Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása / CSP-CSBM-20
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
08/03/2020
Érvényes:
08/03/2020
Tárgymutató:
családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása / CSP-CSBM-20
Pályázhat:
. kisvállalkozás (1-49 fő)
. közepes vállalkozás (50-249 fő)
. nagyvállalat (250- főtől)
. költségvetési szerv
. egyházi jogi személy (a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása

Pályázat kódja: CSP-CSBM-20

1. A pályázati program célkitűzései
A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.
A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a "Családbarát Munkahely" cím használatára is a támogatói okiratban meghatározott feltételek szerint.
A családbarát program megvalósításának főbb szempontjai:
- a rugalmas munkaszervezés
- a szabadságolási eljárások
- a bérezés
- a képzések
- a kisgyerekes szülők támogatása
- a férfi munkavállalók szülői szerepeinek megerősítése
- a gyermekek napközbeni felügyelete
- az idős, beteg hozzátartozók és a már nyugdíjas korábbi munkavállalók támogatása
- a juttatások
- az egyéb szolgáltatások
- a szervezeti dokumentumok
- a szervezeti kultúra
- a szervezeti stratégia
- a marketing és a kommunikáció
- a társadalmi felelősségvállalás
- a humánpolitika
- a menedzsment
területén megjelenjen és érvényesüljön a szervezet családbarát módon történő működése iránti elköteleződése.

3. A pályázaton igényelhető támogatásra vonatkozó feltételek
A pályázaton maximum 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
Nem részesülhet költségvetési támogatásban:
a) az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személy közeli hozzátartozója,
d) az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a pályázónak nyilatkoznia kell az áfa levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban.
A pályázati projekt költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a pályázóra vonatkozó áfa elszámolási szabályoknak, melyről a támogatói okirat kiadását megelőzően írásos nyilatkozatot is tenni kell.
A projekt végrehajtása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a közbeszerzési törvény előírásait.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített és a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, azaz a számviteli bizonylatokon feltüntetett költségeknek minden esetben a támogatási időszakhoz, a projekt megvalósításához kell kapcsolódniuk.

4. Támogatási időszak
A pályázó által az internetes pályázati adatlapon "Projekt kezdete" és "Projekt vége" elnevezésű adatmezőkben kizárólag a 2020. július 1. és 2021. június 30. közé eső időszak jelölhető meg. Központi költségvetési szerv jogállással bíró kedvezményezettek esetében a nyertes pályázatban foglalt program megvalósításának határideje: 2020. július 1-2020. december 31. közé eső időszak.
Kérjük, hogy a támogatási időszakot úgy tervezze meg, hogy abba az előkészítés és a projektzárás időszaka is szerepeljen, figyelemmel a 12. pontban a számviteli bizonylatokról írtakra.

5. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
Pályázat benyújtására kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerén (továbbiakban: EPER) keresztül van lehetőség.
Az EPER-t legkönnyebben úgy éri el, ha a http://www.emet.gov.hu oldalon az EPER feliratra kattint vagy begépeli ezt a címet: https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx.
Az EPER használatához segítséget nyújt a http://www.eper.hu "Dokumentumok" menüpontjában megtalálható Felhasználói kézikönyv.
Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy a Lebonyolító hivatalos és elsődleges kommunikációs csatornája maga az EPER, mert bár minden üzenetet elküld a Lebonyolító Önnek e-mailben is az Ön által megadott e-mail címre, annak kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében is elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje ezen fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek elsőként az "olvasatlan" fülre kerülnek.
5.1. Pályázati dokumentáció
A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató megjelenik a Magyar Kormány összkormányzati portálján és a Lebonyolító honlapján, amelyeknek címe:
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.emet.gov.hu
A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató az internetes pályázati adatlappal együtt képezi a pályázati dokumentációt, együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
5.2. Kötelező regisztráció
Regisztrálni egyszer szükséges a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon, amely egyszeri regisztrációval a pályázó korlátlan számú internetes pályázatot jogosult beadni a Lebonyolító által kezelt hazai pályázatokra (a pályázati kiírásokban foglalt feltételek figyelembe vételével).
FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer böngésző támogatottságú program, más böngésző használata (pl.: Chrome, Mozilla Firefox stb.) adat- és funkcióvesztéssel járhat!
Amennyiben korábban már regisztrált az EPER-ben és érvényes felhasználónévvel és jelszóval rendelkezik, kérjük a "Saját adatok" menüpontban szíveskedjen a korábban megadott adatokat ellenőrizni. Amennyiben a megadott adataiban változás történt és annak módosítása szükséges az EPER-ben, kérjük, végezze el a módosításokat, majd a Regisztrációs Nyilatkozat módosított példányát az 5.2.2. pontban foglaltak alapján szíveskedjen eljuttatni a Lebonyolító címére.
Amennyiben elfelejtette jelszavát, használja az "Elfelejtett jelszó" menüpontot.
5.2.1. Regisztráció menete
A regisztrációhoz egyetlen működő elektronikus levélcímre (e-mailcímre) van szükség. Lépjen a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalra, majd kattintson a "Regisztráció" nyomógombra.
A regisztráció során az Általános, Alapadatok, Működési hatókör, Címadatok, Telephely, Banki adatok, Információs adatok és Nyilatkozatok füleken végiglapozva (bal oldali menüsor) meg kell adnia a regisztrálni kívánt szervezet (és nem a regisztráló személy!) legfontosabb adatait, amely a pályázati eljáráshoz nélkülözhetetlen (név, székhely, adószám, valamennyi bankszámlaszám stb.), illetve egyéb információs, de nem kötelezően kitöltendő adatokat. A kötelező adatmezők elnevezéseinél piros csíkot talál.
Az EPER-ben lehetőség van megadni telephely adatokat is a szervezet saját adatainál. Az így bejelentett telephely címre kiállított számlák elszámolhatók a pénzügyi elszámolás során.
Fontos, hogy telephely megadása esetén a kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozathoz csatolnia kell a telephelyről szóló Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) bejelentő másolatát is.
Az eljárás akkor sikeres, ha a "Regisztráció" nyomógombra kattintva nem kap üzenetet hiányzó adatokról, hanem arról értesül, hogy aktivációs e-mailt küldött a rendszer. Regisztrációját úgy tudja érvényesíteni, hogy a megkapott aktivációs e-mailben található linkre kattint a befejezéstől számított 72 órán belül. 72 óra letelte után a rendszer automatikusan törli a megadott adatokat, újra tudja kezdeni az eljárást. 72 órán belül, ha ismételten regisztrálni próbál, hibaüzenetet fog kapni, hogy ilyen adószámmal már történt regisztráció. Ha nem kapta meg az aktivációs e-mailt, kérjük, forduljon a Lebonyolító ügyfélszolgálatához (a csp@emet.gov.hu e-mail címen vagy az alábbi telefonszámon: 06-1/550-2740).
5.3. Pályázat elkészítése és benyújtása
Az EPER-be való belépés után a "Pályázati kategóriák" menüpontra kattintva megtekintheti az aktuális pályázati kiírásokat. A kategóriák listájáról a [Megtekintés és új pályázat beadása] gombbal nézheti meg a kiválasztott pályázati kategória legfontosabb adatait, a bal oldali lapozófülek segítségével.
A Pályázati kategóriák menüpontban láthatja az összes aktuális pályázati kategóriát. Azon pályázati kategória kiválasztása után, melyre pályázatot szeretne benyújtani, meg kell nyomni a [Megtekintés és új pályázat beadása] gombot. A kategória főbb adatainak megtekintése után választhatja az [Új pályázat beadása] gombot, melynek hatására eljut a kategóriához tartozó pályázati adatlaphoz. A pályázat megírását a beadási határidő lejártáig bármikor felfüggesztheti, megkezdett pályázati adatlapját elmentheti. A pályázat mindaddig "megkezdett" státuszban marad és a Megkezdett pályázatok menüpontból érhető el, ameddig a pályázó nem véglegesíti azt a [Véglegesítés] gomb segítségével. A [Véglegesítés] gomb megnyomása után tekinti a Lebonyolító a pályázatot elküldöttnek, befejezettnek. A véglegesítés hatására a pályázat státusza automatikusan "beérkezett" státuszra vált, a pályázat pályázati azonosítót és iktatószámot kap.
a) Alapadatok
A rendszer automatikusan tölti ki az összes itt található mezőt az adatlap elindításakor, illetve a pályázat véglegesítésének hatására.
b) Kötelezettségvállaló adatok
Jogi személyiséggel rendelkező pályázóknak igennel kell válaszolniuk a Kötelezettségvállaló a pályázóval azonos adatmezőben. Ennek hatására a rendszer a regisztráció során megadott adatokat automatikusan beemeli a kitöltendő mezőkbe.
Jogi személyiséggel nem rendelkező pályázóknak Kötelezettségvállaló szervezetet kell megjelölniük ezen az oldalon a nem válasz kijelölése után betöltődő adatlapon.
c) Számlatulajdonos adatok
Azon szervezetek, amelyek nem rendelkeznek önálló bankszámlával, azzal rendelkező szervezetet kell megjelölniük, és ezt nevezzük számlatulajdonosnak. Amennyiben rendelkezik pénzforgalmi számlaszámmal, kérjük, "igen" értéket jelöljön meg a "Számlatulajdonos a Pályázóval azonos" adatmezőben. Ennek hatására a rendszer a regisztráció során megadott adatokat automatikusan beemeli a kitöltendő mezőkbe.
d) Projektadatok
Ebben az adatcsoportban szerepelnek a pályázati projekt fontos adatai. A projektnek rövid, egyedi címet kell adni, illetve meg kell adni a projekt kezdő és vég dátumát is. A projekt kezdete dátum
nem lehet korábbi, mint 2020. július 01. és a projekt vége dátum nem lehet későbbi, mint 2021. június 30. (központi költségvetési szerv pályázó esetén 2020. december 31.) Az itt megjelölt dátumot fogja a Lebonyolító a beszámoláskor figyelembe venni, ezért kérjük, úgy határozzák meg a dátumokat a pályázati felhívásban rögzített információk alapján, hogy abba a projekt előkészítési és értéklelési, lezárási feladatai is benne legyenek.
A megvalósulás helyénél a projekt legjellemzőbb ország és településadatát kell megadni. A kapcsolattartóra vonatkozó információkat nem kötelező megadni, azonban a könnyebb együttműködés miatt kérjük, töltsék ki ezt is.
e) Pénzügyi adatok
A projekt legfontosabb pénzügyi adatait láthatja ezen az oldalon. Az itt található adatmezőket az EPER a Pályázó által megadott adatok és beépített képletek segítségével automatikusan tölti.
f) Információs adatok
A program témájára, munkaformájára, nyelvére, weboldalára vonatkozó adatok, melyek kitöltése nem kötelező. Amennyiben a "Szeretné, hogy programja nyilvános legyen?" mezőben igennel válaszol, úgy projektjét az www.emet.gov.hu oldalon közzétehetjük.
g) Költségvetés
Itt szükséges ismertetni a költségvetés tábla "bevétel" és "kiadás" oldalának segítségével a pályázati projektjének költségvetési adatait. A költségvetés úgynevezett fő és alsorokra oszlik, melyet betűtípussal és számozással is megkülönböztetünk. Fősornak nevezzük például a Dologi kiadásokat (jelölése "A"), melynek egyik alsora a "Kommunikációs költségek" (jelölése például: "A6"). A költségvetési táblázat kitöltésénél kérjük, ügyeljen az Útmutatóban meghatározott feltételekre, előírásokra. Vannak olyan költségnemek, amelyekre támogatás nem igényelhető, ezeknél a tételeknél a támogatási összeg mező kitöltése nem lehetséges. Ugyanígy nem lehetséges az összegző sorok (fősorok) közvetlen kitöltése (pl. Dologi kiadások), ezeket a rendszer a bevitt adatok alapján számolja ki. A projekt költségvetését, különösen az igényelt támogatási összeget a Támogatható kiadások pontban részletezett, az áfa elszámolhatóságára vonatkozó rendelkezések alapján kell megtervezni. A kiadástípusok 3 nagy csoportba (továbbiakban: fősorba) sorolva találhatóak meg a pályázatban:
A. Dologi kiadások
B. Bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések
C. Tárgyi eszközök, immateriális javak
- Pályázati Űrlap adatai
A Pályázónak az alábbi, specifikus, pályázati kategóriára jellemző kérdésekre kell választ adnia a pályázat elkészítése során, az itt letölthető űrlapon. (1.számú melléklet)
Munkáltató szervezet adatai
Szervezet neve
Pályázati kategória
- kisvállalkozás (1-49 fő)
- közepes vállalkozás (50-249 fő)
- nagyvállalat (250- főtől)
- költségvetési szerv
- egyházi jogi személy (a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye)
Elérhetőségei
- székhely
- postacím
- honlap
- telefon
- központi e-mail
Kapcsolattartó neve
- beosztása
- elérhetősége
Első számú vezetője
- elérhetősége
- személyügyekért felelős vezetője
- elérhetősége
- reklám és marketingért felelős vezetője
- elérhetősége
A szervezet fő tevékenységi köre
A szervezet működésének kezdete (év, hónap, nap).
I. Szervezet személyi összetétele
(A pályázat elektronikusan kerül benyújtásra, így a kérdéseket a PR-ben szereplő pályázati űrlapon kell megválaszolni, az adatszolgáltatás a vonatkozó mezők kitöltésével történik.)
Teljes munkavállalói létszám (fő).
A munkavállalók megoszlása beosztás szerint a teljes- és atipikus módon, részmunkaidőben foglalkoztatottak között korcsoportos és nemek szerinti bontásban.
A munkavállalók megoszlása a munkaviszony jellege szerint a teljes- és atipikus módon, részmunkaidőben foglalkoztatottak között korcsoportos és nemek szerinti bontásban.
A munkavállalók megoszlása a képzettségük szerint a teljes- és atipikus módon, részmunkaidőben foglalkoztatottak között korcsoportos és nemek szerinti bontásban.
Fluktuáció mértéke (szervezetet elhagyók százalékos aránya a teljes munkavállalói létszámon belül) a teljes- és atipikus módon, részmunkaidőben foglalkoztatottak között korcsoportos és nemek szerinti bontásban.
II. Dolgozók családi adatai
(A pályázat elektronikusan kerül benyújtásra, így a kérdéseket a PR-ben szereplő pályázati űrlapon kell megválaszolni, az adatszolgáltatás a vonatkozó mezők kitöltésével történik.)
- A teljes munkavállalói létszám korösszetétel szerint (korelosztás a nemek arányában)
- A teljes munkavállalói létszám családi állapot szerint (nemek szerinti bontásban)
- A teljes munkavállalói létszám gyerekszám szerint (nemek szerinti bontásban)
- A munkavállalók gyermekeinek száma kormegoszlása szerint (fő)
- Gondozásra szoruló családtag, akik rendszeres felügyeletet igényelnek, a nemek arányában (fő)
- Családi adó-és járulékkedvezményt igénybevevő dolgozók száma (fő) és aránya (%)
- Családi adó-és járulékkedvezmény teljes szervezetre vonatkozó összege havonta (Ft)
A gyermekgondozási szabadságon lévő dolgozók száma összesen (fő)
Ebből az alábbi ellátásban részesülők száma (nemek szerinti bontásban) a pályázat benyújtásakor
- CSED-en levők (fő)
- GYED-en levők (fő)
- GYES-en levők (fő)
- GYET-en levők (fő)
- Ápolási díj (fő)
Gyermekgondozási szabadságon lévők száma 2010 és 2018 között (fő)
- Ebből a munkahelyre visszatérők száma (fő)
- Ebből atipikus formában (pl. részmunkaidőben, távmunkában, stb.) foglalkoztatottak száma (fő)
- GYED vagy GYES vagy GYET folyósítása alatt dolgozó munkavállalók száma (fő)
- Szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmény igénybevétele (munkahelyvédelmi akcióprogram)
- huszonöt év alatti munkavállalók esetében (fő, % mérték)
- ötvenöt év feletti munkavállalók esetében (fő), % mérték
- kisgyermekes munkavállalók esetében (a gyermekgondozási ellátás folyósítása alatt vagy folyósítását követően) (fő)
III. Családbarát intézkedések
(A pályázat elektronikusan kerül benyújtásra, így a kérdéseket a PR-ben szereplő pályázati űrlapon kell megválaszolni, az adatszolgáltatás a vonatkozó mezők kitöltésével történik.)
Milyen családbarát (a munka-, magán- és családi élet összeegyeztetését támogató) politikák, intézkedések, programok, projektek és gyakorlatok léteznek illetve működnek az Önök szervezetében? (A válaszadás az elektronikus űrlap - alábbi szempontok szerinti - eldöntendő kérdéseihez tartozó mezőik kitöltésével történik.)
Rugalmas/atipikus munkaszervezés (a válaszadás az elektronikus űrlap eldöntendő kérdéseihez tartozó mezők kitöltésével történik)
Szabadságkiadás (a válaszadás az elektronikus űrlap eldöntendő kérdéseihez tartozó mezők kitöltésével történik)
Bérezés (a válaszadás az elektronikus űrlap eldöntendő kérdéseihez tartozó mezők kitöltésével történik)
Képzések, tréningek
- A munkáltató által biztosított, finanszírozott képzésben részesülők száma összesen (fő)
- Képzésben részesült munkavállalók nemük és munkaviszonyuk jellege szerint (teljes vagy részmunkaidő)
- Képzésben részesült munkavállalók koruk szerint
A kisgyermekes szülők támogatása (a válaszadás az elektronikus űrlap eldöntendő kérdéseihez tartozó mezők kitöltésével történik)
Férfi munkavállalók szülői szerepeinek ellátása (a válaszadás az elektronikus űrlap eldöntendő kérdéseihez tartozó mezők kitöltésével történik)
Gyermekek napközbeni felügyelete (a válaszadás az elektronikus űrlap eldöntendő kérdéseihez tartozó mezők kitöltésével történik)
Idős/beteg hozzátartozók és már nyugdíjas korábbi munkavállalók támogatása (a válaszadás az elektronikus űrlap eldöntendő kérdéseihez tartozó mezők kitöltésével történik)
Egyéb szolgáltatások, juttatások, támogatások (a válaszadás az elektronikus űrlap eldöntendő kérdéseihez tartozó mezők kitöltésével történik)
Szervezeti dokumentumok (a válaszadás az elektronikus űrlap eldöntendő kérdéseihez tartozó mezők kitöltésével, illetve az említett dokumentumok feltöltésével történik)
IV. A munkahely családbarát szervezeti kultúrája
(A válaszadás az elektronikus űrlap eldöntendő kérdéseihez tartozó mezők kitöltésével történik)
V. Megvalósítandó Családbarát Tevékenység
Kérjük, ismertesse részletesen, hogy szervezetük milyen családbarát intézkedés(ek), program(ok), projekt(ek) megvalósítására fordítaná az elnyerhető támogatást (max. 3 oldal).
Kérjük, csatolja a pályázati díj befizetéséről (átutalásáról) szóló igazolás oldalhű, digitális másolatát, jelezve az átutalás napját.
h) Tárolási nyilatkozat
Pontosan meg kell adnia a pályázati dokumentáció és a támogatás szabályszerű felhasználását igazoló elkülönített nyilvántartás tárolási helyét.
i) Egyéb nyilatkozatok
A pályázat benyújtásával tudomásul kell vennie az űrlapon szereplő nyilatkozat tartalmát. Felhívjuk figyelmét arra, hogy támogatás nem folyósítható, amíg - a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével - a pályázónak adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van. A köztartozás-mentesség ellenőrzése érdekében a pályázóknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a Lebonyolító és a Kincstár a pályázóknak jogszabályban meghatározott személyes adatait kezelje, és azokról adatot szolgáltasson az állami adóhatóság és a vámhatóság részére (így név (megnevezés), lakhely (székhely) és adószám, adóazonosító jel), ezen túl a pályázóknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataikhoz - azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül - a jogszabályban meghatározott jogosultak és támogatások folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.
Fontos kitérnünk még az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §. bekezdésében leírt összeférhetetlenség fogalmára, amely alapján egyes szervezetek és személyek nem indulhatnak pályázóként és nem részesülhetnek támogatásban. Ebben a pontban arról is nyilatkoznia kell a pályázónak, hogy kizáró összeférhetetlenségi okok nem állnak fönn vele és szervezetével szemben sem.
FIGYELEM! A pályázat elkészítése során nagyon fontos és elengedhetetlen művelet a pályázat véglegesítése. Csak a véglegesített pályázatokat tekintjük beérkezettnek, ezek kerülnek érvényességi ellenőrzésre. A pályázat megírását a beadási határidő lejártáig bármikor felfüggesztheti, a megkezdett pályázatot elmentheti. A [Mentés bezárás nélkül] arra szolgál, hogy munkája közben elmentse a már beírt adatokat, a [Mentés és bezárás] gomb hatására a rendszer elmenti a beírt adatokat és a pályázat átkerül a "Megkezdett pályázatok" menüpontba. Itt folytathatja a [Megkezdett pályázat módosítása] gombbal a munkát. A mentés funkciók hatására tartalmi ellenőrzést nem végez az EPER, amennyiben arra kíváncsi, hogy költségvetése, a kötelezően megjelölt adatmezők stb. megfelelnek-e a beállított feltételeknek, úgy az [Ellenőrzés] gombot kell használnia. Hatására hibaüzenetet kaphat, amely felhívja a figyelmét a hiányosságokra, helytelenségekre. Az [Ellenőrzés] gomb bármikor használható, egyetlen esetben kötelező használni: a pályázat véglegesítése előtt. Javasoljuk, hogy a pályázat készítése során gyakran használja az ellenőrzés funkciót, hogy elegendő ideje maradjon a szükséges javításokra. A pályázat mindaddig "megkezdett" státuszban marad, ameddig a Pályázó nem véglegesíti azt a
[Véglegesítés] gomb segítségével. Megkezdett státuszú pályázat a beadási határidő lejártáig bármikor módosítható, változtatható. Véglegesítés után erre már nincsen lehetőség, a Véglegesítés gomb megnyomása után tekinti a Lebonyolító a pályázatot elküldöttnek, befejezettnek. A véglegesítés hatására a pályázat státusza automatikusan "beérkezett" státuszra vált, átkerül a "Beadott pályázatok" nézetre, a rendszer pályázati azonosítót és iktatószámot ad, valamint egy értesítés is kerül a Pályázó olvasatlan üzenetei közé, mely a fentiekről tájékoztatást nyújt.
A véglegesítés után a pályázatát már nem tudja módosítani, így kérjük, figyelmesen tanulmányozza azt át, illetve ne hagyja e feladatot a beadási határidő napjára!

6. A pályázatok benyújtásának határideje
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely 2020. augusztus 3. 23:59 percig az EPER-ben véglegesítésre került.
Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza "megkezdett" maradt), azokat a Lebonyolító nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, s már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
Az EPER-ben a megadott beadási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.
http://www.emet.gov.hu
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum