Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Budapest Diákváros - Nagyvásártelep és környezete építészeti tervpályázat
Kiíró:
Magyar Építész Kamara
Határidő:
02/12/2021
Érvényes:
02/12/2021
Tárgymutató:
építészeti tervpályázat
Pályázhat:
bárki
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

BUDAPEST DIÁKVÁROS - NAGYVÁSÁRTELEP
ÉS KÖRNYEZETE ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT

A tervpályázati hirdetmény megjelenése és a pályázati regisztráció megkezdődött (12. 17. 10.00 óra)
Helyszíni szemle időpontja: 2021. január 13., 09:00 óra

A Budapest Fejlesztési Központ "Budapest Diákváros - Nagyvásártelep és környezete" elnevezéssel nyílt, nemzetközi, építészeti tervpályázatot hirdet. A pályázat célja a műemléki védelem alatt álló Nagyvásártelep épületegyüttes felújítási terveinek elkészítése, az épület új funkciójának meghatározása, illetve Budapest Diákváros első kollégiumi épületének megtervezése, az épületek közvetlen környezetének kialakítása, a tervezett új egyetemi városnegyedbe illesztése.

A Déli Városkapu fejlesztés egyik első lépéseként, 2018-ban nemzetközi tervpályázat indult, a pályázóknak a terület beépítési lehetőségeit kellett megvizsgálniuk. A pályázatra beérkezett tervek, elképzelések mindegyike megerősítette, hogy a térség alkalmas az organikus fejlődésre. Az úgynevezett mesterterv elkészítésére kiírt pályázaton a számos sikeres városfejlesztéssel büszkélkedő, oslói központú építészműhely, a SNŘHETTA tervezőiroda és a Besch und Partners osztrák közlekedéstervező iroda nyert.

A pályaművek alapján világossá vált, hogy a minőségi továbblépés egyik katalizátora, így a Fejlesztési Program egyik legfontosabb eleme, a Diákváros. A több ütemben megvalósuló, több ezer férőhelyes beruházás a fővárosban évtizedek óta hiányzó és a felsőoktatás fejlesztésében is fizikai korlátot jelentő kollégiumi férőhelyeket bővíti. Budapest egyetemváros, de a rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek száma kevés és nagy részük rossz állapotban van. A főváros egyetemei a jelenleginél is több magyar és külföldi hallgatót tudnának fogadni, ha lenne elegendő kollégiumi férőhely.

A tervpályázat célja
Budapest Diákváros az új funkcióknak, sportlétesítményeknek, jelentős zöldterületeknek és magas minőségű közösségi tereknek köszönhetően fővárosi léptékben is vonzó városnegyeddé válhat.

A nyílt, nemzetközi tervpályázatot a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. írja ki. A tervpályázatra olyan pályaműveket várnak, amelyekben megvalósul a terület központjában elhelyezkedő műemléki védelem alatt álló, ám régóta elhagyott, mára lepusztult állapotú Nagyvásártelep épületegyüttes (Budapest XI. kerület, Hídépítő utca és Helyi kikötő út által határolt telek) felújítása, funkcióval ellátása és integrálása az új egyetemi városnegyedbe, egyúttal biztosítva jelentős hazai és nemzetközi szabadidős és sportesemények jövőbeni megrendezésének lehetőségét, valamint egy, a Budapest Diákváros részét képező -diákszállás és sport funkciókat tartalmazó -új épület és közvetlen környezetének megtervezése, amely magas minőségű természeti és épített környezetet eredményez a fenntarthatóság jegyében.

Kiemelt szempont a Nagyvásártelep műemléki épületegyüttesében rejlő potenciál kiaknázása, szellemiségének kortárs értelmezése. A Nagyvásártelep egykor a főváros élelmiszer-ellátásának logisztikai központja volt, fénykorában 20 vasúti vágány és két folyami kikötő szolgálta ki, tízezer négyzetméternél is nagyobb csarnokában 400 nagykereskedő dolgozott. Az 1932 őszén átadott komplexumot Münnich Aladár tervei szerint építették, központi eleme a ma is álló 247 méter hosszú és 42 méter széles csarnoképület, amelynek földszintje 17 méter, pincéje 4 méteres belmagasságú. A csarnok közvetlen összeköttetésben állt a mellette álló 6+1 szintes irodaépülettel, ahol a csarnokfelügyelőség mellett posta, vasúti-és vámhivatal, valamint bankfiók is működött. A második világháború után államosították, majd az 1990-es években a megváltozott gazdasági feltételek következtében jelentősége fokozatosan csökkent, végül bezárták. Az épületegyüttes 2004-ben műemléki védettséget kapott.

A Nagyvásártelep régóta esedékes felújításának, az épületek megváltozott szerepének megtervezéséhez a Budapest Diákváros -Déli Városkapu Program adott új lendületet. A Programmal az utóbbi évtizedek egyik legfontosabb, legnagyobb magyarországi városfejlesztésének tervezési, előkészítő munkái indultak meg. Dél-Pest és Észak-Csepel jelenleg elhagyatott, lepusztult területein, a Főváros szívétől kevesebb mint 5 kilométerre egy fenntartható, egészséges, életigenlő városnegyed épül zöld, energiahatékony épületekkel, amelyek a diákszállások és a lakóépületek mellett korszerű munkahelyeket, tanulási-kutatási tereket hoznak létre. Új városrész születik, amely Budapest legnagyobb aktív zöldfelülete lesz, megújul a tömegközlekedés és új közösségi beruházások készülnek a több mint 130 hektáros, az európai nagyvárosok között szinte egyedülállóan nagy, egybefüggő fejlesztési területén. A fejlesztés azonnal kiemelkedő értéket teremt: a HÉV-vonalak megújítása, a Diákváros megvalósulása, az új Ferencvárosi Szabadidőpark, a Csepeli Közpark és az új Duna-híd életre kelti az évtizedek óta lerobbant, elhanyagolt területet. Előtérbe kerül a gyalogos-és kerékpáros közlekedés, a kerület szíve autómentes övezet lesz, ezzel párhuzamosan megindul az elővárosi kötöttpályás vonalak fejlesztése és föld alá helyezése és a villamosvonalak meghosszabbítása.

A Diákváros a terület szívében meglévő védett és a felújítás után új közösségi szolgáltató funkciót kapó Nagyvásártelep csarnoképület előtt kialakított, a Ráckevei (Soroksári)-Dunával közvetlen kapcsolatot biztosító főtér köré szerveződik. A most meghirdetett tervpályázatban a Nagyvásártelep épület együttesén túlmenően a Diákváros első kollégiumi épületét kell magas építészeti színvonalon, innovatív és fenntartható módon megterveznie a pályázóknak. A tervezés során figyelembe kell venni, hogy a Diákváros, a később megépítendő egységekkel együtt olyan szerves egységet alkot majd, amely egészséges és vonzó lakó-és munkakörnyezetet kínál a használók legkülönbözőbb csoportjai számára. Az új városrészben mindenki magáénak érezheti a közösségi tereket, fenntartható megoldásai révén időtálló, értékes városrésszel gazdagodik a főváros, az új városrész megvalósulásának pozitív hatásai messze túlmutatnak majd a területen, és példaként szolgálhatnak más jövőbeni fejlesztések számára is.

Kiemelt szándék, hogy a mestertervben megfogalmazott, a fenntarthatóságra, az innovációra, a hely identitására reflektáló, azt megerősítve továbbfejlesztő városrészhez méltó épületek kerüljenek megvalósításra a Diákváros területén, amelyek a jövőben példát mutathatnak a fenntartható energetikai, környezeti és társadalmi szemlélet érvényesítésére.

A műemléki védelem alatt álló Nagyvásártelep épületegyüttes, valamint az új épület terveinek innovatív módon, magas építészeti minőségben, a jelen és távlati funkcionális igényeket messzemenően kiszolgáló módon kell elkészülniük. A pályázat meghirdetője olyan építészeti javaslatokat, terveket vár, amelyek illeszkednek a Budapest Déli Városkapu Mesterterv által meghatározott városszövethez, infrastruktúrához, közösségi terekhez, vízfelületekhez és természeti környezethez.

A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező, vagy tervező csoport kiválasztása. A tervpályázat eredményeként kiválasztott tervezővel Kiíró tervezési szerződést kíván kötni a Budapesti Déli Városkapu Fejlesztés Program részeként megvalósuló Nagyvásártelep épületegyüttes felújításáról és egy, a Budapest Diákváros részét képező új kollégiumi épület és ahhoz szorosan kapcsolódó fejlesztések tervezéséről szóló tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan.

A tervpályázat kiírója
BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.
1027 Budapest, Horvát utca 14-26

A tervpályázat lebonyolítója
CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
1112 Budapest, Dió utca 3-5.

A tervpályázat tárgya
A "Budapest Diákváros - Nagyvásártelep és környezete építészeti tervpályázat" egy közösségi értékhatárt elérő, nyílt, nemzetközi építészeti tervpályázat.

A tervpályázati eljárás fajtája, jellege
A tervpályázati eljárás fajtája: NYÍLT ELJÁRÁS

A dokumentáció elérhetősége
A tervpályázati dokumentáció a pályázati regisztrációt követően ingyenesen letölthető a tervpályázat honlapjáról magyar és angol nyelven, amely a http://www.nagyvasartelep.org, illetve a http://www.bigmarkethall.org címeken érhető el.
A Pályázók és a Kiíró közötti kapcsolattartás és információcsere kizárólag a tervpályázat honlapján keresztül a titkosság szabályait betartva, anonim módon történik tekintettel a Kbt. 41. § (4) bekezdésére, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm. Rendelet rendelkezéseire.

Amennyiben szeretne hírlevelet kapni a tervpályázat elindulásáról, a tervpályázat honlapján előzetesen rögzítheti e-mailcímét, amelyre a hirdetmény megjelenéséről, és a pályázati regisztráció kezdetéről értesítést küldünk.

(Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati honlapon keresztül megküldött email kizárólag tájékoztató jellegű. A tervpályázati hirdetmény megjelenések hivatalos felülete a TED és a Közbeszerzési Értesítő.)

Pályázat tervezett időbeli lefolyása, mérföldkövek
A pályázati regisztráció kezdete: tervezetten 2020.11. 23.

Pályaművek beérkezésének határideje: tervezetten 2021. 02. 12 péntek, 14:00

Eredményhirdetés legkésőbb 2021.03.30 -a tervpályázat honlapján közzétett tájékoztatás szerint
A tervpályázat részletes ütemterve és a további határidők megtalálhatóak a tervpályázat honlapján. A Kiíró által közölt időpontok CET szerint értendőek.

Díjazás
Pályázatok díjazása
1. díj 12 000 000 Forint
2. díj 9 000 000 Forint
3. díj 6 000 000 Forint
Megvétel (maximum 5 darab) 2 000 000 Forint/megvétel

Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen
(Pályázati díjak) 37 000 000 Forint
A díjak bruttó összegek, melyek áfát és minden egyéb fizetendő adót tartalmazzák és adóköteles bevételek.
http://mek.hu/index.php?link=BUDAPEST_DIAKVAROS_____NAGYVASARTELEP_ES_KORNYEZETE_EPITESZETI_TERVPALYAZAT

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum