Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az ígéret földje
Kiíró:
Wacław Felczak Alapítvány
Határidő:
02/15/2019
Érvényes:
02/15/2019
Tárgymutató:
magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói lehetőséget kapjanak a lengyelországi egyetemi, tudományos életben való részvételre, tapasztalatszerzésre, kutatásra
Pályázhat:
magyarországi felsőoktatási intézményben aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató vagy doktorandusz
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A Wacław Felczak Alapítvány
"AZ ÍGÉRET FÖLDJE"
című pályázati felhívása -
csoportos felsőoktatási hallgatói tanulmányutak támogatására

A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói számára együttes csoportos lengyelországi tanulmányút finanszírozására.
1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói lehetőséget kapjanak a lengyelországi egyetemi, tudományos életben való részvételre, tapasztalatszerzésre, kutatásra.

2. A pályázat benyújtására jogosult
Valamennyi magyarországi felsőoktatási intézményben aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató vagy doktorandusz. Alapképzés (BA/BSc) esetén legalább négy lezárt félév igazolása szükséges. Az adott csoport nevében pályázó hallgató felel a pályázati anyag hiánytalan benyújtásáért, a pályázati tevékenység megvalósításáért, valamint a szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség teljesüléséért.
Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.
A pályázó csoport létszáma legalább 5, legfeljebb 15 fő lehet.

3. A támogatható tevékenységek köre
A pályázati kiírás keretében lehetőség van tudományos diákkonferenciákon, a tanulmányokhoz kapcsolódó programokon, terepgyakorlatokon, rövidtávú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken), rövid távú lengyel-magyar tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvételre.
A támogatás során a következő típusú lengyelországi intézmények lehetnek potenciális fogadóhelyek: felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, közgyűjtemények, levéltárak, könyvtárak, kulturális intézmények.
A pályázat során előnyt élveznek, akik lengyel-magyar témához kapcsolódóan nyújtanak be támogatási kérelmet.
A pályázathoz kapcsolódó lengyelországi tartózkodás időtartama a csoport számára egységesen 2-28 nap között lehet (az oda és visszautazás napjait is beleszámítva).

4. A támogatás formája, mértéke
A pályázattal igényelhető támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, támogatási előleg formájában.
Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.
Az egy pályázó csoport számára igényelhető támogatás maximális összege: 500 000 Ft.
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

5. A támogatható költségek köre
Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
- utazási költség;
- szállásköltség;
- étkezés.

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 15. 12:00
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.

7. Megvalósítási időszak
Jelen pályázati kiírás keretében a 2019. június 15-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
1. Pályázati adatlap, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
2. Támogatási kérelem, amely tartalmazza a támogatandó tevékenység(ek) tervezetét (munkaterv), és lényegi elemeinek részletes leírását és ütemezését;
3. Részletes költségterv, az igényelt támogatási összeghez kapcsolódóan;
4. A pályázó csoport tagjainak névsora és minden csoporttag aktív hallgatói jogviszonyának igazolása;
5. A csoporttagok 4 lezárt félévének meglétét hitelesen igazoló dokumentum, MA/MSc és doktorandusz képzés esetén a már megszerzett diploma másolata;
6. A küldő intézmény támogató nyilatkozata;
7. A fogadó intézmény fogadó levele (magyar/lengyel/angol nyelven).
Az 1-3. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai
A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.
A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.
A sikeres pályázatot benyújtó jelentkezők az adategyeztetést követően, a támogatási szerződést személyesen az Alapítvány székhelyén kötelesek aláírni.

11. A pályázati kiírás teljes kertösszege: 3 750 000 Ft
Kapcsolat és további információ:
Wacław Felczak Alapítvány
1062 Budapest, Andrássy út 77. II/13.
Telefon: 06-1-416-9229
E-mail: info@wfa.hu

1_AZ_ÍGÉRET_FÖLDJE_pályázati_adatlap.pdf2_AZ_ÍGÉRET_FÖLDJE_támogatási_kérelem.pdfAZ_ÍGÉRET_FÖLDJE_pályázati_felhívás_költségterve.xlsxAZ_ÍGÉRET_FÖLDJE_Pályázati_felhívás.pdfAZ_ÍGÉRET_FÖLDJE_Pályázati_felhívás.docxIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum