELTÉTELEK
1.1. A pályázatra kizárólag új, még sem nyomtatott, sem elektronikus formátumban, sem könyvborítóként, sem illusztrációként fel nem használt, elektronikus felületen közzé nem tett, más pályázatra be nem küldött, hivatalos kiadói és magánkiadásban meg nem jelentetett, a pályázó által készített könyvborító-terveket (nem nyomdakész könyvborítókat) várunk, amelyeknek alapképe, főmotívuma nem jelent még meg sem nyomtatott felületeken, sem elektronikus formátumban, sem illusztrációként, sem könyvborítóként.
1.2. A könyvborító készítéséhez sem ingyenes, sem fizetős internetes képmegosztó oldalakról, sem nyomtatott felületekről, sem mozgóképes adathordozókról származó alapképek nem használhatók fel akkor sem, ha azokat a pályázatot megelőző időszakban a pályázó készítette, és igazoltan a tulajdonát képezik. (lásd.: 1.1 pont)
1.3. A pályázók a pályázatra benyújtott könyvborító-terveiket az eredményhirdetésig nem tehetik közzé egyéb honlapokon, elektronikus, nyomtatott és mozgóképes felületeken, nem küldhetik be párhuzamosan egyéb pályázatokra.
1.4. A pályázók választhatnak a témák közül, de készíthetnek tervet mindkét témára is, témánként legfeljebb 3-3 tervet, azonban felhívjuk a figyelmet, hogy két témáról, két különböző antológiáról van szó, kérjük, ne szerkesszék össze a két témát egy borítótervre!
1.5. Az egyesület az antológiák kéziratát üzleti szempontból és a személyiségi jogok védelme érdekében nem bocsájthatja a pályázók rendelkezésére. A pályázóknak a borítótervezést az antológiák tartalmának ismerete nélkül kell elkészíteniük.

2. A BEKÜLDÉS MENETE
2.1. A borítóterveket a palyazatok@triviumnet.hu e-mail címre kérjük beküldeni olyan e-mail címről, amit a pályázó rendszeresen használ.*
2.2. Az e-mail tárgy mezőjében csak a következőt kérjük feltüntetni:
"100 Mini Történet borítóterv" és/vagy "Japán a szamurájkorban borítóterv".
Az e-mail szöveges részében viszont a következőknek kell szerepelnie:
A pályázó neve, lakcíme, telefonszáma és a jeligéje.**

Jelige lehet bármilyen szó vagy név, ami nem sérti mások személyiségi jogait.
A jelige helyettesíti a pályázó nevét a zsűritagok előtt.
2.3. A borítótervet kizárólag PDF formátumban az e-mailben csatolva kérjük beküldeni.***
2.4. A borítótervet tartalmazó fájlt a következőképpen kell elnevezni:
Jelige _ A téma megnevezése _ A borítóterv száma.pdf
Minta: pl.: Napsugár_100 Mini Történet_1.pdf
2.5. A pályázók a pályázat ideje alatt a borítóterveiket beküldhetik egyszerre, egy e-mailben, vagy különböző időpontokban, külön e-mailekben, azonban minden e-mail tárgy mezőjében a megfelelő témát fel kell tüntetnie, és a választott jeligét a fájlnévbe bele kell írnia (lásd.: 2.2 pont)

3. FORMAI FELTÉTELEK
A kötet mérete: 148×210 mm (A5)
A borító formátuma: kifutó nélkül címoldal + gerinc (Kb. 8 mm) + hátoldal egyben
Kérjük a pályázókat, hogy terveiket CMYK színtér alkalmazásával készítsék el!
A kötet ragasztókötött (puhatáblás) lesz, nincs szükség bigelés megjelölésére.

4. TARTALMI FELTÉTELEK
4.1. A borítóterveknek kötelezően tartalmaznia kell:
- az antológia címét (100 Mini Történet, vagy Japán a szamurájkorban)
- az egyesület nevét (Trivium Egyesület)
- az egyesület logóját (letölthető a honlapról http://triviumnet.hu/dokumentumok)
- a vonalkódot (elegendő megjelölni a vonalkód helyét)
- a kiadvány árát (elegendő megjelölni az ár helyét egy fiktív számmal)
- a hátoldali szöveget (lorem ipsum utánzó szöveg legfeljebb 300 karakterben)
4.2. Szabadon választható:
- a grafikai eljárás (a lényeg, hogy sokszorosítható legyen)
- a képi megjelenítés (e-könyves formátumban csak a címoldal látható; nem kell külön elkészíteni és beküldeni)
- a kötelező elemek elrendezése (e-könyves formátumban nincs szükség vonalkódra, így a címlapon nem kell szerepelnie, a gerincen fel kell tüntetni a kötet címét)
- a színvilág
- a tipográfia
4.3. A borítóterv képszerkesztői alapváltozatát a tervezőnek az eredményhirdetésig meg kell őriznie, és amennyiben a borítóterve nyer, azt az egyesület szerkesztői részére át kell adnia, és/vagy kérésükre szükség esetén apróbb változtatásokat végre kell tudni hajtania rajta.
Információkérés: info@triviumnet.hu

Beküldési határidő: 2018. február 28. déli 12.00 óra

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy borítóterveiket úgy küldjék be a pályázatra, hogy azok határidőig beérkezzenek a megadott postafiókba!
Kérjük, vegyék figyelembe az esetleges torlódásokból eredő technikai problémákat, ne hagyják az utolsó percre a beküldést!
Az egyesület a hatáskörén kívül eső technikai problémákból eredő a határidő után érkező borítóterveket nem fogadja el.

5. ELBÍRÁLÁS
A beérkezett borítóterveket a Trivium Egyesület azon tagjai bírálják el, akik elfogadták az Elnökség felkérését, és a pályázat meghirdetésének napján az egyesület tagjai voltak. Amennyiben az egyesületi tag tagsági viszonya a pályázat időtartama alatt megszűnik, a tag a bírálási jogát elveszíti.

Elbírálók: Braun Krisztina, Czinkos Éva, Fazekas Beáta, Guti Csaba, Hum-Kovács Hermina, Kereder Márk, Kőszegi-Arbeiter Anita, Krizsai Réka, Maraffai Viktória, Márkus István, Ripp Gábor, T. Takács Zsuzsa

Adatkezelő adminisztrátor: Tárcza Zoltán

Eredményhirdetés: Az egyesület saját hatáskörén belül később dönt az időpontról
Eredményhirdetéskor az adminisztrátor a nyertes borítóterveket és a tervezőik nevét közzéteszi az egyesület honlapján, közösségi oldalain, és e-mailben értesítést küld a nyertes tervezőknek.
A nem nyertes pályázóknak külön értesítést nem küld.

Kérjük, hogy a pályázók figyeljék az egyesület honlapját!
Honlap: http://triviumnet.hu

6. DÍJAZÁS
6.1. A zsűritagok által legjobbnak tartott borítóterveket a Trivium Egyesület a 100 Mini Történet című nyomtatott és e-könyves antológia és a Japán a szamurájkorban című nyomtatott és e-könyves antológia borítójaként használja fel 2018 első félévében.****

6.2. A Trivium Egyesület a nyertes borítótervek készítőivel felhasználási szerződést köt, a nyomtatott antológiák fogyása után, illetve az e-könyves antológiák letöltései után a készítők példányonként 15% honoráriumban részesülnek. A Trivium Egyesület a készítőket meghívja a 2018-ban induló Trivium Könyvklub könyvkiadási projektjébe, ahol további megbízás(oka)t kap(hat)nak könyvborítók tervezésére a fent megnevezett díjazások mellett.

7. JOGI NYILATKOZAT
7.1. A Trivium Egyesület a nem nyertes borítóterveket nem őrzi meg, azokat semmilyen formában nem használja fel, harmadik félnek nem adja át, sem a nem nyertes terveket, sem a tervezőik nevét sem a honlapján, sem a közösségi oldalain nem teszi közzé, sem a pályázat időtartama alatt, sem a pályázat lezárulta után, a nem nyertes borítótervekről értékelést nem ír, és nem tesz közzé.

7.2. Az adminisztrátor a beérkezett borítótervek jeligéit közzéteszi az egyesület honlapján egy jeligés oldalon, ahol a pályázók ellenőrizhetik a terveik beérkezését. Az adminisztrátor a hibás tervekről visszajelzést nem küld, a hibás borítótervek javítására nincs lehetőség. (Lásd.: 1., 2., 3., 4. pontok)

7.3. A zsűritagok az elbírálás során csak a pályázók jeligéit látják, a pályázók nevét nem.

7.4. A felhasználási szerződés megkötése a Szjt. alapján történik.

Hivatkozások
*Az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Trivium Egyesület érdekkörén kívül eső problémákért (az e-mail cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) a Trivium Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.

**A Trivium Egyesület adatkezelést végez, de a kapott személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, szavatolja, hogy mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával jár el. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a http://triviumnet.hu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon, és onnan letölthető.

***A Pályázó a borítótervének beküldésével elfogadja a pályázat feltételeit, és kijelenti, hogy a borítóterve(i), azoknak minden alkotóeleme, motívuma, ötlete a saját tulajdonát képezi(k), nem sérti(k) mások szerzői és személyiségi jogait. A beküldéssel elfogadja, hogy a műveiért a szerződésben foglaltakon kívül anyagi követeléseket nem támaszt az egyesülettel szemben.

****A Trivium Egyesület fenntartja a jogot, hogy amennyiben a pályázatra nem érkezik be megfelelő számú és minőségű borítóterv, a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa, a nyomtatott formátumú antológiák, e-könyvek kiadását az eredeti tervtől eltérően módosítsa. Amennyiben a második pályázat is érvénytelennek bizonyul, a Trivium Egyesület a meghirdetett témákban új pályázatot nem ír ki.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum