Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az Érték és Minőség Nagydíj
Kiíró:
Legrand Zrt.; Poli-Farbe Vegyipari Kft.; ProfessionCert Mérnöki Szolgáltató Kft.; DIAMOND Szervezőiroda Bt.; Hajnal Húskombinát Kft.
Határidő:
05/25/2018
Érvényes:
05/25/2018
Tárgymutató:
nagydíj, Érték és minőség
Pályázhat:
minden természetes és jogi személy, jogi személyiség, egyéni vállalkozó, alkotóközösség
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Érték és Minőség Nagydíj

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer 2018. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje
Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa:
a DIAMOND Szervezőiroda Bt.
a Hajnal Húskombinát Kft.,
a KÖMI Kft.,
a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.,
a Poli-Farbe Vegyipari Kft.,
a ProfessionCert Kft.
az erdélyi S.C. SSM & SIU S.R.L.
országos, nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet
a 2018. évi Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerésére
A pályázat kiemelt támogatója
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága,
külhoni támogtója
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség,
szakmai segítséget nyújt
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Az Érték és Minőség Nagydíj eseményeinek fővédnöke
Dr. Latorcai János úr, a Magyar Országgyűlés alelnöke.

1. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat küldetése
Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím azon áruk, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. A pályázat díjazottjai olyan példaértékű modelleket jelenítenek meg, amelyek hozzájárulnak a gazdaság fejlesztéséhez.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét az értékek, valamint a tanúsított minőség iránt.
Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet és a tanúsító védjegy használati jogát önkéntesen benyújtott pályázat alapján lehet elnyerni.
A pályázati rendszer tisztaságát és sérthetetlenségét objektív követelményrendszer, pártatlan és független szakértői testület bírálata jelenti.
Az odaítélt védjegy használatát a kiírók rendszeresen ellenőriztetik, ezzel is garantálva a folyamatos minőségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók felé.

2. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat célja
- Ismerje el a pályázatra benyújtott áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalát.
- Segítse elő nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését.
- Járuljon hozzá a pályázaton minősítést szerzett áruk és szolgáltatások gyártóinak piaci munkájához, exporttevékenységének fejlesztéséhez.
- Nyújtson egyértelmű segítséget az árukat és szolgáltatásokat megvásárló fogyasztóknak a minőségtudatos választásban.
- Járuljon hozzá az egészségtudatos, energiahatékony áruk és szolgáltatások fejlesztéséhez és forgalmazásához.
- A pályázati rendszer szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.
- Támogassa a magas hozzáadott értékű, tudásalapú áruk és szolgáltatások megjelenését és a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését.

3. A pályázat tárgya
A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében gyártott, forgalmazott áru, árucsalád, szoftver, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is.
Amennyiben a pályázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képező áru, szoftver vagy szolgáltatás jogtulajdonosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos írásos hozzájárulása szükséges.
3.1. Pályázati főcsoportok
1. Ipari gépek, berendezések; háztartási, irodatechnikai eszközök, berendezések
2. Járművek
3. Ruházati termékek és kiegészítők
4. Kozmetikai termékek
5. Háztartás-vegyipari termékek, vegyipari termékek
6. Bútorok, lakás- és irodai berendezések, felszerelések, kellékek
7. Építési termékek
8. Megvalósult létesítmények
9. Építőipari szolgáltatások
10. Infrastrukturális beruházások
11. Energiahatékonysági építési termékek
12. Energiahatékonysági termékek, beruházások
13. Szilikátipari késztermékek (üveg, porcelán, kerámia)
14. Sporteszközök, felszerelések
15. Játszóterek, játszótéri eszközök és kültéri Gtnesz eszközök
16. Játékok
17. Kézműipari termékek (zsűrizett- iparművészeti, népművészeti, háziipari termékek)
18. Informatikai programok, rendszerek
19. Mezőgazdasági- és élelmiszer termékek (friss és feldolgozott formában, beleértve az alkoholmentes és alkohol tartalmú italokat, étrend-kiegészítőket, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket, kézműves élelmiszereket)
20. Állateledelek
21. Orvosi eszközök (aktív orvosi eszközök is), orvosi műszerek
22. A segítséggel élők számára fejlesztett segédeszközök, alkalmazások, készítmények, szolgáltatások
23. A szabadidő kulturált eltöltését segítő szolgáltatások, belföldi turisztika (beleértve a turizmushoz kötődő vendéglátást is), falusi turizmus, utazásszervezés, utazás közvetítői tevékenység
24. Csomagolástechnika (design, anyag és technológia)
25. Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan és tevékenység
26. Tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is), kiadványok
27. Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok
28. Közüzemi szolgáltatások
29. Elektromos alkatrészek
30. Világítás (LED is)
31. Az életminőség javítására szolgáló termékek, szolgáltatások
32. Vendéglátás (beleértve az étkeztetési kultúrát is), szállodai, éttermi, cukrászati szolgáltatások,
ételkiszállítás
33. A helyi értékek megőrzését és fenntartását szolgáló tevékenységek
34. Kulturális rendezvények, sportesemények
35. Díszműáruk
36. Bőripari termékek
37. Órák, ékszerek, divatékszerek
38. Táskák, bőröndök, tárcák
39. Falak, homlokzatok, design elemek, fából készült egyedi megoldások és nyílászárók, valamint az enteriőrök bármilyen funkcióban való használata a külső és belső lakótérben
40. Megváltozott munkaképességűek által készített áruk
41. Múzeumi programok, szolgáltatások
42. Hagyományos gasztronómiai értékekre épülő mezőgazdasági és élelmiszer termékek
43. Helyi hagyományos gasztronómiai értékekre épülő vendéglátás
44. Webshop szolgáltatások
45. Helyi közösségek által készített hagyományos termékek
46. Helyi közösségek turisztikai értékeit bemutató szolgáltatások
47. Szállítmányozás, raktározás

4. Pályázati feltételek
4.1. A Pályázó
Pályázatot nyújthat be minden természetes és jogi személy, jogi személyiség, egyéni vállalkozó, alkotóközösség.
Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet, és több pályázó is benyújthat közös pályázatot. Egy pályázatban egy termék vagy egy termékcsalád szerepelhet. Egy termékcsalád maximum 10 termékből állhat. (Termék megnevezés alatt árukat, szoftvereket és szolgáltatásokat egyaránt értünk).
Termékcsalád esetén a termékcsalád tagjainak felsorolása és pontos megnevezése a pályázati dokumentációban és a jelentkezési lapon is kötelezően feltüntetendő, továbbá a hiánytalan dokumentáció feltétele. (Jelentkezési lap 8-9. pont)
Nem képezheti pályázat tárgyát olyan technológiai eljárás, amely nem testesült meg áruban, szoftverben, illetve olyan szolgáltatás, amely a pályázat benyújtásakor még nem került bevezetésre.

A pályázat nyilvános.
A pályázat kiírói a pályázótól nem kérik üzleti titkok vagy bizalmas információk közlését!
A pályázónak a pályázati dokumentáció benyújtásától az eredményhirdetésig, illetve díjazás esetén a védjegyhasználónak, a védjegyhasználat végéig BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE van a pályázati titkárság felé. Minden pályázóval/védjegyhasználóval és a pályázattal kapcsolatos változást (beleértve a 4.2.3.1-4. pontokat is) írásban kell jeleznie.
A bejelentési kötelezettség elmulasztása, annak nyilvánosságra kerülésekor vagy a pályázatból való kizárást, vagy a védjegyhasználat felfüggesztését, vagy visszavonását vonhatja magával.
4.2. A pályázati dokumentáció tartalma
A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani, egy példányt nyomtatott formában és egy példányt
elektronikus adathordozón (pendrive), amelynek tartalma 100%-ban meg kell, hogy egyezzen a papíralapú pályázattal.
A pályázati dokumentáció mellett a papír alapú kísérő levélhez külön is kell csatolni a Pályázati Jelentkezési lap aláírással ellátott eredeti és két jól olvasható másolati példányát, valamint az eljárási díj bevezetését igazoló nyomtatvány eredeti példányát!
A kísérő levél mellé csatolt három (3) példány Jelentkezési lapot és egy (1) példány bevezetést igazoló nyomtatványt nem kell összetűzni!
A Jelentkezési lap és az eljárási díj bevezetését igazoló értesítés egy-egy (1-1) másolati példányát a pályázati dokumentációba is be kell fűzni a tartalomjegyzék szerinti megfelelő helyre! Tehát, ezeknek a dokumentumoknak négy (4), illetve két (2) másolati példánya szerepel majd a komplett benyújtott pályázatban. A kísérő levélhez nem csatolt példányok miatt a dokumentáció hiányosnak minősül és a dokumentumok átvizsgálásánál negatív értékelést jelent.
A pályázati dokumentációt mindig a hatályos jogszabályok, rendeletek figyelembevételével kell összeállítani!
4.2.1. Tartalomjegyzék
4.2.2. Pályázati Jelentkezési Lap (adatlap)
Ki kell tölteni a "Jelentkezési Lap az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerésére 2018-ban kiírt pályázathoz" című adatlapot, melyet eredeti, cégszerű aláírással kell ellátni.
A jelentkezési lapot, aláíró nevét olvashatóan is fel kell tüntetni!
Az adatlap csak a pályázati dokumentációval együtt érvényes!
4.2.3. Nyilatkozatok
(Egy oldalon is beküldhetők, de minden nyilatkozatnak külön pontban kell szerepelnie! Nincs erre vonatkozóan formanyomtatvány, azokat céges papíron felsorolva lehet megtenni oly módon, hogy a vonatkozó nyilatkozat szövegét kell lemásolni!)
4.2.3.1. Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati dokumentációban közölt adatainak kezeléséhez a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően.
4.2.3.2. Nyilatkozat a pályázati felhívásban és a pályázati feltételekben foglaltak elfogadásáról.
4.2.3.3. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs lejárt, vagy meg nem Gzetett köztartozása, nem áll bírságolás, elmarasztalás, csőd, felszámolás, végelszámolás és más hatósági eljárás alatt.
4.2.3.4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó - árui, szolgáltatásai minőségével, biztonságával kapcsolatban - állt-e hatósági ellenőrzés alatt tárgyévben és az azt megelőző évben. Ha igen, a hatóság lényeges kifogást vagy intézkedést tett-e.
4.2.3.5. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag, valamint a pályázat tárgya (termék, termékcsalád, szoftver, szolgáltatás) harmadik személy szerzői jogait nem sérti. Ha erre alapozva harmadik személy a pályázat kiíróival szemben igényt érvényesít, a pályázó közvetlen helytállási kötelezettséget vállal.
4.2.4. Abban az esetben, ha a pályázó nem azonos a pályázott termék/termékcsalád, szoftver gyártójával, a gyártó írásos hozzájárulása (nyilatkozata) a pályázaton való részvételhez.
4.2.5. A pályázati eljárási díj befizetését igazoló banki értesítés, igazolás.
A pályázat eljárási díja 180.000,-Ft + 27% (azaz 48.600,-Ft) ÁFA, összesen: 228.600,-Ft, amely benyújtott pályázatonként fizetendő.
A pályázat titkársági és szervezési feladatait a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mint Pályázati Titkárság látja el.
Az eljárási díjat a DIAMOND Szervezőiroda Bt., OTP Bank NyRT-nél vezetett 11717009-22467980 számú számlájára kell átutalni a pályázat benyújtási határideje előtt. IBAN számlaszám: HU83 1171 7009 2246 7980 0000 0000, OTP Bank SWIFT azonosítója(BIC): OTPVHUHB
A számlát a pályázatot működtető DIAMOND Szervezőiroda Bt. állítja ki és küldi meg a pályázó részére utólag, az átutalás megtörténtét igazoló irat alapján, legkésőbb június 29-ig.
A pályázati eljárási díj nem fizethető be postai csekken, illetve készpénzben. A pályázati eljárási díj megfizetésének elmulasztása a pályázati rendszerből való kizárást vonja maga után.
4.2.6. A pályázó bemutatása maximum 3 oldal terjedelemben. Tömören mutassa be a szervezetet (történetét; üzleti, esetleg jogszabályi környezetét; legfontosabb termékeit, szolgáltatásait; éves gyártási mennyiségét/értékét, árbevételét, ezen belül az exportarányt; beszállítói vevői kört, technológiai és alapanyag bázist, stb.), valamint minden még olyan fontosnak ítélt tényt, eseményt, amely a pályázat értékelését elősegítheti. Önértékelés alapján elemezze a vállalkozás piacképességét és piaci helyét a hasonló termékeket előállító vállalkozások között. Önkormányzatoknál mutassa be társadalmi értékét, fontosságát.
4.2.7. Az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás leírása maximum 2 oldal terjedelemben.
Az ismertetést a Pályázati Jelentkezési Lap 10. pontjában rögzített pár kiemelő mondat ismétlésével kell kezdeni! Emelje ki az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás azon előnyeit, melyek a felhasználás, energiahatékonyság, környezettudatosság szempontjából kedvezőbbek a hasonló termékekhez, szolgáltatásokhoz képest.
4.2.8. Az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás hazai és külpiaci helyzetének ismertetése.
A pályázat tárgyának ára, ár-érték aránya; összehasonlítás a nemzetközi piacon való elhelyezkedésről (hova sorolható önértékelés alapján a pályázat tárgya funkcióban, árban); értékesítés, piaci bevezetés, elvárások, eredmények leírása; tájékoztatás a piaci törekvésekről (jövőkép), célkitűzésekről; referenciák bemutatása; piaci részesedés elemzése. Az elmúlt időszak trendjeinek, valamint a kitűzött célok elérésének bemutatása. Vevői elégedettség vizsgálata (olyan eredmények bemutatása, melyek alátámasztják, hogy a szervezet működése a vevői igények lehető legjobb kielégítését szolgálja).
4.2.9. A pályázat tárgyát képező áruhoz/árucsaládhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó minden olyan dokumentum, amelyeket a fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályok megkövetelnek. Az előírásokon felül a fogyasztók érdekében önként vállalt kötelezettségek bemutatása, dokumentálása.
A csatolandó legfontosabb dokumentumok tételes felsorolását - a teljesség igénye nélkül - a 2. sz. Melléklet tartalmazza.
4.2.10. A környezetvédelmi teljesítmény bemutatása.
A környezetvédelmi előírások betartása a gyártásnál, csomagolásnál, szolgáltatásnál. A környezetvédelmi szempontok érvényesülése a termékben, szolgáltatásban, valamint az áru/árucsalád és szolgáltatás létrehozása, felhasználása és megsemmisítése során. Esetleges kapcsolódás különböző környezetvédelmi eseményekhez, társadalmi szervezetekhez. Energiahatékonyság bemutatása a cég működésében és a pályázat tárgyának előállítása során.
4.2.11.1. Az áruról/árucsaládról, szoftverről szolgáltatásról minden érvényes, harmadik fél (külső szervezet) által kiállított minősítő dokumentum (például: szakvélemény, minősítő bizonyítvány, tanúsítvány, vizsgálati jelentés) másolata. A harmadik fél igazolása minden esetben szükséges, még akkor is, ha a jogszabályok a gyártóra/forgalmazóra bízzák a termék-megfelelőség igazolását.
4.2.11.2. Amennyiben rendelkeznek vele: a szellemi tulajdon védelmét igazoló és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, vagy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, vagy az Európai Szabadalmi Hivatal, illetve a Szellemi Tulajdon Világszervezete által kiállított dokumentum másolata.
4.2.12. Az alkalmazott minőségirányítási rendszer tanúsításáról szóló okirat másolata (például: ISO, TQM, HACCP).
(Megjegyzés: nem általános pályázati feltétel, de előnyt jelent, ha a pályázó tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkezik.) Amennyiben a pályázó tevékenységére - jogszabály által - kötelező valamilyen minőségirányítási rendszer (például: HACCP) alkalmazása, abban az esetben a tanúsítás igazolása is pályázati feltétel.
Abban az esetben, ha a pályázó rendelkezik minőségvizsgáló laboratóriummal, a pályázat tárgyát képező áru/árucsaládra, szoftverre, szolgáltatásra vonatkozó saját vizsgálati jegyzőkönyvet, és annak külső akkreditáló szervezet általi elfogadását, jóváhagyását is mellékelni kell.
4.2.13. Az áru/árucsalád, szolgáltatás korábbi pályázatokon - Magyarországon vagy külföldön - elnyert minősítő díjak, elismerések tanúsító okiratainak másolatai; kiállításokon, vásárokon elnyert díjak, oklevelek másolatai (például: Kiváló Építési Termék Tanúsító Védjegy, Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj, Kiváló Magyar Élelmiszer Tanúsító Védjegy, Környezetbarát Termék Védjegy, BNV Nagydíj, stb., Hazai és nemzetközi szakmai versenyeken elért helyezések).
4.2.14. Az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás egészét (alkalmazási környezetében is) és jellemző részleteit bemutató fotók.
Prospektusok, kiadványok esetében a nyomtatott kiadvány alapjául szolgáló eredeti elektronikus formátumot, vagy a kiadvány elektronikus formáját PDF formátumban kérjük csatolni. Nem fogadható el másológépen készített utólag szkennelt nyomat! A képeket egy külön könyvtárba (mappa) szükséges bemásolni.
Elfogadható elektronikus formátumok: TIFF, JPEG, PNG - legalább 300 DPI felbontással. Vektoros anyagok PDFben, Corel Draw-ban, Adobe Illustrator-ban, ez esetben mellékelni kell a beágyazott képeket, objektumokat, betűtípusokat is.
A hiánytalan dokumentáció és az értékelés feltétele a jó, fentebb jelzett minőségű képi bemutatás. Az első három zsűri fordulóban a bírálat elsősorban a dokumentumokra épül, tehát a pályázó érdeke a jó minőségű, lényeget bemutató képek mellékelése. Ezek hiánya, vagy nem megfelelő minősége a pályázati dokumentáció vizsgálatánál negatív értékelést jelent. Nem fogadható el a képek Word dokumentumba, vagy PDF-be másolt összefűzése! A papír alapú dokumentációhoz minden esetben papír alapú képeket kell mellékelni!
4.2.15. A pályázati dokumentáció összeállítási sorrendje igazodjon a 4.2. A pályázati dokumentáció tartalom sorrendje szerint felsoroltakhoz.

5. A pályázatokkal kapcsolatban a Pályázati Titkárság és a kiírók Pályázati Felhívásban nevesített képviselői díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázatok benyújtását megelőzően, szükség szerint egyeztetett időpontban a pályázó telephelyén is. A benyújtott és érkeztetett pályázatokkal kapcsolatban további konzultációra már nincs lehetőség!

6. A pályázat benyújtása
A pályázatokat tartalmazó teljes írásos dokumentációt magyar nyelven, egy (1) példány nyomtatott és egy (1) példány elektronikus formátumban (pendrive) kell benyújtani. Az elektronikus változat tartalmában egyezzen meg a papír alapú dokumentációval!
A papír alapú pályázatokat a benyújtás után egy évig, azaz az első utóellenőrzési időszak befejezéséig őrzi a Pályázati Titkárság. Az elektronikus pályázati anyagokat a benyújtás után öt évig őrzi meg.
Abban az esetben, ha a díjazott pályázattal szemben hivatalos vizsgálat vagy eljárás folyik és azt hivatalosan a Pályázati Titkárság tudomására hozzák, akkor a papír alapú dokumentáció az eljárás végéig megőrzésre kerül.
6.1. A pályázatok benyújtási határideje: 2018. május 25. (péntek)
(Megjegyzés: a jelzett határidő a pályázati dokumentumok beadási határideje, erre az időpontra a terméket még nem kell benyújtani!)
Postai úton történő benyújtásnál a postabélyegzőn szereplő feladási dátum elfogadott!
6.2. Pályázatok benyújtása postai úton
Ajánlott küldeményként kell eljuttatni az alábbi címre:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság
H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
6.3. A pályázatok személyes benyújtása
A pályázatok személyes benyújtása kizárólag 2018. május 25-én 9 és 14 óra között lehetséges az alábbi címen:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság
1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
(telefon: Kiss Károlyné Ildikó +36-20-934-4909)
http://www.emin.hu/documents/emin_palyazati_felhivas_2018_es_jelentkezesi_lap.pdf

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum