Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása / FOGREHAB 2017
Kiíró:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
06/23/2017
Érvényes:
06/23/2017
Tárgymutató:
megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása / FOGREHAB 2017
Pályázhat:
A "2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról" szóló törvény alapján legalább 5 éve alapított civil szervezet, továbbá
- legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés vonatkozásában, vagy
- legalább 3 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Segítő Vásárlás vonatkozásában, vagy
- legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Jobb Velünk a Világ program vonatkozásában,
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
feltételes pályázatot hirdet
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása
(kód: FOGREHAB 2017)
címmel

A pályázat kiírója abban az esetben bírálja el a pályázatokat, köti meg a szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

1. A PÁLYÁZAT HIVATKOZÁSI SZÁMA
FOGREHAB 2017

2. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

3. A PÁLYÁZAT CÉLJA, CÉLCSOPORTJA
A pályázat átfogó célja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése - ezáltal társadalmi részvételük erősítése - munkáltatói szemléletformálás és társadalmi tudatosságnövelés és érzékenyítés révén. Közvetlen cél a már évek óta sikeres programok - a Fogyatékosságbarát Munkahely Elismerés, a Segítő Vásárlás és a Jobb Velünk a Világ programok - további működtetésének és fejlesztésének biztosítása.
A pályázat célcsoportja:
A pályázat közvetlen célcsoportja (összefoglalóan és általánosan):
- munkáltatók (nyílt piaci-, akkreditált- és/vagy fejlesztő foglalkoztatók)
- foglalkozási rehabilitáció intézményrendszerének szereplői
- szűkebb és tágabb társadalmi környezet
A pályázat közvetett célcsoportja (összefoglalóan és általánosan):
- megváltozott munkaképességű - fogyatékos és egészségkárosodott - személyek
- szakpolitika szereplői
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorciumok pályázhatnak.

4. TÁMOGATHATÓ PROGRAMOK, A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A pályázó konzorcium által kötelezően vállalt tevékenységek:
a) Fogyatékosságbarát Munkahely Elismerés
A Fogyatékosságbarát munkahely elismerés célja az álláskereső fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra találásának támogatása.
Közvetlen és személyes kapcsolat létrehozása a munkaerőpiac szereplőivel, a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal és a munkaadókkal, amelynek során cél a segítő, támogató és kezdeményező jellegű jó példák ösztönzése, ezek bemutatása.
Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 15 000 000 Ft
b) Segítő Vásárlás
A Segítő Vásárlás célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a megváltozott munkaképességű emberek közreműködésével készített termékekre, az általuk nyújtott szolgáltatásokra.
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási lehetőségeinek fejlesztése, bővítése érdekében képességeik megismertetése a közvéleménnyel, a foglalkoztatásban rejlő értékek népszerűsítése.
Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 14 000 000 Ft
c) Jobb Velünk a Világ program
A megváltozott munkaképességű személyek széleskörű társadalmi befogadása céljából, szemléletváltást elősegítő szolgáltatásokon keresztül tréningek, programok és rendezvények megszervezése és megtartása.
Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 8 000 000 Ft

5. A PROGRAM FORRÁSA
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 37 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.
Önrész vállalása nem feltétel.
A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

6. TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorciumok pályázhatnak, a konzorcium tagok száma legfeljebb 3 lehet.
A konzorciumi tagokkal szembeni elvárások:
A "2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról" szóló törvény alapján legalább 5 éve alapított civil szervezet, továbbá
- legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Fogyatékosságbarát Munkahely Elismerés vonatkozásában, vagy
- legalább 3 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Segítő Vásárlás vonatkozásában, vagy
- legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Jobb Velünk a Világ program vonatkozásában,
A konzorcium vezetőjével szembeni további elvárások:
A konzorcium vezető alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása vagy munkaerő piaci integrációja érdekében történő működésnek.
A pályázat nyilvános.

8. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié honlapunkról letölthető: http://www.fszk.hu.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót!
Benyújtási határidő: 2017. június 23.
Határidőben benyújtottnakminősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.
A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1071 Budapest, Damjanich u. 4.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FOGREHAB 2017)
A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) valamint egy elektronikus adathordozón kérjük benyújtani (a pályázati adatlapot és költségvetést Word, illetve Excel formátumban kérjük a CD-n, DVD-n). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.
Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.
Pályázati díj összege:
A pályázati díj a megpályázott összeg függvényében a következő:
Igényelt összeg - Fizetendő pályázati díj
1 000 000 Ft-ig - 5000 Ft
1 000 001 - 2 000 000 Ft-ig - 10 000 Ft
2 000 001 - 5 000 000 Ft-ig - 25 000 Ft
5 000 001 - 50 000 000 Ft-ig- 30 000 Ft
Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472- 00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (FOGREHAB 2017) és a Pályázó nevét).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

9. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: fogrehab2017@fszk.hu
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a http://www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.
Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum