Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Országos Városmarketing Díj
Kiíró:
Magyar Marketing Szövetség
Határidő:
05/09/2016
Érvényes:
05/09/2016
Tárgymutató:
díj, Országos Városmarketing
Pályázhat:
önkormányzatok, önkormányzatok szervezetei és vállalkozásai, egyesületek, nonprofit szervezetek, szakmai és érdekképviseleti szervezetek, alapítványok és egyéb civil szervezetek, üzleti vállalkozások, vagy magánszemélyek, akik az adott évben meghirdetésre került kategóriák valamelyikében egy város, egy település fejlesztése, ismertségének, elismertségének, imázsának növelése, márkaépítése érdekében marketing tevékenységet végeztek, annak megbízói vagy felelős megvalósítói voltak
A kiíró(k) adatai

Országos Városmarketing Díj szabályzata

1. Alapítói cél
Az Országos Városmarketing Díjat a Magyar Marketing Szövetség a Márkamonitorral közösen azzal a céllal írta ki, hogy
- a városok, települések fejlesztésében egyre fontosabbá és egyre intenzívebbé váló marketing tevékenységre, annak sokszínűségére, eredményességére felhívja a figyelmet,
- a sikeres, hatékony marketingmegoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével hozzájáruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez,
- elismerje, díjazza a szakmailag legjobb megoldásokat, s népszerűsítse azok megvalósítóit,
- segítse a tapasztalatcserét, a városok, települések vezetői, szervezetei és marketingesei közötti együttműködést,
- bővítse a városmarketing szakmai tudásbázisát, segítse az ezirányú szakmai képzést!

2. Az országos városmarketing díj rendszere
Az Országos Városmarketing Díj négy elismerési formát ötvöz.
1. A "Városmarketing gyémánt" elismerő védjegyet az a pályázó-szervezet kaphatja meg, aki a pályázat benyújtásával bizonyítja, hogy a meghirdetett kategóriák valamelyikében, a pályázati időszakban eredményes, az értékelési kritériumoknak megfelelő, a szakmai zsűri által színvonalasnak értékelt, városmarketing tevékenységet végzett. A "Városmarketing gyémánt" védjegy az adott év, adott kategóriában megvalósított marketing tevékenységét, s nem általában a szervezetet, pályázót minősíti.
2. A "Marketing fővárosa" fődíj annak a városnak, a várost képviselő polgármesternek kerül - nem pályázat útján - odaítélésre, amely az adott pályázati időszakban a legtöbb "Városmarketing gyémánt" díjat kapta meg. Ezirányú elkötelezettségével példát jelent másoknak, s ez által az adott évben méltón viselheti a "Marketing fővárosa" címet.
3. A "Marketingaktív megye" elismerő címet, nem pályázat útján az a megye, s a megyét képviselő Megyei Önkormányzat elnöke nyerheti el, melynek területén az adott pályázati időszakban a legtöbb "Városmarketing gyémánt" díjas város-, településmarketing teljesítmény került megvalósításra. Ez az aktivitás jelzi, hogy a megyében fontos és sikeres a települések marketing tevékenysége. A "Marketingaktív megye" címmel a Magyar Marketing Szövetség elismerni és ösztönözni kívánja mindazon politikai és közösségi szervezetet, akik az adott területen erőforrásaikkal, szakmai aktivitásukkal segíteni tudják a sikeres közösségi, társadalmi célokat szolgáló marketing munkát.
4. "Városmarketing nagykövete" 2016 elismerést az a pályázó szervezet kapja, aki a legtöbb pályázatot nyújtja be, ezzel is mutatva elkötelezettségét a városok és városmarketing irányába. Az év "Városmarketing nagykövete" lehet ügynökség, marketing tanácsadó, non-profi szervezet, és bárki, aki a legtöbb pályázatot nyújtotta be.

3. pályázati feltételek a "Városmarketing gyémánt" védjegy elnyerésére
3.1. Pályázók köre - kik pályázhatnak?
Pályázatot nyújthatnak be:
- önkormányzatok, önkormányzatok szervezetei és vállalkozásai, egyesületek, nonprofit szervezetek, szakmai és érdekképviseleti szervezetek, alapítványok és egyéb civil szervezetek, üzleti vállalkozások, vagy magánszemélyek, akik az adott évben meghirdetésre került kategóriák valamelyikében egy város, egy település fejlesztése, ismertségének, elismertségének, imázsának növelése, márkaépítése érdekében marketing tevékenységet végeztek, annak megbízói vagy felelős megvalósítói voltak.
- a pályázat benyújtásának nem kizáró kritériuma, hogy a marketingtevékenység városi ranggal rendelkező településen kerüljön megvalósításra.
3.2. Pályázati kategóriák
A Magyar Marketing Szövetség minden pályázati ciklus meghirdetésekor kiírja azokat a kategóriákat, melyekben pályázatokat fogad be. A kategóriák szakmai tartalmának, pályázati követelményeinek részleteit az adott évi felhívás tartalmazza. 2016-ra az alábbiak kerültek meghatározásra:
1. Rendezvény-esemény kategória (Event-marketing)
2. Külső kommunikációs megoldások és tartalmak
3. Belső kommunikációs megoldások és tartalmak
4. Arculattervezés
5. Városfejlesztési projektek marketing programjai, kampányai
6. Városmárka, városimázs építő nem-marketing teljesítmények - (Indirekt marketing)
3.3. Pályázati feltételek
A "Városmarketing gyémánt" védjegy pályázati feltételei formai és szakmai elemeket tartalmaznak.
Formai feltételek:
- Pályázati űrlap kitöltése és a további szükséges információk megadása.
- A pályázat nevezési határidőn belüli benyújtása.
- A pályázati díj nevezési határidőig történő átutalása a Magyar Marketing Szövetség megadott számlájára.
Tartalmi feltételek:
- a tartalmi, szakmai követelményeket - melyek a zsűri értékelésének szempontjait jelentik - az aktuális felhívás tartalmazza.
3.4. A többes pályázat lehetősége
A pályázó szervezetek egy pályázati ciklusban, több kategóriában, s egy kategórián belül, akár több marketingtevékenységgel is pályázhatnak.
Az elnyert "Városmarketing gyémántok" száma az adott szervezet marketingtevékenysége szakmai színvonalának, minőségének mértékegységévé válik.
3.5. Pályázati, nevezési díj
"Városmarketing gyémánt" pályázat nevezési díja 25 000 Ft. + áfa
Az adott pályázó második, s minden további nevezése esetén 20 000 Ft.+ áfa
A nevezési díjat az MMSZ Duna Takarékszövetkezetnél vezetett 58600551-11170918 számú bankszámlájára kérjük utalni.

4. Díjak - nyeremények
"Városmarketing gyémánt" díj, védjegy nyertese az alábbi elismeréseket nyeri:
- a díj elnyerését igazoló oklevél,
- a "Városmarketing gyémánt" díj logó használata,
- a nyertes marketing tevékenység az Országos Városmarketing Díj honlapján történő felsorolása, bemutatása,
- a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.
A "Marketing fővárosa" fődíj nyertese az alábbi elismeréseket nyeri:
- a fődíj elnyerését igazoló oklevél.
- a "Marketing fővárosa" díj tárgyi szimbólum,
- a nyertes város az Országos Városmarketing Díj honlapján történő feltüntetése, bemutatása,
- ingyenes, egy napos "Városmarketing workshop" igénybe vételi lehetősége, melyet a Magyar Marketing Szövetség, a Miskolci Egyetem Marketing Intézete és a Hinora Group szakemberei nyújtanak közvetlen egyeztetés után.
- a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.
A "Marketingaktív megye" cím nyertese az alábbi elismeréseket nyeri:
- a díj elnyerését igazoló oklevél.
- a "Marketingaktív megye" díj tárgyi szimbólum,
- a nyertes megye az Országos Városmarketing Díj honlapján történő feltüntetése, bemutatása,
- ingyenes, egy napos "Városmarketing workshop" igénybe vételi lehetősége, melyet a Magyar Marketing Szövetség, a Miskolci Egyetem Marketing Intézete és a Hinora Group szakemberei nyújtanak közvetlen egyeztetés után,
- a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.
A média- és szakmai támogatók aktuális felajánlásainak függvényében a nyertesek további nyereményekben részesülhetnek, melyről a kiírók a pályázati időszakban folyamatos tájékoztatást nyújtanak.
"Városmarketing nagykövete" különdíj, védjegy nyertese az alábbi elismeréseket nyeri:
- a díj elnyerését igazoló oklevél,
- a nyertes marketing tevékenység az Országos Városmarketing Díj honlapján történő felsorolása, bemutatása,
- "Az év városmarketing nagykövete" 2016 cím viselése,
- a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.

5. Zsűri és a zsűrizés folyamata
A pályázatok szakmai értékelését a marketing szakma- a tudomány, az oktatás és a gyakorlati megvalósítás terén dolgozó - elismert személyiségeiből álló zsűri végzi. A kiírásban megfogalmazott szempontrendszer alapján ítéli oda a "Városmarketing gyémánt" díjakat, s nevezi meg azok alapján a "Marketing fővárosa" és a Marketingaktív megye" elismerések nyerteseit.
A zsűri az egyes nyertes és elutasított pályázatokról - igény esetén - egyaránt rövid értékelést ad, melyet a Magyar Marketing Szövetség a pályázók felé megküld.
Nevezés
Kedves Pályázók!
Nevezni hat kategóriában, az alábbi online űrlapok segítségével lehet 2016. május 9-ig. Az űrlapok tartalmazzák, hogy az adott kategóriában mik az értékelési szempontok és milyen jellegű csatolmányok tölthetőek fel. A megadott karakterszámok csak irányadóak.
Igény esetén tanácsadással támogatjuk pályázata összeállításában.
Nevezéssel kapcsolatos kérdéseit, illetve tanácsadási igényét jelezheti a marketing@marketing.hu email címen, illetve a 06/30-297-2139-es telefonszámon, Juhász Violetta főtitkárnál.
http://varosmarketingdij.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum