Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása / GINOP-5.1.5-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
03/11/2019
Tárgymutató:
nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása / GINOP-5.1.5-16
Pályázhat:
a) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető civil szervezet vagy nonprofit gazdasági társaság vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező civil szervezet, vagy nonprofit gazdasági társaság fióktelepe,
b) támogatást igénylő szervezet önállóan vagy konzorciumban olyan megyében nyújthat be támogatási kérelmet, amelyben a szolgáltatásnyújtásban részt vevő konzorciumi tagok legalább egyike, illetve egy szervezet esetén, a támogatást igénylő szerződéssel igazoltan 3.4.1.1 cb), cc) és cd) pontban felsorolt munkaerő-piaci szolgáltatás valamelyikét nyújtotta a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 üzleti éven belül.
c) a támogatási igénylőnek, illetve a konzorcium tagjainak legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel kell rendelkeznie (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele). E feltétel aló konzorciumként legfeljebb egy szervezet képezhet kivételt, amennyiben a szolgáltatásnyújtási tapasztalatot és a kapcsolódó referenciákat a megvalósításba bevonandó munkavállalók, vagy azok egy részének önéletrajzával megfelelően igazolja.
d) támogatási kérelmet az adott megyében a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon keresztül legalább - vállalkozások esetén bejegyzett, civil szervezetek pedig NAV felé bejelentett - telephellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be, konzorcium esetében legalább egyik tagnak kell rendelkeznie a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon keresztül székhellyel, fiókteleppel, telephellyel, vagy az alapító okiratban rögzített szolgáltatási helyszínnel az adott megyében;
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása” című (GINOP-5.1.5-16 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban módosult:
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=80667


FELHÍVÁS
Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása
GINOP-5.1.5-16

Magyarország Kormányának célja az álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte a munkaerő kínálat fejlesztését aktív eszközökkel, továbbá Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) által megvalósított munkaerő-piaci programok civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítését. A cél elérését a Kormány a programot munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil és nonprofit szervezetek bevonásával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 80 000 000 Ft maximum 887 799 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 443 899 500 Ft összegű támogatási előleget biztosít;
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak az Felhívás céljainak az eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A felhívás célja, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) által megvalósított munkaerő-piaci programok keretein belül nyújtott szolgáltatásokat és támogatásokat civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal egészítse ki. A felhívás a kormányhivatalok és a civil valamint nonprofit szolgáltató szervezetek együttműködésére épít annak érdekében, hogy személyre szabott szolgáltatásokat biztosítsanak a hátrányos helyzetű munka nélkül lévők számára.
A szervezetek szolgáltatási programjai kiegészítik a Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat leterhelt hivatali kapacitását és erősítik munkaerő-piaci eszközök eredményességét, az álláskeresők egyéni cselekvési tervének hatékony megvalósulását a személyre szabott szolgáltatásokkal. A célcsoport bevonását a szervezetek az álláskeresőként nyilvántartott munkanélküliek tekintetében az NFSZ által az álláskeresőkkel megkötött egyéni cselekvési tervekkel és végrehajtott programokkal összehangoltan, azt kiegészítve végzik, biztosítva a szinergia érvényesülését is.
Az NFSZ által nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások jelenleg nem tudnak a speciális, hátrányos helyzetű célcsoportok tagjainak személyre szabott segítséget nyújtani, illetve minden munkanélküli vagy inaktív személyt elérni. Ezért van szükség a nem állami szervezetek által nyújtott szolgáltatásokra is. A 2007-2013 közötti időszakban a foglalkoztatási célú civil és nonprofit szervezetek bevonásával 48 féle szolgáltatás sztenderdizálására került sor, amelyek egymással vagy más munkaerő-piaci eszközzel való kombinációja hozzájárul a munkanélküliek sikeres elhelyezkedéséhez.
Egy 2014-ben készült hatásvizsgálat szerint az NFSZ által nyújtott szolgáltatások közül a három legjellemzőbb szolgáltatásban - álláskeresési tanácsadásban, munkatanácsadásban és pályatanácsadásban - részesültek elhelyezkedése között nincs lényeges különbség. Mindhárom szolgáltatásban az elhelyezkedési arányok megközelítőleg azonosak. 40% körüli azon személyek aránya, akik fél éven belül munkát találnak,11-13% azoké, akik fél év után helyezkednek el, 47-49% azoké, akik a szolgáltatás igénybe vétele ellenére sem találnak munkát. Ugyanakkor a mentori vagy más, az érintett személy napi életvitelét befolyásoló szolgáltatásban részesülők fél éven belül jóval nagyobb arányban találnak munkát (62,8%), fél év után kisebb arányban, de kevesebben vannak azok, akik egyáltalán nem helyezkednek el (31,9%) az elsődleges vagy másodlagos munkaerőpiacon.
A felhívás közvetett célcsoportját a regisztrált álláskeresők, a nyilvántartott közvetítést kérők és szolgáltatást kérők, valamint inaktívak alkotják.
Jelen konstrukció keretében az az álláskereső, vagy inaktív személy részesülhet szolgáltatásban, aki esetében a kormányhivatal egyéni munkaerő-piaci jellemzői és lehetőségei alapján szakmailag úgy ítéli meg, hogy:
- a felkínált munkaerő-piaci szolgáltatás révén foglalkoztatási célú támogatás és képzés nélkül is el tud helyezkedni a nyílt munkaerőpiacon,
- az aktív munkaerő-piaci programba való bevonást megelőzően egyéni vagy csoportos szolgáltatást, szolgáltatás keretében felkészítést igényel.
A pályázat megvalósítása során elengedhetetlen a szoros együttműködés a kormányhivatalok és a szolgáltatók között: a megyei kormányhivatalok járási hivatalai irányítják a nyilvántartásukban szereplő, célcsoportba tartozó személyeket a szolgáltatókhoz.
A konstrukció célja, hogy a projekt eredményeként a szolgáltatásban részesülők legalább 20%-a közvetlenül elhelyezkedik az elsődleges munkaerőpiacon.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 5 757 161 000 Ft.
A felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 18 db.

ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a támogatási kérelemnek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
1. Jelen felhívásra egy megyére kiterjedő szolgáltatásra önállóan, vagy konzorciumban van lehetőség támogatási kérelmet benyújtani
Támogatást igénylőnek, illetve a konzorcium tagjainak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
a) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető civil szervezet vagy nonprofit gazdasági társaság vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező civil szervezet, vagy nonprofit gazdasági társaság fióktelepe,
b) támogatást igénylő szervezet önállóan vagy konzorciumban olyan megyében nyújthat be támogatási kérelmet, amelyben a szolgáltatásnyújtásban részt vevő konzorciumi tagok legalább egyike, illetve egy szervezet esetén, a támogatást igénylő szerződéssel igazoltan 3.4.1.1 cb), cc) és cd) pontban felsorolt munkaerő-piaci szolgáltatás valamelyikét nyújtotta a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 üzleti éven belül.
c) a támogatási igénylőnek, illetve a konzorcium tagjainak legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel kell rendelkeznie (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele). E feltétel aló konzorciumként legfeljebb egy szervezet képezhet kivételt, amennyiben a szolgáltatásnyújtási tapasztalatot és a kapcsolódó referenciákat a megvalósításba bevonandó munkavállalók, vagy azok egy részének önéletrajzával megfelelően igazolja.
d) támogatási kérelmet az adott megyében a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon keresztül legalább - vállalkozások esetén bejegyzett, civil szervezetek pedig NAV felé bejelentett - telephellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be, konzorcium esetében legalább egyik tagnak kell rendelkeznie a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon keresztül székhellyel, fiókteleppel, telephellyel, vagy az alapító okiratban rögzített szolgáltatási helyszínnel az adott megyében;
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
2. Gazdálkodási forma szerint (GFO’14):
a) szövetség (517 - egyéb szövetség);
b) alapítványok (569 - egyéb alapítvány);
c) egyesületek (529 - egyéb egyesület);
d) egyházi szervezetek (552 - elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy);
e) non-profit gazdasági társaságok (572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 - Nonprofit részvénytársaság, 575 - Nonprofit közkereseti társaság, 576 - Nonprofit betéti társaság).
Egy szervezet önállóan csak egy megyében nyújthat be támogatási kérelmet. Egy szervezet abban az esetben, ha más megyében önállóan nem nyújtott be kérelmet, csak egy megyében nyújthat be konzorciumvezetőként támogatási kérelmet. Egy szervezet konzorciumi tagként 6 megyében nyújthat be támogatási kérelmet. Abban az esetben, ha a szervezet egy megyében önállóan nyújtott be támogatási kérelmet, legfeljebb 5 másik megyében lehet konzorciumi tag.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF 2. pontjában szereplő Kizáró okok fejezetben szereplő feltételeken túl, az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív
b) akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
c) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele nem éri el a felhívásra benyújtott támogatási kérelmében igényelt támogatás összegének 20%-át.
Az a), b) feltételeknek minden konzorciumi tagnak egyenként meg kell felelnie, míg a c) feltételt konzorciumi szinten kell teljesíteni.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 10. és 2019. március 11. között lehetséges az alábbi szakaszhatárnapokig:
2017. március 31.
és minden ezt követő harmadik hónap utolsó munkanapja.
Egy-egy megyében csak abban az esetben nyílik meg a következő benyújtási szakaszhatár, amennyiben az adott megyében támogatási kérelem nem érkezett be, vagy amennyiben a beérkezett támogatási kérelem alapján az adott megyére támogatási szerződés megkötése nem lehetséges. A szakaszhatár megnyílásáról közlemény kiadásával kapnak tájékoztatást a támogatást igénylők.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - szükséges eljuttatni az Irányító Hatósághoz a jogszabályban meghatározott határidőn belül.
A nyilatkozat papír alapú példánya az alábbi módon nyújtható be az Irányító Hatóság részére postai úton az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 887 799 000 Ft, a Felhívás 1.2. pontjában meghatározott megyei forrás-meghatározás figyelembevételével.
b) Az igényelhető támogatás maximális mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-515-16-nem-llami-szervezetek-munkaer-piaci-szolgltatsainak-tmogatsa-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum