Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása / FOGLALKOZTATAS2017
Kiíró:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
09/08/2017
Érvényes:
09/08/2017
Tárgymutató:
megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása / FOGLALKOZTATAS2017
Pályázhat:
- legalább 2 évvel alapított szervezetek
A konzorcium vezetőjével szembeni elvárások:
- alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, foglalkozási rehabilitációja vagy munkaerőpiaci integrációja érdekében történő működésnek;
- legalább 3 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a "Neked munka, nekem álom!" program vonatkozásában
A kiíró(k) adatai

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása

Pályázat kódja
FOGLALKOZTATAS2017
A pályázat beadási határideje
2017. szeptember 8. 23:55
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása (kód: FOGLALKOZTATÁS 2017) címmel
A Társaság információs napot tart, melynek keretében a pályázók feltehetik kérdéseiket a pályázattal kapcsolatban. Időpontja: 2017. augusztus 21., 13:00 - 16:00
Részvételi szándékukat kérjük, hogy az erdesz.marta@fszk.hu e-mail címen jelezzék legkésőbb 2017. augusztus 15-ig!

A pályázat hivatkozási száma
FOGLALKOZTATÁS 2017
A pályázat kiírója
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja
A pályázati program célja a halmozottan hátrányos helyzetű egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek foglalkoztathatóságának elősegítése, munkaerőpiaci esélyeinek javítása, elhelyezkedésének támogatása komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat biztosító modellprogramok révén.
Cél továbbá a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának elősegítése munkáltatói és társadalmi szemléletformáló programon keresztül.

"A" KOMPONENS - Halmozottan hátrányos helyzetű egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek elhelyezkedésének támogatása

A pályázat közvetlen célcsoportja
1) 16-30 év közötti, köznevelési / felsőoktatási intézményből kilépő vagy NEET (nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő) fiatal, aki
- sajátos nevelési igényű tanuló, vagy
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, vagy
- fogyatékos hallgató / személy
2) inaktív személyek, akik
a) olyan egészségkárosodással vagy fogyatékossággal rendelkeznek, amelyek az elhelyezkedést jelentősen megnehezítik, így például:
- pszichoszociális fogyatékosság
- beszédfogyatékosság
- epilepszia
- halmozott fogyatékosság
- súlyos fogyatékosság
- ritka betegség
b) egészségkárosodás vagy fogyatékosság mellett egyéb, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetet okozó, a következőkben felsorolt legalább egy további jellemzővel bírnak:
- a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett településen élnek
- GYES-ről, GYED-ről visszatérők
- 50 év felettiek
- hajléktalanok
3) a pályázati program megvalósítási időszakát megelőzően, legfeljebb 1 éven belül közfoglalkoztatott - azóta álláskereső vagy inaktív státuszban lévő - vagy a megvalósítási időszak alatt közfoglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek
4) a pályázati program megvalósítási időszakát megelőzően, két éven belül, felnőttkorban szerzett tartós egészségkárosodással vagy fogyatékossággal rendelkeznek, melynek következtében
- az érintett személy mozgás-, látás-, hallás-, beszéd vagy kognitív funkciói sérültek, és
- a fogyatékosság következtében nem képes a korábban betöltött munkakörben dolgozni, és
- egészségügyi rehabilitációja folyamatban van vagy már befejeződött
5) nyílt piaci munkáltatók

A pályázat közvetett célcsoportja
- oktatási intézmények
- fogyatékos fiatalok szülei, gondviselői
- komplex rehabilitáció intézményrendszerének szereplői

"B" KOMPONENS - Duo Day - "Neked munka, nekem álom" 2018. évi nemzetközi program hazai megvalósításának támogatása

A pályázat közvetlen célcsoportja
- munkáltatók
- fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek

A pályázat közvetett célcsoportja
- szűkebb és tágabb társadalmi környezet

Támogatható programok, a támogatás mértéke
A pályázat két komponensből áll a következő tevékenységtípusok szerint:
A. Halmozottan hátrányos helyzetű egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek elhelyezkedésének támogatása
B. Duo Day - "Neked munka, nekem álom" 2018. évi nemzetközi program hazai megvalósításának támogatása

A program forrása
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 184 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.
Önrész vállalása nem feltétel.
A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma
"A" KOMPONENS - Halmozottan hátrányos helyzetű egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek elhelyezkedésének támogatása

Pályázók köre
A pályázati kiírás megjelenése előtt legalább 2 évvel alapított szervezetek pályázhatnak. Amennyiben a szervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jogelőd szervezet alapítási időpontjának figyelembevételével is megfelelhet, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek, és azt igazolják.
Olyan szervezetek pályázhatnak, amelyek a pályázat megjelenését megelőző legalább 1 évben foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával segítették egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedését és rendelkeznek magán-munkaközvetítői engedéllyel.

"B" KOMPONENS - Duo Day - "Neked munka, nekem álom" 2018. évi nemzetközi program hazai megvalósításának támogatása

Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorcium pályázhat, a konzorcium tagok száma legfeljebb 20 lehet.
A konzorcium vezetőjével szembeni elvárások:
- alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, foglalkozási rehabilitációja vagy munkaerőpiaci integrációja érdekében történő működésnek;
- legalább 3 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a "Neked munka, nekem álom!" program vonatkozásában.
A konzorciumi tagokkal szembeni elvárások:
- alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, foglalkozási rehabilitációja vagy munkaerőpiaci integrációja érdekében történő működésnek;
- a pályázati kiírás megjelenése előtt legalább 1 évvel alapított szervezetek lehetnek tagjai a konzorciumnak.
Amennyiben a konzorciumvezető vagy a konzorciumi tagszervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jogelőd szervezet alapítási időpontjának figyelembe vételével is megfelelhet, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek, és azt igazolják.
A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

"A" KOMPONENS - Halmozottan hátrányos helyzetű egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek elhelyezkedésének támogatása
Megvalósítási időszak: 2017. november 1. - 2018. december 31.

"B" KOMPONENS - Duo Day - "Neked munka, nekem álom" 2018. évi nemzetközi program hazai megvalósításának támogatása
Megvalósítási időszak: 2017. november 1. - 2018. október 31.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót!
Benyújtási határidő: 2017. szeptember 8.
Határidőben benyújtottnak az a pályázat minősül, amelyet legkésőbb az adott napon postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.
A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FOGLALKOZTATÁS 2017)
A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) valamint egy elektronikus adathordozón kérjük benyújtani (a pályázati adatlapot Word, költségvetést és az Adatok táblát Excel formátumban kérjük a CD-n, DVD-n - nem szkennelve). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. napig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.
Pályázati díj összege: pályázatonként 30 000 Ft
Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (FOGLALKOZTATÁS 2017) és a Pályázó nevét).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

További információ
FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: foglalkoztatas2017@fszk.hu
http://fszk.hu/palyazat/foglalkoztatas2017/

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum