Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szükségmegoldások helyett pályázz!
Kiíró:
OTP Bank Nyrt.
Határidő:
05/17/2020
Érvényes:
05/17/2020
Tárgymutató:
társasházak támogatása és ezeken keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése
Pályázhat:
bármely társasház és lakásszövetkezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Szükségmegoldások helyett pályázz!

Akár biciklitároló építésére is megnyerheted az 1,2 millió Ft-os fődíjat az OTP Business Társasházi Pályázatán.
A pályázat célja
A társasházak/lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi korszerűsítése, szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatása, a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatása és ezeken keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése.

A pályázók köre
A pályázaton bármely társasház és lakásszövetkezet részt vehet. A díjazásban részesülő társasháznak/lakásszövetkezetnek a díj átvételekor rendelkeznie kell bankunknál társasházi pénzforgalmi bankszámlaszerződéssel. A bankunknál társasházi pénzforgalmi bankszámlaszerződéssel nem rendelkező társasházak/lakásszövetkezetek számlanyitási akció keretében 6 havi számlavezetési díj elengedése mellett nyithatnak bankszámlát.*

A részvétel feltételei
- A benyújtott pályázat kizárólag épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre, illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozhat.
- A nyertes társasház/lakásszövetkezet számára a díj összegének kifizetése kizárólag bankunknál vezetett társasházi pénzforgalmi számlára történik.
- A pályázatot a társasház/lakásszövetkezet törvényes képviselője, megbízottja nyújthatja be. Nyertes pályázóknál a kiíró ezt jogosult ellenőrizni.
- Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási/beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem.

Szükséges információk és csatolandó dokumentumok
Az érvényes pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:
- a pályázó társasház/lakásszövetkezet adatait (név, cím, lakások és lakók száma), a képviseletét ellátó magánszemély/cég VAGY a pályázati kapcsolattartó adatait
- a pályázati kategória megjelölését;
- a pályázati költségvetést (munkadíj és anyagköltségek összege);
- a megvalósítás időbeli ütemtervét (munkálatok kezdésének és befejezésének dátuma);
- a pályázat keretében megvalósítandó munka rövid ismertetését (legfeljebb 2000 karakter terjedelemben), valamint a megvalósításban résztvevő lakók számát;
- legalább 3 db (legfeljebb 10 db) színes fotót (elektronikus formátumban) a jelenlegi állapotról, amely a megvalósítás konkrét helyszínét mutatja be (PNG, JPG vagy PDF formátumban, a fájlméret fájlonként nem haladhatja meg a 2MB-ot);
- amennyiben rendelkezésre áll, tervrajzot vagy látványtervet (Nem szükséges műszaki dokumentáció, de egyértelműen tükrözze a terv lényegét).

Egyéb fontos tudnivalók
- A pályázat nyílt, egyfordulós.
- Több társasház/lakásszövetkezet együtt is pályázhat (ebben az esetben valamennyi "együttes" részvevő adatait - lásd pályázati adatlap I-III. pontjait - kérjük feltüntetni).
- Egy társasház/lakásszövetkezet több kategóriában is pályázhat, illetőleg egy kategóriában különböző célokra több pályázatot is benyújthat, azonban egy pályázati adatlapon csak egy kategória jelölhető meg, illetve csak egy pályázati projekt nevezhető.
- Minden egyes pályázat esetében külön adatlapot kell kitölteni, és minden egyes pályázathoz mellékelni kell a csatolandó dokumentumokat is (felsorolást lásd az adatlapon).
- A pályázati anyagokat a kiíró bizalmasan kezeli, más jogi vagy egyéb felelősséget a pályázattal, illetve pályázóval szemben nem visel.
- A kiíró pályázatot nem őriz meg, és nem küld vissza.
- A pályázó hozzájárul, hogy a feldolgozásban és értékelésben résztvevő és közreműködő megbízottak és szakértők a pályázati anyagokat megtekintsék és megismerjék.
- Amennyiben a pályázat nem felel meg a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a kiíró azt érvénytelennek tekinti.
- A kiíró jogosult arra, hogy a pályázatok értékelése előtt a pályázatban szereplő épületrészt, helyszínt megtekintse.
- A pályázó tudomásul veszi, hogy ha pályázata megvalósításához hatósági engedély(ek) szükséges(ek), az(ok) beszerzése a pályázó feladata és felelőssége, továbbá a megvalósítással kapcsolatban felmerülő jogi felelősség a pályázót terheli.
- A játszótérnek a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet előírásainak meg kell felelnie.
- Pályázó a pályázat beadásával elfogadja, hogy a pályázatban leírt felújítás/beruházás megvalósításának költsége és az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege közötti különbözetet önerőként biztosítja.
- A pályázó a pályázat benyújtásával és a pályázati támogatási szerződésben hozzájárul ahhoz, hogy ha pályázatát a zsűri nyertesként értékeli, nevét, címét, pályázatának tartalmát a kiíró - az általa megbízottak közreműködésével - nyilvánosságra hozza, valamint ahhoz, hogy a nyertes pályázatot, annak megvalósítását, illetve a megvalósítás szakaszairól készült dokumentációt a nyilvánosságnak bemutassa (pl. cikk, riport, esettanulmány, fénykép stb. formájában).
- A pályázó hozzájárul, hogy ha pályázatát a zsűri valamely kategória, nyerteseként értékeli, a kiíró vagy megbízottja a munkálatok menetét előre egyeztetett időpontokban a helyszínen ellenőrizze.
- A kiíró a pályázati kategóriák nyertesével/nyerteseivel szerződést köt, amelyben a felek meghatározzák a pályázati terv megvalósításával kapcsolatos részleteket.
- A pályázat online beadásával a nyertes pályázó egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztés/beruházás megvalósítására a pályázati támogatási szerződést 2020. július 08-ig OTP Bank Nyrt.-vel megköti.
- Ha a kiíró a pályázat nyertesével/nyerteseivel a pályázati támogatási szerződés feltételeiben nem tud megállapodni, és 2020. július 08. a szerződés nem jön létre, úgy a kiíró jogosult új nyertest hirdetni, és vele szerződést kötni.
- A kiíró a pályázati díjat a nyertes pályázók számára külön szerződésben foglaltak szerint, a pályázati terv megvalósításának befejezését és ellenőrzését követően, a pályázó nevére kiállított és a kiíróhoz igazoltan beérkezett számlák alapján egy összegben utalja át.
A pályázat jogi természetét tekintve a pályázaton résztvevők felé intézett felhívás a pályázati munkatervek benyújtására. Ezért a nyertes pályázatra adott elfogadó nyilatkozatként kizárólag a Bank részéről kezdeményezett szerződésben tett nyilatkozat tekinthető.
Az idei év kategóriái
A 2020-as évben a következő kategóriákban nyerhetnek vissza nem térítendő támogatást a társasházak és lakóközösségek annak érdekében, hogy megvalósíthassák korszerűsítési és felújítási terveiket.

I. kategória
OTTHON A KÖZÖSSÉGBEN
közös helyiségek fejlesztése, zöld beruházás, hulladékgazdálkodás stb.
II. kategória

OTTHON A JÖVŐBEN
energiahatékonysági beruházások, védelem és biztonság, akadálymentesítés stb.

A pályázat tárgya
Az OTP Business a pályázat céljainak megvalósulása érdekében pályázatot ír ki társasházak és lakásszövetkezetek részére. A pályázat célja elősegíteni a lakóközösségek életminőségét javító projektek megvalósulását. Az egyszerűen kitölthető pályázat segítségével így a lakók olyan felújításokat valósíthatnak meg, amire a háznak egyéb forrásból nem lenne fedezete, vagy annak megvalósítása sokkal későbbre tolódna.
*2020. június 30-ig nyitott számlacsomag havidíját hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevétele esetén 6 hónapon keresztül elengedjük (kivéve Gold számlacsomag). Az akciós kedvezményt azon társasházak, lakásszövetkezetek vehetik igénybe, melyek 2018. december 31-ét követően nem nyitottak pénzforgalmi, illetve fizetési számlát az OTP Bank Nyrt-nél

A pályázat ütemezése
2020. május 17. - Pályázat beadási határidő
2020. június 14. - Kiértékelés határideje
2020. június 15-19. - Nyertesek értesítése

https://otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum