Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben (KMR) / TÁMOP-5.3.1-B-2-12/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2013
Tárgymutató:
roma foglalkoztatás szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben (Közép-Mo.) / TÁMOP-5.3.1-B-2
Pályázhat:
- állami, önkormányzati szervek és intézményeik
- központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- központi költségvetési szerv (KSH 312)
- helyi önkormányzat (KSH 321)
- helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása (KSH 951)
Azon települési önkormányzati társulás, mely jogi személyiséggel nem rendelkezik (1997. évi CXXXV. törvény 8. §) önállóan nem pályázhat, főpályázóként a társulás gesztorönkormányzata jogosult pályázni.
- jogi személyiségű non-profit szervezetek és intézményeik:
- egyesület
1. egyéb egyesület (KSH 529)
- egyház
1. egyház (KSH 551)
2. egyházi intézmény (KSH 552)
3. Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (KSH 555)
4. egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
- alapítvány
1. közalapítvány (KSH 561)
2. közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
3. egyéb alapítvány önálló intézménye (KSH 563)
4. egyéb alapítvány (KSH 569)
- nonprofit gazdasági társaság
1. nonprofit kft (KSH 572)
2. nonprofit rt (KSH 573)
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
1. egyesülés (KSH 591)
2. egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-5.3.1-B-2-12/1-2 jelű, „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című konstrukció pályázati útmutatójának több pontjában szereplő szakmai és jogosultsági elemek módosultak 2013. október 25-én.
A kiíráshoz kapcsolódó kitöltő programok frissítése a fenti módosításoknak megfelelően elkészült, a pályázatot újra be tudják nyújtani.


PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a
szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben
c.
könnyített elbírálású
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-5.3.1-B-2-12/1
Közép-magyarországi régió

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
Jelen konstrukció alapvető célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli roma emberek, elsősorban roma nők társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása, a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer intézményeiben történő foglalkoztatásuk támogatásával. Jelen pályázati felhívás szorosan kapcsolódik a TÁMOP-5.3.1-B-1 Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című kiemelt projekthez, melynek keretében a bevont személyeknek a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben betölthető munkakörök ellátására való felkészítése és képzése történik meg. Jelen konstrukció elsősorban a kiemelt projekt keretében a képzést sikeresen elvégzők foglalkoztatásának - ezen intézményekben történő - támogatására irányul.
A konstrukció a roma önazonosságukat vállaló személyek foglalkoztatásán keresztül a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztéséhez is hozzájárul. Egyrészt elősegíti a "befogadó közszolgáltatási intézmények" kialakítását a szociális és gyermekjóléti/gyermekvédelmi alap- és szakellátások területén, másrészt hozzájárul a roma közösségek és a szociális intézmények közötti kapcsolat megerősítéséhez, illetve a szolgáltatáshoz való hozzáférés javításához a szolgáltatásokkal nem vagy nem megfelelően elért területeken. Emellett a roma emberek foglalkoztatása csökkentheti a romákkal szemben érzett előítéleteket is. Hosszú távon fontos cél, hogy a jelen konstrukció hozzájáruljon a bevont személyek munkaerőpiacon való tartós elhelyezkedéséhez.
A leginkább rászoruló, képzetlen, tartós munkanélküli, szegregált körülmények között élő személyek, köztük a romák sok esetben nem jutnak hozzá a szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátásokhoz, illetve nem rendelkeznek kellő információval azok elérhetőségéről és lehetőségeiről. Emellett a szociális és a gyermekjóléti/gyermekvédelmi alap- és szakellátásokat végző intézményeknek sok helyen nincs megfelelő kapacitásuk, szakembergárdájuk, hogy behozzák az ellátórendszerbe azokat az - elsősorban roma - ellátásból kimaradó családokat.
Ennek megfelelően jelen kiírás közvetett célcsoportját képezik azon hátrányos helyzetű személyek, akiket a szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi szolgáltatások eddig nem, vagy nem megfelelően értek el.
Jelen konstrukció szervesen illeszkedik a 2011. május 20-án, az Országos Roma Önkormányzat és a Kormány között létrejött keret-megállapodáshoz, illetve a keretmegállapodáshoz kapcsolódó Az egyes társadalmi felzárkózást célzó rövid távú intézkedésekről szóló 1136/2011. (V. 2.) Kormányhatározathoz.1 Jelen konstrukció szervesen illeszkedik továbbá a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához (2011- 2020).

PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, illetve fenntartói pályázhatnak, az intézmény alapításának dátumától függetlenül.
Intézmény kizárólag abban az esetben pályázhat, amennyiben önállóan működő és gazdálkodó szervezet. Ebben az esetben is szükséges a fenntartó hozzájárulása a pályázat benyújtásához (pályázati útmutató 16. sz. melléklete).
Egy intézményfenntartó - a fejlesztendő alap- és szakellátó intézményeinek számának megfelelően - több pályázatot is benyújthat, azonban egy pályázatban az intézményfenntartó kizárólag egy intézményére nyújthat be pályázatot. Egy intézmény vonatkozásában egy pályázat nyújtható be.
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján):
- állami, önkormányzati szervek és intézményeik
- központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- központi költségvetési szerv (KSH 312)
- helyi önkormányzat (KSH 321)
- helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása (KSH 951)
Azon települési önkormányzati társulás, mely jogi személyiséggel nem rendelkezik (1997. évi CXXXV. törvény 8. §) önállóan nem pályázhat, főpályázóként a társulás gesztorönkormányzata jogosult pályázni.
- jogi személyiségű nonprofit szervezetek és intézményeik:
- egyesület
1. egyéb egyesület (KSH 529)
- egyház
1. egyház (KSH 551)
2. egyházi intézmény (KSH 552)
3. Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (KSH 555)
4. egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
- alapítvány
1. közalapítvány (KSH 561)
2. közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
3. egyéb alapítvány önálló intézménye (KSH 563)
4. egyéb alapítvány (KSH 569)
- nonprofit gazdasági társaság
1. nonprofit kft (KSH 572)
2. nonprofit rt (KSH 573)
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
1. egyesülés (KSH 591)
2. egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Jelen pályázati kiírásra csak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló pályázatok nyújthatók be.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet és az EMK szabályozza.
A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. §-ának (10)-(11) bekezdései alapján, amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NFÜ honlapján közzéteszi. A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NFÜ honlapján való megjelenését követő harmadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett pályázatokról hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint a jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Jelen útmutató F9. 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot a Pályázónak papír alapon kell benyújtania, melyet a kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően kell aláírnia!
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai8/futárposta9 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-5.3.1-B-2-12/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-5.3.1-B-2-12/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nyilatkozat tekintetében csak és kizárólag a pályázati útmutató 2. sz. melléklete fogadható el értelemszerűen, hiánytalanul kitöltve, keltezéssel és a kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásainak megfelelően aláírva; a pályázati kitöltő programból generált nyilatkozat nem elfogadható.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.nfu.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. november 2-től a forrás kimerüléséig történhet. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (pdf, 383 kB)
Adatlap (, 122 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum