Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Astellas-díj - Az év orvosa 2015 / a nagyközönség számára
Kiíró:
Magyar Kórházszövetség; Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége; Astellas Pharma Kft.
Határidő:
02/14/2016
Érvényes:
02/14/2016
Tárgymutató:
Astellas-díj - Az év orvosa 2015 / a nagyközönség számára
Pályázhat:
bármely magánszemély, aki saját vagy közeli hozzátartozója kezelésének, gyógyulásának történetét megírja, és azt a 3. pontban meghatározott jelölési időszakon belül közvetlenül a pályázati weboldalon keresztül - http://evorvosa.astellasdij.hu/ -, vagy e-mailen, az evorvosa@astellasdij.hu címre beküldi
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A NAGYKÖZÖNSÉG SZÁMÁRA

az Astellas Pharma, a MOTESZ, a Magyar Kórházszövetség
és a hazai orvosképző egyetemek együttműködésében meghirdetett
ASTELLAS-DÍJ - AZ ÉV ORVOSA 2015 PÁLYÁZAT
keretében

1. AZ ÉV ORVOSA PÁLYÁZAT CÉLJA, HÁTTERE
Az Astellas Pharma, a MOTESZ, a Magyar Kórházszövetség és a hazai orvosképző egyetemek a kiemelkedő hazai orvosi teljesítmények széleskörű elismerésével évről-évre közösen kívánnak tenni azért, hogy az orvosok és az orvosi hivatás megbecsülése a társadalom minden rétegében erősödjön. E cél érdekében közösen törekszenek arra, hogy az egészségügyben megtapasztalható pozitív történetek, a különleges elhivatottságról és emberségről tanúságot tevő orvosok és gyógyító csoportok, valamint a példaértékű orvos-beteg kapcsolatok minél szélesebb nyilvánosságot kapjanak. A 2015-ös Astellas-díj - Az év orvosa pályázat nyertes orvosa a március végi ünnepélyes díjátadón az Astellas-közönségdíjat, a legjobbnak bizonyuló csoport pedig a De Châtel Rudolf - emlékdíjat veheti majd át.

2. AZ ÉV ORVOSA PÁLYÁZAT KIÍRÓI
A pályázat életre hívója az Astellas Pharma, amely immár kilencedik esztendeje vállal aktív és meghatározó szerepet e közös munkában.
A magyar orvostársadalom legnagyobb, önkéntes tagságon alapuló szervezete, a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) 2011-ben csatlakozott a kezdeményezéshez. A szervezet jelenleg mintegy 130 tagegyesülettel rendelkezik, amelyen keresztül közel 30 000 magyar orvossal, kutatóval és tudóssal áll kapcsolatban. A MOTESZ szakmai aktivitásai révén számos szervezettel és intézménnyel működik együtt.
2013-tól a pályázat meghirdetőinek köre a Magyar Kórházszövetség csatlakozásával tovább bővült. A szervezet jelenlegi formájában 1970-ben alakult újra, a magyarországi kórházak érdekvédelmi szervezeteként. Legfőbb feladata a közvetítés a kórházak és a döntéshozó szervek között (illetékes minisztérium, OEP, ÁNTSZ stb.), ezeken felül tudományos rendezvényeket és tanulmányutakat szervez, illetve kapcsolatot ápol a külföldi társszervezetekkel. A Szövetség jelenleg mintegy 120 magyarországi fekvőbeteg-ellátó intézményt számlál tagjai között.
A pályázat szervezésében és lebonyolításában szintén 2013-tól vállal aktív szakmai szerepet a hazai orvosi utánpótlás képzéséért felelős négy magyarországi orvostudományi egyetem: a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ és a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ.
A pályázat mögött álló szervezetek közös elkötelezettsége, szerepvállalása fontos és elengedhetetlen záloga az Astellas-díj alapítói által 2006-ban kitűzött nemes célok elérésének, a kiváló teljesítmények társadalom és szakma előtti méltó és széleskörű elismerésének.

3. KI JELÖLHET AZ ÉV ORVOSA 2015 PÁLYÁZATON?
Orvost, illetve csoportot bármely magánszemély jelölhet, aki saját vagy közeli hozzátartozója kezelésének, gyógyulásának történetét megírja, és azt a 3. pontban meghatározott jelölési időszakon belül közvetlenül a pályázati weboldalon keresztül - http://evorvosa.astellasdij.hu/ -, vagy e-mailen, az evorvosa@astellasdij.hu címre beküldi.

4. JELÖLÉS AZ ASTELLAS-KÖZÖNSÉGDÍJRA
4.1. KIK JELÖLHETŐK AZ ASTELLAS-KÖZÖNSÉGDÍJRA?
Betegtörténettel jelölni bármely, Magyarországon igazolható módon legalább 5 éve folyamatos praxissal rendelkező, a hazai állami egészségügyi ellátás valamely területén tevékenykedő orvost lehet. Magánpraxisban tevékenykedő orvos csak abban az esetben jelölhető, ha azzal párhuzamosan a fent leírt módon állami intézményben is rendelkezik működő praxissal.
Közönségjelölésnél semmilyen szakterületi megkötés nincsen.
Az Astellas-közönségdíjjal elismert orvosok öt éven belül nem jelölhetők újra. Az Astellas-közönségdíjra nem jelölhető az sem, aki a jelölést megelőző 5 esztendőben valamilyen szakmai, vagy egyéb jellegű hivatalos elmarasztalásban, ill. büntetésben részesült.
Az a jelölt, aki a pályázat folyamán a pályázati felhívásban rögzített szabályok és előírások szándékos megkerülésével, kijátszásával saját maga, vagy más számára tisztességtelen előnyt kovácsol, jelölt státuszát azonnal elveszíti, a pályázatból pedig automatikusan kizárja magát.
4.2. ORVOS JELÖLÉSE AZ ASTELLAS-KÖZÖNSÉGDÍJRA - A JELÖLÉS MENETE
Az érvényes jelölés feltétele, hogy a jelölő saját vagy közvetlen hozzátartozója gyógyulásának vagy kezelésének történetét minimum fél, maximum 2 oldal terjedelemben megírja és azt a jelöltállítási időszakon belül a pályázat weboldalán, vagy e-mailen keresztül az evorvosa@astellasdij.hu címre beküldje.
E történetekkel kapcsolatban alapvető elvárás, hogy írója a jelölt orvos emberségét, példaértékű hozzáállását és emberi értékeit egy valós szituáción keresztül, a lehető legszebben és leghitelesebben mutassa be. (Kérjük, hogy a történetek hossza - az értékelhetőség okán - legalább féloldalnyi legyen, de lehetőleg ne haladja meg a 2 oldal terjedelmet!) A 2015-es pályázaton csak olyan történettel lehet érvényes jelölést kezdeményezni, amely valóban a 2015-ös esztendőhöz kötődik, mivel minden esztendőben az adott év legjobb teljesítményei versengenek egymással. Megjegyezzük, hogy hosszan tartó, akár éveken átnyúló kezelések esetén is van lehetőség a történetbeküldésre, ezekben az esetekben a történetnek a 2015-ös évre vonatkozóan konkrét utalást, részletet kell tartalmaznia.
A jelölésekkel kapcsolatban fontos leszögeznünk, hogy a pályázat nem életművek nemes megmérettetését, hanem a 2015-ös év során megtapasztalt, a betegek által is elismert különleges emberi és szakmai teljesítmények elismerését célozza.
A jelölés tényéről a jelölt orvos 24 órán belül értesítést kap. A jelölés akkor válik érvényessé, amikor az orvos a beérkezett történetet az erre kialakított elektronikus felületen elfogadta és egyúttal vállalta a pályázati szereplést: írásban járult hozzá nevének, szakterületének, bemutatkozásának, valamint egyéb adatainak pályázati weboldalon történő közzétételéhez. A jelölt orvos ugyanezen felületen nyilatkozatot tesz pályázati részvételének tisztaságát illetően is (fair-play nyilatkozat). A jelölt orvosok és a róluk szóló történetek a pályázat elektronikus felületein (web- és facebook oldalán) kerülnek bemutatásra.
Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve mindazoknak, akiknek adatait a pályázat során rögzítjük és a kapcsolattartás érdekében nyilvántartjuk, Adatkezelési Nyilatkozatot küldünk, amelyet minden esetben papíralapon kitöltve, az eredeti aláírással ellátva, postai úton kell visszakapnunk és a későbbiekben megőriznünk. (E-mailen megküldött Adatkezelési Nyilatkozatokat sajnos nem tudunk elfogadni!)
A jelölőknek lehetőségük van arra, hogy hálájukat, köszönetüket kifejezve - ugyanabban a pályázati évben - történeteikkel akár több orvost is jelöljenek az Astellas-közönségdíjra. Fontos azonban, hogy minden jelölt orvossal kapcsolatban külön történetnek kell beérkeznie. Egy történettel csak egy orvost lehet felterjeszteni!
Kérjük, hogy a jelölés során a betegtörténettel együtt a következő adatokat írják meg:
- a jelölő pontos neve (a történetek beküldőinek nevét a vonatkozó adatkezelési szabályok tiszteletben tartása okán semmilyen formában nem hozzuk nyilvánosságra)
- a jelölő telefonos és e-mail elérhetősége
- a jelölt orvos pontos neve, titulusa, munkahelyének neve, munkahelyének postacíme, munkahelyi telefonszáma, e-mail elérhetősége.
A fenti adatok hiányában a pályázat szervezői a jelölt orvossal nem tudják felvenni a kapcsolatot, a jelölés pedig nem lesz érvényesíthető!
A Szervezők minden beérkezett jelölést e-mailben visszaigazolnak. Amennyiben a jelölő a beküldött jelölésről 24 órán belül nem kap visszaigazolást, kérjük, jelezze azt az evorvosa@astellasdij.hu e-mail címen, vagy telefonon az (1) 920 0620-as, illetve a (30) 298 3364-es információs számok valamelyikén! Köszönjük!
A felhívás 3. pontjában rögzített határidőn túl beérkező jelölések semmilyen körülmények között nem tekinthetők érvényesnek!
4.3. AZ ASTELLAS-KÖZÖNSÉGDÍJRA BEÉRKEZETT JELÖLÉSEK ÉRTÉKELÉSE
Az Astellas-közönségdíjra jelöltekről a nagyközönség és a pályázat zsűrije közösen dönt. A betegtörténettel felterjesztett orvosoktól a szervezők a jelölést követően további személyes információkat kérnek be (szakmai hitvallás, önéletrajz), majd azokat a beérkezett történetekkel együtt - a jelölési határidő lejártát követően - a közönségjelölések zsűrije elé terjesztik. Minden egyes jelölést - elsősorban az emberi és társadalmi szempontokat mérlegelve - legalább két zsűritag értékel, nagy hangsúlyt fektetve a történetben megrajzolt orvos-karakter és a méltatás leírására, az orvostól érkező dokumentumokra, a bemutatott életútra és napi gyakorlatról szóló információkra. Az értékelés szempontjai között idéntől a korábbinál nagyobb hangsúlyt kap, hogy az adott orvos hányadik alkalommal, illetve hány betegtörténettel került a 2015-ös jelöltek közé. Ez utóbbival a jelölésben szerepet vállaló betegközösségek igyekezetét és összefogását szeretnénk elősegíteni, elismerni. A zsűri az értékelés során - mennyiségi korlátozás nélkül - kijelöli a döntőbe tovább jutó történetek körét és közöttük saját rangsort állít fel. Mindez azonban csak egy pillanatnyi, kiinduló állapotot eredményez, hiszen a nagyközönség a zsűri által felállított rangsort az internetes voksolás során saját szavazataival tetszőlegesen befolyásolhatja: megerősítheti azt, vagy akár az ellenkezőjére is fordíthatja.
A nagyközönség bevonásával zajló internetes közönségszavazáson idén is kizárólag a zsűri által döntőbe juttatott történetek vehetnek részt. Fontos szabály, hogy a közönségszavazás teljes ideje alatt mindenki csak egyszer adhat le voksot. A szavazás pontos menetét az indításkor a pályázat weboldalán (http://www.astellasdij.hu/evorvosa) tesszük közzé.
Az Astellas-díj - Az év orvosa pályázat közönségjelöltjei közül végül az a történet és a benne bemutatott orvos kerül az első helyre és nyeri ezzel a 2015-ös Astellas-közönségdíjat, aki a zsűri által felállított rangsor és az internetes közönségszavazás összesített eredménye alapján a legmagasabb pontszámot éri el.
4.4. HATÁRIDŐK - ASTELLAS-KÖZÖNSÉGDÍJ
- Betegtörténetek fogadása: 2015. november 2. - 2016. február 14., 24:00 óra
- Zsűrizés (döntősök kiválasztása, rangsorolása): 2016. február 15-18.
- Internetes közönségszavazás: 2016. február 19. - március 11., 15:00 óra
- A közönségszavazás részeredményeinek közzététele:
TOP25 - 2016. február 24. (szerda), 10:00 óra
TOP20 - 2016. február 29. (hétfő), 10:00 óra
TOP15 - 2016. március 4. (péntek), 10:00 óra
TOP10 - 2016. március 8. (kedd), 10:00 óra
TOP5 - 2016. március 10. (csütörtök), 10:00 óra
TOP3 - 2016. március 11. (péntek) 10:00 óra
- Internetes közönségszavazás zárása: 2016. március 11. (péntek) 15:00 óra

5. JELÖLÉS A DE CHÂTEL RUDOLF-EMLÉKDÍJRA
Az elmúlt pályázati évek során gyakran előfordult, hogy a páciensek saját történetük beküldésével nem csak egyetlen orvost, hanem egy komplett osztályt, részleget, vagy valamilyen hasonló egészségügyi munkaközösséget szerettek volna díjra jelölni. Nem tudtak és nem is szerettek volna bárkit kiemelni az ott dolgozók közül, hiszen a kapott jóért mindnyájuknak hálásak voltak. Nem akartak különbséget tenni a megismert orvosok és egészségügyi szakdolgozók munkája, teljesítménye között, mert úgy érezték, hogy a megismert csapat együtt érdemes az elismerésre. Az ilyen kiemelkedő teljesítményről tanúságot tevő munkaközösségek mindennapi munkájának méltó elismerésére 2014 őszén önálló díj jött létre, amelyet az alapítók a névadó élete és munkássága iránti közös tiszteletük és elismerésük kifejezéseképpen De Châtel Rudolf-emlékdíjnak neveztek el. E díj tehát a betegek gyógyulása érdekében végzett áldozatos munka, valamint a kiemelkedő szakmai és emberi teljesítmények csoportos elismerésére jött létre.
Az alapítók az Emlékdíjjal minden esztendőben a legkiválóbb és legemberségesebb, orvosokat és egészségügyi szakdolgozókat magába foglaló munkaközösséget (osztály, részleg, centrum stb. kollektíváját) tüntetik ki. A De Châtel Rudolf-emlékdíj várományosait a páciensek saját történetük beküldésével terjeszthetik fel.
5.1. JELÖLÉS A DE CHÂTEL RUDOLF-EMLÉKDÍJRA
A De Châtel Rudolf-emlékdíjra jelölést bármely magánszemély kezdeményezhet, aki saját vagy közeli hozzátartozója kezelésének történetét legalább fél, maximum 2 oldalban megírja, különös hangsúlyt fektetve a jelölni kívánt csoport munkájára és tagjainak emberségességére.
A történeteket a pályázat weboldalán - http://evorvosa.astellasdij.hu/ -, valamint e-mailen az evorvosa@astellasdij.hu címre lehet beküldeni, legkésőbb 2016. február 14-ig. A történet beérkezéséről mind a jelölő, mind pedig a felterjesztett csoport vezetője 24 órán belül értesítést kap, ezért kérjük, hogy az alábbi adatokat hiánytalanul megadni szíveskedjenek:
- a jelölő pontos neve, közvetlen postai, telefonos és e-mail elérhetősége
- a jelölni kívánt csoport pontos neve,
- a jelölni kívánt csoport munkahelye,
- a csoport vezetőjének neve, beosztása, telefonos és e-mail elérhetősége.
Ezek hiányában a szervezők nem tudnak kapcsolatba lépni a felterjeszteni kívánt csoporttal és a jelölés érvénytelen marad!
5.2. A DE CHÂTEL RUDOLF-EMLÉKDÍJRA JELÖLTEK ÉRTÉKELÉSE
A díjra felterjesztett csoportokat az alapítók értékelik és a díjazottról is ők döntenek.

6. ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJÁTADÓ
A 2015-ös Év orvosa pályázat nyertes orvosa a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egykori hallgatója - Skriba Melinda - által készített Astellas-díjat és az elismerő oklevelet 2016. március 18-án, az Astellas Díjátadó Gálán veheti át. A díjazott a későbbiekben jogosult "Az év orvosa 2015" cím viselésére. A pályázat dobogósai és a De Châtel Rudolf-emlékdíj idei nyertese ugyanezen alkalommal vehetik át elismeréseiket.
http://evorvosa.astellasdij.hu/doc_public/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum