Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
"Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében" Képzési díj és ösztöndíj támogatása az intézmények számára a Közép-magyarországi régióban / TÁMOP-6.2.2/A/KMR/11/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
07/19/2012
Érvényes:
07/19/2012
Tárgymutató:
egészségügyi képzési és ösztöndíj, Közép-Mo. / TÁMOP-6.2.2
Pályázhat:
alábbi közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó fekvő- és/vagy járóbeteg intézmények, háziorvosi szolgálatok, otthoni szakellátást nyújtó szolgáltatók, illetve az egészségügyért felelős miniszter által irányított közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó háttérintézmények pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010 (VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
1) Költségvetési szervek:
- Központi költségvetési szerv (312);
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322);
2) Nonprofit szervezetek:
- Egyéb egyesület (529);
- Önálló egyházi intézmény (552);
- Egyéb egyházi szervezet (559);
- Közalapítvány (561);
- Egyéb alapítvány (569);
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572);
- Nonprofit részvénytársaság (573);
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (599);
- Nonprofit betéti társaság (622);
3) Vállalkozások:
- Korlátolt felelősségű társaság (113);
- Részvénytársaság (114);
- Betéti társaság (212);
- Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (231)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-6.2.2/A/KMR/11/1 jelű, "„Képzési díj és ösztöndíj támogatása az intézmények számára a Közép-magyarországi Régióban”” címet viselő pályázati felhívás I. ütemére beérkezett igények elérték a rendelkezésre álló források összegét, ezért a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 21. § (10) értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a kiírást 2012. július 19-én felfüggeszti.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
"Képzési programok az egészségügyi ágazat
szolgáltatás-fejlesztése érdekében"
Kódszám:
TÁMOP-6.2.2/A/KMR/11/1
Képzési díj és ösztöndíj támogatása az intézmények
számára a Közép-magyarországi régióban

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél:
A konstrukció az egészségügyi ágazatban fennálló humánerőforrás-krízis helyzet kezelését célozza összhangban a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra átalakítással.
Az egészségügyben biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségügyi állapota, melynek köszönhetően javulnak az egyén foglalkoztatási esélyei a munkaerőpiacon, így hozzájárulva a foglalkoztatás dinamikus bővítése cél megvalósításához.
Részcélok:
Új, megfelelő szakmai kompetenciákat biztosító felső- és középfokú szakképzések, szakirányú továbbképzések, egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők új szakképesítésének megszerzése, kompetencia- és hatáskörbővítő képzések (továbbiakban összefoglaló néven: képzések) támogatása révén hozzájárulni az orvostudomány és a technológiai környezet állandó fejlődése által megkövetelt szakmai elvárásokhoz.
A képzések és ösztöndíjak elérhetővé válásával megnő az egészségügyben dolgozók száma, nő az egy betegre fordítható idő, mellyel a betegbiztonság növelhető. A javuló munkakörülmények, a korszerűbb eszközpark, ezzel együtt a tudományos-technikai színvonalhoz és gyakorlati igényekhez igazított új módszertanok bevezetése a képzésbe, a mentorálásba, mind hozzájárul az egészségügyi életpálya vonzóvá tételéhez. További társadalmi haszonként a fejlesztések hozzájárulnak a várakozási idő csökkenéséhez a betegellátásban, valamint az időbeni észlelés, kezelés, beavatkozás hozadékaként az életminőség javulásához, mely végső soron növeli az egyén egészségben eltöltött életéveinek számát.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 903 104 969 forint.
A rendelkezésre álló keretösszeget a TÁMOP 2007-08 és 2011-13-as évekre szóló Akcióterv biztosítja.
A pályázat 2 ütemből áll, az I. ütemre pályázat beadása 2012. március 21-től 2012. április 6-ig és 2012. június 5-től 2012. június 20-ig lehetséges, a II. ütemre pályázat beadása 2012. augusztus 15-től 2012. december 31-ig lehetséges.
1 Közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő.
A 2 ütem keretében a forrásfelhasználás az alábbiak szerint történik:
I. ütem: 700 000 000 Ft
II. ütem: 203 104 969 Ft
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az ütemenként előirányzott keretösszegek a támogatási igények függvényében módosulhatnak!
A konstrukció keretében ERFA típusú tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó fekvő- és/vagy járóbeteg intézmények, háziorvosi szolgálatok, otthoni szakellátást nyújtó szolgáltatók illetve az egészségügyért felelős miniszter által irányított közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó háttérintézmények pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010 (VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
1) Költségvetési szervek:
- Központi költségvetési szerv (312);
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322);
2) Nonprofit szervezetek:
- Egyéb egyesület (529);
- Önálló egyházi intézmény (552);
- Egyéb egyházi szervezet (559);
- Közalapítvány (561);
- Egyéb alapítvány (569);
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572);
- Nonprofit részvénytársaság (573);
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (599);
- Nonprofit betéti társaság (622);
3) Vállalkozások:
- Korlátolt felelősségű társaság (113);
- Részvénytársaság (114);
- Betéti társaság (212);
- Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (231);
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag közfinanszírozott egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó tevékenység támogatható.
A felsoroltakon kívül eső szervezet nem nyújthat be pályázatot. A fentiekben felsorolt szervezetek kizárólag saját nevükben nyújthatnak be pályázatot, az adott szervezet nevében a fenntartó intézmény (amennyiben releváns) nem pályázhat.
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesülhet.
Méret
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
A fejlesztések megvalósítására és a pályázatok benyújtására két ütemben van lehetőség. Az egyes ütemek célterületei:
I. ütem
1.)célterület: Szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus valamint szakdolgozói ráépített képzési programok az intézményi szinten hiányszakmaként jelentkező szakmákra Hiányszakmák meghatározása:
A hiányszakma-jellegnek elsősorban intézményi szinten kell fennállnia.
Intézményi szintű hiányszakmát megalapozhatja:
a) megyei szinten orvosi hiányszakmává minősítés (az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a miniszter által adott évre megyei szinten meghatározott hiányszakmák),
b) tartósan (legalább 1 éve) betöltetlen állás,
c) a jogszabályban előírt feltételek teljesüléséhez szükséges a meghatározott szakképesítéssel rendelkező biztosítása,
d) a korábban TIOP/ROP projektekben fejlesztett infrastruktúrához kötődő be nem töltött álláshely.
Támogatható tevékenységek: A fenti hiányszakmának való megfelelés esetén ráépített, vagy második alap szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és klinikai szakpszichológusi és ráépített szakdolgozói képzésben történő részvétel támogatása és a képzés ideje alatt motivációs ösztöndíj folyósítása a képzésben részt vevők számára:
1. Szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok esetében: a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999 (XII. 25) EüM rendelet 1., 6., 7. és 8. számú melléklete szerinti alap- és ráépített szakképesítések.
2. Szakdolgozók esetében: az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010 Korm. rendeletben, valamint az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai- és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet 1. mellékletében meghatározott alábbi ráépített OKJ-s szakdolgozói szakképesítések:
Diabetológiai szakápoló;
Epidemiológiai szakápoló;
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló;
Foglalkozásegészségügyi szakápoló;
Geriátriai szakápoló;
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló;
Hospice szakápoló;
Körzeti közösségi szakápoló;
Légzőszervi szakápoló;
Nefrológiai szakápoló;
Onkológiai szakápoló;
Pszichiátriai szakápoló;
Sürgősségi szakápoló;
Egészségügyi gyakorlatvezető;
Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus;
Fizioterápiás szakasszisztens;
Gyógyszerkiadó szakasszisztens;
Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens;
Klinikai fogászati higiénikus;
Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens;
Szemészeti szakasszisztens;
Endoszkópos szakasszisztens;
Műtéti szakasszisztens;
CT, MRI szakasszisztens;
Intervenciós szakasszisztens;
Nukleáris medicina szakasszisztens;
Sugárterápiás szakasszisztens;
Szonográfus szakasszisztens;
Hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens;
Humángenetikai szakasszisztens;
Kémiai laboratóriumi szakasszisztens;
Mikrobiológiai szakasszisztens.

A képzésbe bevont személyekkel kapcsolatos elvárások:
A képzéseken a pályázatot benyújtani jogosult szervezet azon teljes vagy részmunkaidős, illetve a pályázat benyújtásakor GYES-en és GYED-en lévő munkavállalója vehet részt, akit a pályázó a támogatott képzés időtartama alatt határozatlan idejű szerződéssel, munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztat.
A képzéseken részt vehet továbbá a pályázatot benyújtani jogosult szervezet nevében eljáró egyéni vagy társas vállalkozó, aki az egyéni vagy társas vállalkozásban feladatát személyes közreműködőként látja el.
A képzésben rész vehet bármely pályázó szervezetnél munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban lévő magyar állampolgárságú és nem magyar állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.
A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok szakképzése esetén a támogathatóság további feltétele, hogy a projekthez kapcsolódó képzési szerződés megkötésének időpontjában a szakképzési idő fennmaradó időtartama minimum 1 év maximum 2,5 év legyen. Ezen idő intervallumba a szakvizsga sikeres letétele is beleértendő. A szakdolgozók szakképzése esetében támogathatóság további feltétele, hogy a projekthez kapcsolódó képzési szerződés megkötésének időpontjában a szakképzési idő fennmaradó időtartama minimum 1 év maximum 1,5 év legyen. Ezen idő intervallumba a vizsga sikeres letétele is beleértendő.
Minden képzésben részt vevő személy számára kötelező a képzés teljes időtartama alatt havonta motivációs ösztöndíj folyósítása a pályázati útmutató C3 pontjában meghatározott összegben.
2.) célterület: Szakdolgozói ösztöndíjas program
Támogatható tevékenység: hallgatók képzési ösztöndíjának folyósítása és ösztöndíjas koordinátor foglalkoztatása.
Az ösztöndíj támogatásba bevont személyekkel kapcsolatos elvárások:
Ösztöndíjban kizárólag az alábbi, iskolarendszerű, nappali OKJ-s képzésekben részt vevő, a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatásukra irányuló előszerződéssel rendelkező hallgatók részesülhetnek:
Ápoló;
Csecsemő- és gyermekápoló;
Mentőápoló;
Kórszövettani, szövettani szakasszisztens;
Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens;
Radiográfus.
A támogathatóság további feltétele, hogy a projekthez kapcsolódó ösztöndíj szerződés megkötésének időpontjában az ösztöndíjban részesülő hallgató képzési idejéből fennmaradó időtartam minimum 1 év maximum 2,5 év legyen. Ezen idő intervallumba a vizsga sikeres letétele is beleértendő. Az ösztöndíjban részesülővel való kapcsolattartás érdekében kötelező 1 fő intézményi ösztöndíjas koordinátor kijelölése az alábbi feladatok elvégzésére:
- a projekt megvalósítás időszaka alatt a hallgatóval legalább félévente személyes konzultációt folytat,
- bemutatja az intézmény működését,
- a hallgatóval folytatott konzultációjáról, a hallgató teljesítményéről, tanulmányi előrehaladásáról félévente írásban beszámolót készít
Az ösztöndíjas koordinátor díjazására vonatkozó előírásokat a pályázati útmutató C3 pontja tartalmazza.
3.) célterület: Szakorvos jelölt (rezidens) ösztöndíjas program
Támogatható tevékenység: szakorvos jelöltek képzési ösztöndíjának folyósítása
Az ösztöndíj támogatásba bevont személyekkel kapcsolatos elvárások:
Ösztöndíjban kizárólag a szakorvos képzésben első szakvizsgáját megszerző, a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatásukra irányuló előszerződéssel rendelkező szakorvos jelöltek részesülhetnek.
A támogathatóság további feltétele, hogy a projekthez kapcsolódó ösztöndíj szerződés megkötésének időpontjában az ösztöndíjban részesülő hallgató a szakorvos jelölt szakképzési idejéből fennmaradó időtartam minimum 1 év maximum 2,5 év legyen. Ezen idő intervallumba a szakvizsga sikeres letétele is beleértendő.
4.) célterület: Menedzsment jellegű továbbképzések támogatása
Támogatható tevékenység A konkrét ellátási és ellátást támogató folyamatokhoz kapcsolódó, munkahelyen belül szervezett gyakorlati (főleg onthe- job jellegű), - legalább 8 óra időtartamú - továbbképzésként minősített (akkreditált) képzések orvosok és szakdolgozók részére egyaránt az alábbiak szerint:
o Kiemelt cél a TIOP vagy ROP keretében megvalósuló vagy tervezett fejlesztések megfelelő működtetéséhez, optimális üzemeltetéséhez kapcsolódó képzések támogatása.
o A képzéseknek minden esetben problémafeltáráson és kockázatelemzésen kell alapulniuk és olyan kompetenciák átadására kell irányulniuk, amelyek közvetlenül alkalmasak a feltárt kockázatok kezelésére és ezen kockázatok kezelése részben/egészben a képzés eredményeképpen/során megtörténik.
o A képzések minimum 10, de maximum 16 fős csoport(ok)ban valósítható(ak) meg.
o Javasolt területek:
- betegek és hozzátartozók jogai;
- tájékoztatások és kommunikáció a betegekkel az ellátás során, beleértve a beteg-együttműködést és betegoktatást;
- betegdokumentáció kialakítása és kezelése;
- műtőszervezés;
- vizsgálatok szervezése;
- ellátásszervezés (betegek ellátásához közvetlenül kapcsolódó folyamatok), betegút, gyógyszerfelhasználás;
- anesztézia és intenzív terápia;
- betegbiztonság;
- infekciókontroll;
- ellátás minőségének mérése (fertőzések, eredményesség);
- orvosi eszközök, új technológiák kezelése és optimális kihasználása;
- készségfejlesztési képzés/tréning az alábbi témakörökben: stressz kezelési program, kiégést megelőző tréning, kommunikáció, konfliktuskezelés, idő- és feladatmenedzsment;
§ egészségügyi szolgáltató intézményi folyamatainak hatékonyságnövelésére szolgáló programok, irányítás és szervezés.
II. ütem
1.)célterület: Szakorvos valamint szakdolgozói ráépített, illetve kompetenciabővítő képzési programok
1. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 116/D. §-a szerinti kompetenciabővítő (licenc) képzésben való részvétel támogatása mind szakorvosi, mind szakdolgozói területen.
2. Semmelweis Tervhez kapcsolódó struktúraváltáshoz köthető szakmatípusok képzési támogatása és a hiányszakmák térségi rendezése, különösen az I. ütem 1) célterülete alatt meghatározott ráépített szakképzések vonatkozásában.
2.) célterület: Menedzsment jellegű képzések, továbbképzések támogatása
1. Semmelweis tervhez kapcsolódó struktúraváltáshoz köthető továbbképzések az I. ütem 4) célterülete alatt meghatározott tartalom szerint.
2. Menedzsment jellegű, felsőfokú képzések támogatása (posztgraduális képzés keretében egészségügyi menedzser, szakmenedzser, stb.).
Projekt területi korlátozása
Kizárólag a Közép-magyarországi Régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 2 000 000 Ft, de legfeljebb 200 000 000 Ft lehet az alábbi korlátozással:
o Az önálló járóbeteg-szakellátó intézmény által elnyerhető támogatás maximális összege 50 000 000 forint;
o Az egészségügyért felelős miniszter által irányított közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó háttérintézmény esetén a maximális támogatás összege 100 000 000 Ft;
o A fekvőbeteg szakellátó intézmény esetén a maximális támogatás összege 125 000 000 Ft;
o 125.000.000 Ft-ot meghaladó támogatásra kizárólag orvosi képzést folytató egyetem pályázhat.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a pályázati útmutató B, C, D és F pontjaiban foglalt kritériumok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, tértivevényes küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-6.2.2/A/KMR/11/1
Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-6.2.2/A/KMR/11/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről, illetőleg hogy a CD/DVD lemezen minden benyújtott dokumentum (a mellékleteket is beleértve) olvasható formában szerepel-e!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mailcímen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása ütemenként az alábbiak szerint lehetséges:
I. ÜTEM:
2012. június 15-től 2012. július 19-ig
A pályázatok benyújtása és elbírálása a két ütem és a beadási időtartamok alatt folyamatosan történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 126 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
Pályázati útmutató (pdf, 370 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
0_nyilatkozat_adatlaphoz (doc, 164 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
3_koltsegvetes (xls, 4 636 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
4_horizontalis_adatlap (doc, 171 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
5_ESZA_Altalanos_utmutato (pdf, 268 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
6a_Tamogatoi_okirat_minta (pdf, 54 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
6b_Altalanos_Szerzodesi_Feltetelek (pdf, 129 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
7_eselyegyenlosegi_utmutato (pdf, 63 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
8_kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok (pdf, 78 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
9_kozzeteteli_kerelem (doc, 153 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
10_kiiras_specifikus_nyilatkozatok (doc, 763 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
11_Kedvezmenyezettek_tajekoztatasi_kotelezettsegei (pdf, 192 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
12_melleklet_USZT_arculati_kezikonyv (pdf, 5 836 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum