Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Komplex korai fejlesztés és gondozás tevékenységeinek támogatása
Kiíró:
UNICEF; REW Group Ltd.; Penny Market Kft.
Határidő:
02/17/2020
Érvényes:
02/17/2020
Tárgymutató:
komplex korai fejlesztés és gondozás tevékenységeinek támogatása
Pályázhat:
Magyarországon bejegyzett, a Civil törvény* alapján civil szervezeteknek minősülő intézmények (alapítványok, egyesületek, szövetségek), amelyek alapító okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket (jogerős bírósági végzéssel alátámasztható módon) legalább 2 éve aktívan folytatják, tevékenységüket Magyarországon végzik és közhasznú jogállású szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Komplex korai fejlesztés és gondozás tevékenységeinek támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az UNICEF Magyarország és a REWE GROUP Magyarország Penny Market Kft. pályázatot hirdet helyi és területi hatókörű, közhasznú civil szervezetek számára, a komplex korai fejlesztés és gondozás tevékenységeinek támogatására 0-6 éves korú, fejlődésük szempontjából veszélyeztetett, vagy fogyatékkal élő gyermekek és családjaik érdekében.

A pályázat célja:
A korai fejlesztéshez köthető szolgáltatások igénybe vételének elősegítése az érintett családok és gyermekek számára.

Támogatható tevékenységek:
- térítésmentes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai fejlesztés és tanácsadás
- egyéni vagy csoportos, kognitív, szociális, kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése
- térítésmentes egyéni vagy csoportos mozgásfejlesztés, mozgásterápia
- térítésmentes pszichológiai segítségnyújtás gyermekek és/vagy szüleik részére
- térítésmentes egyéb terápiák

A pályázat közvetett célcsoportja:
- szakorvosok, illetve egyéb diagnosztikai jogkörrel rendelkező intézmények
- szakértői bizottságok javaslata alapján korai fejlesztésre jogosult vagy sajátos nevelési igényű gyermekek és családjaik
- 0-6 éves korú mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, és beszédfogyatékos, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek és családjaik
- koraszülöttek, valamint más ok miatt veszélyeztetett újszülöttek és családjaik

Pályázatot nyújthatnak be:
Magyarországon bejegyzett, a Civil törvény* alapján civil szervezeteknek minősülő intézmények (alapítványok, egyesületek, szövetségek), amelyek alapító okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket (jogerős bírósági végzéssel alátámasztható módon) legalább 2 éve aktívan folytatják, tevékenységüket Magyarországon végzik és közhasznú jogállású szervezetek.
Az elbírálásnál előnyben részesülnek a konvergencia (hátrányos helyzetű) régiókból érkező pályázatok.
*2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Nem pályázhatnak:
- csődeljárás és a felszámolási eljárás alatt álló szervezetek,
- nem bejegyzett szervezetek,
- magánszemélyek,
- pártok, szakszervezetek,
- vállalkozások, beleértve a nonprofit Kft.-ket is.

Az elnyerhető támogatás:
A pályázatonként elnyerhető, egyösszegű támogatás felső határa 750 000 forint.
Az UNICEF fenntartja a jogot a pályázatok részleges támogatására is.
Az elnyerhető minimális összeg: 250 000 forint
A támogatott pályázatok várható száma: 5 db.
Támogatás kizárólag a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő költségekre lehetséges. Nem támogathatók a programhoz nem kapcsolódó anyagköltségek, beszerzések, megbízási díjak vagy egyéb bér jellegű kiadások, szállítási vagy utazási költségek. Nem támogathatóak továbbá az alábbi költségek: nagy beszerzések, operatív költségek, működési, rezsi jellegű költségek.
Az elnyerhető támogatás kifizetése két egyenlő részletben történik, a szerződést követően egyösszegű támogatási előlegként és elszámolási dokumentációt követő utófinanszírozásként.
A szerződés formája vissza nem térítendő hozzájárulás.
A nyertesekkel az UNICEF Magyarország támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés kétoldali aláírását követően az UNICEF Magyarország a támogatási összeg első részletét 15 munkanapon belül átutalja a nyertes pályázó számlájára.
A támogatás felhasználásának időtartama: 2020. március 1.-2020. december 31.

A pályázatok beadásának módja és határideje:

A pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok:
- teljeskörűen kitöltött, cégszerűen aláírt pályázati adatlap
- teljeskörűen kitöltött, cégszerűen aláírt pályázati költségvetés
- a program lebonyolításáért felelős szakmai vezető önéletrajza
- alapító okirat (szkennelt változat)
- cégkivonat (szkennelt változat)

A szerződéskötéskor benyújtandó dokumentumok:
- 30 napnál nem régebbi, eredeti Cégkivonat
- aláírásra jogosult aláírási címpéldánya (egyszerű másolat)
- módosított pályázati adatlap és költségvetés

A pályázatokat elektronikus úton kell beadni a következő címen: palyazat@unicef.hu a "Korai fejlesztés 2020 pályázat" tárgy megjelölésével.
Támogatás esetén a szerződéskötés feltétele a pályázat eredeti dokumentumainak postai úton történő benyújtása.
A dokumentumokat az UNICEF Magyarország címére kell küldeni: 1077, Budapest, Wesselényi u.16
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17. (postára adás dátuma)
Hiánypótlásra nincs lehetőség. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok elbírálása:
A beérkezett pályázatok első körben jogosultsági és formai ellenőrzésen esnek át.
A megfelelő pályázatokat szakértők bevonásával tartalmilag értékeljük a következő szempontok alapján:
- szervezet eddigi tapasztalatainak bemutatása, elért eredményei
- a célcsoport bemutatása
- a támogatandó tevékenység kidolgozottsága, átláthatósága
- ütemterv és annak illeszkedése a szakmai tartalomhoz
- az ellátásba bevont gyermekek és családok száma
- a projekt megvalósításában résztvevő szakmai team
- a költségvetés megalapozottsága és annak részletes bemutatása
- a szakmai tartalom és a pénzügyi terv összhangja
- a program várható hatásai

Döntés és a pályázók értesítése:
A pályázati támogatásokról a végső döntést az UNICEF Magyarország szakértői bizottsága hozza meg legkésőbb 2020. február 29.
Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk, valamint a támogatott szervezetek listáját az UNICEF Magyarország honlapján is közzé tesszük.

A pályázatok elszámolása:
A pályázatokat a Támogatási szerződésnek megfelelően, a program befejezését követő 30 napon belül kell benyújtani a támogatás felhasználásáról szóló számlamásolatokkal alátámasztva, pénzügyi és szakmai beszámoló formájában.
http://www.unicef.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum