Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
MeseTÁRca videó pályázat
Kiíró:
PontVelem Nonprofit Kft.
Határidő:
02/04/2019
Érvényes:
02/04/2019
Tárgymutató:
videópályázat, MeseTÁRca
Pályázhat:
bármely, iskolai alapítvánnyal rendelkező, magyarországi alapfokú oktatási intézmény alsó tagozatos diákjaiból és tanára(i)ból álló csapat
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

MeseTÁRca videó pályázat

Pályázati kiírás és szabályzat
Pénziránytű-BankVelem Program
A PontVelem Nonprofit Kft. az alábbi pályázatot hirdeti meg a Pénziránytű-BankVelem Program keretében, a Pénz7 - pénzügyi és vállalkozói témahét - egyik eseményeként.

A pályázat kiírója
A pályázat kiírója a PontVelem Nonprofit Kft. (2092 Budakeszi, Kagyló u. 1-3.) e-mail cím: palyazat@pontvelem.hu

A pályázat fő támogatója
Pénziránytű Alapítvány

A pályázat célja
Játékos formában, minél szélesebb körben megismertetni a pénzügyekkel kapcsolatos ismereteket az alsó tagozatos, általános iskolás diákok körében.
Pályázati kiírás
Készítsetek egy videót, amelyben egy általatok írt mesét vagy pénzügyi történetet adtok elő. Az alábbi témakörökhöz illeszkedő népmeséből dolgozzatok át egy rövid pénzügyi történetet, vagy egy kapcsolódó szólásmondást, közmondást alkalmazva írjatok mesét. Az általatok írt, vagy átdolgozott, pénzügyi témával kapcsolatos meséből készítsetek forgatókönyvet, szövegkönyvet és ezek alapján játsszátok el a történetet! A "színdarabot” vegyétek videóra. Legyetek kreatívak, találjatok ki egy érdekes, életszerű történetet és használjatok minél több pénzügyi kifejezést!
- Témakör 1
Születésnap (vagy egyéb jeles nap) és annak gazdaságos megünneplésével kapcsolatos témakörben íródott mese.
- Témakör 2
A Pénz7 aktuális témája, azaz a befektetések és megtakarítások témakörében íródott mese.

Pályázók köre
A pályázaton indulhat bármely, iskolai alapítvánnyal rendelkező, magyarországi alapfokú oktatási intézmény alsó tagozatos diákjaiból és tanára(i)ból álló csapat. A pályázaton való indulás feltétele, hogy a Pályázó vállalja a pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését. Egy csapat minimum 5, maximum 15 főből áll, amelyből legalább 1, maximum 2 fő tanár. Egy iskolából bármennyi csapat jelentkezhet.

Pályázati nyeremények
A szakmai zsűri által megfelelő színvonalúnak értékelt filmet készítő csapatok diák és tanár tagjai (maximum 6 csapat, tehát témánként 3-3 csapat) részesülnek díjazásban.
A szakmai zsűri által kiválasztott témában készített legjobb videó készítői részt vehetnek a Pénz7 - pénzügyi és vállalkozói témahét - megnyitóján, ahol a csapat előadja a mesét és elismerő oklevelet kap. A Pénz7 megnyitó 2019. február 25-én kerül megrendezésre.
A születésnapi témában készített legjobb videó készítői élmény programot nyernek. A csapat iskolájának alapítványa 150 000 Ft támogatást kap, amelyet a nyertes csapat a kirándulására fordít.
A befektetések és megtakarítások témában készített legjobb videó készítői élmény programot nyernek. A csapat iskolájának alapítványa, a Magyar Bankszövetség jóvoltából, 150 000 Ft támogatást kap, amelyet a nyertes csapat a kirándulására fordít.
Mindkét témában benyújtott videók közül, a 2. és a 3. helyezést elérő csapat iskolájának alapítványa 50 000 Ft támogatást kap, amelyet a nyertes csapatok a kirándulásukra fordítanak.
Mindkét kategória első 5 csapatából, 10-10 gyerek, ingyenesen használhatja a BOOKR Kids applikációját 3 hónapon keresztül.
Az iskola, ahonnan létszámarányosan a legtöbb csapat nyújt be érvényes és értékelhető pályázatot, 100 000 Ft alapítványi támogatásban részesül.

A jelentkezés feltételei
A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját.
A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő információkat, illusztrációkat, képi- és hanganyagokat a Pénz7 - pénzügyi és vállalkozói témahét - szervezői és a PontVelem Nonprofit Kft. nyilvánosan felhasználja.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával a PontVelem Nonprofit Kft. jelen pályázattal összefüggésben felhasználhatja a csapat és az iskola nevét.
A pályázó vállalja, hogy a kisfilm minden szempontból márkanév- illetve brand mentes, megfelel a reklámozási korlátokról szóló jogi szabályozásnak.
A pályázó vállalja, hogy a kisfilm minden szereplőjétől beszerzi és díjazás esetén a PontVelem Nonprofit Kft. részére átadja az arra vonatkozó szülői (törvényes képviselő) nyilatkozatokat, hogy jóváhagyja a filmben való szereplést és hozzájárul a film pályázatra való benyújtásához, illetve a kisfilm pályázati feltételek szerinti további felhasználásához.
A pályázó biztosítja az iskola igazgató hozzájárulását a pályázaton való elinduláshoz.
PontVelem Nonprofit Kft. azon pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a fenti feltételeket teljesítik.

A pályázati anyag tartalma
Kötelező elemek:
- 1 db MP4 formátumú, legalább HD (1280 x 720 pixel) felbontású, fekvő tájolással készített, maximum 5 perc hosszúságú kisfilm, amely az alább felsorolt kötelező arculati elemeket is tartalmazza.
- PénzOkos MeseTÁRca pályázat
- a film címe
- Pénziránytű-BankVelem Program logója
- Pénz7 logója
- a készítő csapat neve és iskolája
- A kisfilm szöveges leirata (időkódokkal ellátott szövegkönyve) és forgatókönyve, amely biztosítja a későbbiekben a feliratozás lehetőségét.
- A http://www.bankvelem.hu oldalról letölthető, a palyazat@pontvelem.hu e-mail címre megküldött, kitöltött, aláírt szkennelt űrlap arról, hogy:
- a kisfilm minden szereplője hozzájárult a pályázati feltételek szerinti további felhasználáshoz
- a kisfilm minden kiskorú szereplőjének szülője (törvényes képviselője) hozzájárult a szerepléshez és a pályázati feltételek szerinti további felhasználáshoz
- a készítők elfogadják a pályázati feltételeket
- a kisfilm eredeti, önálló munka és szerzői jogokat nem sért

A pályázat határideje, beküldési módja
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. február 4. éjfél.
A pályázat benyújtásakor meg kell adni a következőket: iskola (feladatellátási hely) neve, azonosító száma, 2018. október 1-jei hivatalos tanulói létszáma, iskola elérhetősége, igazgató neve, csapat neve, csapattagok (diákok és tanár) neve, kapcsolattartó neve, elérhetősége.
A pályázati filmet a pályázóknak Youtube videóként kell feltölteni és a film linkjét a palyazat@pontvelem.hu e-mail címre "MeseTÁRca pályázat” tárgy megjelöléssel, a pályázati űrlappal együtt elküldeni a csapat nevének feltüntetésével.

A pályázatok elbírálására vonatkozó információk
Valamennyi beérkező, érvényes pályázat zsűrizését a PontVelem Nonprofit Kft. által felkért szakértők végzik.
A zsűrizés 2019. február 14-ig zajlik. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
A zsűrizés szempontjai:
- a film megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak és a formai követelmények hibátlan teljesítése
- a történet ötletessége
- a történet pénzügyi-gazdasági szakmai tartalma, annak helyessége
- technikai kritériumok:
- képminőség
- hangminőség
- a vágás minősége
- a szöveges leirat helyes időbeli kódolása

Eredményhirdetés
Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2019. 02. 15.
Az eredményhirdetésre a http://www.pontvelem.hu internetes oldalon kerül sor, az ünnepélyes díjátadás a Pénz7 megnyitóján lesz. A PontVelem Nonprofit Kft. a http://www.pontvelem.hu weboldalon hozza nyilvánosságra a nyertesek csapatnevét, a csapattagok nevét és intézményük nevét. A nyertes csapatokat e-mailben is értesítjük az eredményhirdetéstől számított 5 munkanapon belül.
A nyerteseket a PontVelem Nonprofit Kft. e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a pályázaton elnyert támogatás átadásának részleteiről. A pénznyeremények juttatása az iskola alapítványának történik. Az okleveleket, személyesen a díjátadón vehetik át a nyertesek, valamint postai úton juttatjuk el a díjazott csapatok iskolájába. A BOOKR Kids applikáció ingyenes használatához szükséges kódokat, e-mailen juttatjuk el a nyertesek részére.

Meddig lehet átvenni a nyereményeket?
A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a pályázat lezárását követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, a nyereményigény elévül.

Egyéb feltételek
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és másra át nem válthatóak. A nyereményhez tartozó SZJA és EHO fizetési kötelezettséget a PontVelem Nonprofit Kft. viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének költségei) a nyertest terhelik.

Felelősség kizárása
A rajta kívül álló okból bekövetkező téves adatszolgáltatásából eredően a PontVelem Nonprofit Kft-t felelősség nem terheli. A programmal kapcsolatos információk megtalálhatók a http://www.pontvelem.hu weboldalon. A csapatok a pályázat beküldésével a részvételi feltételek valamennyi feltételét elfogadják.

Adatvédelem
A jelen pályázathoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A PontVelem Nonprofit Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Kapcsolat
http://www.pontvelem.hu
A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdést feltenni a pontvelem@pontvelem.hu e-mail címen lehet.

Általános szabályozás
A pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a pályázat szervezője, a PontVelem Nonprofit Kft. a résztvevők adatait (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje. A résztvevők hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mail címeket a PontVelem Nonprofit Kft. további programjai ismertetése céljából felhasználja. Harmadik személyeknek a PontVelem Nonprofit Kft. ezen információkat nem adja tovább.
Amennyiben a nyertes pályázatokat illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény odaítélésének kérdésében, illetve a nyertesek meghatározásában a PontVelem Nonprofit Kft. döntése végleges és nem vitatható.
Bármilyen felmerülő vitás esetben a Pontvelem Nonprofit Kft. döntése az irányadó.
PontVelem Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a versenyből.
A jelen szabályzat bárminemű megsértése - akár a díj átvételét követően is - a programból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A szabályzat megszegésével a PontVelem Nonprofit Kft-nek okozott kárért az iskola teljes körű felelősséget vállal. A PontVelem Nonprofit Kft. döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.
A PontVelem Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot jelen kiírás módosítására, ill. kiegészítésére.
Szervező kizárja a felelősségét a Honlap szerverének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
A Szervező kizárja a felelősségét minden a Honlap szerverét ért vagy a facebook oldalán történő meghibásodások, külső támadások esetére, valamint kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a játék során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért.
Szervező nem tartozik felelősséggel az on-line felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az on-line felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
https://www.pontvelem.hu/bankvelem/mesetarca-palyazat

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum