Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Lakatos Ablakos Dezső Jazz Előadóművészeti Ösztöndíj
Kiíró:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
01/31/2021
Érvényes:
01/31/2021
Tárgymutató:
ösztöndíj, Lakatos Ablakos Dezső Jazz Előadóművészeti Ösztöndíj
Pályázhat:
1. az a 30 év alatti, azaz 1991. január 1-jét követően született jazz előadóművész, aki korábban nem, vagy legfeljebb egy alkalommal részesült Lakatos Ablakos Dezső Jazz Előadóművészeti Ösztöndíjban
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Lakatos Ablakos Dezső Jazz Előadóművészeti Ösztöndíj

A Lakatos Ablakos Dezső Jazz Előadóművészeti Ösztöndíj alapítása 2005-ben történt. Az ösztöndíj célja, hogy segítse a 30 év alatti jazz előadóművészek pályakezdését, művészi fejlődését.
Az ösztöndíj egy éven át 3 fő részére, havi bruttó 200 000 Ft összegű támogatást jelent. Az ösztöndíjat egy fiatal művész legfeljebb két alkalommal kaphatja meg.
A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK Nonprofit Kft. által működtetett, 5 főből álló szakértői kuratórium bírálja el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(aktív a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft.
p á l y á z a t o t h i r d e t
jazz előadóművészeti ösztöndíj elnyerésére.

I. Személyi feltételek
Pályázat benyújtására jogosult
1. az a 30 év alatti, azaz 1991. január 1-jét követően született jazz előadóművész, aki korábban nem, vagy legfeljebb egy alkalommal részesült Lakatos Ablakos Dezső Jazz Előadóművészeti Ösztöndíjban
és
2. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott, Magyarországon vagy külföldön folyósított ösztöndíjban.
A pályázat nyelve: magyar

II. A pályázati dokumentáció összetétele a következő:
1. Adatlap
2. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
3. Szakmai önéletrajz
4. Munkaterv
5. Művészeti tevékenységet bemutató dokumentáció, azaz a pályázó repertoárjának listája, amely a saját szerzeményeket is tartalmazza, valamint részét képezi a pályázó előadásáról készült (egész alakos) videofelvétel zárt vagy nyílt Youtube vagy Vimeo linkje
6. Diploma (végbizonyítvány) másolata (kiemelkedő tehetségű fiatal jazzmuzsikus kivételes esetben főiskolai végzettség nélkül is elnyerheti az ösztöndíjat)

III. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31., 24:00 óra.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az Adatlap, valamint az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat értelemszerű kitöltésével, a csatolandó anyagok pdf fájl formátumban történő feltöltésével, valamint a videofelvétel zárt vagy nyílt Youtube vagy Vimeo linkjének megjelölésével.
Pályázati anyag 2020. december 21-től érhető el a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon.

Figyelem! A Pályázati dokumentáció menüpont 2021. február 1., 00:00 órától inaktívvá válik!

IV. Érvénytelen a pályázat, ha
1. a pályázó nem felel meg az I. fejezet szerinti személyi feltételeknek,
2. az Adatlap és/vagy az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat kitöltése pontatlan, valótlan adatokat tartalmaz,
3. a pályázó a II. fejezet 3-6. pontjai szerinti anyagokat nem tölti fel.

V. A pályázatokat az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kinevezett kuratórium - a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lezárását követő 30 napon belül - bírálja el. A döntésről a MANK Nonprofit Kft. a pályázatok bírálatát követő 5 napon belül elektronikus úton értesíti a pályázókat7, a nyertesek nevét a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon is közzéteszi.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs!

VI. Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2021. január 1.-2021. december 31.

VII. Az ösztöndíj összege: bruttó 200 000 Ft/hó, mely összegnek a személyi jövedelemadóval csökkentett hányada kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére.

VIII. A nyertes pályázó - a kuratóriumi döntésről szóló Értesítéssel egyidejűleg megküldött Kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles két (2), az aláírás hitelességét igazoló tanú előtt aláírni. Az aláírt Kötelezettségvállalási nyilatkozatot egyrészről elektronikus úton8, másrészről könyvelt postai küldeményként (ajánlott tértivevényes levélben) három (3) példányban kell megküldeni a MANK Nonprofit Kft. (2000 Szentendre Bogdányi u. 51.) részére.
A nyertes pályázónak ezzel egyidejűleg csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (Ld. a menüsorban: Magyar Mecénás Program)
Az ösztöndíj tényleges folyósítása kizárólag a Kötelezettségvállalási nyilatkozat postai úton történő beérkezését követően kezdődik!

IX. Beszámolási kötelezettség
1. 2021. november végéig írásbeli beszámolót kell benyújtani.
Az ösztöndíjas művésznek az ösztöndíjas időszak alatti művészi teljesítményéről két alkalommal kell beszámolnia:
2. Az ösztöndíjas művész köteles továbbá - a hangversenyszervező által kiadott dokumentum, valamint az előadás hivatalos programjának bemutatásával - tíz, tiszteletdíj nélküli koncertfellépést igazolni. A tiszteletdíj nélkül teljesítendő koncertek teljesítésének határideje: 2022. május 31.
3. Az ösztöndíjas művésznek részt kell vennie a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. szervezésében 2022. májusáig megvalósuló ún. ösztöndíjas beszámoló hangversenyen.

A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a pályázó jazzeloadomuveszetiosztondij@alkotomuveszet.hu e-mailcímen jelezheti!
https://alkotomuveszet.hu/lakatos-ablakos-dezso-jazz-eloadomuveszeti-osztondij/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum