Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál / GINOP-5.3.2-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
11/30/2018
Tárgymutató:
családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál / GINOP-5.3.2-16
Pályázhat:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 - Korlátolt felelősségű társaság, 114 - Részvénytársaság, 116 - Közkereseti társaság, 117 - Betéti társaság, 226 - Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 - Nonprofit részvénytársaság, 575 - Nonprofit közkereseti társaság, 576 - Nonprofit betéti társaság);
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 - egyéni vállalkozó, 232 - egyéb önálló vállalkozó)
c) Kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 - egyéni cég);
d) szövetkezetek (12 - szövetkezet)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál” című (GINOP-5.3.2.-16 kódszámú) felhívás módosult az alábbi pontokban:
I.    A Felhívás 4.3 c) pontjában a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyminisztériumra módosult az alábbiak szerint:
„A cégszerűen aláírt nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.„
II.    A felhívás 5.6 az elszámolhatóság további feltételei pont q) alpontjában a személyi jellegű költségek összesítője foglalkoztatási támogatás összesítőjére módosul:
„q)   Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:
- kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma bizonylatonként 500 000 Ft;
- foglalkoztatási támogatás személyi jellegű költségek összesítője.”


FELHÍVÁS
A RUGALMAS FOGLALKOZTATÁS ELTERJESZTÉSE A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN - RUGALMAS, CSALÁDBARÁT FOGLALKOZTATÁSI MÓDSZEREK BEVEZETÉSE A MUNKÁLTATÓKNÁL
GINOP-5.3.2-16

Magyarország Kormányának felhívása a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése, valamint a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének növelése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalkozások alkalmazkodásának segítését, a rugalmas munkaerő-piac és a családbarát munkahelyi gyakorlatok és szolgáltatások elterjesztését.
A cél elérését a Kormány a rugalmas munkaszervezés területén működő szolgáltatók, valamint a kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
- a felhívás feltételeinek megfelelő projektet minimum 3 100 000 forint maximum 15 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő projekteknek 5 millió Ft-ot meghaladó megítélt támogatás esetén a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 7,5 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréshez

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzésén keresztül a foglalkoztatás rugalmas módjaival mind a keresleti, mind a kínálati oldalon potenciális "tartalékok" szabadíthatók fel, ami növelheti a foglalkoztatottak számát. Vállalati oldalról a rugalmas foglalkoztatás növelheti a gazdasági alkalmazkodóképességet és ez által a versenyképességet is. Másrészt több olyan csoport is van a munkaerőpiacon, amely valamilyen oknál fogva nem tud, vagy nem akar hagyományos foglalkoztatási formában elhelyezkedni kisgyermek nevelése, idős hozzátartozó gondozása, vagy oktatásban való részvétel miatt. E potenciál kihasználása érdekében a felhívás célja a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, valamint a munka és a magánélet összehangolása.
A fejlesztés kiindulópontja, hogy a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő megoldások olyan emberek, köztük kiemelten a kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piacra való sikeres visszatérését, valamint alkalmazkodóképességük fejlesztését is lehetővé teszik, akik ilyen megoldások hiányában távol maradnának a munkaerő-piactól. A munka és a magánélet összehangolását elősegítő intézkedések hozzájárulnak a kisgyermeket nevelő szülők, valamint egyéb speciális élethelyzetben lévő csoportok (pl. munka mellett tanulmányokat folytatók, idős vagy beteg családtagot ápolók) foglalkoztatásának növeléséhez. A munka és a magánélet összehangolásának egyik legfontosabb eszköze a rugalmas foglalkoztatás. Magyarországon ennek aránya annak ellenére alacsony, hogy a jogszabályok tág lehetőséget adnak annak alkalmazására. A Munka Törvénykönyve alapján a (gyermekgondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról visszatérő szülő számára a gyermek 3 éves koráig, három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek 5 éves koráig kötelezően biztosítandó) részmunkaidőn kívül pl. a munkakör megosztása az osztott munkaidőben való foglalkoztatás, a távmunka végzés, a munkaidőkeret alkalmazása is megjelenik. Jelen intézkedés egyik fő célja a rugalmas foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási formák, rugalmas munkaszervezés) elterjesztése. Ennek érdekében a munkáltatók számára olyan felhívás megjelentetése indokolt, mely a munkáltató előzetes átvilágítását, átalakítási, szervezetfejlesztési javaslatokat, azok végrehajtásához kapcsolódó tanácsadást, a rugalmas foglalkoztatási formák és munkaszervezési módok, új pozíciók bevezetését, valamint az ehhez kapcsolódó költségek ellentételezését is magában foglalja.
A program kétkörös felhívás keretében valósul meg. A GINOP-5.3.1.-14 "A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása keretében" című felhívás célja a rugalmas/családbarát átvilágítást lefolytató szolgáltatók kiválasztása volt, akik a végrehajtás során a vállalkozások átvilágítását ingyenesen elvégzik és számukra a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet készítenek és nyomon követik e tervek megvalósítását.
Jelen felhívás keretében a GINOP-5.3.1.-14 projekt során már átvilágított vállalkozások igényelhetnek támogatást az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására és ehhez kapcsolódóan tanácsadás igénybevételére.
A következő rugalmas, a munka törvénykönyvében szabályozott foglalkoztatási formákba történő átalakításra van lehetőség az átszervezési terv alapján: részmunkaidő, távmunka, munkakör megosztása (job-sharing), rugalmas munkaidő (flexi-time), munkaidőkeret, osztott munkaidő, kötetlen munkarend. A projekt keretében az átvilágításkor már meglévő, fent megnevezett rugalmas foglalkoztatási formákban lévő munkakörök további rugalmas foglalkoztatási formákba történő átalakítására nincs lehetőség.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300-1600 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: GFP IH) egyszerűsített pályázatként hirdeti meg az 1006/2016 (I. 18.) számú Kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A projektek keretében a rugalmas foglalkoztatási forma vállalkozásnál való bevezetéséhez kapcsolódó kapacitásbővítési és szervezetfejlesztési tevékenységek támogathatóak, szükség esetén kismértékű infrastrukturális beruházással kiegészítve, melyek a GINOP-5.3.1-14 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása (A komponens) című felhívás keretében a támogatást igénylő által is aláírt átvilágítási jegyzőkönyvben és átszervezési tervben meghatározásra kerültek.
Ennek megfelelően a következő résztevékenységek támogathatóak:
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívásban nem releváns.
3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek
3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkajogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési és humán erőforrás-fejlesztési tanácsadás, a munkafolyamatok, munkakörök, munkaszervezés átalakítása, átszervezése, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, kultúraváltást támogató tevékenységek az alábbiak szerint:
aa) szervezeti szabályzatok kialakítása, átalakítása;
ab) HR dokumentumok kialakítása, átalakítása;
ac) HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez alátámasztottan indokolt IT fejlesztésekhez tanácsadás;
ad) munka-magánélet összehangolását segítő és a rugalmas átszervezés feltételeként megjelenő egyéb jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás;
b) munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó vezetői képzés, egyéni és csoportos coaching, valamint műhelymunkák;
c) munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkavállalói képzés, valamint műhelymunkák;
d) munkahelyi mentor foglalkoztatása;
e) kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása.
3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Az alábbi tevékenységek a felhívás 3.1.2.1 a) b) c) és d) pontjában részletezett tevékenységekkel együtt támogathatók:
a) új munkavállalók foglalkoztatása (bérköltség támogatás minimum 3, maximum 6 hónapra);
b) új munkavállalók esetében a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések;
c) rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése:
ca) távmunka, távelérés bevezetéséhez kapcsolódó beszerzés munkavállaló számára;
cb) a távmunkában végzett tevékenység felügyeletének kialakítása: támogató alkalmazás, irodai szoftver beszerzése, munkaállomás kialakítása, belső vállalati információáramlás biztosítását támogató egyéb kis értékű eszköz beszerzése;
cc) új munkavállaló felvételéhez kapcsolódó munkaállomás kialakítása, munkaeszköz beszerzése;
d) a rugalmas foglalkoztatás bevezetését támogató kisebb infrastrukturális és ingatlan beruházás, amely nem építési engedélyköteles vagy amennyiben építési engedélyköteles a tevékenység, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkezik. A fejlesztés kizárólag a támogatás megvalósítását biztosító telephelyen történhet;
e) a megváltozott munkaképességű új munkavállaló esetében:
ea) új munkavállalók foglalkoztatása (minimum 3, maximum 6 hónapra);
eb) új munkavállalók felvételéhez kapcsolódó, a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések;
ec) megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése;
ed) munkahely akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési engedélyköteles, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor jogerős építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás;
ee) rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás.
A 3.1.2.2 a) tevékenység és/vagy a 3.1.2.2 ea) tevékenység a Felhívás 3.4.1.1. c) alpontjában foglaltak figyelembe vételével támogatható.
A 3.1.2.2 b) tevékenység kizárólag a 3.1.2.2 a) tevékenységgel együtt támogatható.
A 3.1.2.2 eb), ec), ed), ee) tevékenység bármelyike kizárólag a 3.1.2.2 ea) tevékenységhez kapcsolódóan támogatható.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon támogatási igénylők, akik, vagy amelyek:
a) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
b) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
c) az átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap munkaügyi nyilvántartása szerint minimum 10 fő volt, és
d) a 651/2014/EU Rendelet 1. sz. melléklete alapján kis- és középvállalkozásnak minősülnek, és
e) GINOP-5.3.1-14 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása (A komponens) című felhívás keretében átvilágításra került, amit a támogatást igénylő vezetője által is aláírt átvilágítási jegyzőkönyvvel7 és átszervezési tervvel8 igazolni tud. Az átvilágítási jegyzőkönyv és az átszervezési terv keltének dátuma nem lehet későbbi, mint a támogatási kérelem beadásának napja.
7 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 6 éven aluli gyereket nevelő (korábban/jelenleg) gyermekgondozási szabadságon lévő szülő foglalkoztatottakra vonatkozó számadatokat.
8 Az átszervezési tervnek részletesen be kell mutatnia, hogy mely munkakör vonatkozásában milyen alternatív munkaszervezési megoldás kerül tervezésre, valamint a bevezetéshez/megvalósításhoz milyen szervezeti/szabályozási átalakítások, képzések szükségesek.
A fenti feltételeknek együttesen kell megfelelnie a támogatást igénylőnek.
Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 - Korlátolt felelősségű társaság, 114 - Részvénytársaság, 116 - Közkereseti társaság, 117 - Betéti társaság, 226 - Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 - Nonprofit részvénytársaság, 575 - Nonprofit közkereseti társaság, 576 - Nonprofit betéti társaság);
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 - egyéni vállalkozó, 232 - egyéb önálló vállalkozó)
c) Kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 - egyéni cég);
d) szövetkezetek (12 - szövetkezet).
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. december 1. – 2018. november 30. között lehetséges.
a) A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
b) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-2016-5.3.2. jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással9 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3,1 millió Ft és maximum 15 millió Ft.
b) A költségek és az igényelhető támogatás mértékének meghatározása során az alábbiakat szükséges figyelembe venni:
ba) A felhívás 3.1.2.1 a)-c) pontjában felsorolt tevékenységekre elszámolni tervezett költségeknek minden projekt esetében legalább bruttó 2,5 millió forintot el kell érnie.
bb) Az 5.3 ba) pontban meghatározott összegen felül a projekt keretében rugalmas foglalkoztatás formában kialakításra kerülő, vagy arra átszervezett munkakörre, valaminta rugalmas foglalkoztatásba újonnan felvett munkavállalónként maximum 600 000 forint költségkeretre lehet támogatást igényelni, , amely a projekt támogatható tevékenységeire felhasználható, figyelembe véve az adott tevékenységre vonatkozóan az 5.7. pontban meghatározott költségkorlátot. Az újonnan felvett munkavállaló foglalkoztatásával és képzésével, továbbá a munkahelyi mentor foglalkoztatásával kapcsolatos 3.1.2.2. a), b), ea), eb), valamint a 3.1.2.1.d) pont szerinti tevékenységekre költség a jelen ba) és bb) pontban hivatkozott kereteken (3.1.2.1.a-c) pont alapján legalább bruttó 2,5 millió forint, illetve átalakított és újonnan felvett munkavállalónként 600 ezer Ft költségkereten) felül tervezhetők.
bc) Hátrányos helyzetű munkavállalók, illetve a 27/2013 (II. 12.) Korm. rendelet alapján szabad vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló fejlesztés esetén a bb) pontban meghatározott összeg elérheti a 800 000 forintot, mely a projekt támogatható tevékenységeire szabadon felhasználható, figyelembe véve az adott tevékenységre vonatkozó 5.7. pontban meghatározott költségkorlátot.. Az újonnan felvett munkavállaló foglalkoztatásával és képzésével, továbbá a munkahelyi mentor foglalkoztatásával kapcsolatos 3.1.2.2. a), b), ea), eb), valamint a 3.1.2.1.d) pont szerinti tevékenységekre költség a jelen ba) és bb) pontban hivatkozott kereteken (3.1.2.1.a-c) pont alapján legalább bruttó 2,5 millió forint, illetve átalakított és újonnan felvett munkavállalónként 800 ezer Ft költségkereten) felül tervezhetők.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-532-16-a-rugalmas-foglalkoztats-elterjesztse-a-konvergencia-rgikban-rugalmas-csaldbart-foglalkoztatsi-mdszerek-bevezetse-a-munkltatknl
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum