Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kozma Lajos Kézműves Iparművészeti Ösztöndíj
Kiíró:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
01/12/2021
Érvényes:
01/12/2021
Tárgymutató:
ösztöndíj, Kozma Lajos Kézműves Iparművészeti
Pályázhat:
1. az a 35 év alatti, azaz 1986. január 1-jét követően született kézműves-iparművész, aki dokumentálhatóan önálló művészeti tevékenységet tud felmutatni, vagy
2. az az 1984. január 1-jét követően született kézműves-, iparművész, aki korábban egy, legfeljebb két alkalommal részesült Kozma Lajos Kézműves Iparművészeti Ösztöndíjban
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Kozma Lajos Kézműves Iparművészeti Ösztöndíj

A Kozma Lajos Kézműves Iparművészeti Ösztöndíjat 1987-ben alapította a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, azzal a céllal, hogy segítse a 35 év alatti önálló művészi tevékenységet folytató, tehetséges kézműves-iparművészek pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését.
Az ösztöndíj egy éven át 10 fő részére, havi bruttó 200 000 Ft összegű támogatást jelent. Az ösztöndíjat egy fiatal művész legfeljebb három alkalommal kaphatja meg.
A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK Nonprofit Kft. által működtetett 8 tagú, szakértői kuratórium bírálja el.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft.
p á l y á z a t o t h i r d e t
kézműves iparművészeti ösztöndíj elnyerésére.
I. Személyi feltételek
Pályázat benyújtására jogosult
1. az a 35 év alatti, azaz 1986. január 1-jét követően született kézműves-iparművész, aki dokumentálhatóan önálló művészeti tevékenységet tud felmutatni, vagy
2. az az 1984. január 1-jét követően született kézműves-, iparművész, aki korábban egy, legfeljebb két alkalommal részesült Kozma Lajos Kézműves Iparművészeti Ösztöndíjban
és
3. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem áll felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban, továbbá
4. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott, Magyarországon vagy külföldön folyósított ösztöndíjban.
A pályázat nyelve: magyar
II. A pályázati dokumentáció összetétele a következő:
1. Adatlap
2. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
3. Diploma (végbizonyítvány) másolata.
4. Szakmai önéletrajz
5. Munkaterv (az ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani tervezett alkotói elképzelés szöveges leírása - legfeljebb egy oldal terjedelemben - vizuális tervvel kiegészítve)
6. Művészeti tevékenységet bemutató dokumentáció
A pályázati dokumentációnak értelemszerűen nem része, de a pályázat érvényességi feltétele a szakmai munkásságot bemutató legfeljebb három műalkotás. Az ösztöndíj önálló kézműves-iparművészeti programmal pályázható meg, diplomamunkával önmagában nem lehet pályázni.
III. A szakmai munkásságot bemutató legfeljebb három műalkotás beadásának, visszaadásának menete
Helyszín: Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ (Projectroom és Stúdió Terem) 1065 Budapest, Nagymező utca 8.
Beadás időpontja:
2021. január 26., kedd 10:00-17:00 óráig
A műalkotások installálását a pályázó művésznek kell biztosítania, de azokat a falon nem lehet elhelyezni!
Visszaadás időpontja:
2021. január 28., csütörtök 10:00-17:00 óráig
A jelzett időpontban át nem vett műalkotások tárolásáért a MANK Nonprofit Kft. őrzési és tárolási költséget számít fel.
A műalkotások oda-vissza szállításának, valamint installálásának költsége a pályázó művészt terheli.
Az aktuális járványügyi helyzet függvényében a személyes tárgybeadás elmaradhat és online formában valósulhat meg. Amennyiben ez a helyzet fennáll, a MANK Nonprofit Kft. külön tájékoztatja a pályázókat a tárgybeadás módjáról.
IV. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 12., kedd 24:00
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, az Adatlap, valamint az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat értelemszerű kitöltésével, a csatolandó anyagok pdf fájl formátumban történő feltöltésével. A pályázati anyag feltöltése 2020. december 11-től elérhető a www.alkotomuveszet.hu honlapon.
Figyelem! A jelzett időpontot követően a Pályázati dokumentáció inaktívvá válik!
V. Érvénytelen a pályázat, ha
1. a pályázó nem felel meg az I. fejezet szerinti személyi feltételeknek,
2. az Adatlap és/vagy az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat kitöltése pontatlan, valótlan adatokat tartalmaz,
3. a pályázó a II. fejezet 4-6. pontjai szerinti anyagokat nem tölti fel,
4. a pályázó a három műalkotást, a rendelkezésére álló helyen és időpontban nem adja be.
VI. A pályázatokat az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kinevezett kuratórium - a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lezárását követő 30 napon belül - bírálja el. A döntésről a MANK Nonprofit Kft. - a pályázatok bírálatát követő 5 napon belül - elektronikus úton értesíti a pályázókat, a nyertesek nevét a www.alkotomuveszet.hu honlapon is közzéteszi.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs!
VII. Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2021. január 1.-2021. december 31.
VIII. Az ösztöndíj összege: bruttó 200 000 Ft/hó, mely összegnek a személyi jövedelemadóval csökkentett hányada kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére.
IX. A nyertes pályázó - a kuratóriumi döntésről szóló Értesítéssel egyidejűleg megküldött - Kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles két (2) - az aláírás hitelességét igazoló - tanú előtt aláírni. Az aláírt Kötelezettségvállalási nyilatkozatot egyrészről elektronikus úton8, másrészről könyvelt postai küldeményként (ajánlott tértivevényes levélben) három (3) példányban kell megküldeni a MANK Nonprofit Kft. (2000 Szentendre Bogdányi u. 51.) részére.
A nyertes pályázónak ezzel egyidejűleg csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (Ld. a menüsorban: Magyar Mecénás Program)
Az ösztöndíj tényleges folyósítása kizárólag a Kötelezettségvállalási nyilatkozat postai úton történő beérkezését követően kezdődik!
X. Beszámolási kötelezettség
1. 2021. szeptember első hetére készülnie kell egy képmelléklettel kiegészített írásbeli beszámolónak, továbbá el kell készíteni a munkatervben vállalt műalkotások tervvázlatait és legalább egy műalkotást. Az előzőek szerinti anyagot a kuratóriummal való személyes találkozó keretében mintegy 10 perces szóbeli előadásban is ismertetni kell.
2. 2021. november végéig kell elkészülnie az év végi írásbeli beszámolónak (képmelléklettel) és azt az ösztöndíjas időszakban készített műalkotásokkal együtt - egy 10 perces előadás keretében - szóban is ismertetni kell a kuratórium tagjaival.
3. Az ösztöndíjas időszak alatt készített műalkotásokat 2022-ben egy beszámoló kiállítás keretében be kell mutatni.
Az ösztöndíjas művésznek az ösztöndíjas időszak alatti művészi teljesítményéről három alkalommal kell beszámolnia:
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ösztöndíjassal szemben kiemelt elvárás, miszerint formailag és anyaghasználatában is érdekes, újszerű tárgykollekció készüljön!
A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a pályázó a kezmuvesiparmuveszetiosztondij@alkotomuveszet.hu e-mailcímen jelezheti!
https://alkotomuveszet.hu/kozma-lajos-kezmuves-iparmuveszeti-osztondij/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum