Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett "Büszkeségpontok" létrehozása / KKETTKK-56P-02
Kiíró:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2016
Tárgymutató:
büszkeségpontok létrehozása, 1956-os forradalom és szabadságharc
Pályázhat:
megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelődési intézmények, egyéb közintézmények, államigazgatási szervek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett "Büszkeségpontok" létrehozására
Pályázat kódja: KKETTKK-56P-02
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (továbbiakban: a Közalapítvány) mint támogató Magyarország Kormányának az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozata keretében és az 1956-os Emlékbizottság (továbbiakban: az Emlékbizottság) megbízásából pályázatot hirdet az antikommunista forradalmat és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító úgynevezett "Büszkeségpontok" kialakítására.

1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a magyar antikommunista hősökre emlékező úgynevezett "Büszkeségpontok" létre-hozását azzal a céllal, hogy ezek hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelődési intézmények, egyéb közintézmények, államigazgatási szervek pályázhatnak.
Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek:
- amelyeknek lejárt köztartozása van;
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, adósságrendezési eljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban.
- amelyeknek nem rendezettek a munkaügyi kapcsolatai

3. Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati kiírás keretében támogatható minden olyan "Büszkeségpontot" létrehozó tevékenység, amely a pályázat tematikus horizontját érintve kapcsolódik annak céljaihoz:
- meglévő emlékművek felújítása;
- új emlékművek állítása, melyeket a pályázó által biztosított helyszínen és a szükséges engedélyekkel kerülnek elhelyezésre;
- meglévő emléktáblák renoválása, tisztítása, helyreállítása;
- az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi hőseinek emléket állító új emléktáblák készítése és elhelyezése;
- közterületek - pl. utcák, terek, középületek - elnevezése és/vagy átnevezése kapcsán utcatáblák készítésére;
- emlékszobák, kiállítások létrehozása, amelyeken keresztül a települések megemlékezhetnek a helyi kötődésű antikommunista hőseikről, különös tekintettel az ellen-állás és az 1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakjairól

4. Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2016. március 1.-2017. április 30.

5. Az elnyerhető támogatás mértéke
Az úgynevezett "Büszkeségpontok" kialakítására elnyerhető támogatás összege:
- meglévő emlékművek felújítására: 2 500 000 Forint;
- új emlékművek állítása: 5 000 000 Forint;
- meglévő emléktábla felújítására: 300 000 Forint;
- új emléktábla elhelyezésére: 500 000 Forint;
- közterületek és középületek el- vagy átnevezésekor új utcatáblák készítésére: 300 000 Forint;
- emlékszobák és kiállítások kialakítására: 5 000 000 Forint

FIGYELEM! A fent megjelölt pályázati értékhatár feletti támogatást csak "kiemelté" nyilvánított pályázatok kaphatnak. Az Emlékbizottság saját hatáskörben dönt arról, hogy egy pályázat megkapja a "kiemelt" pályázati megjelölést, továbbá, hogy a kiemelt pályázat mekkora támogatási összeget vehet igénybe.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.

6. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati Köz-alapítvány alábbi címére:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1956-os Pályázati Iroda
1122 Budapest, Határőr út 35.
Beadási határidő: Folyamatos (a pályázati keret erejéig)
FIGYELEM! A pályázati keret kimerüléséről a Közalapítvány az emlékév hivatalos honlapján, a http://www.magyarforradalom1956.hu ad tájékoztatást. Azok a pályázatok, melyek a fenti határidőt követő postai bélyegző dátummal kerülnek benyújtásra, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és a pályázati lebonyolító által ellenőrzés alá sem kerülnek.

8. Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
- kitöltött pályázati adatlap;
- pénzügyi terv;
- közterületek és középületek érintettsége esetén képviselőtestületi jóváhagyás (a pályázónak a benyújtott dokumentációhoz csatolnia szükséges a pályázat jóváhagyásáról szóló testületi döntés hiteles másolatát);
- amennyiben releváns, az adott "Büszkeségpont" indokoltságát bemutató dokumentumok, történeti kutatómunkák;
- felújítandó emlékművek és emléktáblák esetében a jelenlegi helyzetet bemutató fotódokumentáció;
- amennyiben releváns tulajdonosi hozzájárulás a terület, illetve az épület, építmény részben vagy egészben az adott célra történő felhasználásáról;
- engedélyezési tervdokumentáció (amennyiben a pályázati projekt szempontjából releváns, úgy az építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt illetve előzetes restaurátori szakvéleményt is szükséges másolatban a pályázati anyaghoz csatolni)

A pályázónak a fenti dokumentációkat CD-n vagy más elektronikus fizikai adathordozón (pendrive-on vagy adat-kártyán) is be kell nyújtania a pályázatában. http://www.magyarforradalom1956.hu/

1956_2016_buszkesegpont_palyazat.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum