Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ujvári János diplomadíj-pályázat 2020
Kiíró:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal
Határidő:
11/30/2019
Érvényes:
11/30/2019
Tárgymutató:
diplomadíj, Ujvári János
Pályázhat:
alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2019-2020 tanév őszi félévében fejezik be tanulmányaikat
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Ujvári János diplomadíj-pályázat 2020

Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) pályázatot ír ki a 2019-2020 tanév őszi félévében végzős hallgatók részére.

A pályázat célja
Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemi tulajdonvédelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemi tulajdonvédelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.
A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A hallgatók a pályázaton való részvétellel olyan tudáshoz jutnak, amit a későbbiekben a munkaerőpiacon kutatóként, mérnökként vagy bármilyen más hivatás keretében is hasznosítani tudnak.

A pályázók köre
A pályázaton azok az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2019-2020 tanév őszi félévében fejezik be tanulmányaikat. (A tavaszi félévre új kiírás lesz érvényes.)

A pályázat tartalma
A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, ami teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének van szentelve. A pályázatok értékelésnél a két fajta megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt.
A dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató átlátja és értelmezi a szellemitulajdon-védelem rendszerét, és ebben el tudja helyezni saját témájának, megoldásának vizsgálatát. A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, akinek feladata végigkísérni a hallgatót a dolgozat elkészítésén és segíteni a dolgozat megírását.

A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók öt kategóriában nyújthatnak be munkákat:
- szabadalom/használatiminta-oltalom,
- védjegyoltalom,
- formatervezésiminta-oltalom,
- szerzői jog
- szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.
Egy pályázatban csak egy kategória jelölhető meg, a pályamunka a későbbiekben ebben a kategóriában kerül elbírálásra. Mindazonáltal, ha a diplomamunka, illetve szakdolgozat tárgya több kategóriát is érint, a pályázatnak a releváns oltalmi formák mindegyikével kapcsolatban tartalmaznia kell az elemző vizsgálatot. Ilyen esetben az értékelés kiterjed az oltalmi formák közötti összefüggések ismeretére is.
Az SZTNH a hallgatóval történt egyeztetés után a hallgató által megjelölt kategóriától eltérően is besorolhatja a pályázatot.

A pályázati díj összege és annak elbírálása
A pályázatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. Az öt meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az alábbiak szerint:
- első díj: 250 000 Ft,
- második díj: 200 000 Ft,
- harmadik díj: 150 000 Ft.
A pénzjutalomban nem részesülő hallgatók értékes könyvcsomagot és ajándékcsomagot vehetnek át.
A SZTNH fenntartja a jogot, hogy a pályaművek tartalma és színvonala alapján változtasson a kiadott díjak számán.

A pályázati díj elnyerésének feltételei
1. Egy 20 órás szellemitulajdon-védelmi távoktatási tanfolyam elvégzése, kivéve, ha a hallgató korábban az egyetem által igazoltan elvégzett egy minimum 20 órás szellemitulajdon-védelmi képzést, amiről igazolást nyújt be.
2. A diplomamunka/szakdolgozat témájához kapcsolódó szellemitulajdon-védelmi vonatkozások feltárása minimum 10 oldal terjedelemben.
3. A dolgozat írása közben a hallgatónak legalább három alkalommal kell egyeztetni a hivatal által számára biztosított szakmai konzulenssel. Az egyeztetés történhet személyesen, vagy elektronikus formában. Az értékelés pontos kritériumairól a hallgató a konzulensétől tud tájékozódni.

A pályázat menete
1. A pályázati szándék regisztrálása a központi ujvaridiplomadij@hipo.gov.hu pályázati email címen. A regisztrációnak tartalmazni kell:
- a hallgató adatait: név, email cím, a képzőintézmény neve a kar és szak megjelölésével,
- a hallgató diplomamunkájának/szakdolgozatának címét és vázlatát,
- a szellemitulajdon-védelmi kategória és téma megjelölését néhány mondatban.
2. A fentiekben részletezett pályázati feltételek teljesítése.
3. A pályázati anyag elkészítése és leadása a megjelölt határidőre. Az értékeléshez szükség van a diplomamunka/szakdolgozat megküldésére is, ám ennek tartalmát az SZTNH kizárólag abból a szempontból vizsgálja, hogy milyen mélységben sikerült a hallgatónak a lehetséges szellemi tulajdonvédelmi vonatkozásokat feltárni.
Az anyagokat elektronikus úton, PDF formátumban kérjük leadni a központi pályázati email címre. Ennek beérkezését minden esetben visszaigazoljuk. Minden, a pályázatot érintő kérdésben a központi pályázati email címen kérhető bővebb felvilágosítás.
A pályázatok értékelését az SZTNH munkatársaiból felállított, független szakértői bizottság végzi. Az értékelés eredményéről minden hallgató értesítést kap.

Határidők
A pályázati szándék regisztrálásának határideje: 2019. november 30.
A diplomadíj-pályázat elkészítésének határideje: 2020. április 2.
Az őszi félévben végzős hallgatók pályázatainak értékelése a tanév tavaszi félévében végzős hallgatók számára kiírt pályázatokkal együtt történik. Minden hallgató legkésőbb 2020. augusztus 31-ig tájékoztatást kap a pályázata eredményéről.

A díjak átadása
A díjak átadására az SZTNH székházában kerül sor ünnepélyes keretek között. A pályázati díjak átutalása a nyertes pályázóknak a díjátadóval egy időben történik. A díjátadó ünnepségre minden pályázó hallgató meghívást kap.
https://www.sztnh.gov.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum