Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Magyarországi Falumegújítási Díj 2019
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
03/31/2019
Érvényes:
03/31/2019
Tárgymutató:
díj, Magyarországi Falumegújítási
Pályázhat:
egy-egy település önállóan, vagy több település együttműködő csoportként egyaránt indulhat
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Pályázati kiírás - Magyarországi Falumegújítási Díj 2019.
A Belügyminiszter meghirdeti a
Magyarországi Falumegújítási Díj 2019.
pályázatot
"Magyar falu - Kihívások, helyi válaszok"
mottóval.
A pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel "reflektorfénybe állítsák", azokat a települési közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon végzik jövőbemutató fejlesztési munkájukat. A kiírók a példák bemutatásával, az információk cseréjével javítani kívánják a falumegújítást végző községek eredményeit, a jó példákkal el kívánják érni, hogy a falumegújítás mozgalommá szerveződjön.
Az idén nyolcadik alkalommal meghirdetésre kerülő "Magyarországi Falumegújítási Díj” pályázat ezúttal is az "Európai Falumegújítási Díj” pályázati kiírás követelményein alapul, amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki.

A magyarországi pályázatnak - a hazai falufejlesztési tevékenységek elismerése mellett - az is célja, hogy kiválassza azt a települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen. A honi versengés követelményei alapvetően megegyeznek az európaival, hogy az adott szempontok szerinti legkiválóbb hazai település mutatkozhasson be a nemzetközi porondon.

A pályázat mottója a kiíróknak azt a szándékát fejezi ki, hogy világosan bemutatásra kerüljenek azok
- az új kihívások, amelyekkel egy-egy falusi közösségnek szembesülnie kell, valamint azok
- az intézkedések, amelyek a kihívásokra való válaszokként megfogalmazásra kerültek
- az eredmények, melyek a megtett fejlesztési célú beavatkozások hatására már érzékelhetőek.

A pályázóknak egy konkrét időszakra vonatkozóan kell bemutatniuk a kiinduló helyzetüket és az időszak végére bekövetkezett változásokat.
Az összeállításra kerülő pályázati dokumentum végeredményben a kiválasztott időszakra vonatkozó számvetés kell, hogy legyen, mely nem kizárólag a települési önkormányzat munkáját, hanem az egész települési közösség, a lakossági civil szervezeteknek, a vállalkozóknak a törekvéseit be kell, hogy mutassa, kitérve azokra az eredményekre is, melyek kistérségi együttműködés keretei közt, más településekkel való együttműködés eredményeiként jöttek létre.
A pályázaton egy-egy település önállóan, vagy több település együttműködő csoportként egyaránt indulhat.
Fontos szempont a pályaművek elbírálása során, hogy a bemutatkozó települések fejlesztései feleljenek meg a Településfejlesztési füzetek különszámaként minden falunak eljuttatott "Irányelvek az európai falvak és vidéki térségek fenntartható fejlődéséért" dokumentumban foglaltaknak.
(Letölthető az alábbi cím utolsó oldaláról: http://www.kormany.hu/hu/dok?page=8&source=1&type=301#!DocumentBrowse)

A pályázat benyújtása, elbírálása
Pályázatot egy település önkormányzata, vagy települések együttműködő társulása (max. 20.000 lakossal) nyújthat be. Amennyiben az adott település önkormányzata nem kíván pályázni, a pályázatot civil szervezetek is benyújthatják. A Magyarországi Falumegújítási Díj Pályázat korábbi kiírásainak győztesei önálló településként nem nyújthatnak be pályázatot.
A pályázatokat egy nyomtatott és egy DVD példányban kell a BM Önkormányzati Gazdasági Főosztályára benyújtani (1903 Budapest Pf. 314.). A borítékra kérjük ráírni: "Falumegújítási pályázat 2019”.
A pályázók sorrendjéről, besorolásáról a belügyminiszter által kinevezett, a tárca, a Miniszterelnökség, a Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozata (MUT), az állami főépítészek, és a Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből álló szakértői bizottság dönt (Bizottság, ld. 6. oldal).
A legmagasabb pontszámot elérő települések esetében a bizottság helyszíni bejárást, konzultációt tart.
A pályázatok elbírálása ingyenes.

Határidők:
2019. március 31. A pályázatok beküldési határideje
2019. április 30-június 20. A Bizottság észrevételei alapján lehetőség hiánypótlásra
2019. május 1-június 15. A szakértői bizottság helyszíni bejárásai
2019. 26. hét A szakértői bizottság ülése, döntéshozatal
2019. szeptember A 2019. évi. Magyarországi Falumegújítási Díjak átadása, falumegújítási konferencia Iszkaszentgyörgyön (Fejér megye)
2020. február A győztes pályázatának beküldési határideje az Európai Falumegújítási Díj pályázatra

A pályázattal benyújtandó dokumentumok
- A kitöltött pályázati formanyomtatvány: az 1. sz. melléklet elektronikus és papír alapon kitöltve.
A digitális változat WORD formátumú legyen, grafikák, képek nélkül, tömören fogalmazva. (Esetleg illusztrált, pdf formátumú változat is csatolható, de csak kiegészítésképpen.)
- Igazolás: az illetékes állami főépítésztől a településfejlesztési koncepcióval és a településrendezés eszközeivel való ellátottságról (2. számú melléklet, melyet a bíráló bizottság szerez be.)
- Fotók: legalább 5 digitális fénykép emberekről, a tájról, építményekről, amelyek a későbbiek során a kiíró minisztérium és a MUT sajtótájékoztatói és publikációi részeként kerülhetnek felhasználásra. (A szöveges részeket WORD dokumentumként, a képeket legalább 300 dpi felbontással, képenként maximum 4 MB terjedelemmel.)
- Digitális plakát: "ilyen volt ilyen lett” típusú ábrázolások, fényképek, magyarázatok, grafikonok, tervek stb, amelyeknek el kell férniük 2 db A0 (841 mm/1189 mm) tablón, a jobb megértés érdekében. Amennyiben díjat nyernek, az átadó ünnepségen kinyomtatva, kiállítási céllal is be szeretnénk mutatni.
- Tervek, térképek: a településnek és környezetének 1:50.000, vagy 1:25.000 arányú topográfiai térképe, településszerkezeti terve, légi felvételek vagy egyéb dokumentumok, melyek a jelenlegi és a tervezett területhasznosítást ábrázolják. Kérjük, ha lehet, ezeket is digitális formátumban nyújtsák be.
- További dokumentumok is csatolhatók, mint pl. településképi arculati kézikönyv, tervek, kiadványok, újságcikkek, háttér információk, video felvételek stb..
Kérjük, hogy a digitális formátumú munkarészeket - lehetőség szerint - egy DVD lemezre másolva összesítsék.

A pályázatok minősítési szempontjai
Kérjük, hogy a kiinduló helyzet elemzését, a konkrét beavatkozások bemutatását és az elért eredményeket egyaránt az alábbi tématerületekre vonatkozóan mutassák be. Ha a helyi adottságok miatt valamelyik téma különösen fontos szerepet játszott a fejlesztésben, ezt érdemes kiemelten részletezni. Amennyiben egyes tématerületeken nem volt szükséges intézkedni, azt külön indokolják.

Jogosultsági feltételek (ezek hiánya kizáró körülmény)
A fejlesztés tervszerűsége: megfelelő minőségű településfejlesztési koncepció, a jogszabályoknak megfelelően készült, hatályos településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat.

I.) A bemutatásra kerülő beavatkozások lehetséges tématerületeit illetően (szempontonként 10-10 pont)
Az alábbi tématerületek jelentősége településenként változó, amik ráadásul átfedhetik, kiegészíthetik, erősíthetik, feltételezhetik egymást. Kérjük ezért, hogy az egyes beavatkozások helyi indokoltságát és eredményeit is mutassák be.
1. Környezetbarát, az adottságoknak megfelelő mezőgazdaság és erdőgazdálkodás erősítése
2. Felelősségteljes és környezetbarát erőforrás-gazdálkodás, megújuló nyersanyagok felhasználása
3. Helyi ellátási és foglalkoztatási lehetőségek megtartása és újak teremtése
4. A megőrzésre érdemes régi épületállomány felújítása, új, jó minőségű épületek építése
5. Korszerű szociális intézmények, a társadalmi-kulturális élet lehetőségeinek megteremtése
6. A lakosság képességeinek, motivációinak, identitástudatának, közösségi elkötelezettségének fejlesztései
7. Valamennyi korosztály, nemzetiség és kisebbség, mindkét nem esélyegyenlőségének támogatása gazdasági, társadalmi és kulturális vonatkozásban

II.) Irányultságot és stratégiát illetően (szempontonként 5-5 pont)a
Kérjük, hogy a bemutatásra kerülő fejlesztési időszakra vonatkozóan, illetve az egyes intézkedésekkel kapcsolatban térjenek ki a
- Célirányosság
- Komplexitás
- Fenntarthatóság
jellemzőire

III.) Módszerek (szempontonként 5-5 pont)
Kérjük, hogy a bemutatásra kerülő fejlesztési időszakra vonatkozóan, illetve az egyes intézkedésekkel kapcsolatban térjenek ki a
- Kommunikációs folyamatok biztosításának módjaira, a lakossági részvétel formáira
- Hálózatokban, településközi kapcsolatokban való részvételre
- A tervezés, tanácsadás, projektmenedzsment módszereire

IV.) Mottónak való megfelelés
Díjak
A pályázatok az alábbi díjazásban részesülhetnek:
1. A nyertes pályázó "A Magyarországi Falumegújítási Díj I. helyezése a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért - 2019.” elnevezésű elismerésben részesül, továbbá jogot nyer nevezésre az "Európai Falumegújítási Díj - 2020.” pályázatra. A győztes jogosult, hogy helyszíne lehessen a következő pályázati kiírás díjátadó ünnepségének és falumegújítási konferenciájának. Az I. helyezés nem megosztható.
2. Több pályázat is elnyerheti a második helyezést, amely során a pályázók a "Magyarországi Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért - 2019.” elnevezésű elismerésben részesülnek.
3. A következő kategóriában díjat kapnak "A falumegújítás több területén elért kiemelkedő teljesítményért - 2019.”.
4. Minden pályázatot benyújtó elismerésben részesül.

Az országos díjak nem jelentenek közvetlen pénzbeli juttatást, hanem emléktárgyak, oklevelek kerülnek átadásra. (A nyertesek listáját - az értékelést követően - a Belügyminisztérium, a MUT honlapján lehet megtekinteni, illetve megjelenik az Önkormányzati Hírlevélben.)

További információk:
BM részéről: Madaras Attila, szakmai főtanácsadó
Tel.: 1-441-1788
Mob.: 20-9377791
E-mail: attila.madaras@bm.gov.hu
ME részéről: Hajagos-Tóth Zsóka településfejlesztési referens
Tel.: 1-795-1473
E-mail: zsoka.hajagos-toth@me.gov.hu
A Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozata részéről: dr. Ónodi Gábor elnök
Mob.: 30-2921553
E-mail: onodi.gabor.cs@gmail.com
http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse

falumegujitasipalyazat.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum