Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kábítószer-prevenciós programok / KAB-ME-13
Kiíró:
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Határidő:
10/30/2013
Érvényes:
10/30/2013
Tárgymutató:
kábítószer-prevenciós programok / KAB-ME-13
Pályázhat:
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, természetes személy, illetve személyek közössége
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Kábítószer-prevenciós programok
támogatására
Pályázat kódja: KAB-ME-13

1. Pályázati program célkitűzései
A pályázat célja célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a nemzeti és nemzetközi kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz.
A pályázat keretében a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó, valamint a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség.

2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok
A pályázat keretében támogatás nyújtható a programhoz szükséges anyagköltségek (pl. programhoz szervesen kapcsolódó működési költségek, nyomtatvány), szolgáltatások (részvételi díj, bérleti díj, posta, telefon, étkezési költség, tiszteletdíj, oktatás), bérköltségek, bérjárulékok és kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére. Bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések (költségvetési tábla "B" fősorának összege) az igényelt, illetve a megítélt összeg 20%-át nem haladhatják meg.
DOLOGI KIADÁSOK ("A" fősor)
A Dologi kiadások fősor között lehet tervezni, minden a program, projekt megvalósításához, a szervezet működéséhez kapcsolódó - jellemzően számla ellenében kifizetett - anyagköltség vagy szolgáltatás értékét. Ezen a fősoron belül lévő alsorokon a következő költségek tervezhetőek a költségvetésben:
A1 Ingatlan üzemeltetés költségei:
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításával, a szervezet működésével, pályázati programmal összefüggő, a szervezet tulajdonában lévő vagy általa bérelt ingatlanhoz kapcsolódó beszerzések és szolgáltatások költségeit (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást), például:
- közüzemi díjakat (pl.: áram, víz, fűtés stb.),
- közös költséget,
- biztosítási díjat,
- ingatlan karbantartási, javítási költségeit (az ingatlan-felújítás költségei nem tervezhetőek)
- ingatlan bérleti díjat (pl.: terembérlet, irodabérlet)
- ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb beszerzéseket, igénybevett szolgáltatások értékét (pl.: tisztítószer, üzemeltetési anyagok, ingatlan őrzése stb.).
- eseti jelleggel vásárolt energiaforrások (pl.: szén, tűzifa, fűtőolaj).
A2 Jármű üzemeltetés költségei:
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításával, a szervezet működésével, pályázati programmal összefüggő, a szervezet tulajdonában vagy bérleményében (üzemeltetésében) lévő gépjárművekhez kapcsolódó beszerzések és szolgáltatások költségeit (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást), például:
- üzemanyagköltséget,
- bérleti díjat,
- javítás, karbantartás költségeit (anyagköltségként pl. alkatrészek, kenőanyagok; szolgáltatásként pl. szervízdíj, műszaki vizsga, autómosás),
- parkolási, úthasználati díjat (pl.: parkolási díj, tárolási díj, autópálya matrica),
- biztosítási díjat (kötelező felelősségbiztosítás, casco, gépjármű-utas balesetbiztosítása),
- egyéb, a szervezet tulajdonában vagy bérleményében lévő gépjárművekhez kapcsolódó költségeket (ablakmosó folyadék, gumiabroncs, gumiszerelés költsége, mosatás, autóápolási cikkek).
A3 Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei:
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításával, a szervezet működésével, pályázati programmal összefüggő, a szervezet tulajdonában lévő vagy bérelt eszközök (pl.: projektor, bútorok, aggregátor, digitális tábla, fűnyíró, informatikai eszközök stb.) üzemeltetéséhez kapcsolódóan felmerült beszerzések és szolgáltatások költségeit (anyagköltség és igénybevett szolgáltatás), például:
- bérleti, kölcsönzési díjat,
- fenntartási, javítási költségeket,
- számítástechnikai fogyóeszközöket (pl.: egér, billentyűzet, pendrive, CD, DVD stb.)
- nem járművekbe beszerzett üzemanyagköltséget (pl.: aggregátor, fűnyíró),
- az egyéb eszközök üzemeltetési költségeit.
A4 Adminisztráció költségei:
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításával, a szervezet működésével, pályázati programmal összefüggő adminisztrációs költségeket (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást). Azok a szolgáltatások tervezhetőek, melynek teljesülését követően számlát állít ki a szolgáltatást végző. Ezen az alsoron lehet tervezni például:
- irodai papír költsége (írógéppapír, céges levélpapír, boríték, sokszorosítás, fénymásolás papírigénye stb),
- nyomtatványok költségeit (NAV jelentések, bevallások, szigorú számadású nyomtatványok, szervezeten belüli információ-áramláshoz szükséges belső nyomtatványok, előadói ívek, számítástechnikai feldolgozásnál alkalmazott előnyomott papír, pénztárbizonylat, számlatömb stb.),
- minden irodai célokat szolgáló anyag, készlet költségét (irattartók, tűzőgépek, irodai kapcsok, naptárak, ceruzák, tollak, radírok, ragasztók, lyukasztógépek stb.),
- ,Adminisztrációs szolgáltatások kiadásait (könyvelési díj, ügyviteli szolgáltatás, irodai szolgáltatás, ügyintézői szolgáltatás, bérszámfejtés, pályázati szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, jelentések elkészítésének költségeit, amennyiben azok kifizetése számla ellenében történik)
- jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások (ügyvédi munkadíj, munka-/tűzvédelmi szolgáltatás, üzemorvosi szolgáltatás, könyvvizsgálói díj, ügyviteli tanácsadás, ügyvitelszervezés költségei),
- egyéb, a szervezet tevékenysége, a pályázat megvalósítása során felmerült adminisztrációs költségeket
A5 PR, marketing költségek:
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításával, a szervezet működésével, pályázati programmal összefüggő beszerzések és szolgáltatások költségeit (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást), például:
- hirdetési-, reklámköltségeket (nyomtatott és elektronikus médiumokban, televízióban, rádióban, interneten történő megjelenésért számla ellenében fizetendő díjak),
- PR, marketing kiadványok költségeit (szervezet tevékenységét bemutató kiadványok, brosúrák, szórólapok, tájékoztató füzetek, plakátok, névjegykártyák),
- PR, marketingszolgáltatások költségeit (kiállítás költségei, arculattervezés, piackutatás, szakértői szolgáltatások, tanácsadás költségei),
- arculat tervezés költségeit ("cégtábla", levélpapír, mappa, névjegykártya, zászló, molinó, tagsági kártya),
- egyéb a PR-hoz vagy a marketinghez kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások (pl. kommunikációs tanácsadás) költségeit.
A6 Kommunikációs költségek:
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításával, a szervezet működésével, pályázati programmal összefüggő kommunikációs beszerzések és szolgáltatások költségeit (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást), például:
- honlap fenntartás, üzemeltetés költségeit (domain díj, folyamatos feltöltés költsége, tárhely díj, a honlap fejlesztés, készítés költségeit viszont - amennyiben a Pályázati Felhívás megengedi - a C fősoron kell tervezni),
- postaköltséget (levélfeladás, pénz feladás díja, csomagfeladás díja, postafiók bérleti díja stb.),
- telefonköltséget (mobil, vezetékes telefon, forgalmi és előfizetési díj, mobil feltöltő kártya költsége stb.),
- internetköltséget,
- belső kommunikációs kiadványok (belső újság, hírlevél szerkesztési, nyomdai, tartalomszolgáltatási költségei),
- egyéb kommunikációs kiadáshoz kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások értékeit.
A7 Utazás-, kiküldetés költségei:
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításával összefüggő, a szervezet működéséhez, pályázati programhoz kapcsolódó utazási, kiküldetési költségek (anyagköltségek és szolgáltatások) költségeit, például:
- kiküldetés szállásdíját, élelmiszer költségét, napidíját,
- magánszemély tulajdonában lévő gépjármű. szervezet érdekében történő használatának költségeit (kiküldetési rendelvénnyel igazolt üzemanyagköltségeket, amortizációs költséget),
- tömegközlekedési eszköz, szervezet érdekében történő használatának költségeit (menetjegyek és számla, taxi költsége) (nem munkába járás költsége),
- egyéb utazási, kiküldetési költségeket.
A szervezet tulajdonában vagy bérleményében lévő gépjárművek üzemanyagköltségét nem ezen, hanem a Jármű üzemeltetés költségei alsoron lehet tervezni.
A tervezés során a NAV (APEH) által közzétett üzemanyagárak, fogyasztási normák, amortizációs költségek figyelembe vételével kell eljárni.
A8 Szakértői díjak (számlás kifizetés):
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításához kapcsolódó nevesített szakértői díjakat (pl.: tanácsadást nyújtó - felnőttképzési, közoktatási, szociális stb. - szakértők költségei). Ezen az alsoron azok a szakértői díjak tervezhetőek, amelyek teljesülését követően a szakértő, vagy szervezet számlát állít ki a szolgáltatást igénybevevő részére.
Viszont a könyvelési díjakat, ügyviteli szolgáltatás, a bérszámfejtés, pénzügyi szolgáltatások díjait stb. nem ezen, hanem az Adminisztráció költségei alsoron (A4) lehet tervezni.
A9 Megbízási díj (számlás kifizetés):
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításával összefüggő, adott pályázati kiírás szerint nevesített megbízási díjakat. Ezen az alsoron azok a megbízási díjak tervezhetőek, amelyek teljesülését követően a megbízott számlát állít ki a szolgáltatást igénybevevő, a megbízó részére.
Viszont a szakértői díjakat a Szakértői díjak alsoron lehet tervezni. Továbbá a könyvelési díjakat, az ügyviteli szolgáltatás, a bérszámfejtés, a pénzügyi szolgáltatások díjait stb. az Adminisztráció költségei (A4) alsoron lehet tervezni.
A10 Élelmiszer, étkezés költségei:
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításával összefüggő élelmiszer beszerzés, étkezés költségeit (anyagköltséget és szolgáltatást), például:
- élelmiszer alapanyag költségeit (pl.: kenyér, vaj, felvágott, ásványvíz),
- étkezés költségeit (pl.: éttermi szolgáltatás).
Mind az alapanyagbeszerzést, mind a szolgáltatást (éttermi) ezen a soron lehet tervezni. Ezen a soron lehet tervezni a saját konyhát üzemeltető szervezeteknél az élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzésének kiadásait, függetlenül attól, hogy az étkezést ellátottak, saját alkalmazottak vagy más szerv ellátottai, alkalmazottai veszik igénybe.
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításához kapcsolódó nyomdai munkával kapcsolatos beszerzések, szolgáltatások értékeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele is).
Szolgáltatások igénybevétele esetén csak a számla ellenében végzett tevékenységeket lehet elszámolni ezen a soron.
A11 Szerkesztési költségek:
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításához kapcsolódó szerkesztési munkával kapcsolatos beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele is). Szolgáltatások igénybevétele esetén csak a számla ellenében végzett tevékenységeket lehet elszámolni ezen a soron.
A12 Sokszorosítási költségek:
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításával összefüggő sokszorosítási munkával kapcsolatos beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele is). Szolgáltatások igénybevétele esetén csak a számla ellenében végzett tevékenységeket lehet elszámolni ezen a soron.
A13 Szállás:
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításával összefüggő szállás igénybevételéhez kapcsolódó költségeket.
A14 Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés):
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításával összefüggő oktatáshoz, tanácsadáshoz kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele is). Ezen az alsoron azok az oktatási, tanácsadási díjak tervezhetőek, amelyek teljesülését követően a szolgáltatást nyújtó számlát állít ki a szolgáltatást igénybevevő részére.
A15 Rendezvények szervezési költségei:
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításával összefüggő rendezvények szervezéséhez kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele is). Ezen az alsoron azok a szolgáltatások tervezhetőek, amelyek teljesülését követően a szolgáltatást nyújtó számlát állít ki a szolgáltatást igénybevevő részére.
A16 Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának költségei (számlás kifizetés):
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításával összefüggő konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításához kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele is). Ezen az alsoron azok a lebonyolítási költségek tervezhetőek, amelyek teljesülését követően a szolgáltatást nyújtó számlát állít ki a szolgáltatást igénybevevő részére.
A17 Projekt megvalósításához kapcsolódó menedzsment költségek (számlás kifizetés):
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításához kapcsolódó menedzsment beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltségek és szolgáltatások igénybevétele is). Ezen az alsoron azok a menedzsmenthez kapcsolódó költségek tervezhetőek, amelyek teljesülését követően a szolgáltatást nyújtó számlát állít ki a szolgáltatást igénybevevő részére.
A18 Egyéb beszerzések, szolgáltatások:
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításához, a szervezet működéséhez kapcsolódó egyéb beszerzések, szolgáltatások költségeit (anyagköltséget és igénybevett szolgáltatást), például:
- egyéb anyagok (pl.: egészségügyi láda, gyógyszer, evőeszköz, pohár, tálca, törölköző, konyharuha stb.),
- egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei, (pl.: hangosítás, TV előfizetés, pályázati díj),
- egyéb biztosítási díjak (pl.: balesetbiztosítás, utasbiztosítás),
- pénzügyi szolgáltatások díjai (pl.: bankköltség, banknyomtatványok, működési, likviditási célú hitelek kamatai),
- reprezentáció költségei ("üzleti vendéglátás", vendégfogadás, étel, ital fogyasztás, étkezés alapanyag beszerzése, "üzleti" ajándék),
- tagdíjak,
- nevezési díjak,
- élelmiszer, étkezés költségei,
- hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek.
A19 Egyéb a feladat ellátásához kapcsolódó nevesített beszerzések, szolgáltatások:
Ezen alsort alkotó további sorokba, azokat a beszerzéseket, szolgáltatásokat lehet nevesítve felsorolni és tervezni, amelyek a program, projekt megvalósításához, a szervezet működéséhez kapcsolódnak.
BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ("B" fősor)
Ezen a fősoron belül lehet tervezni minden, a program, projekt megvalósításához, a szervezet működéséhez kapcsolódó személyi jellegű kifizetést, foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb költséget a foglalkoztatás formájától függően.
Bérköltségekre és személyi jellegű egyéb kifizetésekre. Az itt igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt, megítélt összeg 20%-át.
B1 Bérköltség:
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításával, a szervezet működésével összefüggő, munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszony alapján foglalkoztatottak költségét, például:
- bérköltséget, az ahhoz kapcsolódó munkavállalót terhelő adót és járulékokat, valamint a munkáltatót terhelő járulékokat,
- a START kártyások és egyéb megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó bérköltséget és a csökkentett közterheket
- munkába járás költségeit (bérlet, személygépkocsi használat),
- béren kívüli juttatások (étkezési hozzájárulás, egészségpénztári hozzájárulás, üdülési csekk, és ezek adóterhei).
B2 Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett):
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításához, a szervezet működéséhez kapcsolódó megbízási jogviszony alapján foglalkoztatottak költségét, például:
- bérszámfejtett megbízási díját, az ahhoz kapcsolódó foglalkoztatottat terhelő adót és járulékokat, a foglalkoztatott által fizetett járulékokat.
A megbízás teljesítését követően kiállított számla költségét a Dologi kiadások fősoron belül, a megfelelő alsoron lehet tervezni.
B3 Önkéntes foglalkoztatás költségei:
Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításához, a szervezet működéséhez kapcsolódó önkéntes foglalkoztatás költségeit:
- a 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján az önkéntes tevékenységének ellátása közben/érdekében felmerült költségeket.
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ("C" fősor)
C1 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök:
Ezen az alsort alkotó további sorokon lehet tervezni a program, projekt megvalósításához, a szervezet működéséhez kapcsolódó nevesített, 100 e Ft alatti egyedi értékű tárgyi eszköz beszerzésének költségét, például:
- irodai gépek, berendezések (pl.: kis értékű nyomtató),
- kommunikációs és prezentációs eszközök (pl.: kis értékű projektor),
- számítástechnikai eszközök (a számítástechnikai kellékanyagok azonban nem itt, hanem az A3 soron tervezendők)
- bútorok,
- DVD lejátszó,
- monitor,
- fényképezőgép stb.
C2 Immateriális javak:
Ezen az alsort alkotó további sorokon lehet tervezni a program, projekt megvalósításához, a szervezet működéséhez kapcsolódó nevesített immateriális javak beszerzésének költségét, például:
- szellemi termékek költségei (pl.: honlap készítés, fejlesztés),
- vagyoni értékű jogok költségei (szoftverek, csatlakozási díjak).
Felhalmozási kiadás nem támogatható.
A támogatás használt eszköz, gépjármű, szeszesital, dohányáru vásárlására, illetve pénzbeli jutalom, késedelmi pótlék, kötbér, büntetések, pótdíjak költségeire nem fordítható.
A szervezet hivatalos képviselője által, illetve a hivatalos képviselő tulajdonában lévő vállalkozás által kiállított számla a támogatás terhére nem számolható el.

3. Pályázaton igényelhető támogatásra vonatkozó feltételek
A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a Pályázónak nyilatkoznia kell az áfa levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban.
A pályázati projekt költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó áfa elszámolási szabályoknak, melyről szerződéskötéskor írásos nyilatkozatot is tenni kell.
A projekt végrehajtása során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a közbeszerzési törvény előírásait.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg és saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, azaz a számviteli bizonylatokon feltüntetett költségeknek minden esetben a támogatási időszakhoz, a projekt megvalósításához kell kapcsolódniuk, és a számviteli bizonylatok pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül meg kell történnie.

4. Támogatási időszak
A Pályázó által az internetes pályázati adatlapon "Projekt kezdete" és "Projekt vége" elnevezésű adatmezőkben kizárólag a 2013. július 1. és 2014. június 30. közé eső időszak jelölhető meg.
Kérjük, hogy a támogatási időszakot úgy tervezze meg, hogy abban az előkészítés és a projekt zárás időszaka is szerepeljen, figyelemmel a 12. pontban a számviteli bizonylatokról írtakra.

5. Pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
Pályázat benyújtására kizárólag a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszerén (http://www.ncsszi-pr.hu) (továbbiakban: Pályázatkezelő Rendszer) keresztül van lehetőség.
Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy a Pályázatkezelő Rendszer hivatalos és elsődleges kommunikációs csatornája a Pályázatkezelő Rendszeren belül üzemeltetett levelező rendszer, mert bár minden üzenetet elküld a Lebonyolító Önnek e-mailben is, az Ön által megadott email címre, annak kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében is elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje ezen fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek elsőként az "olvasatlan" fülre kerülnek.
5.1. Pályázati dokumentáció
A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató megjelenik a Magyar Kormány összkormányzati portálján és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet honlapján, amelyeknek címe: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.ncsszi.hu
A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató az internetes pályázati adatlappal együtt képezi a pályázati dokumentációt, együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
5.2. Kötelező regisztráció
Regisztrálni egyszer szükséges a http://www.ncsszi-pr.hu oldalon, amely egyszeri regisztrációval a pályázó korlátlan számú internetes pályázatot jogosult beadni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kezelt hazai pályázatokra.
Amennyiben korábban már regisztrált a Pályázatkezelő Rendszerben és érvényes felhasználónévvel és jelszóval rendelkezik, kérjük a "Saját adatok" menüpontban szíveskedjen a korábban megadott adatokat ellenőrizni. Adatváltozás esetén kérjük a Regisztrációs Nyilatkozat módosított példányát az 5.2.2. pontban foglaltak alapján szíveskedjen eljuttatni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet címére.
Amennyiben elfelejtette jelszavát, kérjük használja az "Elfelejtett jelszó" menüpontot.

6. Pályázatok benyújtásának határideje
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely beadási határidő napján 23.59 óráig a Pályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került. Az internetes pályázatok beadási határideje a megjelenéstől (2013. 09. 30) számított 30. nap. (A megjelenés napja a http://www.ncsszi.hu honlapon való közzététel dátuma.)
Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza "megkezdett" maradt), azokat Lebonyolító nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, s már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
A Pályázatkezelő Rendszerben a megadott beadási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.

10. Támogatási összeg folyósítása
A támogatás a Pályázó által megjelölt támogatási időszakban 2013. július 1. és 2014. június 30. között megvalósult gazdasági esemény felmerült költségeihez nyújtott vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy részletben, előfinanszírozás formájában történik. Az Ávr. 78. § (2) bekezdése értelmében előfinanszírozás esetén az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor.
A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, a Pályázati Felhívásban meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Kedvezményezett, illetve amennyiben nincs saját bankszámlaszáma, az általa a pályázatban megjelölt Számlatulajdonos szervezet számlájára történik.
A Kedvezményezett köteles a támogatás igénybe vételének jogosságát igazoló számviteli bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani.
Támogatás nem folyósítható, amíg a támogatás Kedvezményezettjének adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. A köztartozás kiegyenlítéséig Lebonyolító a kifizetést felfüggeszti, melyről írásban értesíti Kedvezményezettet. A visszatartás a Kedvezményezett támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti az Ávr. 79. § (4) bekezdés alapján.

18. Pályázati Felhívásban és Pályázati Útmutatóban használt fogalmak
a) Pályázó: amennyiben a Pályázati Felhívás másként nem rendelkezik, a támogatást pályázati úton igénylő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, természetes személy, illetve személyek közössége.
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: (06-1) 237-67-82
Fax: (06-1) 237-67-82
palyazat@ncsszi.hu
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati kiírás és útmutatóIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum