Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
DAAD graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterületen a 2015-2016. tanévben Németországban
Kiíró:
Deutscher Akademischer Austausch Dienst
Határidő:
11/15/2014
Érvényes:
11/15/2014
Tárgymutató:
ösztöndíj, német felsőfokú tanulmányi - DAAD
Pályázhat:
azok a kiváló végzős hallgatók illetve diplomások pályázhatnak, akik az ösztöndíj kezdetekor már legalább az első végzettséggel rendelkeznek (Bachelor bizonyítvány, diploma vagy egyéb főiskolai vagy egyetemi végzettség), és a kiválasztott németországi Master képzésen jelentkezésre jogosultak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Német Felsőoktatási Csereszolgálat
Informationszentrum Budapest
Német Felsőoktatási Információs Központ

Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára (2015/2016)

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj bármely tudományterületen végzett magyar hallgatók számára azt a lehetőséget kínálja, hogy német felsőoktatási intézményben mester- vagy egyéb graduális képzésen vegyenek részt a német végzettség megszerzése céljából. Az ösztöndíj megpályázható a hazai graduális szintű képzés csak első vagy csak második évének németországi elvégzésére is, ekkor azonban a végzettség a hazai intézményben kerül megszerzésre.

Az ösztöndíj időtartama
Az ösztöndíj időtartama a választott képzéstől vagy tanulmányoktól függően 10 és 24 hónap között lehet. Minden ösztöndíjat először csak egy tanulmányi évre ítélnek meg és jó tanulmányi teljesítmény esetén lehet kérelemmel az ösztöndíj időtartamát meghosszabbítani.

Az ösztöndíj összege
A DAAD havonta 750 euró ösztöndíjat biztosít. Ezen kívül a DAAD 200 euró egyszeri utazási hozzájárulást is nyújt. Továbbá a DAAD évente 260 euró tanulmányi- és kutatási támogatást nyújt, és adott esetben lakhatási támogatást és családi pótlékot is biztosít.
Egy esetleges nyelvtanfolyam finanszírozását a DAAD estenként bírálja el. Ha a fogadó német felsőoktatási intézményben tandíjfizetési kötelezettség merül fel, abban az esetben a DAAD vagy az ösztöndíjasokat a tandíjfizetési kötelezettség alól felszabadítja, vagy szemeszterenként 500 euró értékhatárig a DAAD a tandíjat átvállalja.
A német nyelvismeret elmélyítésére a "Deutsch-Uni Online (DUO)“ online nyelvtanfolyam ajánlott. A DAAD 6 hónapig átvállalja a nyelvtanfolyam díját az ösztöndíj odaítélésétől kezdődően. Ezen kívül az ösztöndíjasok támogatást igényelhetnek a DAAD-nál egy saját választású német nyelvtanfolyamon való részvételre az ösztöndíj időtartama alatt. További információt az ösztöndíj elnyerését követően kapnak az ösztöndíjasok.
Szükség esetén az ösztöndíj kezdete előtt (az ösztöndíjasnak ingyenes) német nyelvtanfolyamot támogathat a DAAD egy németországi nyelviskolába. Erről a döntést a DAAD hozza meg. Adott esetben a részvétel kötelező.

Pályázati feltételek
A DAAD graduális tanulmányi ösztöndíjára azok a kiváló végzős hallgatók illetve diplomások pályázhatnak, akik az ösztöndíj kezdetekor már legalább az első végzettséggel rendelkeznek (Bachelor bizonyítvány, diploma vagy egyéb főiskolai vagy egyetemi végzettség), és a kiválasztott németországi Master képzésen jelentkezésre jogosultak. Pályázni már az utolsó tanulmányi éven is lehet. A diplomásoknak a pályázás időpontjában az utolsó végzettség rendszerint nem lehet hat évnél régebbi.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ösztöndíjra történő pályázással párhuzamosan a kiválasztott német felsőoktatási intézmény felvételi eljárásán is önállóan és időben részt kell vennie. Ügyeljen a kiválasztott tudományterület jelentkezési határidejére, valamint az előírt nyelvi és szakmai előírásokra.
A DAAD online-pályázati adatlapon mindenképpen több mesterszakot (német felsőoktatási intézményt) kell rangsorolni. Minden egyes a rangsorban megadott szakterülethez a "Mesterszak leírása” formanyomtatványt kell kitölteni, amely a DAAD - Német Felsőoktatási Információs Központ honlapján található: http://www.daad.info.hu/ -mstipendiendaadstudien.html
Sikeres pályázat esetén a bíráló bizottság által engedélyezett szakra a német felsőoktatási intézmény felvételi igazolását az ösztöndíj megkezdése előtt a DAAD központjába el kell juttatni. A DAAD ösztöndíj odaítéléséről szóló oklevele csak akkor válik érvényessé, ha a felvételi igazolást a DAAD megkapja.
A német nyelvű képzések esetén a DAAD ösztöndíjra pályázóknak a német nyelvismeretet egy állami vagy államilag elismert intézmény által kiállított nyelvvizsga-bizonyítvánnyal kell igazolniuk. Amennyiben a DAAD ösztöndíj pályázathoz csatolt német nyelvismeret igazolása a német felsőoktatási intézmény felvételi eljárásához nem elegendő, akkor a pályázónak még német felsőoktatási intézmény által előírt időpontig a szükséges német nyelvismeret igazolását is be kell nyújtania.
Az angol nyelvű képzések esetén az angol nyelvismeretet pályázati anyaggal együtt kell igazolni. Amennyiben a pályázathoz elfogadott angol nyelvvizsga bizonyítvány a német felsőoktatási intézmény előírásainak nem felel meg, abban az esetben a pályázónak képesnek kell lennie a DAAD pályázat benyújtása után a német felsőoktatási intézmény felvételi eljárásához előírt angol nyelvvizsga bizonyítványt (legkésőbb a német felsőoktatási intézmény által előírt időpontig) benyújtania. A német nyelvismeret igazolására azonban minden esetben szükség van, amely egy állami vagy államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal történhet.
Azok a pályázók, akik nem rendelkeznek német nyelvvizsgával, vagy nem beszélnek németül, kérjük, időben forduljanak a DAAD Információs Központhoz Budapesten, vagy valamelyik DAAD - lektorhoz az OnDaF nyelvi teszt teljesítéséhez (időpontok: http://www.daad.info.hu/mevents.html, vagy - ha egyáltalán nem beszélnek németül - egy ”DAAD-Sprachzeugnis” űrlapért.
Ha a kiválasztott szakon többhónapos külföldi tartózkodással is számolni lehet, az egész külföldi tartózkodást rendszerint csak akkor lehet figyelembe venni, ha a külföldi tartózkodás egy Európai Uniós tagországba (de nem a saját hazájába) szól, maximum 6 hónap és legfeljebb ösztöndíj időtartamának a 25%-át teszi ki.
A pályázatból kizárásra kerülnek azok a pályázók, akik a pályázáskor több mint 15 hónapja tartózkodnak Németországban.

A pályázati dokumentumok (ÚJ!)
A pályázás a DAAD portálon keresztül online történik, amely a http://www.funding-guide.de ösztöndíjas adatbankból érhető el, valamint papíralapon a Magyar Ösztöndíjbizottságnál. A pályázat csak akkor érvényes, ha online és papíralapon is határidőn belül elküldésre kerül, és hiánytalanul beérkezik a MÖB-höz.
A pályázathoz szükséges két példányban mindenkor benyújtandó dokumentumok köre (teljes körű és kötelező) érvényű felsorolása az "Ellenőrző lapon” található, amely a következő honlapon olvasható: http://www.daad.info.hu/mstipendiendaad.html.

A DAAD portálra (http://www.funding-guide.de) feltöltendő dokumentumok:
Kötelező érvényű ellenőrző lap
MÖB online-pályázati adatlap
DAAD online-pályázati adatlap
Szakmai önéletrajz
Adott esetben publikációs lista
Munkaterv
A választott szakok leírása
a) "Mesterszak leírása” formanyomtatvány
b) Csak az első prioritásnál: mesterszak tanterve az internetről kinyomtatva (struktúra, modulok tartalma)
Adott esetben diplomá(k) másolata és fordítása
Minden leckekönyv másolata és fordítása (szakváltásoké is!), nem "Europass” oklevélmelléklet
Érettségi bizonyítvány másolata és fordítása
államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány, adott esetben fordítással, vagy OnDaF bizonyítvány, esetleg "DAAD-Sprachzeugnis” (Kérjük, vegyék figyelembe a nyelvvizsgáról a pályázati feltételeknél leírtakat! http://www.daad.info.hu/DAADNYELVVIZSGA14.pdf)
Adott esetben további dokumentumok másolata és fordítása pl.: igazolás szakmai gyakorlatról.

Papíralapon benyújtandó dokumentumok:
Ajánlólevél magyarországi tudományos fokozattal (doktorált, habitált) rendelkező főiskolai vagy egyetemi oktatatótól, lezárt borítékban
Pályázati összefoglaló (az a kinyomtatott PDF dokumentum, melyet a pályázat véglegesítése után a DAAD-portálon kap)
Felhívjuk azok figyelmét, akik németországi részképzésre pályáznak ösztöndíjat, és Magyarországon szeretnének Master végzettséget szerezni, a következőkre:
Ha egy magyarországi két éves képzésből egy évet Németországban szeretne teljesíteni, a pályázatban mellékelni kell a hazai intézmény igazolását a németországi tanulmányok elismeréséről, vagy a tanulmányi rendet. Igazolni kell továbbá, hogy a rendes tanulmányi időt a hallgató nem lépi túl, tehát a magyarországi Master képzés a németországi tanulmányokkal együtt nem fog tovább tartani, mint egy kizárólag itthon teljesített mesterképzés.

A pályázás helye (ÚJ!)
Online (a http://www.funding-guide.de oldalon keresztül), valamint papíralapon a Magyar Ösztöndíj Bizottságnál (MÖB)
Pályázati határidő: november 15. (postai bélyegző)

Általános tudnivalók
Kérjük, mindenképp vegyék figyelembe a "Pályázati útmutató” (http://www.daad.info.hu/
mbewerbungsanleitung.pdf) erre a programra is vonatkozó pályázati feltételeit és eljárását!
A tanulmányi ösztöndíj kezdeti időpontja általában október 1. Abban az esetben, ha a pályázónak két illetve négy hónapos nyelvi tanfolyamot is odaítélt a bíráló bizottság, akkor az ösztöndíj ennek megfelelően korábban kezdődik. A németországi posztgraduális (mester/master szintű) továbbtanulási lehetőségekről a következő honlapon lehet informálódni: http://www.hochschulkompass.de.
Pályázók a képzőművészet, formatervezés, filmművészet, zeneművészet, építészet, belsőépítészet, tájépítészet, várostervezés, vidéktervezés, valamint színházművészet, rendezés, tánc- és mozdulatművészet szakterületről, akik mester- vagy egyéb posztgraduális képzésen szeretnének végezni, a "Graduális ösztöndíj művészek és építészek számára” program megfelelő kategóriáinak keretében pályáznak. Az e kategóriában pályázók vegyék figyelembe az eltérő pályázati határidőt és helyet, valamint a minden esetben benyújtandó munkadarabot (lásd a különböző művészeti ágakra vonatkozó leírást a http://www.funding-guide.de oldalon.)
Hiányos pályázatokat a DAAD nem tud figyelembe venni.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Kötelezõ érvényû ellenõrzõ lap
MÖB online-pályázati regisztráció
Segítség a MÖB online regisztrációhoz
A "Mesterszak leírása” formanyomtatvány:
Mesterszak leírása - német nyelven
Mesterszak leírása - angol nyelven
államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány vagy OnDaF nyelvi teszt, esetleg DAAD nyelvvizsga-bizonyítvány
ÚtmutatóIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum